You are on page 1of 4

COMUNA PISCOLT

Judetul Satu Mare


Loc. Piscolt, Nr. 62,
TEL: 0261.824.800

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaia pentru


elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinelor pe
baza crora se elaboreaz de ctre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Cerinele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. n acest sens,
orice ofert prezentat, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luat in considerare, dar numai in msura in care
propunerea tehnic presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinelor minimale din caietul de sarcini.
1. CADRUL GENERAL

Comuna Piscolt organizeaz procedura de atribuire a


contractului: Lucrari de executie n cadrul proiectului: Modernizare
i dotare cmin cultural n localitatea Scrioara Nou i dotare
cmin n localitatea Picolt, Comuna Picolt, judeul Satu Mare.

Coduri CPV:- 45210000-2 Lucrri de construcii de cldiri.

Achizitor : Comuna Piscolt, Localitatea Piscolt, Comuna Piscolt,


Judetul Satu Mare, tel.: 0261.824.800, fax: 0261.824.622, email:
primariacomuneipiscolt@yahoo.com.

Reprezentant legal : Varga Cosmin Vasile primar


Finantare : Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)
- Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020, Msura
07 Servicii de baz i rennoirea satelor n zonele rurale, Sub
msura 7.6 - Investiii asociate cu protejarea patrimoniului cultural;
contract de finantare nr. C 0760CN00031563200054 din 28.09.2016
2016 incheiat cu AFIR.

Se vor respecta specificaiile din proiectul tehnic, caietele de


sarcini pe categorii, al obiectivului de investiii parte integranta din
prezentul caiet de sarcini.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI
Lucrari de executie pentru proiectul: Modernizare i dotare cmin
cultural n localitatea Scrioara Nou i dotare cmin n
localitatea Picolt, Comuna Picolt, judeul Satu Mare in valoare
totala de 706.626,18 lei fara TVA.
Lucrrile de execuie pentru Modernizarea Cminului cultural din
localitatea Scrioara Nou sunt formate din:
Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 623.095,04 lei;
Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
(procurare): 83.531,14 lei.
3. DATA DE NCEPERE A CONTRACTULUI
Data de ncepere: Contractul de achizitie publica va intra in vigoare in
momentul primirii ordinului de incepere emis de autoritatea
contractant.
Perioada de execuie: Perioada de executie a lucrrilor va fi de
maxim 24 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

4. DOCUMENTELE CARE FAC PARTE INTEGRANTA A


CAIETULUI DE SARCINI
- Postate in SEAP - Parte scrisa PT , Parte desenata PT si
Liste cantitati PT

Intocmit,
Opritoiu Valeriu -Lucian
PROIECT TEHNIC

- Parte scrisa PT ,
- Parte desenata PT
- Liste cantitati PT