You are on page 1of 1

PREZIME I IME:

Stupar Medina

BROJ INDEKSA:

1561-Rsf-13

lanak:

Posao menadera: mitovi i injenice

Zadatak 1
Poetak ovog lanka posveen je odgovaranju na standardno pitanje ta menader radi?.
Henry Mintzberg naglaava da je menaderski posao vie od samog planiranja, organizovanja,
koordiniranja i kontrolisanja. Menaderi nisu samo CEO-i organizacija, to su i predsjednici
pojedinih odjela, vjerske voe, nadzornici, fudbalski treneri i premijeri vlada. On je opisao
posao menadera kroz razliite uloge odnosno set ponaanja identifikovan uz neku poziciju.
Mintzbergov opis obuhvata deset uloga u kojima formalni autoritet obuhvata tri
interpersonalne uloge, nadalje imamo tri informacijske uloge i posljednje su uloge
odluivanja kojih ima etiri. Interpersonalne uloge obuhvataju ulogu nominalnog voe koji
podrazumijeva obavljanje i ceremonijalnih dunosti, ulogu voe odnosno lidera u kojoj se
utjecaj menadera najjasnije vidi i ulogu veze u okviru koje menader gradi kontakte izvan
vertikalnog lanca komande. U informacione uloge ubrajamo ulogu monitora u kojoj
menader prikuplja informacije, ulogu odailjaa u kojoj menader proslijeuje informacije
podreenima te ulogu glasnogovornika gdje menader alje informacije izvan jedinice
djelovanja. etiri uloge opisuju menadera kao donosioca odluka, a to su preduzetnik koji
unapreuje jedinice, korektor poremeaja koji nedobrovoljno odgovara pritisku, uloga
alokatora resursa gdje menader alocira svoje vlastito vrijeme, i posljednja uloga jeste uloga
pregovaraa. Jasno nam je da ovih deset uloga nisu lako odvojive, te se u psihologiji koristi
termin gestalt koji predstavlja integrisanu cjelinu.

Zadatak 2
Ovaj lanak sam ve ranije itala, ali u malo drugaijoj formi. Henry Mintzberg je takav autor
da uvijek priblii sutinu do itatelja. Ono to mi se svia, jeste ova jednostavnost kojom nam
Autor objanjava dosad nepoznate pojmove i definicije. S druge strane, ono to nedostaje u
ovom lanku jesu malo slikovitiji primjeri, a manje statistiki.
Sutina ovog lanka ogleda se u injenicama koje nam pomau da bolje razumijemo ta je
menaderski posao. Menaderski posao nije puko pojavljivanje na televiziji, i prianje
opepoznatih stvari. Menaderski posao podrazumijeva jo jako mnogo dijelova da bi bio
upotpunjen. Ti dijelovi su upravo ovih deset uloga koje nam Autor navodi. U menaderskom
poslu ne smije postojati najslabija karika, nego treba teiti ka gestaltu, i to ne samo u karijeri
nego i u privatnom ivotu.
Ovaj lanak moemo naravno koristiti u razvijanju nae menaderske svijesti. Ukoliko elimo
biti konkurentni na tritu, ova tematika je neto to e nam dobro doi kako bismo razvili
svoje distiktivne sposobnosti. Danas su svi prosjek, ali ukoliko usvajamo nova znanja kao to
su ovih deset uloga, izdignut emo se iznad prosjeka i biti voe odnosno lideri. A u ulozi
lidera se najbolje oslikava utjecaj menadera.