Pengenalan

1. Warna adalah tindak balas cahaya ke atas sesuatu permukaan. Tuhan telah menjadikan alam ini penuh dengan warna-warni untuk dinikmati manusia. 2. Manusia boleh membina imej dirinya dengan penampilan warna yang tepat dan sesuai mengikut situasi tertentu. 3. Objek alam sekeliling boleh dikenal pasti melalui warna

Jenis-jenis warna

m seni visual warna tebahagi kepada 3 jenis ia

rna asas/utama rna sekundar rna tertier

WARNA Asas
1. 2.

Warna asas terdiri dari warna merah, biru dan kuning. Warna asas ialah warna yang tidak dapat dihasilkan dengan campuran warna lain, tetapi boleh menghasilkan warna sekundar dan warna tertier

MERAH

KUNING

BIRU

Warna Sekunder
1. 2.

Warna sekunder terdiri dari warna hijau, jingga dan ungu Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas seperti berikut :
Warna Asas Warna Asas Warna Sekunder

Warna Tertier

arna tertier terhasil daripada campuran satu warna as an satu warna sekunder.

Keseluruhan warna asas, warna sekunder dan tertier terhimpun dalam roda warna seperti berikut :

1 : Warna 2 : Warna Asas 3 : Warna Sekunder Tertier

WARNA NEUTRAL
1. 2.

Warna neutral merupakan warna yang tidak tergolong didalam kelompok warna asas, sekundar dan tertier. Warna neutral terdiri dari warna putih dan hitam atau campuran kedua-duanya seperti di dalam carta warna neutral berikut :

Nilai warna
1. 2.

Ton warna
Ton warna ialah nilai pancaran kecerahan atau kegelapan sesuatu warna. Ton warna diperolehi melalui sesuatu warna bersama warna putih atau hitam. Campuran warna bersama hitam akan menghasilkan ton warna yang gelap dan campuran bersama warna putih akan menghasilkan warna yang cerah.

3.

Kroma
1. 2.

Kroma ialah nilai ukuran warna. Ia terhasil melalui campuran warna penggenap dalam nisbah tertentu

Gubahan warna
sewarna
1.

2.

Sewarna ialah gubahan yang menggunakan satu warna dalam beberapa ton atau dikenali sebagai warna monokrom. Sewarna dapat dihasilkan melalui campuran warna putih untuk kesan terang atau dengan warna hitam untuk kesan gelap.

Warna Harmoni
1.

2.

3.

4.

5.

Warna harmoni ialah sekumpulan warna yang terletak sebelah menyebelah dalam roda warna. Ia mempunyai warna, ton dan suhu warna yang sama. Warna harmoni juga dikenali sebagai warna sekeluarga. Warna harmoni dapat menimbulkan perasaan selesa dan tenang. Ia sesuai digunakan untuk menghasilkan corak tekstil, hiasan dalaman, perabot, seni taman dan seni halus.
Hijau Kuning Hijau Hijau Biru

Merah Jingga Jingga Jingga Kuning

Warna Penggenap
1.

2.

3.

Warna penggenap merujuk kepada gubahan warna yang menggunakan kombinasi warna yang kedudukannya saling bertentangan dalam roda warna. Warna penggenap juga dikenali sebagai ‘complementary’. Contoh warna penggenap ialah Merah – hijau Kuning – ungu Biru – jingga

•.

•.

•.

Suhu warna
1. 2.

Warna Panas
1. 2.

Suhu warna ialah sekumpulan warna yang mempunya kesan pancaran cahaya panas atau kesan pacaran cahaya sejuk. Warna panas (merah, kuning, jingga, dan hijau kuning) kelihatan garang manakala warna sejuk (biru, ungu, hijau dan biru hijau) kelihatan tenang dan redup. Warna panas merupakan kumpulan warna yang mempunyai kesan cahaya yang tinggi. Warna ini mampu untuk memberi kesan terang dan garang serta merangsang pandangan.

Warna sejuk
1.

2.

Warna sejuk merupakan warna-warna seperti hijau, hijau-biru, biru, ungu, dan warna yang mempunyai kecan pancaran cahaya yang rendah. Warna sejuk memberi kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata memandang.

Warna bertindak
1.

2.

Warna bertindak ialah warna yang akan menimbulkan kesan pantulan warna yang berbeza apabila bertemu dengan warna latar yang berlainan. Warna bertindak aktif apabila bertemu dengan latar belakang berwarna kontra dan sebaliknya akan bertindak pasif apabila bertemu dengan warna yang sewarna dengannya.

Perspektif Warna
1.

2.

3.

Perspektif warna merupakan gubahan warna yang dapat menunjukkan kesan ilusi ruang kedalaman di dalam sesuatu gubahan dengan perubahan ton warna samada terang ke gelap atau gelap ke terang. Nilai ukuran warna atau warna kroma juga boleh menghasilkan perspektif warna. Perspektif warna lebih jelas dikesan apabila gubahan tersebut menggunakan warna harmoni atau sewarna.

eranan dan Fungsi Warna
1. 2.

3.

Dalam masyarakat berbudaya, elemen warna dan fungsinya tidak dapat dipisahkan. Warna merupakan sebahagian daripada pakaian kehidupan masyarakat dunia. Masyarakat desa di Malaysia mensinonimkan warna dengan objek alam sekeliling.

4. Warna yang membawa maksud atau pengertian tertentu mengikut budaya setempat seperti: Kuning – kebesaran diraja, kecermelangan, ceria dan kekayaan. •Merah – berani, bahaya dan amaran. •Hijau – segar, subur, pertumbuhan. •Biru – kedamaian, tenang, romantik. •Putih – kesucian, kemurnian, keharmonian. •Hitam – kesedihan kepiluan.

5. Fungsi warna dalam kegiatan seni halus seperti catan adalah untuk menimbulkan bentuk, kesan jalinan, kesan ruang dan rupa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful