You are on page 1of 2

aiy aiy aiy

Pastwowa Szkoa Muzyczna I st. Pastwowa Szkoa Muzyczna I st. Pastwowa Szkoa Muzyczna I st.
im. Witolda Lusawskiego im. Witolda Lusawskiego im. Witolda Lusawskiego
w Pruszkowie w Pruszkowie w Pruszkowie

o gas z a ogasz a og as za

na rok szkolny na rok szkolny na rok szkolny

2012/2013 2012/2013 2012/2013


termin skadania dokumentw: termin skadania dokumentw: termin skadania dokumentw:
do 30 kwietnia 2012 do 30 kwietnia 2012 do 30 kwietnia 2012

rekrutacja: rekrutacja: rekrutacja:


21 i 22 maja 2012 21 i 22 maja 2012 21 i 22 maja 2012

Pastwowa Szkoa Muzyczna I st. im. W. Lutosawskiego Pastwowa Szkoa Muzyczna I st. im. W. Lutosawskiego Pastwowa Szkoa Muzyczna I st. im. W. Lutosawskiego
ul. Kociuszki 41, 05-800 Pruszkw ul. Kociuszki 41, 05-800 Pruszkw ul. Kociuszki 41, 05-800 Pruszkw
tel./fax: (0-22) 758 80 86 tel./fax: (0-22) 758 80 86 tel./fax: (0-22) 758 80 86
www.muzyczna.pruszkow.pl www.muzyczna.pruszkow.pl www.muzyczna.pruszkow.pl
e-mail: psmpru@poczta.onet.pl e-mail: psmpru@poczta.onet.pl e-mail: psmpru@poczta.onet.pl
Z apra sz amy Z apra sz amy Z apra sz amy
dzieci w wieku: dzieci w wieku: dzieci w wieku:

6 8 lat do cyklu szecioletniego 6 8 lat do cyklu szecioletniego 6 8 lat do cyklu szecioletniego


9 16 lat do cyklu czteroletniego 9 16 lat do cyklu czteroletniego 9 16 lat do cyklu czteroletniego

Prowadzimy nauk gry Prowadzimy nauk gry Prowadzimy nauk gry


na nastpujcych instrumentach: na nastpujcych instrumentach: na nastpujcych instrumentach:

fortepian fortepian fortepian


akorde
on akorde
on akorde
on
gitara gitara gitara
skrzypc
e skrzypc
e skrzypc
e
wiolon
czela wiolon
czela wiolon
czela
e t p op r z e czny e t p op r z e czny e t p op r z e czny
fl fl fl
klarnet klarnet klarnet
saksofo
n saksofo
n saksofo
n

Informacji udziela sekretariat szkoy Informacji udziela sekretariat szkoy Informacji udziela sekretariat szkoy
od poniedziaku do pitku, w godz. 11 17 od poniedziaku do pitku, w godz. 11 17 od poniedziaku do pitku, w godz. 11 17
(22) 758 80 86 (22) 758 80 86 (22) 758 80 86