You are on page 1of 1

Ctre

Conducerea IOSUD UTCN

Subsemnatul(a) _______________________________________________________, absolvent(a) al


Universitii ___________________________________, Facultatea de _____________________________,
specializarea_______________________________, promoia _________, v rog s binevoii a-mi aproba
nscrierea la concursul de admitere la doctorat (bifai csua corespunztoare tipului de doctorat):
CU FRECVEN cu burs , CU FRECVEN REDUS fr burs , CU FRECVEN cu
tax n sesiunea SEPTEMBRIE 2016, domeniul ________________________________________;
conductor tiintific prof.dr.ing. _________________________________ .

La cerere anexez urmtoarele acte :


Fia de nscriere (formular tip);
Curriculum vitae;
Lista lucrrilor tiinifice publicate (dac este cazul);
Certificat de competen lingvistic;
Copie legalizat dup: diploma de bacalaureat; diploma de finalizare a studiilor de licen (cu
anexele aferente dup caz: foaie matricol respectiv supliment la diplom); diploma de studii
aprofundate / master ( cu anexele aferente dup caz : foaie matricol respectiv supliment la diplom);
Copii nelegalizate dup certificatul de natere; certificatul de cstorie (numai n cazul schimbrii
numelui de natere prin cstorie); sentina judectoreasc de schimbare a numelui (dac este cazul).
Candidaii care au promovat examenul de disertaie n sesiunile corespunztoare anului universitar
curent pot prezenta la nscriere, n locul diplomei de master, adeverina eliberat de ctre institu ia de
nvmnt, n care se menioneaz media general, mediile obinute n anii de studiu, termenul de
valabilitate i faptul ca nu a fost eliberat diploma;
Studiile efectuate n strintate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul
Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lng MENCS.
Copie nelegalizat dup buletin / carte de identitate;
Chitana care dovedete plata taxei pentru concursul de admitere.

Pentru colocviul de admitere propun urmtoarea tem :


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Cluj-Napoca
Data_______________ Semntura candidat,

CONDUCTOR TIINIFIC,
Prof.dr.ing._____________________