You are on page 1of 49

||j v || ||Ai fv ||

|| VdAi g dAix||

zs v0v gP
ze zw
0U:
. J. vg0iuZg
2

|| B || NA|| Ugs B || || B ||
NA|| g Ugs B ||
NA|| zAzwx sUvzZ0is B ||
z zsAvUv gP zvP Q0iV0i B ||
|| jB NA ||
NA g0iu0i jt Uut0i z0iw 0i0iw z0i
| e z0i szs g R zBR vgu0i vv0i ||
0i A jv w sv zg Pv s vvzi |
g jjw wz0iAviAz wx 0iA i ||
(zQuAX ggi zUi )
|| Cx zg AzA ||
zg zg0i B || NA d0ii0i B | NA d0ii0i B ||
zQtzg zg0i B || NA 0i B | NA 0i B||
zg zg0i B || NA Az0i B | NA Az0i B ||
Gvgzg zg0i B || NA Pz0i B | NA PzP0iB ||
(Ew ZvP zgv - vze - 0iA Ax)
NA 0i Ev zsZAz v0iU0iw | zU
Pmzl 0iUB | (1. 2. 1)
NA || 0i 0ii zv i CgAPvB | vA
i | (Ew 0iA Ax - Pl zl - vv0iA P0iiv)
NA CVVjv zswyPugVU0iw | e 0iUB ||
(1. 12. 6)
NA || CVV zsv Pg U w0i | q dB ||
3

(Ew A e)
|| vvi zv Azi ||
NA || Az A i 0i x Z sA 0i Z Az |
U0iwA sgwA vA C UgqAvA se gz zA ||
zAz ti Cw zvA gtiA vA |
EAz P S C P g z Ug z UgA ||
(Ew z v - Cx svZlA)
CAwv z sv | svZl 0iUB ||
NA CAv 0i sv 0i sv sAvB |0i sv WPvgAv
d0ii | CPAv 0i svB Pgv gPB | 0i Zv Av
zv s AvvA | v gzs P igs |
(Ew svZlA Pv - bnP z0ii svZl -
C0im - gZz0ii UAzsA P0iiv)
NA C svAv UAzsv Kv zs Cavzszv ||
(Lvg0i t)
NA 0is ivv Av U0ivB z dUw bAzB |
UAzs ux d 0iUB || (10.63.3)
NA|| 0is iv zsv v 0iB 0iA zgw g B |
GP sg A Dv Cz 0i ||
NA 0iv Ev Uvz w |CAvBl ux d ||
( 4. 50. 6 )
NA|| 0iv z0i 0iezs B |
v e gAv 0iA v0i guA ||
iUAzs D0iiw zvv PvA s |
(Ew Ax- g vA ov)
4

|| g vA ||
g v Av | PAq IB | z zvB | w bAzB
| ePg zx d 0iUB ||
NA Zv HZ B ||
gA v ZB gA A |
dv PAq z 0i gzsv PB ||1||
GZ ||
gA gA gAv gB gB gu g gB |
gB gg svB gB gsB gix g ||2||
PgtA Pgt vv v vB gv vB |
P0i ZA P Pv gg gw A ||3||
sg sv eA w gZv |
0iA vdA gP0iiz gTgAV ||4||
PgdA vA 0ix gvB |
vx gUz0i zB 0iiAv A ||5||
0i Kvz gRA AA gA d |
D giA A igzs Pi ||6||
(Ew g vA)
|| WAmzi ||
NA || DUixAv zA UxAv gPi |
Pg WAmgA vv zv Abi ||
Ce ev PA WAm Dz0iv |
gPA ZA vz wsv ||
vv 0iv WAmiz0ivvB |
WAmU zvA Pm gz zvA ||
z gw Z U zvi ||
(Ew Avt WAmzA Pv)
|| Cx i di ||
(AmzlA | vv dPA vP | iA evvB)
5

NA Pvw weA w | R d 0iUB ||


(10.71.2)
NA|| P wv G Av 0iv g Z Pv |
Cv S0iB S e v szsA Qva ||
(Ew z RA d - 0iiA zA jP)
PvAd m sv 0iiv PAzsgB | i aP
P gvB |
z v sv Pg izs || (Ew e)
PvAd m sv 0iiv PAzgB | 0iiZvA z exA
Gwvi giv ||
NA Gw tv Ev PuWgB tww |
x 0iUB || (1.40. 1)
NA || Gw t v z 0iAv |
G 0iAv gvB zs EAz s Z ||
P0ii exw ||
D0ivsA sA vsA Pzs |
Pguv usA ZsA P0ii || (Ew Ax)
NA || t z0i U t v0iZ |
dUv0i P0i UAz0i B || ( Ew t )
NA||g0iu0i z z0i | v B Zz0iiv||
(Ew U0iwA pv - Alzl)
z sU PvAd m0i P0i Pu0i APg0i B |
vP NA sA s B | (Ew t vA aAv - vv fv
iA A0iv - z v i dA Pj -
i vz z sU zs0i -Ui v
A - PzPA AvuAv )
NA|| U 0i Qg 0i0i Z | 0i
0iv B ||
6

|| Is PA ||
NA IsA i Ew AZZ P | Is ge Pg IB
| vWi zv | C bAzB AZ AQB | P d
0iUB || (10. 166. 1)
NA|| IsA i i A vA i |
AvgA vuA P gdA UwA Ui ||1||
C v Az Ej CPvB |
CzsB v z j Cv B ||2||
Cv s DwEd0ii |
Zv zsi, 0ix zzsgA z ||3||
Csg iUA Pt zsi |
D vi vi A wA zz ||4||
0iUPA Dz0iiA s0iiv D zsPi |
Czsz Gzzv AqP EzP AqP GzP ||5||
|| NA AwB AwB AwB ||
NA|| U 0iiAv vA vB PB | Uz0ii
x0i s ||
7

|| CAst P CPA P0iiv||


|| Cx CAst PA ||
NA CA gzjw CZ P | C i t giv w0ii
dUw B wsB | i d 0iUB || ( 10. 125. 1 )
NA || CA gzg gi i vgv zB |
CA v gus sAzV Cs ||1||
CA iA sg A vgv tA sUi |
CA zzs ztA v (K)3 0idi0i v ||2||
CA g AU A aQv xi 0if0iii |
vA i z zzsB gv sjvA s0ii 0iAwi ||3||
0ii Cw 0i w 0iB tw 0i FA uvPi |
CAv iA v G Q0iAw v A v z ||4||
C 0izA z dA zgv iB |
0iA P0i vAvUA Pu vA tA vA vA zsi ||5||
CA gz0i zsg v g Av G |
CA d0i zA PuA z y D ||6||
CA vg zs 0ig (CA)1 vB z |
vv w s v A zA u ||7||
C v E i gsiu s |
g g K y vw As ||8||
|| NA AwB AwB AwB ||
8

|| B || Cx Pi || B ||
|| Cx zsA ||
NA || Cgt PA vzdB Adu PgP zsv w0iUAev|
tPl avAPwB zi svsiv AvvA B 0i B ||
NA gtuw AZzZ P |DAz Pz aQvAgI0iB |
gVzv | DzsB | Zvy w | AZ
ws | vvsB | CAv g AQB | ASP 0iUB ||
(2- 35- 10 ) ( AZ AqAv TB )
NA || gtgB gt AzUA vz gttB |
gt0iivj 0ig z gt z zzv ||
NA || gtuA jtA t gdvei |
ZAzA gtA QA evz D ||1||
vA D evz Q Ui |
0iA gtA Az0iA UA gi ||2||
CA gxzsA z i |
0iA z 0i g zdvi ||3||
PA vA gt PgizA dAwA vA v0iAwi|
z vA zuA v0i 0ii ||4||
ZAzA sA 0i dAwA 0iA P zd zgi|
vA A gtA z CQ vA vA u ||5||
Dvu v ev w Px B |
v s v zAv i0iiAvg 0ii CQ: ||6||
Gv iA zRB Qw t |
zsv g QwA zzv ||7||
PwA eQA 0iii |
CswA Z A tz Uv |8||
UAzszgA zgzsA vA Pjti |
FjA svA v0i 0ii ||9||
B PiPwA Zv |
9

A g 0ivA 0iB ||10||


Pz esv As Pz |
0iA 0i P ivgA z ii ||11||
DdAv U aQv U |
Z zA ivgA 0iA 0i P ||12||
DzA jtA A AUA zii |
ZAzA gtA QA evz D ||13||
DzA 0iB PjtA 0iA uA iA |
0iiA gtA QA evz D ||14||
vA D evz QUi |
0iA gtA svA U z Az0iA gi||15||
0iaB 0iv sv d0iizd i |
0iB AZzZA Z PB vvA dv ||16||
( P swB)
z z Hg zQ zAs |
vA iA sd zQ 0i RA si ||1||
Cz Uz zsz zs |
zsA dvA z PiA z ||2||
v v zsA zsA U gxi |
eA s iv D0iAvA Pgv ii ||3||
ZAzsA QA 0iisA 0i jA |
ZAz 0iiV usA Q ||4||
zsVzsA 0izsA 0izsA B |
zsAz wgtA zsv ||5||
v0i A A v v |
A zs A zzv B ||6||
Pzs Z iv0iA s s wB |
sAw PvuA sPA PA dvz ||7||
Av v sj Cs zvB |
10

gAv e d ||8||
z0i z z0i zz0ivQ |
0i P vvzzA Azsv ||9||
0ii z Pnvn zv0ivQ |
UAg vsgv svj0ii ||
QUeAztUtRavB v PAsB |
vA z v U iAU0iP ||10||
QA Qgz gdv0iiA gAUzsjA |
zsv z vA PPAPgA ||
Az PmP sz Az UAUzsgA |
vA vPPlAA geA Az PAz0iiA ||11||
zQg PQg d0iQB gw |
g Qg gQ s z ||12||
gAP wzA Pgg AwA PA |
PPn wsA wuvA seizi dUjA vA ||13||
AU iAU x zsP |
gu vAP z g0it v ||14||
gd 0i gd zvgAP UAzsi s |
sUw js e wssw Pj z i ||
wA PiA zA izsA izs 0iii |
B 0iTA zA iZvsA ||15||
NA|| P Z z v Z | v QB Zz0iiv
||16||
Zi0iigUizsviA 0iv |
zsA zsA A vsA vAxgA Wi0iB ||17||
It gUj zjz PzvB |
s0i P Av z ||18||
|| NA AwB AwB AwB ||
11

|| R uzPB ||
|| NA vB ||
NA || u tv s 0ii UB B
g 0iv Ug Ut | sA v
P sU B zs zA d0i d0i ||
gt0ii vxA Cz Ugsv R t
vP, P, 0iv Z CPA Pj || NA R
u0i B ||
|| Cx vPA ||
NA vw AZZ P Wvi 0idUw | RuP
|| (1-141=1)
NA|| v vz zs zvA z sUB 0iv d |
0i gv zsv wg Iv zs C0iAv vB ||1||
P B viv D 0i w0ii iv |
vw0i s z zwA d0iAv 0itB ||2||
0iA zs FB PAv g0iB |
0i zs Dzs U AvA ivj x0iw ||3||
0iwvB gi0iv 0ii Pzs gzs zA gw |
Gs 0iz dA 0iv Dz Cszu aB ||4||
Dv gz ag Ai G0ii zs |
C 0iv Cg v d g zsv ||5||
|| NA AwB AwB AwB ||
Ugq CZ - Ugq gzs B ||
|| Ugq U0iw Av ||
NA|| vvg0i z t P0i | v UgqB Zz0iiv ||
|| U0iw Av ||
NA|| su0i z t Ae0i | v B Zz0iiv ||
|| gz U0iw Av ||
NA|| vvg0i z z0i | v gzB Zz0iiv||
12

|| Utw U0iw Av ||
NA|| KPzAv0i z PvAq0i | v zAw Zz0iiv ||
|| t U0iw Av ||
NA|| vvg0i z 0i | vB tRB Zz0iiv ||
|| nPPvzg ||
x zAv zzsAv zsA ZPtB |d0iwxR vgtg svA
zAg ||
|| t wxg ||
PAzsA zAsd AP AAUB |t UggeS vvA
i ||
|| zgdg ||
vA Az A wx 0iA gm fvA |
zs0iAvA A ZgtA zgdA UgA ||
|| gdg ||
CyPv P0iA vy UdPj | wx Ugg s0iizx
z0i ||
|| gWv wxg ||
gWv UgAAz gWv zZPA |UA0iux nPvv0i
zsPA||
|| gdg ||
vz gP zu WPgi | gd Ug Az 0iV
z0ii0ii ||
|| dAz wxg||
sPA iA sd s Pzs |vA Pvg dAz Ug
B ||
Av0i g0ig ||
e0i gWAz0i v zs gv0iZ | sdvA PP0i vA
Pzs || (NA || t zs Ugwx 0i g . . . Ev )
i wx zsgtAv ||
NA v zzPA B gzsg0i |
P A i0iiv|
13

|| Cx Al zsA ||
NA || Gvd PAZ gavA vAUAU gAUA |
z nP wP v As B sB ||
zgg gv gd RavB sB ArvB |
vg AR z zsB sfvA PB ||
Pe A Al 0ivB e PB |
gv v P gvAv si ||
itPd QzA |
zs0i Al Z P gAzsB zsPB ||
Aid gAU zsd PvP vguB |
v jP Pz t PAsAPgB ||
Vv v v gt oB sB |
siA tA zsiA gA ||
(Ew Al zsA)(g d P UgAv-Av-
vvivPU ir -Avg)
|| Cx x ||
NA z Ev sBsz g EAz} x 0iUB ||
(10. 112. 8)
NA || z Utv Uuv i vA Pi |
Iv vv Q0iv QAZg PA W avZ ||
Dgzs tsvA uv u x gu |
g0it e PPt gt z ||
A wA v 0izZAvgi |
z zA gZ0i v ||
sU 0i0ii P sA Pg0i s |
vvA e v z zvB ||
d0iiZv d0iiAv d0iP g s |
d0iP Qv 0iP PA d0iv ||
(Ew x z0ii Ax)
14

|| z ex APB ||
(DZ - u0i - zP GZ0i)
swx sgwgt RuAvUv Qg0it gt0ii,
Qg0it vxA, sUv , sUv 0it,
sUvd, sUvB Pu, sUv Afv Av A0iA
CAvvg g Ut Q0iivP sUAvA, z z v
vAv gP zs, 0ixQ, 0ixw, 0ixvZgB,
0ixv zsB, zs qZg eA Pj ||
(Ew AP)
|| Cx P e ||
sUveAUv P eA Pj || NA g0iu0i || (Pz0iA
zs0i- vzPA A0i- ZvP UAzsPvgAPv,
vz Q, PA , AvA dv)
NA|| P S B PAo gzivB |
vv v zs ivUuB vB ||1||
PPv UgB Azg |
IUzx 0idzB zxtB ||2||
CAU vB PAv ivB |
Cv U0iw w AwB Pj vx ||3||
D0iiAv z exA CPx izgv |
zB jvx dz zB |
D0iiAv z exA zjvP0i PgPB ||4||
UAU Z 0iZ Uzj gw |
z Azs Pj d A Pg ||5||
NA EA UAU Ew AzsQv 0izsB z dUw |z
0iUB || (10.75.5)
NA|| EA UAU 0i gw v A Zv g |
CP gzs zs v0iig fQ0i t 0ii ||6||
0i P t P Z sVgx wx0ii |
15

NA g A sm | (Ew z Avt gPA Pv)


PguxA vP zA z0ii|
CwPguxA zs zA z0ii |
wPguxA AR zA z0ii |
AgPuxA ZP zA z0ii |
UAzsxA Uz zA z0ii |
dzsxA z zA z0ii |
(" NA g0iu0i " Ew CgA d)
KPAZz uA ZvAw v0iB |
Dvz zz z v PZ ||
P Alg ezU gWz |
0iiz Pv0ii z P ||
Aigw vA PB P zvB |
0i P Ce v wB D0ii ||
Ce AigAv ws B || NA g0iu0i ||
sUUZ UZ | PA jgA Ce vP vA
Qg0itA Pzs D0ii ||
(CU 0iAqz0ii)
v Aig P z vB gi |
Dv0i P gW sUB vB ||
gA gB P KZ |
v v0iiz0iB z Cgzz0ivB ||
evzB P zvB PAwiB |
A CeAv vA P zvB ||
KvB vA wA PAszP D0ii | Pz0i vv
- ivP zvsB || Aigs B | NA
g0iu0i|| sUUZUZ Aig vP vA PA
jgA Qg0itA PAszs D0ii || ( C U -
0i Aqz0ii )
16

NA g0iu0i CWA 0ii | zA | DZ0iA |


zsPA | gZA | A | A | Gvi | stA | DA |
UAzsA | A 0ii | zsA | A | zx Cvg
zA 0ii | zs, , gdA 0ii ||
Zg e 0ii || x ||
NA || PB Qw i0i eA zsA 0ii i |
0iUvA A Z tA Z zs0iv ||
wx 0i 0iv Pv 0i 0ivB |
Cv j 0ivA tPAs v ||
(Ew Ax )0i v Z P v0id Q0ii |
A AtvA 0iiw z Az vZvA ||
Av A Q0ii A sQA giv |
0ivvAv 0ii z jtA vz ||
C P zv d zs gu zvAvUv sgwgt
RuAvUv Qg0itB 0ivA | vsv |
|| Pt ||
|| Cx AR e ||
eAU AR eA Pj || (PzP ARi0i | vA
zs0i)
PguxA vP zA z0ii |
CwPguxA zs zA z0ii |
wPguxA AR zA z0ii |
AgPuxA ZP zA z0ii |
UAzsxA Uz zA z0ii |
dzsxA z zA z0ii |
(" NA g0iu0i " Ew CgA d )
NA g A sm | (Ew ARA P - ARA )
NA || AZd0i z zsg0i | vB ARB Zz0iiv ||
(Ew wgA d)
17

AS NA ZAzPsA B | zs NA gu0i B | NA
ev0i B | CU NA UAU gwsA B | wQUv
wx zvs B| AR zvAv0ii NA Qg0iu0i
B | (Ev AvZg -Pgt -
x0iv)
NA || vA g Ugv zvB Pg |
vB z AZd v ||1||
Us zj juA 0iAv zs |
v z v AZd v ||2||
z AR QA B Z |
0iA 0iiAw z sgz0i ||3||
v ARA Pg zsv Avu B |
0iB 0iw UAzA v tA CAvPi ||4||
ARA ZAzP zvA zs gt zvA |
ewv CU UAU gw || 5||
vP 0ii wx z Zd0ii |
AS wAw Az vZARA d0iv ||6||
(ASzP e zt P, DvA Z P, AvA dv
-A Gvd)
|| Cx o e ||
(AQ) NA || g sv0i gv 0ii0i Z |
zs g0i o0i v B ||
(EvPgA A 0iv)
|| Cx v o e ||
ZP Aq o eA PvA Ue PgxA Ug eA
Pj ||
ozs gzv0i NA Qg0iu0i B | Ug NA
0i B | zQu zvs NA gzs B |
18

Ug NA P Azs B | KvgevB o
eA Pj ||
ozssU : DU0i NA Ugq0i B |
Iv NA z0i B |
0i NA zU0i B |
L NA gv B |
ozzssU : zsiv0i NA 0ii0i B |
ev0i NA 0i B |
gUv0i NA 0i B |
L0iiv0i NA EAz0i B |
osP : Czsiv0i NA Iv0i B |
zQu Cev0i NA zU0i B |
gUv0i NA Pi0i B |
Gvg C0iiv0i NA gz0i B |
ozsv | NA g g0i B | Dzsg gu NA P
B | NA Pi0i B | vv Zv0i NA 0i Pi0i B
| vv Zv0i CAvR NA 0i B | vv suv0i
yi NA s B | vzj Ugi NA gu0i
B | gi g NA v 0i B | gi g NA gv
Al0i B | gi g PAz v NA z0i B | zm
Pu zQt Pu NA 0ii0i B | Pu NA i0i
B | S NA v0i B | z Pu NA vi
0i B | zQt Pu gei NA s B | z
Gt g0i vi NA zU0i B |
:
NA Dv B | zQu NA CAvgv B |
NA giv B | Gvg NA ev B |
19

P v:
bv zsju NA 0i B | Zg zsju NA Gvu B |
d zsju NA e0i B | zt zsju NA Q0ii0i
B | U Pv NA 0iU0i B | vv NA
B | z0i NA v0i B | v Pv NA
F0i B | 0ivB Pv A 0iAv zs
NA CU0i B | CUP P su Aq Arv0i
vPg0i gg 0iU g0i
NA zAv0i B | vzj NA gi g av0i B |
(Ew KPPgA A 0iv)
NA Dvz v0iB 0i | D 0iUB ||
(10.160.4)
NA|| Dv zA s Us 0ixA Zgw z KB |
W Ez tg gA v v0i zs ||
NA g0iu0i | K z v zv gv
D0ii ovA wi0iiA giv | (gZ0i) NA
g0iu0i | K z v zv gv D0ii
ovA wi0iiA giv | zA i iUt
gAzsu0i zQt m g Uv Adv v
vA z gP 0iV vv
w zsv ||
|| zsi ||
NA || Gzz sv i s zAzP z |
ZP AR Uz z zsg zs0i gB ||
Qzsgs iB w Ut zsUB |
0i B P Pg ||
iPA sP v Qi |
v0i zs0iAP AR gs0iB ||
vv vv vA A vv w Uv |
20

KQ svA aAvv vzA gvB ||


A vA gt A Z Uv |
KQ svA aAvv sQi d0iiA ||
vAvz z P zsf vvvB |
v vv v d wivi ||
s0iv azAz Az Azg UA |
S P 0iAvi gAv A0ivi ||
z UgP gt aAv0iA 0ixw |
(Ew zsv)
K | vzvA A d jP gv0iivPA
AgtA gP zzAvvg g0i Ut
Q0iivPi sUAvA Qg0itA ov vzv0i wiA vv
v vdg0i wiA vv v Rt wi zs g0ii
Qg g z wi0ii i0ii |
(D zA z - z0iB AdA )
x:
NA || zsA Pg z Avg s |
s P P f g s ||
vA sP d0iiz sUB CWB Piv |
0iiU 0iAvA Cv v dz ||
sP eAZ Uv iA s |
s dUvA x 0iiv ePA ||
vv Aw s A zss | (x z0ii Ax )
NA g0iu0i | Dv s |
Av s | v s |
gz s | S s | CUApv
s | (Ew tzB z - zz
z0i P CPg, qPg,
z zzPgg ||
21

wi0iiA UPv0iA, wi0iiA UP wv0iA zs0iv -


wi0iiA zsxA vv, ivP, Pz
Pv | AvA Cvg vgA (0ixQ), vv w AvA
dv)
NA U 0iiA 0iA P xZ |
A v P vzAv aAv0izjA ||
NA Gw tv Ev PuWgB tww | x
0iUB ||(1.40.1)
NA|| Gw tv z0iAv |
G0iAv gvB zs EAz s Z ||
K sU xA d0iA || (Ew x)
EzA zswyU0iw | zPu 0iUB || (1. 22. 17)
NA|| EzA ZP vzs zzs zi | Ag ||
NA g0iu0i | (zP 0ii)
NA szA Pujw Uv gUu z | x
0iUB || (1.89.8)
NA|| szA PuB t0ii z szA iP0idvB |
g gAU A zvA 0iz0iB ||
NA g0iu0i z z0i | v B
Zz0iiv ||
NA g0iu0i Q ASzP CWA 0ii ||
NA g0iu0i gw zA 0ii ||
NA g0iu0i gw DZA 0ii ||
NA g0iu0i v zsPA 0ii ||
NA g0iu0i Aw gZA 0ii ||
22

|| Cx AZvPB ||
NA D0iw Uv U0iw| QgP ||(1-91-16 U
9-31-4)
NA|| D0i vv vB i | s d AUx ||
(NA g0iu0i | Qgt 0ii)
NA zP z zP D | zzsP 0iUB (4-
39-6)
NA|| zP CPjA f g f B |g S Pgvt
D0iA vjv ||
(NA g0iu0i | zzs0ii)
NA WvA Pv Uvz DA w || WvP 0iUB || (2-
3-11)
NA|| WvA P Wv 0iWv v Wvi zs |
Czsi iz0i PvA s Q i ||
(NA g0iu0i | WvP A 0ii )
NA zsv gUu Uv z U0iw | zsP
0iUB || (1-90-6)
NA|| zs v Iv0iv zsPgAw AzsB | iB AvB ||1||
zs P v zsvyA gdB | zszg B v ||2||
zsi wzsi C 0iB | iU sAv B|| 3||
(NA g0iu0i | zsP A 0ii)
NA zB v sU dUw | PgP 0iUB || (9-
85-6)
NA|| zB 0i d zjAz0i v |
zv0i gu0i 0i v0i zsi CzsB ||
(NA g0iu0i | Pg0ii)
NA 0iiB sjv CxuWzs0i | sP ||
(10-97-15)
23

NA|| 0iiB s0ii Cs C 0ii tB |w v


AZAvA B ||
(NA g0iu0i | szP0ii)
NA Dw vZ CAj D U0iw || id 0iUB ||
(10-9-1)
NA|| D 0is He zzsv | gu0i ZP ||1||
0iB v g sd0ivB | Gwj ivgB ||2||
v CgAU i 0i P0i0i fx | D d0ix Z B ||3||
|| NA AwB AwB AwB ||
24

|| gP PA P0iiv ||
NA || w Z P | g0it IB | C bAzB | CAv
w bAzB | gg zv | gP AvP 0iUB || (10-
90-1)
NA|| gB PB v |
sA v vvwzAUi ||1||
g KzA A 0izvA 0iZ si |
Gvvv 0izwgw ||2||
Kv ive0ii gB |
z sv wzvA ||3||
wzzs Gzv gB z svB |
vv Y Pv C ||4||
vge0iv ge C gB |
ev CvjZv z x gB ||5||
0ivgt z 0idvv |
Av CzdA V EzsB gzB ||6||
vA 0idA PgA evUvB |
v z C0idAv zs I0i 0i ||7||
vz 0iev v AsvA zdi |
A ZP 0i gu Ui 0i ||8||
vzevv IZB i dfg |
bAzA dfg vzdze0iv ||9||
vz Ce0iAv 0i P Z s0iizvB |
U dfg vvev Ce0iB ||10||
0ivgA zzsB Pwzs P0i |
RA Q P P Hg z GZv ||11||
u Riz gdB PvB |
Hg vz 0izB zA z Ce0iv ||12||
ZAzi evPB 0i Ce0iv |
SAzV uz0ige0iv ||13||
s DzAvjPA zB vv |
25

zA sB vvx PA CP0i ||14||


jzs0iB zsB PvB |
z 0izdA v CzsgA i ||15||
0ie 0id0idAv z zsit xi |
v PA iB ZAv 0iv zsB Aw zB
||16||
NA AwB AwB AwB ||
NA Cvz Ew Pu zswy g U0iw || (CP 0iUB) ||
NA|| Cv z CAv 0iv ZP | yB zsB ||1||
EzA ZP vzs zzs zi | Ag ||2||
wt z ZP U CzsB | Cv zsit zsg0i ||3||
B Pit v 0iv v | EAz 0idB S ||4||
vB gA zA z Aw g0iB | ZPgvvi ||5||
v eUAB Azsv | 0ivgA zi ||6||
NA vB ZPjw Pi sB | Pi ||(10-81-03)
NA || vB ZPgv v S v gv vB v |
A sA zsw A vvg z s d0iA z KPB ||7||
NA|| AA zss0iA iPvsi zvA gt B |
0iA zzs z0i vB gfv C 0iAvi ||8||
|| NA AwB AwB AwB ||
NA g0iu0i | CvP C ||
26

NA 0iA tjw Wvi OZxB v gu |


u ||(1-152-1)
NA|| 0iA t x 0igaz Av UB |
Cwgv v Iv v gu Zx ||
NA g0iu0i | vAg A 0ii ||
NA gt gv UvzB CAw | Dsgt u 0iUB
| (2-35-10)
NA|| gtgB gtAzUA vz gttB |
gt0iiv j 0ig z gtz zzv ||
NA g0iu0i | Pszsgu 0ii ||
NA 0ievv g giv | 0iev u
0iUB || (v)
NA|| 0ievi gA vA ev 0ivdA gv |
D0iUi w AZ sA 0ievi vdB ||
NA g0iu0i | 0ievA 0ii ||
NA UAzszgw DAz PzQvAgg | UAzs u
0iUB || (AZ AqAv -T Av)
NA || UAzszgA zgzsA vA Pjti |
FjA svA v 0i 0ii ||
NA g0iu0i | UAzs zsg0ii ||
NA D0iv Ev AvgVg | CPv u 0iUB || (10-
142-8)
NA || D0iv g0iu z gAv tB |
z AqjPt z U E ||
NA g0iu0i | CAPgux CPvA 0ii ||
i UA iv s | 0ii v t
exA wUvA ||
NA g0iu0i | j v t 0ii ||
27

NA P0i B - - - - - NA P0i B ||
NA v0i B || NA Pi0i B || NA g0i B ||
NA gA0i B || NA 0i B || NA sUgi0i B ||
NA gi0i B || NA P0i B || NA z0i B || NA
P B || E zvvP PzvvP Pvxz
QAPmg0i B || (i. v sA,
Ev ov)
|| Cx Dgt e ||
zs NA g g0i B ||
NA P B ||
zP NA zsg0i B ||
ozB - NA Pz0i B |
zQu NA 0i B |
NA g0i B |
Gvg NA z0i B |
NA 0i B ||
(NA g0iu0i Ew xigt eA 0ii)
vzB PB - NA z0i B |
zQu NA APu0i B |
NA zi0i B |
Gvg NA Cgz0i B ||
DU0ii Zvu -NA i0ii0i B |
Iv NA d0ii0i B |
0i NA Pv B |
L NA Av B ||
(NA g0iu0i Ew w0iigt eA 0ii)
vzB - NA P0i B | NA g0iu0i B |
DU0i NA izs0i B |
zQu NA UAz0i B | NA B |
Iv NA zsz0i B |
28

NA wPi0i B | NA 0i B|
0i NA zsg0i B |
Gvg NA P0i B | NA zs0i B |
L NA zzg0i B ||
(NA g0iu0i Ew vw0iigt eA 0ii)
vzB - NA APu0i B | NA z0i B |
DU0i NA zi0i B |
zQu NA Cgz0i B | NA gvi0i B |
Iv NA CzsPe0i B |
NA gA0i B | NA CZv0i B |
0i NA dz0i B |
Gvg NA GAz0i B | NA g0i B |
L NA P0i B ||
(NA g0iu0i Ew Zvxgt eA 0ii)
vzB - NA v0i B | NA Pi0i B |
DU0i NA g0i B |
zQu NA gA0i B | NA 0i B |
Iv NA ggi0i B |
NA gi0i B | NA P0i B |
0i NA z0i B |
Gvg NA P B | NA CAv0i B |
L NA g0i B ||
(NA g0iu0i Ew AZigt eA 0ii)
vzB P - NA CAv0i B |
zQu NA u B |
NA 0i B |
Gvg NA F0i B |
zU NA Ugq0i B ||
DU0iiP NA gu B |
Iv NA gv B |
29

0i NA sgv B |
L NA Vje0i B ||
Ugq NA u B ||
(NA g0iu0i Ew gt eA 0ii )
vz -gv0i NA A EAz0i vu0i d0i
Lgv 0i a v0i z0i B ||
DU0i-vev0i NA gA CU0i gPu0i Q0i
0i v0i z0i B ||
zQu- zsiv0i NA 0iiA 0ii0i Pu0i zAq 0i
0i v0i z0i B ||
Iv-gPv0i NA PA gIv0i zsu0i Rq0i
v 0i WV v0i z0i B ||
-dv0i NA A gu0i su0i 0i
Pg 0i PP v0i z0i B ||
0i-ev0i NA 0iiA 0i zsu0i CAP 0i
U 0i v0i z0i B ||
Gvg-zsv0i NA A i0i P u0i Pz0i
vgU 0i gt v0i z0i B||
L-svv0i NA A gz0i Z u0i 0i
s 0i Gi v0i z0i B ||
Iw gt0izs- Uv0i NA DA 0i Ugu0i
ZP0i P 0i gt v0i
z0i B ||
EAz0izs- v Pv0i NA A u
z0i A 0i gw v0i z0i
B ||
vzs KQsvvg0i P0i jg0i AR ZP Uz z i
Ps sv vAgzsj W sU Qg0iu0i
B ||
( Dgt zvs B)
30

|| zs tA ||
zsB || NA vz UAzsq UAzs GvB |
DW0iB zA zs0iA wUvA ||
NA g0iu0i zs iW0ii ||
A || NA dA ww A0iPA 0ifvA 0ii |
A Ut z vP wg ||
sPA 0iZ z0i giv |
viA g0iizg ewv ||
NA g0iu0i KPwP A z0ii ||
|| zzvA ||
NA|| Az AzA zAzA zA gAdA |
EAg wiz gz gzi ||1||
i T Qjm Wov |
vB PsA vB z APdi ||2||
eA zAg zsgA vAA aAv vB |
t Afg AvigqsA dUzA0ii ||3||
GzgA aAv vv TAsgA |
v0iiAQvA vUqsA 0iP0ii ||4||
gt0ig jAg vi |
CAvAv sd0igAvgAUvi ||5||
AR ZP Uz z zsgAv gseB |
v dUzP PzV i ||6||
AvvA aAv0iv PAoA sv Ps sPi |
PAo T z G0iAvA 0ivB ||7||
gv 0iix vPAwv |
sv qA vR APdA ||8||
u Sz Azv vB |
UAz z aAvA vAz zzi ||9||
31

g sAv zv Ugi |
uAz g gUPA ||10||
zs0izd ze wQvi |
ssAUA g zz QzA ||11||
AvvA aAv0iAvAv P vB |
z UtAvAvA 0izuez0iB ||12||
(Ew zAzwx sUvzZ0i gav zz v
xzs0iB)
|| Cx z tA ||
zQtsU 0izP z0i | tW0i vzA zs0i |
P0izPA Uv| (zgzg sUz Zvg Aq ir
gAUAz Cz z gz zs NA Pg gz Czg Jq
U Pg gz zP EqP. "A NA A" JAz d
Av gz Czg zl DU0iz sP, Lz
gi, 0iz P, gvz v, zsz C, C0iU
q Wv vUl, vAz Aqz t PUl,
0id Wv vAUl, z U "NA" JAz WvAz
CWg ir, v zU Q, zx vP d MAz g
t v0i d vA vz Q, U0iw v
U0iwAz CAw , vP zUAz CAw, Pgtx
zszA, vx ZAz zU vj "NA g0iu0i"
JAz JAl Aw " NA g0iu0i z z0i |
v B Zz0iiv || " JAz zP Q)
CwPguxA zszA z0ii |
wPguxA ARzA z0ii |
AgPuxA NA z0i Asm ZPzA
z0ii |
PguxA vP zA z0ii |
32

CzxA VjzA z0ii |


vxA zA z0ii |
NA g0iu0i |
NA ssB | vvvgtA sUz | 0i 0iB
Zz0iiv ||
vAvv jAZ | Cv | PzsA g | j0i
Qg0iu0i zA 0ii |NA Cvgt |
NA || Q v v zQuPg |
DA 0iiA z giv ||
zsgA A D zAv | UtvA g 0ix
sdvi ||
(JAz QAz D Pl D d CW vz Q)
NA u0i | uv g0iu0i Ez |
NA C0i | Cv z0i Ez |
NA 0i | v APu0i Ez |
NA Gz0i | Gzv zi0i Ez |
NA i0i | iv Cgz0i Ez |
vv ASzPA Cvzsg0ii vAvg Q |
(CWzP vz P0irz CAd zAz)
u 0i tUtRavB UWvP P |
sP seA g Z A zs0i ||
PgvA zzs WvA Qg0i 0iPA |
vAAZ B wA i aAv0ii ||
Czww 0iwAav PvA ZgA U | P A 0iA g A0ivA
|| 0ixPA z sPitA gg |vvA e
0ivA dzB|| C 0i S Aw U v Pz
zP Asv| g Uqg zsgg zvi s0iB
vzA || zA 0iA sPA PB vA
33

| A WvPA Z s zs Z || sA z
vA | v v Uuz P0ii sP v ||
sU vi zA vv g0ii | PvP ZPvA
P0ii || Pv vA t Z zs z g0ivi |AvP
gt WuA0itv || vz UAzsA Z ifW a0i |
sUg gt VA0itv||P gt
fA0itv | Dz0i z gA sAPz giv ||
CUt0ii gzs zA PgP| |
NA || g B | gA 0iA A sw |
NA || tzB tzA uv t zZv |
t tiz0i t v ||
NA gi g z 0i vA |
sPU P PvA v0ii g ||
NA g0iu0i g A0ivA zA 0ii |
zs zs 0iA 0ii |
NA || P0iiA Pgv zQuW |
GvgA A z giv ||
NA g0iu0i | NA Cvzs |
P0i jg0i |
NA g0iu0i | PA 0ii |
NA g0iu0i | zPA 0ii |
NA g0iu0i | PgzvA 0ii |
NA g0iu0i | zAvzsA 0ii |
NA g0iu0i | UAq 0ii |
NA g0iu0i | R A 0ii |
NA g0iu0i | DZA 0ii |
NA g0iu0i | gZA 0ii |
Vs i0iPA U z0ivA| PgZt A0iPA
vAA wUvA ||
34

NA g0iu0i | PP vAA 0ii |


NA g0iu0i | t zQuA 0ii |
NA g0iu0i | zsA 0ii |
|| KPzA z tPgB ||
UgA Pg0iPA KWv vA | jP sAZ sA z
gvPA || zPdAg Zv PvP Px | zrA A
PgP g0iA || zj dA A z ZtP Z | w
vAq AZ KWv vA || AZSzA zQgA vA sA
|UAUzPA Z 0ii s 0ii 0ivA || vvAggz Ut
Pv | Ew z zA KPzA 0iv ||
|| Cx gdA ||
NA CZv Zvv 0izsjAzs | gd 0iUB ||(8-
69-9)
NA || CZv Zv 0i zs CZv | CZAv vP Gv gA
zZv || NA|| d0iw jgaAvB zP AzB g Ugg
zB dA | TUtUuu v P zB gd0i
wgizB ||1||
NA d0iv eRAq Uug AqB zv e jai |
sP zZ vAv vg jgv sgB ||2||
d0iv e Qt SvAB 0iPAw vvB zvB |
sP Av zjAv givg jj ZAziB ||3||
d0iv ASg A g UuZ gvPg Dv sB |
z zvd gB Pvg jgP UgB ||4||
0i evv Pu | gd 0iUB | ( 9-94-4 )
NA || 0i evB 0i D j0ii0i 0iA 0i djvs zzsw |
0iA Cvv i0i sAw v x v z ||
0i KA va0i i zzsw | AvvA Z lvA Avv
A0iv | d0ii B | 0i KA z ||
35

NA g0iu0i | GvgAU gdA z0ii |


|| Av A ||
NA|| gege0i | 0iA u0i P |
Pi P Pi0i A | Pg u zzv |
Pg0i u0i | ge0i B | 0i vA u z |
Cv vA ji | v Z Z | D0iB QwA eA
zzB |
v ig sZjB 0ii SA sdB |
vAg zsgB V P x xB ||
NA 0iB vv Pi sB Pi || gd
0iUB || (10-82-3)
NA|| 0i B v dv 0i zsv zsi z s |
0i zA zs KP K vA AA s 0iAv || ||
NA g0iu0i | zP Av AdA 0ii |
bvA 0ii, ZgA 0ii, dA 0ii, ztA
0ii, vA 0ii, VvA 0ii , zA 0ii,
vA 0ii, gt tA 0ii, AZAU tA
0ii, DAzPgtA 0ii, CgtA 0ii,
UegtA 0ii, geZg 0ii || (Ew
vzA )
|| ARsti ||
Z 0iP gP zz vxA, AZ0ii z jgxA
AR stA Pj ( Ew AP - zzP ARi0i -
vzA Q - ARzA, zszA z - gA
CAv )
NA Ei DB Ew Lvg0i D | AR su 0iUB ||
NA|| Ei DB vi EiB sfB |
Ei g zsji g svvB ||
36

(Ew z Pl 0iAvA, s Pl 0iAvA, z0ii Pl


0iAvA, zQu wgv s0iv, vzzPA v zs0i
ARA A)
|| gi e ||
(z A vAvg QAav zs0i vAvv jAZ . . )
NA || gi0i B | giAvUv g0it 0ivA | vsv |
Pt |
NA || gi0i B zA 0ii |
NA || gi z0i zB PzB Pz0iB |
A z0iA UAv B ||
|| R t e ||
(v PAvgA)
NA sgwgt R u0i B| NA u B |
NA vve0i B | NA Z0ii0i B | NA 0i B |
NA 0iwg0i B | NA te0i B | NA ezv B |
NA zs0i B | NA zs zgUi0i B | NA B | NA
fv B | NA fvA0ii0i B | NA zAzwx =
sUvzZ0is B ||
A Pw 0i sQ 0iP sPA | sPA v Zv UtA z0iiB |
sAP wz g sd A | Av zs vA v
zsB ||
(ASzP, wx, UAzsPv, vt 0iv)
NA ssB B | vvvgtA sU z | 0i 0iB
Zz0iiv || vAvv jAZ | sgwgt RuAvUv
QAPmB 0ivA |
NA || v gx gi Z Z 0i v0i v |
CZ zB vvA g sQA A Av ||
|| Cx iA ||
37

NA Dvz v0iB 0i | 0iUB ||


(10. 160. 4)
NA|| Dv zA s Us 0ixA Zgw z KB |
W Ez tg gA v v0i zs |
NA g0iu0i | K z wiv gv z
sUUZ sUAvA PA jgA Qg0itA v P
(C U - 0iAq) 0ii ||
0iiZA vA P i gv |
z0i Pg AA 0ii dUvv ||
ZAz g P R z |
P Pg vAdA v 0i vv ||
Dz 0iiUAvA 0i0ii PvA |
Av A Q0iiA sUsQPA ||
vvA PvA z A iiv vg | (Ew x )
0iiAv zUuB e iz0i iQA |
E Pix zxA gU0iZ || (Ew WAmzA P0iiv)
Dv zvs B | 0ix z0ii |
|| iA ||
NA || 0i v Z P vB e Q0ii |
A At vA 0iiw z Az vZvA ||
Av A Q0iiA sQ A dz |
0ivvAv 0iiz jtA vz ||
C vB P 0iiPv Qg0it e Pu sgwgt
RuAvUv Qg0it 0ivA| i0iiP izs
0ivA | v sv |
P0i Z A0i zv v sA |
Pg 0izv PA g g0iu0iw 0ii ||
Pt ||
|| Cx PA ||
38

NA 0i Ew Zvz IZ P |v B
IB | Dz0iiB dUw bAzB | vv A w bAzB | vvvuA
dUw bAzB | P QA zv | P Av. .
0iUB || (10-83-1 & 10-84-1)
NA || 0i zszd 0iP NdB w iP |
zi0iA v0ii 0ie v v ||1||
jAz g z g v gu evzB |
A Fv i0iiB v eB ||2||
C v0ii v 0ie d v |
Cv v z Z sgvA B ||3||
vA CsveB 0iA ss CiwB |
ZgtB jB dB v zs ||4||
CsUB gv Cv Pv v ZvB |
vAv CPvfA vz0ii0i ||5||
C0iA v CY waB g zs0iB |
f ii v zAgv zsB ||6||
C zQtv szs vt dA W sj |
d v zsgtA zs CUs GA xi ||7||
v0ii gxigdAv iu zsv gvB |
wU D0izs A C 0iAv g CVgB ||8||
CVj wvB B g v K |
v0i v, sd z Ne i zs z ||9||
Ciw gd t t v |
GUA v e ggzs A 0i KPdvi ||10||
KP i v AA 0izs0i A |
CPvgP0ii 0ie 0iA zAvA WA d0ii0i Pt ||11||
ePAz E(N) 3 PA C s |
0iA v g Ut zv vA0iv D sx ||12||
Dsv e d0iP ssv Gvgi |
39

Pv z zs gv Af ||13||
AA zss0iA iPvsA zvA gt B |
0iA zzs z0i vB gfv C 0iAvi ||14||
|| NA AwB AwB AwB ||
U A 0iPAw |
AbAw PgA vA zB B ||
eP Av vAv Q0ii sQ z 0ivxA
v0i Av dA Pj |
NA CZv0i B | NA CAv0i B | NA UAz0i B ||
NA CZv Av UAzs B | zst ||
|| de PtA ||
Cz Ev v0iB v U0iw || de Pu . ||
(5-82-4)
NA|| Cz z vB e vB sUi | g zB A ||
z vg zjv g | 0izzA v D ||
|| Pi ||
NA || fvAv AqjPP t qt U |
gAz g Zvgv ||1||
v B PlP ju |
P z t Azg AU ||2||
0iiZA PguAzs 0iif zAv |
CzA z zqA vv zAd zwi ||3||
e P 0iv QAa QP P |
zs v z PA ||4||
Cgzs t Q0iAvA 0ii |
v t z P gv ||5||
Dz i 0iAvA vB gvA |
vP w QA vPB ||6||
AfvA jA z d zv |
40

A Pv jBPv vve PZTA ||7||


vx vv e vvz x |
P ggA s PgB z ||8||
AzA 0ix v PjvA PvPi |
KA e sf Pvv ||9||
e P 0iwAa QP P |
zs v z Pi ||10||
Pu Z 0iiZA vA wA s |
Pgzs 0iid dAvg ||11||
iz gB vz z0ii gB |
z0iw iA v P gv ||12||
A PiA v AsB |
viA AqjPP guUv v ||13||
Cx gtA v gtA |
vv Pgt s gP gP dz ||14||
0iB Ut AtB z fvB |
0ivA v KA gB v ||15||
(Ew x0iv - fvAv v, vgzs vt ov)
|| zQt g ||
NA || 0iiP Z dAvg Pv Z |
v v Aw zQt z z ||1||
wxPn t vPn vZ |
g0it u PA Aw qi ||2||
Gg g z Z vx |
zA PgsA esA uAU FjvB ||3||
Av0i v0i zQ gg |
g0i v Pn 0iUzsju B ||4||
t z0i U t v0iZ |
dUv0i P0i UAz0i B ||5||
41

Puzv Uv0i Pvx z |


zAPl x0i 0i v B ||6||
z zg t Uuv |
jAZ q Az0i g0iv ||7||
vv z zi |
zuavA i v zA B ||8||
vAv0iiT0i z Utgu |
0i u0i g0iu0i v ||9||
giv vvP gu z gu v gu |
CPju lAv gu Rav v B ||10||
T Pgu0i g0iu0iiw 0i |
Uii0i t0i U0i g0iu0i ||11||
ivi P Pzg zB zAd 0iUA vAz gzB | DgvA
zssg g iA gP gP vg vx ||12||
EwzA vvv CAv UgqP |
CA v Pvxw aAv0iv ||13||
iv ivj vg v Ug svj Azs |
Avgvdg dgvg d v 0iii ||
UAz z sQA sw Z sUfvA vA |
eA A zt Ut wA wA i z ||15||
C zQt g Pgu sU sgwgt RuAvUv Qg0it
0ivA | zst | i0iiP izs0i B | Pt
| g0i B || jB NA || || NA AwB AwB AwB || (fv zs *
J vg0iuZg * 15-02-2008)
42

|| B ||
|| zB ||
NA|| Ugs B || NA g Ugs B || NA zAzwx
sUvz Z0is B || z zsAvUv gP
zvP
Q 0iV0i B || jB NA ||
DZ . . . u0i . . . AP ... swx | 0id gAv0ii
sgwgt RuAvUv jtw gg gt0ii, jtw
gg vxA RAq, t, Z, sd, GzPAs, Ev AZ
z 0ivxA Dv AgxA, Cz vB 0iA z iRA
P Pj |
NA || 0i B || NA A D0ii || vA || NA sgv B ||
sgwA CAzs0i || vA || NA A NA IvvA jtgtA QA
CAzs0i || z zsA || NA|| svB AvAP zA
A | gPuA gPA A CV0iiA se || Ew A zsv ||
vzAvA sgwA zsv ||
sgw zsA :-
NA || GzPg sA sv gAPvs0i zg 0iUA|
zAZ vv z0i g PA Z z0iUP zzwA gvv zA ||
vA IvvA jt gtA QA zs0iv ||
Q zsA ||
NA || P0i v gAz vA zz0ii $ s0i gzv z A |
GzZvP zA giAP AA zs0i F v z 0iUA dwA ||
|| CUA ||
NA d z Dv0i vV | KU gUu
UvV | CU 0iUB || (1-76-2)
NA || d z Cwyzgt EA 0id0ii z |
CU C0ie v v0ivisg sd ||1||
KU E v zz g Kv sB |
CvA v gz 0ie 0iz ||2||
43

NA 0idg0i B |vv CU ggA D0ii |Ew


CPvg| NA CU0i B | NA CU0i B | NA CU0i B | NA CU0i
B |(Ew ZvgP)
|| CV wA ||
wA g ewB eww | CV w 0iUB ||
NA || ssB gi ||
Ew DvRA tsA | 0iivPA gPP iVA w0ii |
EvVA w | Qv EAzs v PA Q | tzs zs |
zs0iv ||
|| Cx CV w zsA ||
NA CVA dvA Az evzA vA |t t A zA v
RA || PAq zs vA QA sgt svA |0i AuA
IvvA aAv0iv zA g0itA zsv Pt QvA | ZvA
PA PA vA ||
Zvj AU Uv zV | CVw zs 0iUB ||
NA || Zvj AU v0i C z z C |
wzsz s ggw z vA D ||
vB AUB f PB | wv zB SB avB
|| Av zQu zA zsA vx |szQt QA
ZA A || vgAdA B WvvA Z zsg0i|gq
dmz Ugu dB || zs zse vPB a PzB |
DvB Ri KA g vB||
vzAvA RtA zs0iv ||
NA || Gzz Rg sZvAP w v ZB wA |
zs0izz s0i PgA PvAdAvA tA 0ix v v P QA ||
v jtw ggA zs0iv ||
gg zsA ||
NA ||CAUgt vAq B eB A gz zszsg PgA|
zs0i ze gv SB B Dviv zA wz0iAvA ||
KA AaAv zs i0iv || CV T PgtA ||
Kz gtUsCV | CV TPgu 0iUB ||
44

NA || K zB B evB G Us CAvB |
e0iiB ditB vYSw v RB ||
CU-Ar Uv-g -gqs-gz-YSzB-CUAvUv
sgwgt RuAvUv jtw gg CS s
|| wv s| s | gz s | ( P AvPv Q )
jPB : ( 0iPtA, jZA, jA, j0i ) v0i
Dv0i vV | zsA AvsA CUZ ||(5-4-9)
NA || zU evzB AzsA zjvw |
CUCw Uu (N) 3 PA zsv vA ||
0izQju ivA v e |
evz 0i C z egU CvvA ||
0ivA Dv0i vV | CV x 0iUB ||
NA || 0ivA Pv evz GPU PtB A |
CA wtA gAvA UAvA gA v ||
NA CU0i B | NA v0i B | NA Pv B | NA zS0i
B |NA f0i B | NA g0i B | NA evz B | NA
0idg0i B || (JAl QU AvPv Q)
----- * * * * * * * -----
gPP iU q AgxA, v zxA, z
quxA w A | ( tA z0i zs0i )
gPP iU (Usz, A, Av, , evP,
Pgt, t, C , Z, G0i, v, v,
Gv v, Uz v, iv, ) P AgA Az0ii |
NA || sB || CU0i Cgz0izA |
NA || sB || 0i zi0izA |
NA || B || 0ii0i APu0izA |
NA || ssB B || ev z0izA |
(CVA jAZ ) gPP iUB (v zxA) g0it
CPg Avt A ) NA|| NA g0iu0i || NA
g0iu0izA | gPP iUB v zxA
z zzPg Avt A |
45

NA || NA sUv z0i || NA sUv z0izA


| gPP iUB 0iv zxA g P A
| (NA gg0izA )
NA || w Z P | g0it IB | C bAzB | CAv
w bAzB | gg zv | gP Dd 0iUB || (10-
90-1)
NA|| gB PB v |
sA v vvwzAUi ||1||
g KzA A 0izvA 0iZ si |
Gvvv 0izwgw ||2||
Kv ive0iiA gB |
z sv wzvA ||3||
wzzs Gzv gB z svB |
vv Y Pv C ||4||
vge0iv ge C gB |
ev CvjZv z x gB ||5||
0ivgt z 0idvv |
Av CzdA V EzsB gzB ||6||
vA 0idA PgA evUvB |
v z C0idAv zs I0i 0i ||7||
vz 0iev v AsvA zdi |
A ZP 0i gu Ui 0i ||8||
vzevv IZB i dfg |
bAzA dfg vzdze0iv ||9||
vz Ce0iAv 0i P Z s0iizvB |
U dfg vvev Ce0iB ||10||
0ivgA zzsB Pwzs P0i |
RA Q P P Hg z GZv ||11||
u Riz gdB PvB |
Hg vz 0izB zA z Ce0iv ||12||
ZAzi evPB 0i Ce0iv |
46

SAzV uz0ige0iv ||13||


s DzAvjPA zB vv |
zA sB vvx PA CP0i ||14||
jzs0iB zsB PvB |
z 0izdA v CzsgA i ||15||
0ie 0id0idAv z zsit xi |
v PA iB ZAv 0iv zsB Aw zB ||16||
gPP iUB 0iv zxA qPg Avt A
|
NA || || NA EzA ||
NA || NA g0iu0i || NA g0iu0izA |
(Ew g0iuPg Avt 8 Dv0iB) (CVA jAZ)
NA || QA P0i || NA QA P0izA (Ew P qPg Avt 8
Dv0iB)
NA || g0i || NA g0izA || (CVA jAZ)
|| vgwB ||
NA || 0ii0i || NA 0ii0izA ||
NA || ev0i || NA ev0izA || (CVA jAZ )
|| 0iA DwB ||
NA || CU0i || NA CU0izA || NA || ev0i || NA
ev0izA || (CVA jAZ)
NA || i0i v0i || NA i0i v0izA ||
NA || CV isA || NA CVisA EzA ||
NA || EAzVsA || NA EAzVsA EzA ||
NA || z ysA || NA z ysA EzA ||
NA || zsA zsAvg0i || NA zsAvg0izA ||
NA || EAz0i || NA EAz0izA ||
NA || s zs || NA s zs EzA ||
NA || u || NA t EzA || A P
(CVA jAZ)
Dw AU z 0ivxA z quxA w A ||
NA || sB || CU0i Cgz0izA |
47

NA || sB || 0i zi0izA |
NA || B || 0ii0i APu0izA |
NA || ssB B || ev z0izA |
NA Z Ev gvV | CVx 0iUB ||
NA || NA Z g 0ieZv | 0iv A v v
G0ivwjPA v v B || NA CU0i B || || zA zsA 0iB
eA zA A 0iA A | D0iA vdA DgUA z |
0iA z |NA Ew | ZvB Ug 0iAvi U usB
sA sv | (g Uvz Z0i ) . . . Cz0ii ||
iAv 0idP jtw ggi0i geZg eA
0ii ( AZZgB Ad UAzsPv, vt, zA,
Deg zA, Vs vAA Ev )
NA CU0ivZ P CUV|CV zQt g || (1-
189-1)
NA || CU 0i x g0i C, z 0i z |
0i0izs(C)1dgt sA v GQA zs ||1||
CU vA g0ii C gw zUt |
y G s vP0i v0ii0i A 0iB ||2||
CU vz0i zs CVv CsAv PB |
gsA v0i z PA gv0idv ||3||
CU 0igdgv 0i z D P |
i v s0iA djvgA 0iA A zgA B ||4||
i CU e CW0ii j zZ0i |
i zzv zv izv i jv g zB ||5||
W vY Ivev 0iA zu CU v (K) 3 gxi |
jPgv vgv z m ||6||
vA vY CU Gs0ii, z, v 0idv |
Cv se GVg PB ||7||
CZ Z B CU |
0iA B zA dA fgzi ||8||
NA CV Ev Dv0iVg | x 0iUB || (5- 25- 5)
NA || CVA v tvA |
48

CvvA 0ivwA vA zzw z ||


0ieZv UAz izsAv P |
P P z v ||1||
P0i Ux0i ZQu g ju |
Cv0i U0i UAz0i B ||2||
izv PvA P Zv zsg0iv |
gu z vB Atw wB ||3||
0iv t vB PivPB |
0iiv uA P gtA gA ||4||
gt u Z 0iA vx A Q0i0ii 0iZ |
0iZwjPA vv P vz ZU jtvv ||5||
CV Aq zsA ZvA QjnA |
sP zvgA zs0izd sdA jA ||6||
|| iA ||
0ivZ P v0id Q0ii |
A At vA 0iiw zAz vZvi ||
Av A Q0ii A sQ A giv |
0iv PvAv 0ii z jtA vz ||
C Cz v0iA z CUAvUv sU
sgwgt RuAvUv 0id ivP jtw
ggB 0ivA | v sv | zs Av vAv
g t wjP z 0ivxA v0i
Av dA Pj || NA CZv0i B | NA CAv0i B | NA UAz0i
B | NA CZvAv UAzs B ||
P0i Z A0i zv Pw sA |
Pg 0izv PA g g0iu0iw 0ii ||
|| Pt ||
NA || UZ UZ g zg fvB |
0iv z0i zv UZ vB ||
NA CU0i B | 0ixA w0ii || sx gU0iZ ||
|| NA Aw Aw Aw || || Pt || g0i B || NA jB NA ||
(fv zs * * * J vg0iuZg * * * 15-02-2008
49