You are on page 1of 7

DEPARTAMENT

DE LLENGUA I VALENCI Tema III


C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096

info@escolapiasgandia.es

www.escolapiasgandia.es

COLEGIO ESCOLAPIAS
GANDIA


LA VARIACI
LINGSTICA

Variaci
diacrnica
o
histrica

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCI VALENCI II

Variaci
diastrtica
o
social

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

Variaci
diatpica
o
geogrfica

Variaci
diafsica,
funcional
o de
registre

VARIACI
DIACRNICA

La llengua varia
al llarg del temps

La llengua varia
de generaci en generaci

Variaci histrica

Variaci generacional

La llengua del s. XV / XXI

La llengua dels nostres avis /


La llengua dels joves

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCI VALENCI II

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es


VARIACI
DIASTRTICA

Segons lactivitat
social usem
sociolectes
distints:
Codis de grups
socials
identificables

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCI VALENCI II

Largot de
grups marginals

Llenguatge duna
dedicaci social
o professi

Llenguatge
de la delinqncia,
de la pres...

Estudiants,
periodistes,
metges...

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es


VARIACI DIATPICA
o DIALECTAL

Catal
oriental

Pres. de subj.
en i
Imperf. Subj
en ssPossessiu
consonantitzat:
Meva
Incoatius en -eix

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCI VALENCI II

Lxic especfic:
mirall, noi,
escombra,
mina, xai...

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

Catal
occidental

Pres. de subj.
en e/-a
Imperf. subj.
en rPossessiu
en u:
Meua
Incoatius en ix

Lxic especfic:
Espill, xiquet,
granera, miqueta,
Corder...


5


VARIACI DIAFSICA O
FUNCIONAL

Canvis que un
mateix parlant
introdueix en el
seu discurs
atenent
la situaci de
comunicaci
en qu
participa.

DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCI VALENCI II

La tria dun registre


o un altre ve
determinat pel:
tema de qu tractem,
el canal que shi usa,
el grau de formalitat
o de relaci entre els
participants
i
la intenci de qui
comunica.

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

Tema: llenguatges
especialitzats
Canal: oral o escrit,
espontani o preparat,
Grau de formalitat::
nivell col.loquial
o estndard
Intenci: finalitat
esttica,
o didctica,
o persuadir...


6

VARIACI DIAFSICA
O FUNCIONAL

TIPUS DE
REGISTRES

REGISTRES
FORMALS

Cientificotcnic
Jiridicoadministratiu
Dels mitjans de
comunicaci
De la publicitat

VARIETAT
ESTNDARD

Varietat comuna amb


elements de les altres
varietats.
T un cert grau de
formalitat i
no sol apartar-se
de la norma
Registre neutre
Varietat supradialectal

REGISTRE
LITERARI

Preocupaci per
la forma
lingstica.
Llengua total,
capa dutilitzar
tots els registres
i varietats

REGISTRES
INFORMALS

Colloquial o
Familiar
Vulgar

ARGOTS
DEPARTAMENT DE LLENGUA I VALENCI VALENCI II

Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es