You are on page 1of 2

zgemi

KSEL BLGLER

Bu alan Ad ve Soyadnz ile deitirin

[zgemiteki balklarn doldurulmas istee baldr. Bo braklan balklar kaldrn.]

Bu alan Mahalle, Cadde/ Sokak, Apt/ Daire, le, l, Posta kodu, lke ile deitirin
Bu alan telefon numaranz ile deitirin

Bu alan cep telefonu numaranz ile deitirin

Bu alan e-posta adresiniz ile deitirin


Bu alan kiisel web sayfanz/larnz ile deitirin
Anlk mesajlama (IM) trnz belirtin Bu alan mesajlama hesabnz ile deitirin
Cinsiyet Cinsiyetinizi belirtin | Doum Tarihi gg/aa/yyyy | Uyruk Uyruk/larnz belirtin
BAVURULAN

DENEYM
POZSYON
TERCH EDLEN
BAVURULAN LAN
KIISEL AIKLAMA

Bavurulan i / Pozisyonu / Tercih edilen i / Bavurulan ilan / Kiisel


aklama belirtin (sol stundan ilgili olmayan balklar silin)
[En sonuncudan balayarak her i deneyiminiz iin ayr giriler ekleyin.]

Bu alan tarihler ile deitirin


ETM(balang-biti)
VE RETM

Bu alan meslek veya pozisyonunuz ile deitirin


Bu alan iverenin ad ve yeri ile deitirin (gerekliyse, ak adres ve web adresini de yazn)
Bu alan ana faaliyetler ve sorumluluklarnz ile deitirin
letme veya sektr Bu alan iletmenin veya sektrn tr ile deitirin
[En sonuncudan balayarak her okul veya kurs iin ayr giriler ekleyin.]

Bu alan tarihler ile deitirin


(balang-biti)

Bu alan kazanlan yeterlilik ile deitirin

Bu alan Avrupa
Yeterlilikler erevesi
seviyesi ile deitirin
(Biliniyorsa)

Bu alan eitim-retim kurumunun ad ve yeri ile deitirin (gerekliyse bulunduu lkeyi de yazn)
Bu alan eitim ve retimin kapsad temel konular veya edinilen beceriler ile deitirin
KSEL BECERLER
[Bo braklan balklar kaldrn.]

Ana dil(ler)

Bu alan ana dil(ler)iniz ile deitirin

Yabanc diller

ANLAMA

Dinleme

Bu alan dier dil ile deitirin

Seviyeyi belirtin

KONUMA

Okuma

Karlkl Konuma

Szl Anlatm

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

YAZILI ANLATIM

Seviyeyi belirtin

Bu alan dil sertifikanzn ad ile deitirin. Biliniyorsa seviyesini belirtin.

Bu alan dier dil ile deitirin

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Bu alan dil sertifikanzn ad ile deitirin. Biliniyorsa seviyesini belirtin.


Seviyeler: A1/A2 Temel Seviye Kullanc - B1/B2: Orta Seviye Kullanc - C1/C2: leri Seviye Kullanc
Avrupa Dilleri retimi Ortak ereve Program

letiim becerileri

Bu alan iletiim becerileriniz ile deitirin. Bunlarn hangi balamda edinildiini belirtin. rnein:

Sat yneticisi mdr olarak altm iin etkili iletiim becerileri.

Avrupa Birlii, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Sayfa 1 / 2

zgemi
Organizasyonel/ ynetimsel
beceriler
ile ilgili beceriler

Bu alan Ad ve Soyadnz ile deitirin

Bu alan organizasyonel/ ynetimsel becerileriniz ile deitirin. Bunlarn hangi balamda edinildiini
belirtin. rnein:

Liderlik (Halihazrda 10 kiilik bir ekipten sorumlu)


Bu alan baka balk altnda belirtilmemi olan i ile ilgili becerileriniz ile deitirin. Bunlarn hangi
balamda edinildiini belirtin. rnein:

Kalite ynetim srelerine iyi dzeyde hakimiyet (Halihazrda kalite denetimlerinden


sorumlu)

Dijital becerisi

KSEL DEERLENDRME

Bilgi ilem

letiim

erik oluturma

Gvenlik

Problem zme

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Seviyeyi belirtin

Seviyeler: Temel Seviye Kullanc - Orta Seviye Kullanc - leri Seviye Kullanc
Dijital becerileri - Kiisel Deerlendirme Tablosu

Bu alan BT sertifikalarnzn ad ile deitirin.

Bu alan dier bilgisayar becerileriinizi ile deitirin. Bunlarn hangi balamda edinildiini belirtin.
rnein:

ofis uygulama ortam (kelime ilemci, hesap tablosu, sunum yazlm) iyi derecede hkimiyet

amatr bir fotoraf olarak kazanlm fotoraf dzenleme yazlmna hakimiyet


Dier beceriler

Bu alan yukarda bahsedilmemi dier ilgili becerileriniz ile deitirin. Bunlarn hangi balamda
edinildiini belirtin. rnein:

Marangozluk (Yaz aylarnda ailemizin mobilya atolyesinde alrdm)

Src belgesi

Bu alan src belgenizin snf ile deitirin. rnei:


B

LAVE BLG
Yaynlar
Sunumlar
Projeler
Konferanslar
Seminerler
Baar ve dller
yelikler
Referanslar
Atflar
Kurslar
Sertifikalar

Sol stundan ilgili olmayan balklar silin.


Yayn rnei:

Etkili bir CV nasl oluturulur? Europass Yaynevi, Ankara 2008.


Proje rnei:

Yeniehir halk ktphanesi. Ktphanenin tasarm, ihale ve inaat ynetiminden sorumlu


ba mimar (2008-2012)

EKLER
Bu alan zgemiinizin ekinde yer alan belgelerin listesi ile deitirin. rnein;

Diploma ve yeterliliklerin kopyalar

Referans mektuplar

Yayn veya aratrmalar

Avrupa Birlii, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Sayfa 2 / 2