You are on page 1of 1

FREDAG 3.

februar

12.00:

Lunsj og innsjekking

13.00:

Velkommen ved NSFs leder Jørn Ljunggren

13.15:

Intro

«Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning.»
Arnfinn Midtbøen, Forsker II, ISF

Lørdag 4. februar
09.00:
10.00:

Kaffe

14.30:

Sesjon 1: Fra flukt til oppholdstillatelse

10.00:

«Ikke bare en Facebook-gruppe - en casestudie av Refugees Welcome-nettverket»
Synne Sætrang, MA, ISF

11.00:

14.30:

Sesjon 2: Etnisk kapital

«Etnisk kapital - medaljens bakside» Mariann Stærkebye Leirvik, Lektor, PHS
«Stående utenfor? Unge innvandrerkunstnere mellom familiens aspirasjon og
kunstfeltets forventninger.» Nils Asle Bergsgard, Professor, HiT/IRIS

«Frivillighet og motstand: Da flyktningkrisa kom til Norge»
Susanne Bygnes, Postdoc, UiB

11.15:

Kaffe
Innvandring som politisk skillelinje

«Innvandring - den politiske frontlinjen i det 21. århundre?»
Hovedinnlegg ved Anders Todal Jenssen, Professor, NTNU

Sesjon 2: integrering i tre markeder

«Arbeidsmarkedet stengt, velferdsstaten åpen?»
Anne Britt Djuve, Forskningssjef, Fafo

Sesjon 1: Migrasjonssosiologiske tabu

«Trenger vi rasebegrepet i norsk sosiologi?» Mette Andersson, Prof., UiO
«Assimilering - migrasjonssosiologiens “skitne lille hemmelighet”?»
Jon Horgen Friberg, Forsker II, Fafo

14.00:

«Hvem er en flyktning? Usikkerhet og tvil i beslutninger om asyl i UDI»
Tone Maia Liodden, Forsker, AFI

krimMigrasjon

«Utlendingslov og straffelov i tandem» May-Len Skilbrei, Professor, UiO

Forberedte kommentarer ved Susanne Bygnes (UiB) og Lars Mjøset (UiO)

12.30:

Lunsj

«Oslo øst og vest - sortering på etnisk grunnlag»
Terje Wessel, Professor, UiO

13.30:

Ski- og møtepause

16.15:

Pausemat

«Samliv og familieetablering blant barn av innvandrere»
Kenneth Aarskaug Wiik, Seniorforsker, SSB

16.30:

Gruppesesjoner (se eget program)

18.30:

Beste artikler og Hedersprisen 2016

16.00:

Pausemat

16.15:

Gruppesesjoner (se egeT PROGRAM)

19.00:

Sosiologisk ferskvare ved Jon Rogstad

20.00:

MIDDAG

Sosio-musikalsk innslag med The Interactionists
20.00:

Festmiddag
Lounge jazz music med The Interactionists
Søndag 5. februar

10.00:
11.00:
12.00:

Generalforsamling Norsk Sosiologforening
Landsstyremøte
AVREISE