You are on page 1of 1

Drama planning

20 oktober
-

De spelers doen beide de monoloog en laten het aan elkaar zien


Kijken naar de monoloog verdelen > werkt die verdeling?
Begin positie en eind positie is gegeven, de monoloog zit in het midden >
improviseer de rest erom heen (als brainstorm voor de rest van de tekst)
Speel niet als jezelf (bedenk een personage, let op je biografie)

DOEL: Het stuk rondom de monoloog proberen te maken & de spelers maken een
concreet personage voor hunzelf

24 oktober
-

Het hele stuk staat


Experimenteren met de vormgeving
Licht & doek
Toneelbeeld (boeken) > begin is anders dan het eind

DOEL: De spelers spelen volgens de regie aanwijzingen en ze maken gebruik van het
toneelbeeld

31 oktober
-

Script is af (plus alle aanwijzingen) & ingeleverd


Nadenken over kostuums en overige rekwisieten

DOEL: De tekst is definitief gekoppeld aan het toneelbeeld en het decor concept is af

7 november (?)
-

Feedback van de groep verwerken en het stuk aanpassen


Kostuums & rekwisieten mee
Fotos maken voor flyer + ideen

DOEL: De spelers spelen voor het eerst met het totaal beeld (licht/geluid/decor/kostuums)

14 november
-

Alle spullen mee


Flyer af
Publiek uitnodigen

DOEL: Reflectie maken + de laatste puntjes op de i zetten

21 november
-

Repeteren

DOEL: Alles staat als een huis