You are on page 1of 4

Κυριακή της προ Χριστού Γεννήσεως

«Ιησούς»
Την Κυριακή πριν από τη Γέννηση του Κυρίου
μας, ο ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει όλη
την πορεία των κατά σάρκα προπατόρων του Κυρίου
μας, οι οποίοι έζησαν και πέθαναν με την προσμονή
του Μεσσία. Σύμφωνα με τον γενεαλογικό αυτό
κατάλογο οι προπάτορες χωρίζονται σε τρεις
περιόδους, που η καθεμιά περιέχει δεκατέσσερις
γενιές. Η πρώτη από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ, η
δεύτερη από τον Δαβίδ μέχρι την εποχή που οι
Ιουδαίοι μεταφέρθηκαν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα,
και η Τρίτη από την αιχμαλωσία αυτή μέχρι την Γέννηση του Χριστού.
Στη συνέχεια ο ιερός Ευαγγελιστής μας παρουσιάζει το μέγα μυστήριο της
Γεννήσεως του Κυρίου μας. Μας λέει ότι, όταν η Παρθένος Μαρία
αρραβωνιάστηκε τον Ιωσήφ, πριν ακόμη συγκατοικήσει στο σπίτι του, βρέθηκε
έγκυος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως ο Ιωσήφ
αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη της, ταράχθηκε πολύ. Αλλά επειδή ήταν ενάρετος
και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει, σκέφθηκε να της δώσει μυστικά διαζύγιο.
Καθώς λοιπόν βασανιζόταν απ’ αυτούς τους φοβερούς λογισμούς, ένας άγγελος
του Θεού του εμφανίστηκε σε όνειρο και του είπε: Ιωσήφ απόγονε του Δαβίδ, μη
διστάσεις να παραλάβεις στο σπίτι σου τη Μαρία, τη μνηστή σου. Διότι το παιδί
που έχει μέσα της προέρχεται από την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα
γεννήσει υιό και συ θα Του δώσεις το όνομα «Ιησούς», το οποίο σημαίνει
«σωτήρ». Και θα Του δώσεις αυτό το όνομα, διότι Αυτός θα σώσει το λαό του
τον Ισραήλ από τις αμαρτίες του.
Γιατί όμως ο άγγελος δίνει εντολή στον Ιωσήφ να ονομάσει τον υιό της
Παρθένου Ιησού, δηλαδή Σωτήρα; Διότι με το όνομα αυτό ο Θεός απεκάλυπτε το
μέγα μυστήριο, που ήταν κρυμμένο μέσα στους αιώνες: ότι ο Κύριος Ιησούς δεν
θα είναι επίγειος βασιλιάς, που θα λυτρώσει εθνικά και πολιτικά τον ισραηλιτικό
λαό, αλλά Σωτήρ που θα σώσει την ανθρωπότητα από τη σκλαβιά της αμαρτίας,
του διαβόλου και της φθοράς· Σωτήρ που θα σηκώσει επάνω του το βάρος των
1
αμαρτιών της ανθρωπότητας και θα θυσιασθεί προσφέροντας τη ζωή του για να
λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Πώς όμως θα μπορούσε να γίνει αυτό; Ποιος
άνθρωπος θα μπορούσε να επιτελέσει ένα τόσο μεγάλο θεϊκό έργο; Τόσοι
προφήτες και δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπόρεσαν να αναστήσουν και να
σώσουν το ανθρώπινο γένος. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να το λυτρώσει ο
«Ιησούς»; Την απάντηση τη δίνει στη συνέχεια ο ιερός Ευαγγελιστής.

«Εμμανουήλ»
Ο Ευαγγελιστής στη συνέχεια τονίζει ότι με την υπερφυσική σύλληψη της
Παρθένου επαληθεύτηκε πλήρως αυτό που είπε ο Θεός με το στόμα του
προφήτη Ησαΐα πολλούς αιώνες πριν: Ιδού, η παρθένος θα συλλάβει και θα
γεννήσει υιό, και θα Τον ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα που σημαίνει: «Ο Θεός
είναι μαζί μας». Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο του, έκανε όπως
του είπε ο άγγελος του Κυρίου. Παρέλαβε τη μνηστή του στο σπίτι του. Και δεν
ήλθε σε σχέση συζυγική μαζί της ποτέ. Και ήλθε η μεγάλη ώρα που η παρθένος
γέννησε τον πρώτο και μονάκριβο υιό της. Και ο Ιωσήφ Του έδωσε το όνομα
«Ιησούς».
Για ποιο λόγο όμως ο προφήτης Ησαΐας αναφέρει αντί για το όνομα «Ιησούς»
το δεύτερο αυτό όνομα, «Εμμανουήλ»; Διότι με το όνομα αυτό συνεσκιασμένα
μας αποκαλύπτεται ότι ο Μεσσίας δεν θα είναι μόνο άνθρωπος. Θα είναι ο ίδιος ο
Θεός που θα κατέλθει στη γη μας και θα γίνει άνθρωπος. Αυτός θα αφήσει τη
δόξα του ουρανού και θα κατεβεί στη γη μας.
Βέβαια το μέγα αυτό μυστήριο εύκολα το διακηρύττουμε. Εάν όμως το
σκεφτόμασταν λίγο βαθύτερα, θα σιωπούσαμε, δεν θα μπορούσαμε να το
χωρέσουμε στο νου μας. Αλλά και στην εποχή του Κυρίου μας κανείς δεν θα
μπορούσε να διανοηθεί μια τέτοια αλήθεια. Οι Εβραίοι μάλιστα, που δεν
τολμούσαν ούτε να προφέρουν το όνομα του Θεού, πού να φαντασθούν ότι ο
Θεός θα γινόταν άνθρωπος! Και οι μαθητές του Κυρίου επί τρία χρόνια δεν είχαν
καταλάβει Ποιον είχαν ανάμεσά τους. Μετά την Πεντηκοστή το κατάλαβαν. Είχαν
δίπλα τους τον ίδιο το Θεό και δεν είχαν πάρει είδηση. Αλλά κι εμείς σήμερα πώς
να συλλάβουμε ότι ο ίδιος ο Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος έγινε άνθρωπος;
Ότι φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα για να την ανακαινίσει και να μας ανεβάσει
εκεί που είναι ο Ίδιος, να μας κάνει κατά χάριν θεούς; Αν το είχαμε κατανοήσει
αυτό, θα άλλαζε η ζωή μας. Θα αντιμετωπίζαμε διαφορετικά τα πάντα γύρω μας,
τις δυσκολίες και τους πειρασμούς και τις αποτυχίες αλλά και τις επιτυχίες της
ζωής. Θα αισθανόμασταν και θα ζούσαμε την παρουσία του Θεανθρώπου Κυρίου
μας διαρκώς στη ζωή μας.
Καθώς λοιπόν πλησιάζουν Χριστούγεννα, ας προσπαθήσουμε με τη χάρη του
Θεού να αισθανθούμε το μέγα αυτό μυστήριο της θείας ενανθρωπήσεως. Ας το
ζήσουμε φέτος βαθύτερα, πνευματικότερα, αγιότερα. Με τη συναίσθηση ότι ο
Εμμανουήλ, ο Θεάνθρωπος Κύριος, είναι μαζί μας, θέλει να είναι μαζί μας. Για να
μας λυτρώσει, να μας μεταμορφώσει, να μας αγιάσει, να μας κάνει θεούς κατά
χάριν.»

2
Χριστούγεννα σ’έναν χρεωκοπημένο κόσμο…

Ήταν νύχτα! Καὶ κράτησε… πόσο κράτησε αὐτὴ ἡ νύχτα! Ἀτέλειωτη! Οἱ αἰῶνες…
οἱ χιλιετίες κυλοῦσαν ἀργά, οἱ γενεὲς διαδέχονταν ἡ μία τὴν ἄλλη, στὰ στήθη τῶν
ἀνθρώπων ἔκαιγε ὁ πόθος, ἡ λαχτάρα, ἡ προσδοκία γιὰ φῶς… ἀλλὰ ἡ νύχτα
κυλοῦσε ἀκόμα πιὸ ἀργά, ἡ νύχτα μάκραινε πολύ.Ὅ,τι εἶχε ὥς τότε πιστευθεῖ,
ὅ,τι εἶχε ἀ ποτελέσει ἐλπίδα σωτηρίας, εἶχε χρεωκοπήσει. Εἶχαν δοκιμαστεῖ τὰ
πάντα! Ἡ φιλοσοφία, οἱ ἐπιστῆμες, ἡ καλλιτεχνικὴ δημιουργία, ἡ λογοτεχνία, ἡ
εἰσαγωγὴ κάθε εἴδους λατρείας νέων ψευδοθεῶν ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς.
Ἀποτέλεσμα: Ἕνα πελώριο ΜΗΔΕΝ! Ἦταν ὁλοκληρωτικὴ χρεωκοπία… Μέχρι τότε
ποὺ «ὁ χειμὼν παρῆλθεν, ὁ ὑετὸς ἀπῆλθεν, ἐπορεύθη ἑαυτῷ, τὰ ἄνθη ὤφθη ἐν
τῇ γῇ, καιρὸς τῆς τομῆς ἔφθακε, φωνὴ τῆς τρυγόνος ἠκούσθη ἐν τῇ γῇ ἡμῶν»
(ᾎσμα β΄ 11, 12).Μέχρι τότε ποὺ «ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου»· γέμισε ὁ
καιρὸς τῆς ἀναμονῆς, ἄδειασε ὁ χρόνος τοῦ κακοῦ, ἄρχισε ὁ νέος κόσμος τοῦ
Θεοῦ. Μέχρι τότε ποὺ «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»… Ὁ Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ δεύτερο Πρόσωπο τοῦ ἑνὸς ἐν Τριάδι Θεοῦ μας ἔγινε
ἕνας ἀπὸ μᾶς, ἔγινε ἄνθρωπος. Ὁ ἄπειρος Θεός, ὁ Δημιουργὸς τῶν πάν των μέσα
ἀπὸ τὰ πανάγια σπλάχνα τῆς παναγίας Κόρης τῆς Ναζαρὲτ Μαριὰμ γεννήθηκε ὡς
Βρέφος ἀδύναμο στὴ μικρὴ πολίχνη τῆς Ἰουδαίας, τὴ Βη θλεέμ. Ὁ ὑπεράπειρος
ἔγινε ἀφάνταστα μικρός, ἕνα τόσο δὰ ἀδύναμο πλασματάκι. Ὁ πλούσιος ἔγινε πιὸ
φτωχὸς ἀπ᾿ τοὺς φτωχούς. Ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόν των ὡς ἐπίγειο παλάτι του
διάλεξε μιὰ σπηλιά, ἕνα σταῦλο ζώων… καὶ ὡς πρῶ το κρεβατάκι του τὸ παχνί
τους. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἡ μεγάλη νύχτα τῆς ἀνθρωπότητος πῆρε ἐπιτέλους τέλος.
Τὸ πυκνὸ σκοτάδι τῶν ψυχῶν διαλύθηκε. Στὸν ὁρίζοντα τῆς γῆς ρόδισε ἡ
ἀνατολὴ τῶν ἀνατολῶν, σκορπίζοντας στὸν κόσμο τὸ γλυκύτατο «φῶς τὸ τῆς
γνώσεως». Οἱ χιλιετίες τῆς ἀναμονῆς ἔφθασαν στὸ τέλος τους, βρῆκαν τὸν
προορισμό τους, συνάντησαν Αὐτὸν ποὺ προσδοκοῦσαν. Ἡ ἐπώδυνη ἀναζή τηση
τῆς ἀλήθειας ἱκανοποιήθηκε. Ἔπαψαν οἱ μύθοι, οἱ φιλοσοφικοὶ πειρα¬ματισμοί, ἡ
ἐναγώνια «γιγαντομαχία περὶ τῆς οὐσίας», ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε ὁ Σωκράτης.

Ἐκείνη τὴ νύχτα ἄρχισε ἡ νέα πορεία τοῦ κόσμου. Ὁ παλαιὸς κόσμος κατέρρευσε
μαζὶ μὲ τὸ πυκνό του σκοτάδι, σκοτάδι τῆς ψυχῆς. Ἔσβησε, ὅπως διαλύεται καὶ
σβήνει τῆς νύχτας τὸ σκοτάδι μόλις ροδίσει ἡ ἀνατολή. Ἔσβησε, διότι ὁ ἥλιος
εἶχε πλέον ἀνατείλει μέσα ἀπὸ τὴ Φάτνη τῆς Βηθλεέμ.

3
2.000 χρόνια ἀργότερα ὁ κόσμος μας ἔχει ὁδηγηθεῖ σὲ νέα, χειρότερη,
ὁλοκληρωτικὴ πλέον χρεωκοπία. Τώρα πιὰ δοκιμάστηκαν τὰ πάντα. Δὲν ὑπῆρ ξε
σύ στημα, θεωρία, ἰδεολογία, καλλιτεχνικὴ ἐπινόηση, ἐπιστημονικὴ ἀναζήτη¬ση
ποὺ νὰ μὴ χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ νοηματοδοτήσει τὴ ζωή. Ἀλλὰ ἡ ἀπογοήτευση
εἶναι παταγώδης καὶ καθολική. Ὁ δὲ χάρτινος πύργος τῆς οἰκονομικῆς εὐημερίας
καταρρέει μὲ πάταγο, σκορπώντας τὸν τρόμο σὲ ὅλο τὸν πλανήτη. Οἱ ψυχὲς
πνίγονται στὴν ἀγωνία, ἀσφυκτιοῦν θανάσιμα μέσα στὸ ἀδιέξοδο καὶ τὴν
ἀβεβαιότητα τῶν πειραματισμῶν. Μέσα στὴν ἀφροσύνη του ὁ ἀποστατημένος
κόσμος μας κραύγασε: «Πέθανε ὁ Θεός! Ὁ Θεὸς εἶναι νεκρός!». Ἀνόητη ἐποχή,
ἀνόητε ἄνθρωπε! Σκότωσες τὸν Θεό! Σκότωσες τὸν Θεὸ μέσα σου. Σκότωσες
τὴν πίστη σου, τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀγάπη σου γιὰ τὸν Δημιουργό σου. Ποῦ
πηγαίνεις, κόσμε; Ποῦ βαδίζεις, Εὐρώπη; Ποῦ καταφεύγεις, ἄνθρωπε; Ποῦ
ἀναζητοῦμε ὅλοι ἐμεῖς τὴ χαρά μας, τὴν εὐτυχία μας; Μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό;
Δὲν βλέπουμε ὅτι ἔτσι πλακώνει ἡ νύχτα βαριά; Δὲν νιώθουμε τὸ κρύο νὰ
περονιάζει ὣς τὰ κατάβαθά της τὴν ψυχή;

2.000 χρόνια μετὰ θὰ ξαναγυρίσουμε στὸ σκοτάδι; 2.000 χρόνια μετὰ ΔΕΝ θὰ
ξαναγυρίσουμε στὸ σκοτάδι! Στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ μένουμε. Στῆς
Βηθλεὲμ τὸ σπήλαιο θὰ πορευόμαστε ἐ μεῖς, ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς. Στὴ Φάτνη του
θὰ γονατίζουμε. Σ᾿ Αὐτὸν θὰ ἀκουμπᾶμε τὸν πόνο μας, θ᾿ ἀφήνουμε τὴν καρδιά
μας νὰ ξεχειλίζει: Ἔλα! Ἔλα Ἐσύ, τὸ φῶς μας. Ἐσύ, ὁ πλοῦτος μας καὶ ἡ
μοναδικὴ χαρά μας. Ἔλα νὰ περπατήσεις μαζί μας στοὺς δρόμους, στὰ χωριὰ καὶ
τὶς πόλεις τοῦ κόσμου μας. Ἔλα νὰ δώσεις χαρὰ στὶς καρδιές μας, φῶς στὰ μάτια
τῆς ψυχῆς μας. Ἔλα νὰ προσανατολίσεις σωστὰ τὴ ζωή μας. Γιὰ νὰ μὴν
ξεχαστοῦμε στὶς ἀπατηλὲς βιτρίνες τοῦ κόσμου τούτου. Γιὰ νὰ ζήσουμε μαζί σου
γιὰ πάντα!

4