You are on page 1of 9

Nota de premsa

30/01/2017

Les vctimes mortals en sinistre de


trnsit a Catalunya es redueixen un
11,5% respecte el 2015
Els accidents de trnsit shan redut un 15,12%
respecte lany anterior. El 2016 en zona interurbana i
urbana shan registrat 202 accidents mortals, la xifra
ms baixa de la histria a Catalunya
A les quatre demarcacions catalanes hi ha hagut una
reducci del nombre daccidents mortals
A zona interurbana hi ha hagut una disminuci del
13,1% respecte del 2015 i la reducci acumulada de
vctimes mortals del perode 2010-2016 s del 37,8%
En zona urbana les vctimes el 2016 shan redut
un 8,24 % respecte el 2015. Una reducci que samplia
al 16,13 % si ho comparem amb el 2010
Lany 2016 finalitza amb el compliment de lobjectiu del
Pla de Seguretat Viria 2014-2016 que establia una
reducci dun 30% en el nombre de vctimes mortals en
relaci a lany 2010 i la reducci sha situat en el 31,9%

1.- SINISTRALITAT A CATALUNYA

400
350
300

PSV 2011-2013

339
246

250

280
205

200

PSV 2014-2016

274
232
194

230
170

150

261
176

140

231
153

100
50

93

0
2010

75

80

2011

2012

62
2013

90

85

78

2014

2015

2016*

*Dades provisionals

Lany 2016 a Catalunya han perdut la vida en un accident de trnsit en el


conjunt de la xarxa viria catalana (tant a zona interurbana com a zona urbana)
un total de 231 persones, un 11,5% menys que lany passat, quan es van
registrar 261 vctimes mortals. Respecte el 2010, quan es van registrar 339
vctimes mortals, el decrement s del 31,9% en nombre de vctimes mortals.
La sinistralitat registra un total de 202 accidents mortals: 125 en zona
interurbana i 77 en zona urbana; s la xifra ms baixa de la histria a
Catalunya. Aquesta reducci en el nombre daccidents es produeix a les quatre
demarcacions catalanes.
Cal recordar que lobjectiu del Pla de Seguretat Viria 2014-2016 estava
fixat en la reducci del 30% de vctimes mortals al final del 2016 i, per tant,
sha arribat i sha superat aquest objectiu sollicitat per la Uni Europea.
Amb tot enguany, hi hagut els dos accidents mltiples ms greus des de
que el Servei Catal de Trnsit t competncies en matria de trnsit (des del
2000): laccident de lAP-7 a Freginals amb 13 vctimes mortals i amb 36 ferits;
i, el de lN-II a Pont de Molins amb 7 vctimes mortals i 1 ferit greu. Tamb cal
esmentar laccident amb 3 vctimes mortals amb una pista asfaltada al costat
del pant de Susqueda.

Es tracta, per, dun fet conjuntural i no duna tendncia que ha suposat un


augment significatiu en zona interurbana de les vctimes que se situen a
la franja dedat dentre 15 i 24 anys.
Es confirma aix la tendncia dels darrers mesos: el 2016 sha constatat un
increment dun 2,4% de la mobilitat a la xarxa viria respecte del 2015, fruit
de la progressiva recuperaci econmica. Sassoleix un nombre de
desplaaments similar al de lany 2011 a lEntorn Metropolit.

Evoluci de la Intensitat Mitjana Diria. Entorn Metropolit


940.000
920.000

Vehicles/dia

900.000
880.000
860.000
840.000
820.000
800.000

1.1. SINISTRALITAT A ZONA INTERURBANA


Evoluci del nombre de vctimes mortals a 24 hores i ferits greus.
Zona interurbana

1500

1032
1000

500

PSV 2014-2016

PSV 2011-2013
852

983

902

819

891

885

246

205

194

170

140

176

153

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0
Morts a 24h

Ferits greus

A zona interurbana enguany a Catalunya shan produt 125 accidents que


ha provocat la mort de 153 vctimes, que representa una disminuci del
13,1% respecte del 2015. La reducci acumulada de vctimes mortals del
perode 2010-2016 s del 37,8%. Mentre que hi hagut un total de 885
persones ferides greus.
Respecte el 2015 el nombre daccidents ha caigut un 20,89% menys. La
reducci acumulada de accidents mortals del perode 2010-2016 s del
41,04%.
Cal reiterar lefecte que t en aquestes dades els accidents amb mltiples
vctimes de Freginals i Pont de Molins. Per aix hi ha un augment
significatiu en zona interurbana de les vctimes de la franja dedat dentre
15 i 24 anys. Tamb cal esmentar laccident amb tres vctimes mortals de
Susqueda.

LES VCTIMES: El 20,6% de persones mortes i ferides greus

(vctimes) tenen de 35 a 44 anys, franja dedat en la qu es


registra un augment del 21,5%.

PER DIA DE LA SETMANA: La sinistralitat amb vctimes mortals i

ferits greus baixa un 18% en dissabte i diumenge i creix un


7,4% de dilluns a dijous.
PER TIPUS DE VEHICLE: Els motoristes representen un 36% del

total de morts i ferits greus. I un important descens del 30,76%


dels vianants morts o ferits greus
PER TIPUS DACCIDENT: Per tipus daccident, lany 2016 les

collisions frontals han tingut un increment del 6,5% mentre que


els atropellaments registren un descens considerable. No obstant
aix, els accidents simples mantenen la seva rellevncia, ja
que representen el 33,33%, un ter, de tots els accidents amb
vctimes mortals i ferits greus, i un 39,87% de les vctimes
mortals.

Pel que fa als factors


concurrents, les distraccions shan redut dos punts i mig (del
31,8% al 28,4%), fet atribuble a les campanyes de conscienciaci i
a la tasca de control i vigilncia de les policies de trnsit (veure
quadre).
PER

FACTOR

CONCURRENT:

ACCIDENTS AMB VCTIMES PER FACTORS CONCURRENTS


Distracci
Infracci conductor/vianant/ciclista
Errada del conductor
Infracci de velocitat
Alcohol i estupefaents
Altres factors

2015
273
234
150
143
16
42

2016
237
240
166
131
14
45

% 2015
31,82
27,27
17,48
16,67
1,86
4,90

% 2016
28,45
28,81
19,93
15,73
1,68
5,40

PER DEMARCACIONS: Lleida destaca amb un descens del 22%

de les persones mortes i ferides greus. En el cas de la demarcaci,


Girona repunta en un 7%. Cal tenir present, en aquesta ltima
demarcaci, la multivictimitzaci dels accidents de Pont de Molins i
Susqueda. En relaci al 2010, totes les demarcacions segueixen
una tendncia reductora.
MORTS I FERITS GREUS PER DEMARCACI

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

TOTAL

2010

2015

2016

589
264
175
250
1278

483
188
203
193
1067

498
202
158
180
1038

Variaci
2016 -2015
3,1
7,4
-22,1
-6,7
-2,7

Variaci
2016-2010
-15,4
-23,4
-9,7
-28
-18,7

PER VIES: Per vies, lAP-7 s la carretera on hi ha hagut ms

accidentalitat mortal, per cal tenir en compte laccident mltiple


que va tenir lloc en aquesta via al municipi de Freginals, amb 13
vctimes mortals, seguit de la N-II, on tamb va tenir lloc laltre
accident mltiple a Pont de Molins, amb 7 persones mortes.

LES 10 CARRETERES AMB MS VCTIMES MORTALS A CATALUNYA


2010
16
18
23
1
9
2
8
0
10
5

AP-7
N-II
N-340
A-2
C-31
C-26
C-14
C-37
C-55
N-240

2015
8
8
19
6
10
1
5
1
5
4

2016
21
10
9
6
6
5
4
4
4
4

1.2. SINISTRALITAT A ZONA URBANA


Evoluci del nombre de vctimes mortals a 24 hores i ferits greus.
Zona urbana

1500

1000

PSV 2014-2016

PSV 2011-2013
1069

975

1014

997

999

93

75

80

62

90

85

78

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1009

938

500

0
Morts a 24h

Ferits greus

Pel que fa les vctimes en zona urbana el 2016 es va registrar un total


de 78 vctimes mortals a les vies urbanes, cosa que implica
una disminuci del 8,24 % respecte el 2015. La reducci acumulada de
vctimes mortals del perode 2010-2016 s del 16,13 %.

Lany 2016 hi va haver un total de 77 accidents mortals a les vies


urbanes, un 3,75 % menys que al 2015. La reducci acumulada de
accidents mortals del perode 2010-2016 s del 15,4 %.
Hi ha un augment de les vctimes mortals i
ferits greus de 65 a 74 anys del 7,9%. I hi ha 13 vctimes
menors dedat menys que el 2015 (fins als 14 anys).
LES VCTIMES:

PER TIPUS DE VEHICLE: Les bicicletes registren un preocupant

increment del 31% dels accidents greus i mortals.


PER TIPUS DACCIDENT: Pel que fa als accidents greus i mortals al

2016, hi ha un descens important de les collisions frontals en


quasi un 30% i tamb els atropellaments que disminueixen un
19,8% respecte al 2015 en zones urbanes i representen
aproximadament el 35% del total (veure quadre).
VCTIMES MORTALS PER TIPUS DACCIDENT
2010

2015

2016

Variaci
2016-2015 (%)

Variaci
2016-2010 (%)

Atropellament

45

33

28

-15,15

-37,78

Accident simple

12

10

-30,00

-41,67

Collisi frontal

0,00

100,00

Altres collisions

35

40

41

2,50

17,14

TOTAL

93

85

-8.24

-16,13

78

En la sinistralitat viria urbana


registren descensos en la majoria dels territoris amb
descens global del 16,13% respecte al 2010.
PER

DEMARCACIONS:

es
un

VCTIMES MORTALS PER DEMARCACI

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

TOTAL

2010

2015

2016

68
13
4
8
93

56
9
6
14
85

58
10
5
5
78

Variaci
2016-2015 (%)
3,57
11,11
-16,67
-64,29
-8,24

Variaci
2016-2010 (%)
-14,71
-23,08
25,00
-37,50
-16,13

4.- PLA DE SEGURETAT VIRIA 2017-2019


El passat 24 de gener la Comissi Catalana de Trnsit i Seguretat Viria de
Catalunya va informar favorablement el Pla de Seguretat Viria 2017-2019.
Aquest pla, de carcter triennal, concreta en accions els objectius del Pla
Estratgic de Seguretat Viria 2014-2020.
Lobjectiu general del PSV 2017-2019 s reduir un 45% el nombre de
vctimes mortals lany 2019 respecte de lany 2010.
El Pla Estratgic de Seguretat Viria 2014-2020, amb la fita global de reduir
les vctimes mortals de trnsit en un 50% lany 2020 respecte de lany
2010, va ser aprovat pel Govern el gener de 2014.