You are on page 1of 2

Ivanova Zhivka

Svi su isti i Ba me briga za politiku poznat i kao beskimenjak u drutvu

Ako ivite u Makedoniji, trebalo bi vam biti poznato das ste uli ljude da govore ba me briga za
politiku i svi su isti. To je kao rei dobar dan u naoj zemlji.
Ne mogu da razumijem kako mladi ljudi mogu rei da ih ne interesuje politika. Moda je to zbog toga to
ne prave razliku izmeu politikih partija i politike. Identifikuju politike partije kao politiku, ne vide
jasnu razliku izmeu njih, da politike partije samo ostvaruju politiku koju su stavili u svoj politiki
program.
Ovdanji ljudi, a posebno mladi ljudi, su izmanipulisani u pogledu svog ivota u drutvu. Ne prepoznaju
vanost imanja dobre i besplatne zdravstvene zatite, odlinog i jeftinog (pa ak i besplatnog)
obrazovanja, sigurnosnog sistema koji bi sprjeavao kriminal i zbog koga bi se ljudi osjeali sigurno, itd.
Ako kaete neto o politikom sistemu ili kritikujete neke aktivnosti, dobiete komentar kao to je
"previe se zamara politikom" i time se zavrava njihova briga za svoju zemlju.
Kako ljudi mogu biti nezainteresovani za politiku? Kako mogu nemariti za injenicu da neko oslukuje
cijelu dravu zbog vlastitog zadovoljstva? Kako moete biti nezainteresovani kada je zahvaljujui
njihovim punim depovima mnotvo ljudi (a posebno MLADIH) napustilo zemlju? Kako moete biti
apatini prema injenici da su vai roaci i prijatelji daleko od vas samo zato to nekome toliko nije bilo
stalo, da im nije mogao pruiti ni pristojan posao koji odgovara njihovoj strunoj spremi?
Ljude ne zanima politika jer je lake biti sa strane i nijemo posmatrati situaciju. Ljude ne zanima politika
jer je danas previe teko misliti trezveno i svojom glavom, a prelako zatvoriti oi pred istinom i utati
pred nepravdom.
Politika bi svakoga trebala interesovati jer makedonski finansijski dug do danas iznosi 4.550.000.000 i
raste dok ja piem ovaj tekst i taj dug emo platiti ja, moja djeca i unuci. Taj dug je novac Gruevskog i
njegovih bliskih i intimnih saradnika koji se nalazi u Panami i Belize. Dok mi preivljavamo dan za
danom on nosi sunane naoare od 60.000 .
Jedan od najboljih spinova koje je VMRO-DPMNE kreirao za vrijeme svog voenja zemlje je
stavljanje ideje ljudima u glavu da "su svi isti", da ne postoji politika partija ili osoba koja moe biti
bolja od njih u voenju zemlje. Tako, zahvaljujui tome, imate ljude koji kau "bar su napravili neto", a

time se odnose na implementaciju megalomanskog projekta Skopje2014 ne shvatajui koliko isti kota i
kakvo je to pranje novca.
VMRO-DPMNE su sve medije stavili pod svoju kontrolu. Oni odluuju o tome ta e ljudi gledati danas.
I kao to je reeno - ako imate medije, moete kontrolisati ta ljudi misle. Oni su stvorili drutvo koje je
gladno drugih miljenja, kritikog razmiljanja, novinara koji e istraiti priu i ispriati je onakvu kakva
jeste.
Sluali smo kako je ministar finansija Zoran Stavrevski rekao ministru unutranjih poslova Gordani
Jankulovskoj da ljudi nemaju ta da jedu, ali da vlada troi novac na "kupovinu okolade". I taj vani
govor o naoj finansijskoj situaciji nije prenesen od strane ijednog medija.
Svima koji misle da politika nije vrijedna njihovog vremena volim rei da nisu svi isti. Da smo svi isti
"istina o Makedoniji" se ne bi desila. Ta istina bi i dalje bila fantazija, a Gruevski bi i sada bio premijer.
Svi nisu isti jer neki vjeruju u vladavinu prava, u demokratiju i evroatlantsku budunost Makedonije jer
su neki rizikovali svoje ivote i svoje porodice kako bi makedonski narod imao bolju Makedoniju.
Kao mlada osoba bih svim mladim ljudima u svim zemljama htjela rei da ih treba zanimati politika i da
trebaju otkriti ko se razlikuje od svih koji ele da vode njihovu zemlju.
Svakoga bi trebala interesovati politika jer MI, NAROD jedne zemlje, stvaramo politiku. Mi odluujemo
koja e partija poboljati nae drutvo i mi odluujemo kada je dosta lai i manipulacije.
Dokle god se politika ne postara da stvori drutvo u kome elim ivjeti, dokle god politika bude
unitavala moj normalni ivot i bude htjela da oduzme demokratiju i vladavinu prava i da me ostavi da
ivim u unitenoj zemlji, ja u glasno vritati na svaku greku i nepravdu koja se napravi.
Nemojte biti osoba koja kae "" na nepravdu, ve budite osoba sa jakim glasom i vrstim karakterom
kako biste sprijeili svakoga ko naruava vaa prava.Svako od nas bi se trebao boriti za prava koja su nam
data Ustavom nae zemlje jer smo mi na ovome svijetu kako bismo ga uinili boljim mjestom za ivot!