You are on page 1of 19

Europäisches Magazin SOWA 02.

Februar 2017

Herrn Rafał Grupiński Poland
OTWARTYM
TEKSTEM PDO441 FO von
Stefan Kosiewski ZMIANA
PARADYGMATU Po Myśli prof.
Umberto Eco Pidgin_Art Studia
Slavica et Khazarica Jerzy
Buzek na usługach Diabła
Napisał sowa (») 31. 1. w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 44×

Radio: https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

Data i miejsce śmierci: 19 lutego 2016, Mediolan,
Włochy

...Grupiński negatywnie ocenił też zakup przez
resort kultury kolekcji Czartoryskich. Określił to
działanie jako "niezrozumiałe i niepotrzebne z
punktu widzenia interesu narodowej kultury". -
Przypomnę, że po roku wahań prezydent Andrzej
Duda podpisał ustawę, którą przeprowadził
prezydent Bronisław Komorowski, a mianowicie o
ochronie zabytków, szczególnie zabytków
ruchomych. Tam było wyraźnie powiedziane, że
wszystkie zabytki nie mogą ani opuszczać wnętrz, w
których są, ani opuszczać granic kraju, jeśli tylko są
objęte ochroną jako obiekt zabytkowy i są wpisane
na listę skarbów dziedzictwa narodowego -
zaznaczył poseł. - Gdyby pan profesor Gliński
stworzył taką listę skarbów dziedzictwa
narodowego do grudnia, to nie musiałby wydawać
0,5 mld zł na zakup kolekcji Czartoryskich
podkreślił.

sowa magazyn europejski – european magazine –
europäisches magazin radio Luty 1, 2017

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Herrn Rafal Grupinski Poland OTWARTYM TEKSTEM PDO441 FO von
Stefan Kosiewski Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI Po Mysli
prof. Umberto Eco Pidgin_Art Studia Slavica et Khazarica
Szanowny Panie Pośle,

ze względu na to, że jest uzasadniona podstawa, podejrzenie wręczenia łapówki we
wysokości ok. 3 mln zł. funkcjonariuszowi publicznemu, który nadużywając władzy dokonał
zlecenia zakupu poza konkursem 30 luksusowych limuzyn, z których dwie zostały już
zniszczone w katastrofie drogowej pod Toruniem, spowodowanej przez kolumnę
samochodową dowodzoną przez Ministra Antoniego Macierewicza, przesyłam w zał. Pismo
Prokuratury Krajowej (PK KO2 91.2017) z dnia dzisiejszego, 1 lutego 2017 r. w którym Pan
Prokurator Sławomir Szeleszczyk potwierdza nieprawdę, że korespondencja moja z 25
stycznia 2017 r. („…dotycząca m.in. problemów związanych z rozmieszczeniem jednostek
USA w Europie, roli ministra A. Macierewicza itp. (…) ma ogólnikowy charakter, nie wynika z
niej, aby dotyczyła spraw prowadzonych przez prokuraturę lub zawiewrała zarzuty w związku
z prowadzonymi postępowaniami…”).

Wyjaśniam, że nie zawiadamiałem PK o rozmieszczeniu wojsk USA w Europie, lecz
poinformowałem także Konsuli USA w Niemczech o rażących zaniedbaniach ministra
Macierewicza, związanych m.in. z niewłaściwym nadzorem MON nad przygotowaniem do
operacji militarnej z udziałem kilku tys. żołnierzy Stanów Zjednoczonych oraz noszącym
znamiona sabotażu dostarczeniem przez WP amerykańskim sojusznikom nieaktualnych map
terenowych, co spowodowało wymierne straty w sprzęcie zmechanizowanym US Army oraz
zniszczenia dróg i mostów na terytorium RP, które winny obciążyć w całości MON, nie zaś
budżety administracji lokalnej na Dolnym Sl.

W interesie społecznym należy zatem oczekiwać publicznego zobowiązania się przez panią
premier Szydło przejęcia przez jej rząd kosztów napraw, które obciążą samorządy, nie zaś
terrorystycznego wyciszania protestów społecznych zapowiadziami Jarosława Kaczyńskiego o
ustawowym wyeliminowaniu kompetentnych, sprawdzonych samorządowców, ludzi
wybranych w terenie przez obywateli RP korzystających z konstytucyjnych postanowień.

Prokuratura Krajowa nie dzieli się niestety w pow. wskazanym Piśmie wiedzą na temat ew.
umorzenia już (przez kogo i kiedy?) dochodzenia miejscowej prokuratury w .:Sprawie
Katastrofy Macierewicza pod Toruniem. Nie wolno Prokuraturze zajmować spolegliwego
politycznie stanowiska w celu potwierdzania nieprawdy, że nie ma rzekomo zarzutów w
stosunku do ukrytego przed opinią publiczną dochodzenia żandarmerii i prokuratury w
sprawie wypadku zakończonego haniebnym i przestępczym oddaleniem się z miejsca
wypadku głównego podejrzanego o spowodowanie tej katastrofy, który sam, z własnej woli
nie zgłosił się jeszcze do żadnej jednostki Prokuratury w celu złożenia stosownych wyjaśnień,
lecz usiłuje uniknąć odpowiedzialności karnej tak samo, jak Jarosław Kaczyński przez kilka
miesięcy nie zgłaszał się 2010 r. do Warszawskiej Prokuratury Wojskowej, ażeby
odpowiedzialnie wyjaśnić, kto komu nakazał przez telefon satelitarny lądowanie wbrew
jasnej decyzji władz miejscowego lotniska, wyrażonej słowami: uchodi na wtoroj krug! W
języku znanym obu braciom Kaczyńskim. Prokuratura winna zapytać Macierewicza, czy
bierze może jakieś prochy za radą Miśkiewicza, ew. innych kolegów partyjnych tak samo, jak

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Jarosław Kaczyński mataczył rzekomym braniem prochów za fałszywym świadectwem
koleżanki sejmowej Szczypińskiej.

Należy dokonać sprawdzenia, czy decyzję sitwy o wyjęciu prowadzonego dochodzenia z rąk
Policji i przekazaniu Zandarmerii Wojskowej, dochodzenia w .:Sprawie Katastrofy
Macierewicza pod Toruniem, podjął sam główny zainteresowany/ podejrzany o
spowodowanie tej katastrofy przez nakłanianie kierowców do utrzymywania tempa jazdy
znacznie przekraczającego dozwolone przez obowiązujące wszystkich obywateli RP
jednakowo, zasady ruchu drogowego w Polsce (a jest to naruszenie prawa, nie tylko
procedur! Zarówno w przypadku głównodowodzącego Lecha Kaczyńskiego w katastrofie
powietrznej 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiej jak i Antoniego Macierewicza,
głównodowodzącego kolumną samochodową na trasie z Torunia do stolicy.

Oczywiste i bezdyskusyjne nadużycie władzy popełnione przez ministra Antoniego
Macierewicza w związku ze zauważoną na wstępie prowizją (czyt.: łapówką), którą ktoś ze
zainteresowanych funkcjonariuszy MON musiał przecież dostać (w przyjętej od Magdalenki
1989 r., zwyczajowej wysokości mafijngo 10 % od ogólnej sumy) za dokonanie zlecenia
zakupu poza konkursem 30, niczym nie uzasadnionego zakupu 30, luksusowych limuzyn na
potrzeby wojska i ogólną sumę 30 mln PLN, co przy zasadzie skodyfikowanej przez
paradygmat przyjęty w Magdalence, daje wszak 3 mln złotych prowizji, od dokonującego
sprzedaży na rzecz państwa, co jest do ustalenia przez Prokuraturę.

Zgodnie z treścią art. 115 par. 13 funkcjonariuszem publicznym jest: 7) osoba zajmująca
kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, Minister Obrony Narodowej Antoni
Macierewicz.

Wnoszę o odstąpienie przez PK od twierdzenia, że istnieją inne, poza wskazanymi powyżej,
obiektywne przesłanki do twierdzenia o niemożliwości rozpatrzenia, bądź rzeczowego
odniesienia się przez Prokuraturę do zarzutów, za które Antoni Macierewicz musi
odpowiedzieć przed Prokuraturą także w związku z tym, że Prezydent USA zapowiedział
zmianę paradygmatu (prawdziwą Dobrą Zmianę!), natomiast rząd RP nie wypowiedział
jeszcze wojskowej umowy sojuszniczej ze Stanami Zjednoczonymi.

Z Szacunkiem
Stefan Kosiewski

https://archive.org/details/@sowa-frankfurt

Polnisches Kulturzentrum e.V. http://oswiata.weebly.com/blog

https://independent.academia.edu/StefanKosiewski

http://sowa.typepad.com/blog/2017/02/herrn-rafal-grupinski-poland-otwartym-tekstem-
pdo441-fo-von-stefan-kosiewski-stowarzyszenie-europejskie-pons-gauli-po-mysli-p.html

Von: sowamagazyn@googlegroups.com [mailto:sowamagazyn@googlegroups.com] Im
Auftrag von S.Kosiewski Gesendet: Mittwoch, 1. Februar 2017 12:13 An:
sowamagazyn@googlegroups.com Betreff: AW: Informacja dot. sprawy PK I Ko2 91.2016 Z
jakiego stanowiska państwowego chciałby być odwołany Zbigniew Piasek, który dokonał

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

próby zdezawuowania Pismo Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej w .:Sprawie
Macierewicza? Von: sowamagazyn@googlegroups.com Im Auftrag von Zbigniew Piasek
Gesendet: Mittwoch, 1. Februar 2017 12:02 An: sowamagazyn@googlegroups.com Betreff:
RE: Informacja dot. sprawy PK I Ko2 91.2016 Proszę mnie więcej nie ptrzysylAC BZDUR
http://sowa.podspot.de/post/stefan-kosiewski-jerzy-buzek-na-usugach-diaba/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Stefan-Kosiewski-Jerzy-Buzek-na-usugach-
Diaba Written by sowa

Stefan Kosiewski 8 min · Pinterest ...niepokojące deklaracje
nowej administracji USA, które sprawiają, że nasza przyszłość jest
bardzo nieprzewidywalna...

http://sowa.typepad.com/…/herrn-rafal-grupinski-poland-otwa…

SZCZURY, Apps This Pin was discovered by magazyn europejski. Discover
(and save!) your own Pins on Pinterest.
https://de.pinterest.com/pin/452752568775693055/

20-letni brat Lenina
(Aleksander Uljanow) i brat
Piłsudskiego Bronisław (też
20 l.) byli terrorystami,
którzy pięć lat po zamachu,
w którym zginął Aleksander
II, car Rosji, założyli w 1886
r. grupę spiskową w celu
zamordowania jego syna,
cara Aleksandra III
Romanowa. Program
działania spiskowców ułożył
Uljanow, zaś powielił go we
własnym mieszkaniu
Piłsudski. Do zamachu
planowanego na przełom
lutego i marca 1887 r. nie
doszło ze względu na
wykrycie spisku przez carską
Ochranę, założoną w '81, po
zamordowaniu cara. 8 maja
1887 r. brat Lenina został
powieszony razem z
czterema innymi
terrorystami; Piłsudski
dostał 15 lat katorgi.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Lenin i Józef Piłsudski mieli dostać nauczkę, że nie należy dokonywać zamachów
terrorystycznych, ale można przejąć władzę drogą terrorystycznego zamachu stanu, jeżeli
będzie miało się wsparcie zewnętrznych sojuszników, żydomasonerii w Niemczech, USA a
nawet i Japonii, do której Józef Piłsudski zwrócił się po pieniądze.

Zapłacił życiem własnym i całej swojej rodziny car po udanym zamachu bolszewickim 1917 r.,
a po udanym zamachu majowym Piłsudskiego w 1926 r. przepadł, jak kamień wrzucony do
wody bohaterski generał-pilot Włodzimierz Zagórski, h. Ostoja. Osobista zemsta mogła być
motywem rozstrzygającym o podjęciu decyzji zamordowania rodziny carskiej, natomiast w
wypadku gen. Zagórskiego i ks. Popiełuszko, należy jednak pamiętać, że tzw. rewolucja
francuska wymordowała zarówno króla i królową jak i lud katolicki nie samej Wandei, nie
tylko ze pobudek osobistych.

Dopisujący swoje działania publiczne do tradycji spiskowych i terrorystycznych braci
Piłsudskich oraz Uljanowów bracia Jarosław I Lech Kaczyński poszli antypolską drogą
amoralnych bandziorów żydoskich, dla których w demokratycznym państwie nie ma miejsca
w podziemiach rzymskokatolickiej katedry na królewskim Wawelu.

Stefan Kosiewski 2 min
pl.wikipedia.org/... Rzeźbę zaprojektował w 1923 Edward Wittig (rzeźbiarzowi pozował
major Leonard Zbigniew Lepszy)

Na fot. z lewej
Adiutant obok
generała-pilota
Włodzimierza
Zagórskiego h.
Ostoja,
bohaterskiego
obrońcy
Warszawy w
maju 1926 r.,
który zapłacił
życiem za
odwagę
wykazaną w
obronie rządu
RP przeciwko
Józefowi
Piłsudskiemu,
agentowi
Rathenau,
ministra wojny
pruskiej Rzeszy, przywiezionemu do Warszawy tak samo specjalnym pociągiem, jak Lenin
został przerzucony do Finlandii, żeby dokonać zamachu stanu nazwanego przez żydokomunę
rewolucję 1917 r. https://archive.org/details/@sowa-frankfurt

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Kryzys rzadowy w Polsce PDO439 premier szydlo z korka HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh Macierewicz na PENIS PREZESA
PDO438…archive.org

Do: Tadeusz Lepszy, Kraków,

członka wielkiej, zasłużonej historycznie dla Polski Rodziny Lepszy zwracam się w tym
miejscu fugą wplecioną barokowo, po staropolsku i starej przyjaźni: Drogi Tadziu, może ktoś
młodszy, niewiasta z Rodziny zechce przerzucić onetowi do wiadomości, że ten pomylił się
stawiając na kaczystów tak samo fatalnie dla siebie, jak docent Jarosław Kaczyński (być może
znający się na prawie pracy w bezprawnym PRL-u) myli się permanentnie w dokonywanych
po trockistowsku i korowsku ocenach aktualnej sytuacji
geopolitycznej.

Bo przecież ktoś musi powiedzieć van Goghowi i
Nietschemu, że przechodząc Rubikon przekroczyli
granicę dzielającą sztukę i filozofię od wypowiedzi
psychopatów ogarniętych szałem Fascynacji Obłędem:
skok ministra Macierewicza na deficytową, rządową
kasę, przy okazji dokonania zakupu poza konkursem
flotylli 30 luksusowych limuzyn za 30 mln zł (wiadomo,
po odpaleniu prowizji), jak w przypadku samolotów
CASA zrobił to Minister Obrony Narodowej
Komorowski, poza konkursem publicznym, został już
dostrzeżony przez anielskiej cierpliwości milczącą większość Narodu Polskiego, która może
ich przecież wnet wszystkich skierować na obserwację psychiatryczną do Kobierzyna,
albowiem taki debilizm, do jakiego przyznał się ostatnio min. prof. Gliński przy okazji skoku o
wysokości 500 mln zł. (czy mniej podobno?), zrobionego oficjalnie jako bezprawne
upaństwowienie przedmiotów oddanych w przeszłości w użytkowanie Narodowi Polskiemu
przez osoby prywatne, fundacje
charytatywne, reprezentowane przez
młodych ludzi legitymujących się nazwiskami
o historycznym brzemieniu w Polsce, jest
zwycięstwem szaleństwa, robotą głupiego do
natychmiastowego unieważnienia. A skąd oni
potem wezmą kasę, żeby mafii długi spłacić?
Skąd weźmie żyd i pedał na emeryturę dla psa
Kurskiego? Jeśli nie będzie już deficytowej,
państwowej telewizji? Kto będzie płacił i z
jakiej racji zięciowi żydokomunistycznego
generała, członka WRON o żydoskim
nazwisku Hermaszewski, urodzonemu w
biednej, londyńskiej dzielnicy żydoskiej
Ryszardowi Czarneckiemu ze Samoobrony,
który nie przepracował chyba w PRL-u nawet
tyle, żeby mieć prawo do pobierania
groszówki i śmieciowego ubezpieczenia z
KRUS-u?

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

W USA prezydent Trump mówi do narodu amerykańskiego o zmianie paradygmatu,
natomiast w Europie Merkel po staremu chciałaby przyjechać do Polski 7 lutego, żeby
dopomóc Tuskowi we wygraniu wyborów. Z kulą Kazimierzaków u nogi, TW "Erica", które
sama w Niemczech przegra, żeby mogła być dokonana zmiana paradygmatu na skalę
europejską! Tego w Polsce nie kuma jeszcze Schetyna, który chciałby wiecznie rozliczać
Kaczyńskiego, zabawiać się z koleżką Kiszczaka z Magdalenki w niekończących się,
niezatapialnych policjantów i złodziei.

Z Panem Bogiem, Tadziu.

PS.:

Wałęsa nie był psychicznie i mentalnie gotowy do
szczerej rozmowy i dziś ponosi tego
konsekwencje - powiedział wczoraj dr Piotr
Gontarczyk.

Nauka myli się w tym wypadku o tyle, że nie mamy
żadnych obiektywnych danych, zapowiadających
jakiekolwiek konsekwencje dla jakiegokolwiek Bolka, czy TW "Dąbrowskiego", za którego
robił na moim podwórku w Katowicach młody kleryk Wiktor Skworc, dzisiaj odznaczony
"Diamentami" przez beneficjentów żydoubeckiego rozdania tzw. okrągłego stołu, które to
konsekwencje miały by grozić Lechowi Wałęsie, być przykre dla niego, lub niemiłe w związku
z politycznie umotywowanymi, bandyckimi atakami sitwy Kaczyńskiego na człowieka
ustawiającego się na pozór (dla picu) po przeciwnej stronie politycznego rozdania, chociaż
każdy wie, że zgodnie z paradygmatem demokracji przyjętym w Magdalence 1989 z
udziałem Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego, jest to jedna i ta sama sitwa, żydotrockistowska
szajka terrorystów spod znaku ukrytej dłoni.

Jako Polak i Katolik mam oczywiście tak samo, jak każdy żyd w Ameryce i w rodzinie
prezydenta Trumpa, jak niewierzący człowiek, agnostyk na całym świecie prawo do
subiektywnego podejścia do .:Sprawy Dobrej Zmiany, do której zawsze można się
przymierzać w Polsce, tzn. w Obywatelach Polski, w Nas samych! Aby słuszne, potrzebne i
pożądane przeprowadzić! I stąd opowiadam się tak samo, jak Mr. Prezydent Trump za
zmianą paradygmatu sprawowania władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieustannie stawiam także od lat to samo pytanie ludziom dobrego serca, inteligencji
katolickiej w Polsce: czy jesteśmy już, .:Bracia psychicznie i mentalnie gotowi do szczerej
rozmowy? Szanowny Panie Doktorze Gontarczyk, Panie Arcybiskupie Katowic, Drogi Panie
Pośle Grupiński? To nieprawda, że zginęły elity Narodu Polskiego, że nie ma szlachetności w
ludziach. Nie atakujmy prostacko Bolka, nie wymagajmy od maluczkich, którzy mnożyli się,
jak gwiazdy na niebie grając w totolotka. Ludzie do poważnych rozmów są w każdym
państwie na świecie, muszą tylko uwierzyć w możliwość zmiany paradygmatu!

Rozumiem sympatie zgłoszone przez nowego Prezydenta Stanów Zjednboczonych w
stosunku do Kościoła Rzymskokatolickiego w Ameryce, oczyszczonego dzięki Prokuratorom
USA z obżydliwych pedofili sutannowych, jak ten, który penisem dusił Poznańskie Słowiki, czy
Wesołowski, którego zwłoki należy ekshumować chociażby w celu wyjęcia z trumny
pierścienia biskupiego, bezmyślnie włożonego zmarłemu ponoć nie do odbytnicy, ale na
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

palec. Złoto do złota, do Skarbca Diecezjalnego winno pójść! Natomiast wyniki badania DNA
dokonanego przez niezależne, zagraniczne laboratorium analityczne, wybrane nie przez
biskupów, ale drogą publicznego konkursu, albowiem praktyka dowiodła, że zwłoki bywają
mieszane nagminnie, natomiast zmartwychwstanie w Kościele św. jest rzeczą, o której
zaświadcza Pismo św. Nowego Testamentu. Bergoglio tymczasem sekularyzuje na całego
Zakony Kościoła Rzymskokatolickiego, o czym należy mówić tak samo głośno, jak o
homoseksualizmie w Domu św. Marty, ponieważ jutro mamy w Kościele ustanowiony przez
jp2 Dzień życia konsekrowanego, po którym, nie daj Bóg zostaną wkrótce jedynie mury
poklasztorne, jeżeli wierzyć informacji o blisko 3 tys. zakonników, którzy w ub. r. pogwałcili
śluby wieczyste.

W Sudanie skazany został
tymczasem na 20 lat więzienia
ksiądz rzymskokatolicki, ale nie za
pedofilę, lecz za rzekome
szpiegostwo, dlatego MSZ
Republiki Czeskiej .:Sprawę
repatriacji skazanego uznał za
priorytetową. Modlimy się w
intencji skuteczności wysiłków

dyplomatycznych, podpisujemy petycje na
rzecz wywarcia międzynarodowych nacisków
na rząd w Pradze, gdzie nie ma już
Prezydenta Havla na Hradzie. Dlatego nie ma
lekko Stanislav Penc, który z Havlem chadzał
składać kwiatki na Waclavskie Namesti,
dzisiaj natomiast żyje w biedzie na wsi po
operacji guza muzgu, którego nie wycięto mu
w całości, żeby nie wyłączyć podstawowych
funkcji życiowych organizmu. Nie ma lekko
na Słowacji najmłodszy więzień polityczny
CSSR Franciszek Bednar, z którym chadzałem
z kwiatkami pod pomnik upamiętniający
ofiary sowieckiej i polskoludowej agresji
Jaruzelskiego w 1968 r. w Popradzie,
postawiony przez Franka wspólnie z Jego
Ojcem i z drogimi memu sercu Przyjaciółmi
ze Związku Byłych Więźniów Politycznych
Czechosłowacji, pod pomnik poległym na
granicach w Keżmarku pod tablice w innych
miejscach, upamiętniające martyrologię
Narodu Słowackiego za panowania okrutnej i
bezlitosnej dla podbitych narodów
europejskich żydokomuny marksistowsko-
leninowsko-trockistowskiej.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Nie będzie nam wszystkim lekko, dopóki nie dokonamy Dzieła Zmiany Paradygmatu.
Dlatego mówimy z nadzieją: Ameryka First!

Z nadzieją czytam drugie pismo z Prokuatury Krajowej, które
otrzymałem przed chwilą, podpisane Prokurator Anna Czarnecka,
zawiadamiające mnie o tym, że PK nie podejmuje żadnych działań w
.:Sprawie Mateusza Morawieckiego, ponieważ z uwagi na przesłanie
przeze mnie w oryginale młodemu Morawieckiemu..., Prokuratura
Krajowa przekazała kopię mojej korespondencji do Akt opatrzonych
tym samym numerem, co w .:Sprawie Macierewicza. Prawilno,
powiem krótko to, co ślina na język przynosi: w jednym miejscu nie
zginie. Spisane będą czyny i rozmowy Polaków, Czechów, Słowaków i
Narodu, który uważa się za Naród Wybrany przez boga koczujących
plemion semickich, do którego modli się psalmami Bergoglio. I
któremu prezydent Andrzej Duda wciskał z nadzieją karteczki w
ścianę płaczu. I Beata Szydło po katastrofie drogowej kolumny
rządowej w Izraelu wciskała z takim samym przekonaniem, jak
czarną chustkę zawiązywała pokornie przed zbereźnikiem w sutannie
papieża, który w samolocie nie miał odwagi osądzić grzechu Sodomii.
- A jeśli nie Ty, Piotrze zapytasz Pana Boga w sobie, w Trójcy Przenajświętszej Jedynego: Quo
vadis? To, kto to zrobi znowu za Ciebie, papieżu niegodny?! Czy znowu ma to zrobić za ciebie
Poeta Polski Henryk Sienkiewicz, żeby dostać za to, jak Arion w Letymnie domek w
Oblęgorku od wdzięcznego Narodu Polskiego i Nobla od żydów Szacownych?

Był pułkownik Armii Amerykańskiej przy odsłanianiu pomnika w Popradzie, wysłał Wałęsa z
Gdańska list z kondolencjami za granicę, jak poprosiłem.

Bądźmy dobrej wiary: Ameryka First!

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/02/01/herrn-rafal-grupinski-poland-otwartym-
tekstem-pdo441-fo-von-stefan-kosiewski-stowarzyszenie-europejskie-pons-gauli-po-mysli-
prof-umberto-eco-pidgin_art-studia-slavica-et-khazarica/

Freiheit für politische
Gefangene in Polen
30 styczeń

http://www.citizengo.org/sk/pr/38431-
zachranme_Petra_Jaska

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Czeski misjonarz skazany w Sudanie na 20 lat za ...NAROD MA PRAVO SE BRANIT
cesko.blox.pl Zaktualizowano 29. Stycznia 2017 r.

Złe wieści: Súdánský Sąd wysłał Peter Jaska na 20 lat więzienia za szpiegostwo i innych
przestępstw. Z pewnością będziemy kontynuować pracę dla jego uwolnienia i dam ci znać, że
będziemy potrzebować Waszej pomocy.
Kiedy byliśmy z petycją do organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, więc nas ostrzec,
że sudan może grać zachować twarz " manewr.... Skazał go dobrze wyglądać dla ich,...

Zobacz więcej Zobacz oryginalny tekst ·

2017-02-01 14:46:14 | https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/02/01/herrn-rafal-
grupinski-poland-otwartym-tekstem-pdo441-fo-von-stefan-kosiewski-stowarzyszenie-
europejskie-pons-gauli-po-mysli-prof-umberto-eco-pidgin_art-studia-slavica-et-khazarica/

Wałęsa nie był psychicznie i mentalnie gotowy do
szczerej rozmowy i dziś ponosi tego konsekwencje -
mówi Dr Piotr Gontarczyk

https://de.pinterest.com/pin/452752568775685773/

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

reakcja dodano: 4 sierpnia 2011
Największą tragedią Narodu Polskiego była wg. Kaczyńskiego śmierć w
katastrofie pod Smoleńskiem części wierchuszki żydokomunistycznych elit
ustanowionych dla Polski na tajnym spotkaniu w Magdalence, zarządzonym
przez agentów KGB robiących za ubeckich generałów, na spotkaniu ze swoimi
agentami robiącymi za uznaną przez żydokomunistyczną partię trockistowską
opozycją rewizjonistyczną z kryptosyjonistycznego KOR-u. Bo ci tzw.
bohaterowie literaccy dramatu mogą się przecież wylegitymować post factum
zaświadczeniami z IPN-u o zakładaniu im przed tą akcją służb specjalnych PRL-u
służbowych akt w zamian za podwójne a może i potrójne lojalki podpisywane
tak samo chętnie dla SB jak i KGB, Mossadu, Stasi, Bundesbehorde, brytyjskiego
MTV i każdego, kto tylko dysponował kasą..
http://moblo.pl/w/18415685,Najwieksza-tragedia-Narodu-Polskiego-byla-wg-
Kaczynskie

https://de.pinterest.com/pin/452752568775685773

Stefan Kosiewski

POLEN 15 m

Grupiński negatywnie ocenił też zakup przez resort kultury kolekcji
Czartoryskich. Określił to działanie jako "niezrozumiałe i
niepotrzebne z punktu widzenia interesu narodowej kultury".
- Przypomnę, że po roku wahań prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, którą
przeprowadził prezydent Bronisław Komorowski, a mianowicie o ochronie zabytków,
szczególnie zabytków ruchomych. Tam było wyraźnie powiedziane, że wszystkie zabytki nie
mogą ani opuszczać wnętrz, w których są, ani opuszczać granic kraju, jeśli tylko są objęte
ochroną jako obiekt zabytkowy i są wpisane na listę skarbów dziedzictwa narodowego -
zaznaczył poseł.

- Gdyby pan profesor Gliński stworzył
taką listę skarbów dziedzictwa
narodowego do grudnia, to nie
musiałby wydawać 0,5 mld zł na zakup
kolekcji Czartoryskich - podkreślił.

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/B7VhFyVQioM PAP

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

były Poseł Nowak wydziwia o Kuroniu i Stelmachowskim

[...] Od kilku miesięcy Instytut Pamięci Narodowej
konsekwentnie odmawia udzielenia wglądu do
dokumentów wytworzonych przez stalinowski
wymiar sprawiedliwości oraz inne organy
bezpieczeństwa państwa, np. tych związanych z
Okrągłym Stołem, np. Jacka Kuronia, Lecha
Kaczyńskiego oraz innych "negocjatorów"
prowadzących rozmowy z SB.

Czy Polacy nie mają prawa poznać prawdy o tym, jak
doszło w latach osiemdziesiątych do zmiany ustroju -
jak dogadano się z SB, kim byli negocjatorzy?

Powodem takiego działania jest wymóg formalny, wynikający z ustawy o IPN, polegający na
przedstawieniu przez wnioskodawcę dorobku publicystyczno - naukowego. Nie jest się
historykiem lub dziennikarzem z uznanym dorobkiem publicystycznym - to o dostępie mowy
być nie może. Pytanie tylko jaka jest "norma Kurtyki"?

Sytuacja sprowadza się do sytuacji, gdzie koledzy pana prezesa co nóż dorabiają na
publikowaniu materiałów w Arkanach, Tygodniku Powszechnym, lub też "dokonują
przecieków" do Gazety Polskiej, szczególnie zaś do Życia Warszawy.

Działanie takie jest o tyle dziwne, że wiele z żądanych materiałów nie jest obłożne żadną
klauzulą tajności, została ona zdjęta, lub taka klauzula utraciła dawno racje bytu, bowiem,
wytworzone materiały są starsze niż 50 lat, bowiem informacje zawarte w żądanym
materiale nie wchodzą w skład katalogu spraw podlegającym ochronie obecnie
obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnej. Z tego powodu klauzule winny zostać
usunięte.

Kuriozalnym jest to, że prezes
Kurtka odmawia
konsekwentnie wyrażenia
zgody na wgląd, wglądu np.
do akt procesów karnych,
prowadzonych w Kielcach w
latach 1945 - 56 przez
wojskowy wymiar
sprawiedliwości, odtajniają
zaś materiały wytworzone
przez WSI, dotyczące np.
Suboticia

Co jest przyczyną takiego
zachowania? O co chodzi IPN?
Co ukrywa prezes Kurtyka,
czego nie chce pokazać opinii
publicznej?....
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

http://ma.blox.pl/2006/12/Godnemu-chleb-na-mysli-Posel-Nowak-wydziwia-o-
1.html

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów
1 min 31.01.2017. Zkušenost je nepřenosná, i přesto vžít se do
druhého je jedna ze základních rovin, co jednotlivce dělá člověkem.
Jsem po sedmihodinové operaci mozku, při které jsem byl dvě
hodiny v bdělém stavu. Část nádoru mně v mozku kvůli prorostlosti
do důležitých funkcí musela zůstat. Teď odpočívám a dle lékařů,
mám-li tu ještě nějaký čas být, ještě chvilku odpočívat musím.
Kdyby mně náhodou chtěl někdo pomoci při starosti o pět oslíků,
38 koz a
kozlíků,
statek s
rozsáhlými
...
Zobacz
więcej
Zobacz
tłumaczenie

Přišel čas se
zastavit.....
mně byl v
minulých

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

dnech diagnostikován v průměru 3.5 cm kulatý nádor na mozku. | Česko , Slovensko
Skoro 30 let se veřejně angažuji, vstupuji do…
sowa.quicksnake.cz
https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1123476044427627

Toto je jen stručný popis toho, co může být příčinou
zhoršujících se mých dlouhodobě trvajících
zdravotních problémů. Tedy dlouhodobá fyzická i
psychická zátěž, která vytváří v lidském těle
nadměrný stres. Tohle všechno vedlo zjevně k
tomu, že mně byl v minulých dnech diagnostikován
v průměru 3.5 cm kulatý nádor na mozku.

http://sowa.typepad.com/blog/2017/01/herrn-
rafal-grupinski-poland-otwartym-tekstem-pdo441-
fo-von-stefan-kosiewski-stowarzyszenie-
europejskie-pons-gauli-po-mysli-p.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-
Khazarica/Herrn-Rafal-Grupinski-Poland-
OTWARTYM-TEKSTEM-PDO441-FO-von-Stefan-
Kosiewski-ZMIANA-PARADYGMATU-Po-Mysli-prof-
Umberto-Eco-Pidgin-Art-Studia-Slavica-et-Khazarica

Stefan Kosiewski: Jerzy Buzek na
usługach Diabła
Napisał sowa (») 25. 9. 2012 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 1608×

Radio: https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

Polska po 1989 r. jest kolonią żydowskiej sitwy globalistów. Jerzy Buzek FO263 pochodzenie
po matce z d. Szczuka
https://independent.academia.edu/StefanKosiewski

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/02/01/herrn-rafal-
grupinski-poland-otwartym-tekstem-pdo441-fo-von-stefan-
kosiewski-stowarzyszenie-europejskie-pons-gauli-po-mysli-prof-
umberto-eco-pidgin_art-studia-slavica-et-khazarica/

Po wprowadzeniu stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa
wydawała działaczom Solidarności paszporty opatrzone pieczątką
upoważniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL (bez
prawa powrotu), natomiast Jerzemu Buzkowi ubowcy w drodze
wyjątku dali paszport upoważniający go do wyjazdu do Niemiec
Zachodnich i do powrotu do Polski po wyleczeniu córki w
Niemczech na koszt rządu niemieckiego. W tym czasie w
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Niemczech przebywali na emigracji politycznej byli działacze Solidarności, którzy od tego
samego rządu niemieckiego nie mogli się doprosić przyrzeczonego im przed wyjazdem z
Ojczyzny zezwolenia na pracę. W Polsce Buzek nie był represjonowany, nie został nawet
zwolniony z pracy w państwowej instytucji w Gliwicach, mimo że Służbie Bezpieczeństwa
wiadomo było, iż wcześniej przewodniczył on I Zjazdowi Solidarności w Gdańsku, który
uchwalił pod jego przewodem Przesłanie do ludów Europy Wschodniej oraz Uchwałę
dziękującą żydowskiemu KOR-owi za nadanie trockistowskiego impulsu rewizjonistycznym
przemianom własnościowym w Polsce.

7 p.

Lustracja, Jerzy Buzek. 20110328 Stefan Kosiewski Do Naczelnika Biu...

Sowa Magazyn Europejski 193 Reads

Jerzy Buzek z uporem nie zamierza poddać się lustracji w Instytucie
Pamięci Narodowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, chociaż nie powinien się niczego obawiać, gdyż IPN
obsadzony jest jak wiadomo w stu procentach przez ludzi żydowskiego
pochodzenia, a przodkowie Buzka przeszli na protestantyzm na Sląsku
Cieszyńskim zachowując żydowskie nazwisko. Jerzy Buzek wie, że IPN w
Katowicach posiada akta SB dotyczące m.in. chociażby likwidacji
podziemnych struktur Regionu Sląsko-Dąbrowskiego i aresztowania kol. Górnego w
mieszkaniu, które Jerzy Buzek opuścił bez przeszkód, nie aresztowany ani nawet nie
legitymowany przez ubowców. Poza tym w archiwach IPN-u znajdują się akta personalne
wszystkich pracowników i współpracowników SB. Jerzy Buzek ma świadomość tego, że
żydowskie pochodzenie narodowe nie uchroniło przed dintojrą ani inspektora Falzmanna z
NIK-u, ani ministra Górskiego, ani generała plicji Papały. W Niemczech rozliczne zamachy i
skryte mordy symbolizuje najlepiej na wózku inwalidzkim minister Schäuble, a w ziemi
dyrektor Dresdner Banku, szef zrzeszenia kapitalistów, czy zastrzelony we własnym
mieszkaniu przez okno szef prywatyzacji byłej NRD.

Nie wiadomo właściwie z jakiej to niby racji Niemcy okazały się tak wyjątkowo miłosierne dla
jednego obywatela PRL Jerzego Buzka, że wydały tysiące marek na przeszczepienie szpiku
kostnego dziewczynie chorej na białaczkę, który miała potem zabłysnąć jako gwiazdka w
filmie tak samo jak bracia Kaczyńscy, którym ze względu na żydowskie pochodzenie ojca
Mundka ufarbowano na koszt kinematografii włosy na blond, jak Gajosowi z Będzina, który
miał zagrać polskiego Janka w Czterech Pancernych i podłożono głosy z wyraźną, polską
wymową.

Lech Kaczyński przeszedł do historii jako ten prezydent RP, który podpisał
haniebny Traktat Lizboński likwidujący polską suwerenność. Jerzy Buzek idzie
dalej we wdzięczeniu się Niemcom i nadskakiwaniu pani kanclerz Angeli
Merkel. Były premier Buzek, opłacany za zajmowanie pozycji
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, nie broni już polskiej złotówki,
ani Narodu Polskiego, czy choćby gospodarki w Polsce z Ministerstwem
Gospodarki RP. Jerzy Buzek bez najmniejszych skrupułów opowiada się przeciwko polskiej

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

racji stanu, a w interesie polityki prezydenta Francji Sarkozego i kanclerz Niemiec Merkel,
którzy chcą zamienić Unię Europejską we Wspólnotę Długów.

Buzek nie pyta Narodu Polskiego o zdanie, nie rozmawia z Marszałkiem Sejmu, czy Senatu , z
Prezydentem RP, nie zachowuje nawet pozorów demokracji, nie robi żadnych sondaży,
konsultacji społecznych w okręgu wyborczym, w którym wyniesiony został na bardzo dobrze
popłatne stanowisko, gwarantujące odprawę w wysokości setek tysięcy euro.

Buzek robiąc klakę dla pomysłu ustanowienienia rządu europejskiego ponad rządami państw
europejskich wie, że dla Polaków i Europejczyków jego zachowanie i mówienie to nie jest już
szambo głoszone przez ojca Dyrektora, lecz kloaka wylewająca się z szamba, płynąca z ust
fałszywego polityka, bo zaledwie egenta cudzej, wrogiej Polsce polityki ludzi, którzy chcą
obciążyć Naród Polski kosztami swojej zafajdanej działalności. Jerzy Buzek wie, że Naród
Polski nie będzie milczał w pokorze, lecz zapyta o haniebną przeszłość agentów Służby
Bezpieczeństwa i kapitału światowego. Upomni się o sprawiedliwość Naród Czeski i Słowacki
i każdy inny Naród, przeciwko któremu obraduje dzisiaj nie Zjazd Solidarności pod
przewodem Buzka, lecz Parlament Europejski. Dlatego Jerzy Buzek mówi: "Nie powinniśmy
proponować szybko zmian w traktatach, bo mogłoby to zostać odrzucone przez
Europejczyków".

- A do leczenia córki na koszt rządu Bundesrepubliki to ci się spieszyło? Zapytała Buzka córka
pastora z Niemiec, którą Kaczyński już oficjalnie przeprosił za niefortunne, parszywe
pomówienie w książce wydanej w febrze gorączki przedwyborczej i porze sięgania do
kondonierki raz po pistolecik, raz po tabletki z kogucikiem na lepsze samopoczucie. "

- Możemy sobie wyobrazić pewne ograniczone zmiany traktatu - dodał więc zaraz Buzek -
nawet nieduże, ograniczone do jednej dziedziny zarządzania gospodarczego i unii
gospodarczej, które by nam pomogły i pomogły strefie EURO w budowaniu silniejszej
gospodarki UE, zdolnej wpływać na gospodarki światowe". Powiedział Jerzy Buzek, który
bardzo dobrze wie, że nic nie ma na świecie za darmo. Z pustego nie naleje Obama, ani
Sarkozy i Salomon Merkel.

Jerzy Buzek wie, że pacta sunt servanda, umowy zobowiązują i musi ich dotrzymać każdy,
kto podpisał cyrograf.

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

23.10.11, 10:44:00 by sowa

https://sowa.quora.com/Jerzy-Buzek-nie-chce-podda%C4%87-
si%C4%99-lustracji-w-IPN-Komisji-Badania-Zbrodni-przeciwko-
Narodowi-Polskiemu
7 p.

O zdrajcach i bohaterach oraz rozkazach... 22 Maja 2007 Stefan Kosi...

Stefan Kosiewski158 Reads

Jerzy Buzek FO263 pochodzenie po matce z d. Szczuka

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Wyprzedaż Polski - Kazimierz Poznański

Nasza transformacja to była klasyczna neokolonizacja – profesor
ekonomii Witold Kieżun nie zostawia suchej nitki na przemianach
gospodarczych po 1989 r.
...liczne przykłady zakupu wręcz za darmo. Choćby Zakłady Produkcji
Papieru i Celulozy w Kwidzynie. Były one jedną z licznych inwestycji
zaplanowanych w czasach Gierka. Zakłady wytwarzały połowę papieru
gazetowego w Polsce i były największym w Europie producentem
celulozy. Sprzedano je w 1990 r. amerykańskiemu koncernowi International Paper Group.
Inwestor zapłacił 120 mln dol. za 80 proc. akcji. Dostał jeszcze za to od rządu kilkuletnie
zwolnienie podatkowe, które – jak się potem okazało – opiewało na kwotę 142 mln dol. To
był efekt jednej z pierwszych decyzji nowego właściciela, który podniósł ceny papieru o 150
proc. Kilka lat później jeden z dyrektorów International Paper Group pochwalił się transakcją
w rozmowie z branżowym czasopismem „Journal of Business Strategy”. Mówił, że polski rząd
wydał na zbudowanie fabryki trzy do czterech razy tyle, za ile ją sprzedał...

Przemiany gospodarcze w Polsce? To była neokolonizacja jak w Afryce,
zostaliśmy oszukani biznes.gazetaprawn ...na zachodnich uniwersytetach
czy w kręgach polonijnych było wielu ludzi z ogromnym doświadczeniem,
którzy byli gotowi włączyć się w polskie przemiany. W Kanadzie w
samym Montrealu są cztery dobre uniwersytety. Pracuje na nich pięciu
polskich ekonomistów. I to wybitnych. Komisję złożoną z ekspertów
polskich i zagranicznych proponował na przykład redaktor paryskiej
„Kultury” Jerzy Giedroyc. Tymczasem w kraju zdecydowano się zrobić transformację pod
dyktando młodego, mało doświadczonego Amerykanina Jeffreya Sachsa oraz kilku
kapitalistycznie zindoktrynowanych partyjnych naukowców...
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/7qUcn7cSzTz

Stefan Kosiewski 300 obserwatorów

http://sowaleaks.blox.pl/2013/11/Polska-po-1989-r-jest-kolonia-
zydowskiej-sitwy.html

Jerzy Buzek na usługach Diabła 20111023 Stefan Kosiewski

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Stefan-Kosiewski-Jerzy-Buzek-na-usugach-
Diaba

protokół kulturalny
Polnisches Kulturzentrum e.V. in Frankfurt am Main
Blog > Komentarze do wpisu
« Odkrycie prawdopodobnie nowego portretu ...

Andrzej Podkański "OBRAZY" Wystawa w OW ZPAP od 6 do
28 lutego 2017

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Wernisaż: 6 lutego 2017, godz. 18.00
Galeria DAP, Dom Artysty Plastyka, Mazowiecka 11a
Wystawa czynna od 6 do 28 lutego 2017

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza na wystawę malarstwa
Andrzeja Podkańskiego pt. „Obrazy”. Wystawa jest częścią projektu, mającego na celu
ukazanie większego wyboru prac artysty w dwóch galeriach jednocześnie, w warszawskiej
„Galerii DAP” i łódzkiej galerii „Propaganda Sztuki”.
Mimo dużych powierzchni ekspozycyjnych, artysta musiał dokonać drastycznej selekcji dzieł,
które namalował w ciągu około 30 lat, pomijając cykle, liczące często po kilkadziesiąt
obrazów. Autor zdecydował się na dwa główne, którymi są: „Podwórko” i „Parki”.
Inspiracją i główną fascynacją artysty były sytuacje intymne, „symultaniczność dziania się”
historii, które autor uwiecznił na swoich monumentalnych płótnach. Sposób obrazowania
wywodzi się
w pełni z figuracji, jest najbliżej egzystencjalnych spraw człowieka, takich jak: śmierć, starość
czy osamotnienie. Sceny „zapisane” z parków i podwórek mogły zdarzyć się każdemu z nas, i
każdy z nas mógł stać się bohaterem jego obrazu. Rozgrywające się na poziomie tła partie
abstrakcyjne, towarzyszą małym ludzkim sprawom, dziejącym się na pierwszych planach
płócien; są sposobem budowania kompozycji oraz relacji między przedstawieniami.
Prace Andrzeja Podkańskiego są wynikiem głębokich wewnętrznych przeżyć i wnikliwych
obserwacji. Każde płótno jest doskonale przemyślane i bardzo precyzyjne wykonane.
Charakterystycznym elementem jego malarstwa jest światło, poprzez które artysta wpisuje
się w dawną tradycję malarstwa europejskiego, jednak swój malarski język, złożony z formy,
światła oraz barwy, artysta wypracował samodzielnie. Jego dzieła zachwycają prostotą i
wyrafinowanym kolorem, są niezwykle indywidualne i prawdziwe.
Monumentalność dzieł artysty wywodzi się z malarstwa ściennego, od którego rozpoczął
swoją drogę twórczą. Ogromne formaty płócien wynikają z pewności, że temat jest istotny
i w rzeczywistości taki jest.

Pozdrawiam,
Dorota Skurska
Biuro Wystaw OW ZPAP
tel. (22) 827-76-88 e-mail.: d.skurska@owzpap.pl biurowystaw2@owzpap.pl
www.owzpap.org

czwartek, 02 lutego 2017, kultur http://kulturalny.blox.pl/2017/02/Andrzej-Podkanski-
OBRAZY-Wystawa-w-OW-ZPAP-od-6.html

Polecane wpisy PARANORMALNA PARABOLA PDO433 Pidgin_Art Macierewicz sprowadza
ZLOM do Polski z USA HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski FO

co się stało? Z linkiem i wicepremierem, który robi za pasera w skoku na 100 mln EURO za
Fundację Książat Czartoryskich?

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Herrn-Rafal-Grupinski-Poland-
OTWARTYM-TEKSTEM-PDO441-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZMIANA-PARADYGMATU-Po-Mysli-
prof-Umberto-Eco-Pidgin-Art-Studia-Slavica-et-Khazarica

https://pl.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski

https://pl.scribd.com/skosiewski