You are on page 1of 8

Agentul economic primeste de la terti (cont 401 '' Furnizori" diverse materii prime ,

materiale consumabile , marfuri, servicii si prestatii etc) , pe care le contabilizeaza ca


obligatii.
Societatea X aprovizioneaza materii prime conform factura fiscala nr 20160100/31,10,2016
% ,= 401 Furnizori 21 420 000
301 Materii prime 17 850 000
4426 TVA deductibil 3 570 000

Soldul contului 'Furnizori" este totdeauna creditor si exprima datoriile agentului fata de furnizorii de
bunuri si servicii , fiind un cont de pasiv se creditraza cu :
- valoarea materialelor si materiilor , marfurilor intrate in gestiune la pretul de achizitie
plus taxa pe valoarea adaugata
- valoarea serviciilor prestate (energie , gaze, etc)
In ceea ce priveste debitarea contului 401"Furnizori"ea se face cu:
- platile efectuate in favoarea furnizorului
- avansurile achitate furnizorilor

Soldul 401" Furnizorul SC COMALSIF SRL" la 31,10,2016 era in suma de 14 000 000 lei,
Societatea X achita prin casa, suma de 7 000 000 lei , iar prin ordin de plata OP nr 280 factura nr
20160100/31,10,2016,
401 ,= 5311 7 000 000

401 ,= 5121 21 420 000

D SC COMALSIF C

Si=14 000 000

21 420 000
7 000 000

21 420 000

TSD TSC
28 420 000 35 420 000
Sf=7 000 000

Se opereaza in fisa furnizorului platile efectuate si documentul de plata ( OP, chitanta )


Se scot din gestiune materiile prime pentru procesul de productie:
601 ,= 301 17 850 000
Societatea X emite factura nr 1000010/31,10,2016 catre societatea SC STAR 2000 SRL
reprezentand inchiriere spatiu depozitare :
411 ,= % Clienti 3000
706 2500
4427 500
Contul 411''Clienti " este un cont de activ, in debitul contului se inregistreaza :
- valoarea la pret de vanzare a marfurilor , produselor , semifabricatelor livrate si serviciilor
prestate precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta

- valoarea avansurilor facturate clientilor


- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire , facturate clientilor
In creditul contului 411 "Clienti" se inregistreaza :
- sumele incasate de la clienti
- decontarea avansurilor incasate de la clienti
- valoarea garantiilor retinute de terti
Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.
Soldul 411"Clint SC STAR 2000 SRL "la 31,10,2016 era in suma de 3000, reprezentand o factura
restanta ,aferenta lunii septembrie , pe care o incaseaza prin banca in data de 31,10,2016,
conform extras BCR
5121 ,= 411 3 000
Se opereaza in fisa clientului incasarea conform extras banca ,

D SC STAR 2000 C

Si=3 000

3 000 3000

TSD TSC
6 000 3 000
Sf=3 000

Se emite factura nr 1000011/30,11,2016 catre clientul SC N&D SRL pentru produsele finite livrate:

411 ,= % Clienti 24,000,000


701 20,000,000
4426 4,000,000

Rezultatul exercitiului sau rezultatele financiare reprezinta in principiu diferenta dintre totalul
veniturilor si totalul cheltuielilor contabilizate pe segmente de gestiune.
Legea contabilitatii face precizari foarte clare ;
,-contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor
,-contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor
,-in contabilitate , profitul sau pierderea sa stabileste lunar

Decontarea veniturilor si a cheltuielilor la finele fiecarei perioade se face prin intermediul contului
121 "Profit sau pierdere", cont bifunctional , de calcul economic care, in aceasta prima etapa ,
se crediteaza cu veniturile dobandite si delimitate in clasa 7 "Conturi de vanituri" si se debiteaza cu
cu cheltuielile generate de obtinerea acestor venituri , delimitate si colectate in conturile din clasa 6
'Conturi de cheltuieli"
In final contul 121"Profit sau pierdere"consemneaza rezultatul exercitiului dat de soldul lui:

a) creditor ,= profit
b) debitor ,= pierdere

Pe baza datelor consemnate in conturi si in ultima balanta de verificare se procedeaza la intocmirea


propiu-zisa a bilantului , adica la completarea formularelor de bilant , dupa macheta unica pentru toti
agentii economici,Bilantul contabil conform prevederilor "Legii contabilitatii"trebuie sa cuprinda:
- Bilantul propiu-zis
- Contul de profit si pierdere
- raportul de gestiune
- declaratia administratorului
In bilant se prezinta aceleasi elementele componente ale capitalului pe de o parte sub aspectul
componentei ( activ) iar pe de alta parte sub aspectul provenientei ( in pasiv), rezulta ca obligatoriu
suma totala a activului trebuie sa fie egala cu suma totala a pasivului,
ACTIV PASIV
I Active imobilizate I Capital propriu
1,Imobilizari necorporale -capital social si propriu
2,Imobilizari corporale -fonduri si subventii
3,Imobilizari financiare -rezerve si provizioane
II Active circulante -rezultate
1,Stocuri II.Provizioane pentru riscuri si
2,Alte active circulante cheltuieli
III. Conturi de regularizare si III. Datorii
asimilate Impumuturi si credite
IV. Prime privind rambursarea Furnizori si alti terti
obligatiunilor IV.Conturi de regularizare si
asimilate
Contul de profit si pierdere satisface cerintele manageriale in ceea ce priveste gradul de rentabilizare
al sociatatii.Putem spune ca este transpusa situatia cumulativa din contul 121 "Profit si pierdere"
care reda toate informatiile cerute lunar, in orice perioada a exercitiului , cumulat de la inceputul anului,
Venituri Evercitiu financiar Cheltuieli Exercitiu financiar
Precedent Actual Precedent Actual
I.Venituri din exploatare I.Cheltuieli pentru exploatare
1,Cifra de afaceri 1,Costul marfurilor vandute
a) Productia vanduta 2,Cheltuieli materiale
b)Vanzari din marfuri -materii prime si materiale
2,Productia exercitiului -combustibil ,energie, apa
-Productia stocata -alte cheltuieli materiale
-Productia imobilizata 3 Cheltuieli cu personalul;
3,Subventii de exploatare - salarii
-asigurari si protectia sociala
4,Venituri din exploatare 4,Lucrari si servicii executate
de terti
5,Venituri din provizioane 5,Impozite , taxe si varsaminte
privind exploatarea 6,Alte cheltuieli de exploatare
7,Amortizari si provizioane
Rezultatul din exploatare
II,Venituri financiare II.Cheltuieli financiare
,-titluri si creante imobilizate ,-creante imobilizate
,-titluri de plasament ,-titluri de plasament
,-diferente de curs valutar ,-diferente de curs valutar
,-alte venituri financiare ,-alte cheltuieli financiare
,-provizioane ,-amortizari si provizioane
Rezultatul activitatii financiare
III,Venituri exceptionale III.Cheltuieli exceptionale
-operatii de gestiune
-operatii de capital
-amortizari si provizioane
Rezultatul exceptional
al exercitiului
Rezultatul exercitiului
si serviciilor