‫محمد تدریسی شهروند بهایی ساکن یزد به قید وثیقه آزاد شد‬

‫به گزارش کمپین بهایی محمد تدریسی شهروند بهایی که در تاریخ پنجم بهمن ماه به دلیل اعتقادات دینی‬
‫بازداشت شده بود بصورت موقت به قید وثیقه آزاد شده است‬

‫شهروندان بهایی به علت اعتقاد به جمیع ادیان الهی و احترام به پیامبران و رسوالن حضرت پروردگار‬
‫معتقد هستند که خداوند بنا به اراده خویش عمل می کند و بشر ضعیف کوچکتر از آنست که بتواند قدرت‬
‫‪ .‬و عظمت الهی را محدود نماید‬

‫بهاییان اعتقاد دارند که جمیع ادیان الهی هر یک برای زمانی خاص برای بشریت مبعوث می شوند و بنا‬
‫به رشد و تعالی جامعه و نیاز به تعالیم و احکام جدید و نحوه ارتباط به حضرت حق خداوند کتاب جدید و‬
‫‪ .‬پیامبری جدید فرستاده و خواهد فرستاد‬

‫حال برخی از علما و مسئولین که توان استدالل و منطق و مباحثه و مناظره در خود مشاهده نمی کنند‬
‫سعی می کنند که با اعمال فشار جامعه مسلمین را از حقیقت الهی دور نگاه دارند و برای همین موضوع‬
‫به فشارهای بسیار شدید بر جامعه بهایی وارد نموده تا مردم بدانند که اگر بخواهند پیرو حقیقت الهیه‬
‫باشند باید هزینه ای گذاف و بهایی بسیار بپردازند‬

‫اخراج دانشجوی بهایی سوگل کاظمی در ترم پنج از دانشگاه‬
‫اخراج دانشجوی بهایی سوگل کاظمی در ترم پنج از دانشگاه‬

‫به گزارش کمپین بهایی سوگل کاظمی دانشجوی شهروند بهایی در ترم پنج رشته مهندسی شهرسازی از‬
‫ادامه تحصیل محروم شده است‬

‫متاسفانه اقدامات غیر انسانی و غیر اخالقی گروه های فشار با تایید برخی از مسئولین در موارد علمی‬
‫و اقتصادی و اجتماعی بر بهاییان تشدید یافته و در شهرهای مختلف گسترش یافته است‬

‫دانشجویان بهایی ‪ 37‬سال است که امکان ادامه تحصیالت عالیه را به دلیل اعتقادات دینی نداشته اند‬

‫و اساتید این دانشجویان هم به دلیل کمک علمی به حبس های طویل المدت محکوم شده اند‬

‫متاسفانه این رفتارهایی که به نام دین و به نام اسالم انجام می شود در تمام جهان در حقیقت به نوعی‬
‫تبلیغ علیه نظام است و این برخی از مسئولین هستند که در حال زیر سئوال بردن نظام و حکومت هستند‬
‫به گزارش کمپین بهایی دو شهروند بهایی ساکن زاهدان به دلیل اعتقادات روحانی و دینی در زاهدان‬
‫بازداشت شدند ؛ سرکار خانم شعله رام و همسر ایشان جناب آقای شایان رحیمی صبح امروز سیزدهم‬
‫‪ .‬بهمن ‪ 1395‬توسط ماموران اطالعاتی و امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده اند‬

‫این دو شهروند بهایی صبح امروز ابتدا در محل کار اقای رام پدر شعله ؛ هم محل کار را تفتیش کردند‬
‫هم خانم رام را دستگیر کردند و بعد به محل کسب و کار همسر ایشان رفته و هم تفتیش کردند و هم‬
‫‪ .‬جناب رحیمی را بازداشت کردند‬

‫اتهامات این زوج و شهروندان بهایی ( اقدام علیه امنیت ملی ) اعالم شده است اتهامی سراسر کذب و‬
‫دروغ و بی پایه و اساس که متاسفانه در دولت جناب روحانی که به سران کشورهای غربی توصیه می‬
‫کنند که خشونت و فشار دینی را در دولت های خود تجربه نکنند اما در دولت و سیستم ایران متاسفانه‬
‫شهروندان بهایی و سایر اقلیت های قومی و دینی و مذهبی فاقد امنیت و آسایش اجتماعی و حقوق‬
‫‪ .‬شهروندی هستند‬

‫در بسیاری از شهرهای ایران حمالت بر جامعه بهایی تشدید یافته است و دولت مردان و مسئولین بیشتر‬
‫‪.‬بفکر بازی های انتخاباتی در آینده هستند‬

‫سیامک صدری برای فوت مادرش به مرخصی آمد‬
‫به گزارش رسیده به کمپین بهایی سیامک صدری شهروند بهایی ایرانی متاسفانه مادر عزیزش را در‬
‫زمانی که در بند و حبس بود از دست داد و قرار است امروز مادرش عزیز و مهربانش را دفن کند‬

‫سیامک صدری و دهها زندانی بهایی به عنوان شهروندان ایرانی خود را موظف می دانند به خدمت در‬
‫جهت اعتالی کشور بپردازند و با نهایت صداقت و امانت و شرف انسانی با اخالق طیبه طاهره و اعمال‬
‫پاک به هم نوع خود اعم از مسلمان یا غیر مسلمان خدمت کنند ؛ در پرونده این زندانیان بهایی آنچه در‬
‫طول ‪ 37‬سال گذشته می درخشد پایبندی به اعتقاد به خداوند و فضائل الهی و ملکوتی است‬

‫‪ :‬حال نگاهی کوتاه و مختصر به وضعیت او می کنیم‬

‫وضعیت حکم قطعی‬
‫تاریخ تولد ‪1352‬‬
‫متولد یزد‬
‫ساکن گرگان‬
‫محل دستگیری گرگان‬
‫محل نگهداری کرج‬
‫نام زندان رجایی شهر‬
‫تاریخ دستگیری ‪26/07/1391‬‬
‫تاریخ آزادی ‪29/06/1396‬‬
‫قاضی مقیسه‬
‫دادگاه شعبه ‪ ۲۸‬دادگاه انقالب تهران‬
‫اتهامات تبلیغ علیه نظام‪،‬عضویت در تشکیالت مخفی بهائی و همکاری با دول متخاصم‬
‫میزان حبس ‪ 60‬ماه‬
‫میزان وثیقه‬
‫سیامک صدری در ‪ 5‬اسفند ‪ 1352‬درشهر یزد متولد شد‪ .‬اودر کودکی پدر خود را از دست داد ومادرش‬
‫بهیه سعیدنیا که در آن زمان کارمند ارشد اداره کشاورزی بود به تنهائی سرپرستی او و دو برادرش را‬
‫بر عهده گرفت‬
‫پس از چندی ‪،‬در سال ‪ 1360‬به علت اعتقادش به دیانت بهائی از اداره کشاورزی اخراج شد و باین‬
‫ترتیب گذران زندگی برای او و فرزندانش سخت تر گردید‪ .‬اما سیامک جوانترین فرد در بین زندانیان‬
‫استان گلستان می باشد‪ .‬و خود جوانی مودب و موقر است‪ .‬سیامک صدری با خانم مهشان کارگر ازدواج‬
‫کرد شغلی در شرکت انتقال نیرو داشت و به همین علت در شهرهای مختلف از جمله‪:‬کرمان‪،‬ایرانشهر‪،‬‬
‫‪.‬اندیمشک‪ ،‬کرمانشاه‪،‬بابل‪،‬مشهد زندگی کردند و از سال ‪ 1380‬در گرگان ساکن شدند‬

‫ثمره ی ازدواج این دو زوج جوان اکنون یک پسر ‪ 15‬ساله و یک دختر ‪ 11‬ساله است‪.‬فرزندان او در‬
‫سنین حساسی هستند که نیاز بیشتری به حضور پدر دارند و سیامک به این موضوع خوب واقف است‬
‫‪.‬هر بار در سالن مالقات اکثر وقتش را با جدیت به گوش دادن به صحبت های فرزندانش اختصاص می‬
‫دهد‪.‬دو نفرشان را در دو طرف خود می نشاند و با دستانش آنها را در آغوش گرفته ‪،‬عشق خود را نثار‬
‫آن ها میکند…حقیقتا دیدن چنین صحنه هائی در سالن مالقات ‪،‬خود داستان هائی شنیدنی را حکایت‬
‫میکند ‪.‬حکایت عشق و دلدادگی و ابراز دلتنگی های همسران و فرزندان با پدران‪ .‬سیامک تقریبا همیشه‬
‫در مالقات ها هدیه ای برای فرزندانش تدارک می بیند ‪.‬اکثر مواقع کیک های خوشمزه ای با شکل های‬
‫جورواجور به شکل شخصیت های کارتونی درست می کند ‪.‬با وجود نبود امکانات با مواد مختلف رنگی‬
‫سلیقه بسیار بخرج داده و ژله های متنوع برای بچه ها درست می کند‪.‬گاهی هم کیک هائی درست میکند‬
‫و در مالقات حضوری با خود همراه می آورد تا خانوادگی با هم میل کنند و همه ی اینها نشان از توجه و‬
‫دقت نظر او به همسر و دو فرزندش دارد‪.‬در زندان ‪،‬اکثر کیک های تولد را سیامک درست می کند ‪،‬چه‬
‫برای زندانی ها و چه برای خانواده هایشان در بیرون‪ .‬او درپختن کیک و شیرینی و غذاهای خاص‬
‫‪.‬بسیار ماهر است‬
‫شغل وی تا قبل از دستگیری‪ ،‬ساختمان سازی و همچنین طراحی آن بود و بعنوان معمار تجربی همواره‬
‫در خدمت به همشهریان خود کوشش می کرد‪.‬بطوریکه هم اکنون افرادی که از نزدیک در زمینه کاری با‬
‫او ارتباط داشتند از او به نیکی یاد می کنند‪ .‬و اما در انجام وظایف روحانی خود و خدمت به احباء بسیار‬
‫مشتاق و فعال بود خصوصا در ارتباط با قشر جوان جامعه ی بهائی احساس مسئولیت بسیار می کرد ‪.‬‬
‫در حال حاضر بیشترین دغدغه و نگرانی او مسافرت هر هفته همسر و فرزندان اش برای مالقات در‬
‫زندان می باشد و همچنین سرپرستی مادری که سالیان سال برایش زحمت کشیده و اکنون به علت‬
‫‪.‬بیماری آلزیمر پیشرفته در خانه سالمندان به سر می برد‬
‫دادگاه سه شهروند بهایی به دلیل اعتقادات دینی در مشهد نیمه تمام ماند‬
‫به گزارش رسیده به کمپین بهایی جنابان خشایار تفضلی ‪ ,‬شایان تفضلی و سینا اقدس زاده در دادگاه‬
‫انقالب شهر مشهد برگزار شد اما دادگاه به دلیل کمبود وقت به تاریخ ‪ 25‬بهمن ماه موکول شده است‬
‫این سه شهر وند بهایی در نهم بهمن در شعبه هشتم دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی منصوری‬
‫تشکیل شده بود‬
‫این عزیزان و شهروندان بهایی به دلیل اعتقادات روحانی ودینی خود در تیر ماه ‪ 1391‬بازداشت شده‬
‫بودند‬
‫اما بهاییان دیگری هم در تیرماه ‪ 1391‬بازداشت شدند و نگاهی به این متن داشته باشیم‬
‫)) این متن در سال ‪ 1391‬تدوین و نوشته شده است ((‬
‫گرداوری و تهیه ‪ :‬لوا متحده‬
‫تیرماه ‪ ” :‬کیوان رحیمیان ” شهروند بهایی ساکن تهران و یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان ‪۲‬‬
‫موسوم به موسسه علمی – آزاد به اتهام ارتباط با موسسه مزبور به ‪ ۵‬سال حبس تعزیری و پرداخت‬
‫‪ ۹۷ .‬میلیون لایر جریمه نقدی محکوم شد‬
‫زهره نیک آئین ” شهروند بهایی ساکن سمنان که به حکم دادگاه بدوی به ‪ ۷‬سال حبس تعزیری ” –‬
‫‪ .‬محکوم شده بود طبق رای دادگاه تجدید نظر به ‪ ۲۳‬ماه حبس تعزیری محکوم شد‬
‫شهره اعظمی ” شهروند بهایی ساکن سمنان که طبق حکم دادگاه بدوی به ‪ ۵‬سال حبس تعزیری ” –‬
‫‪ .‬محکوم شده بود به رای دادگاه تجدید نظر به ‪ ۸‬ماه حبس تعزیری محکوم شد‬
‫سپهر سبحانی ” شهروند بهایی ساکن سمنان که به حکم دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ” –‬
‫‪ .‬یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود طبق رای دادگاه تجدید از اتهام مزبور تبرئه شد‬
‫تیر ماه ‪ :‬ماموران امنیتی به منزل ” طاهر اسکندریان ” شهروند بهایی ساکن سمنان مرجعه کرده و ‪۳‬‬
‫‪ .‬پس از تفتیش محل ‪ ،‬نامبرده را نیز بازداشت و به اداره اطالعات منتقل نمودند‬
‫جلسه دادگاه ” فواد مقدم ” شهروند بهایی ساکن اصفهان به اتهام همکاری با دانشگاه مجازی بهاییان –‬
‫‪ .‬در شعبه ‪ ۲۸‬دادگاه انقالب تهران برگزار گردید‬
‫تیر ماه ‪ ” :‬اشکان فروهی برجنی ” دانشجوی سال چهارم رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه به دلیل ‪۵‬‬
‫‪ .‬اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم شد‬
‫ماموران پاسگاه انتظامی روستا کتا با دردست داشتن حکمی تاریخ گذشته از دادگستری به مصادره –‬
‫اموال و امالک کشاورزان بهایی این روستا پرداخته و تعدادی از ایشان را هم بازداشت نمودند قابل ذکر‬
‫است طی ماههای گذشته فشار بر روستاییان بهایی روستای کتا برای رها کردن زمین ها و بیرون راندن‬
‫‪ .‬ایشان از کتا افزایش یافته است‬
‫تیر ماه ‪ :‬جلسه دادگاه ” امان هللا مستقیم ” شهروند بهایی ساکن شیراز به اتهام همکاری با دانشگاه ‪۱۰‬‬
‫‪ .‬مجازی بهاییان در شعبه ‪ ۲۸‬دادگاه انقالب تهران برگزار گردید‬
‫فرهاد صدقی ” زندانی بهایی که در حال گذراندن محکومیت ‪ ۴‬ساله در زندان رجایی شهر می باشد ” –‬
‫‪ .‬جهت مرخصی درمانی اعزام شد‬
‫تیر ماه ‪ ” :‬ثمین احسانی ” شهروند بهایی و فعال حقوق کودک از سوی شعبه ‪ ۲۸‬دادگاه انقالب ‪۱۱‬‬
‫‪ .‬اسالمی تهران به ‪ ۵‬سال حبس تعزیری محکوم شد‬
‫تیر ماه ‪ :‬اداره اطالعات سمنان طی یک برنامه سازمان یافته طی ماههای اخیر اقدام به افزایش ‪۱۲‬‬
‫فشار بر شهروندان بهایی ساکن دازگاره افشار از توابع سنگسر در استان سمنان نموده اند تخریب بند‬
‫‪ .‬ذخیره آب و مصادره دام و احشام کشاورزی بهاییان از جمله این موارد بوده است‬
‫ترانه ترابی ” شهروند بهایی ساکن سمنان که به حکم دادگاه بدوی به ‪ ۵‬سال و ‪ ۱۰‬ماه حبس ” –‬
‫تعزیری محکوم شده بود طبق رای دادگاه تجدید نظر استان سمنان به ‪ ۲۰‬ماه حبس تعزیری محکوم شد‬
‫‪.‬‬
‫الهام روزبهی ” شهروند بهایی ساکن سمنان که طبق حکم دادگاه بدوی یه ‪ ۳‬سال حبس تعزیری ” –‬
‫‪ .‬محکوم شده بود به رای دادگاه تجدید نظر استان به ‪ ۲۴‬ماه حبس تعزیری محکوم شد‬
‫تیر ماه ‪ ” :‬میثاق افشار ” دانشجوی رشته علوم سیاسی داشگاه شهید بهشتی تهران پس لز ‪ ۸‬ترم ‪۱۴‬‬
‫‪ .‬تحصیل به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از داشگاه اخراج شد‬
‫تیر ‪ :‬طی روزهای اخیر محل کسب ( فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی ) یک شهروند بهایی ساکن ‪۱۵‬‬
‫‪ .‬بجنورد به نام ” هوشمند ثنایی ” پلمپ شد مسئولین مربوطه هیچ دلیلی جهت این اقدام ارائه ندادند‬
‫تیر ماه ‪ :‬دوران بازداشت یک خانواده سه نفره بهایی ساکن کرمان به نام های ” بختیار راسخی ” و ‪۱۶‬‬
‫” فرحناز نعیمی ( همسر) ” و ” فرین راسخی ( فرزند ) ” پس از ‪ ۶‬ماه بازداشت موقت در زندان‬
‫‪ .‬کرمان تمدید شد‬
‫تیر ماه ‪ ” :‬عزیز هللا سمندری ” پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی در منزل برای گذراندن ‪۱۷‬‬
‫‪ .‬محکومیت ‪ ۵‬ساله به زندان اوین منتقل گردید‬
‫میعاد افشار ” دانشجوی محروم از تحصیل بهایی توسط ماموران امنیتی در منزل بازداشت و به ” –‬
‫‪ .‬اداره اطالعات بندر عباس منتقل گردید‬
‫تیر ماه ‪ :‬ماموران امنیتی طی روز جاری و روز بعد به منازل چندین شهروند بهایی ساکن تهران ‪۲۰‬‬
‫مراجعه و پس از تفتیش محل نامبردگان ذیل را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل نمودند ‪ :‬عادل نعیمی‬
‫و ( همسرش ) الهه فراهانی – سارنگ اتحادی و ( همسرش ) نسیم اشرفی – شهاب دهقانی و (‬
‫همسرش ) شمیس مهاجر – امیر مقامی فرد – امیر مزیدی و ژینوس رحیمی‬
‫تیر ماه ‪ :‬سه شهروند بهایی ساکن مشهد به نام های ” خشایار تفضلی ” ‪ ” ،‬شایان تفضلی ” و ” ‪۲۱‬‬
‫‪ .‬سینا اقدس زاده ” پس از تفتیش منازلشان توسط ماموران اداره اطالعات ‪ ،‬بازداشت شدند‬
‫تیر ماه ‪ :‬دو شهروند بهایی ساکن شیراز به نام های ” حمید اسالمی ” و ” رحمان وفایی ” پس از ‪۲۴‬‬
‫‪ .‬تفتیش منازلشان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند‬
‫‪ .‬دو شهروند بهایی به نام های فواد مقدم و امان هللا مستقیم به ‪ ۵‬سال حبس تعزیری محکوم شدند –‬
‫تیر ماه ‪ ” :‬فاران حسامی ” شهروند بهایی ساکن تهران که پیش از این به حکم دادگاه بدوی به ‪۲۵ ۴‬‬
‫سال حبس تعزیری محکوم شده بود هنگام مراجعه به دادسرای اوین برای پیگری پرونده همسرش –‬
‫‪ .‬کامران رحیمیان – بازداشت و برای گذراندن محکومیت به زندان اوین منتقل شد‬
‫تیر ماه ‪ ” :‬گودرز بیدقی ” شهروند بهایی ساکن سنگسر از توابع سمنان برای گذراندن محکومیت ‪۲۶‬‬
‫‪ .‬یک ساله پس لز احضار و معرفی خود به زندان سمنان منتقل شد‬
‫عفیف نعیمی ” یکی از مدیران سابق جامعه بهایی ایران که در حال گذراندن محکومیت ‪ ۲۰‬ساله در ” –‬
‫زندان رجایی شهر می باشد پس از سه ماه که مسئولین زندان از اعزام ویبه بیمارستان جلوگیری می‬
‫کردند به بیمارستان اعزام شد نامبرده مبتال به ناراحتی شدید غدد لنفاوی و تورم در ناحیه گلو است که‬
‫‪ .‬عدم رسیدگی پزشکی موجب حاد شدن وضعیت این بیمار شده است‬

‫تیر ماه ‪ :‬اداره اطالعات استان خوزستان طی چند هفته اخیر با احضار و تهدید حداقل ‪ ۲۰‬خانواده ‪۲۷‬‬
‫مسلمان که با شهروندان بهایی ارتباط داشته اند از ایشان خواسته اند ارتباطشان را بهاییان قطع درغیر‬
‫اینصورت از فعالیت اقتصادی ایشان ‪ ،‬ممانعت یا فرزندشان دچار مشکل خواهند شد‬
‫میعاد افشار پس از ‪ ۱۰‬روز بازداشت موقت به قید وثیقه معادل ‪ ۶۰‬میلیون تومان از اداره اطالعات –‬
‫‪ .‬بندر عباس آزاد شد‬
‫تیر ماه ‪ ” :‬سارا محبوبی ” شهروند بهایی ساکن ساری برای گذراندن محکومیت ‪ ۱۰‬ماه حبس ‪۲۸‬‬
‫‪ .‬تعزیری خود را به دایره اجرای احکام معرفی و به زندان ساری منتقل شد‬
‫تیرماه ‪ :‬یک شهروند بهایی ساکن سمنان به نام ” عرفان احسانی ” به حکم دادگاه انقالب شهر ‪۳۱‬‬
‫‪ .‬مذکور به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد‬
‫محکومیت به حبس و جریمه دو شهروند بهایی در سمنان‬
‫نادر کسایی ” شهروند بهایی ساکن سمنان به حکم دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ ”‬
‫‪ .‬بهاییت به یک سال حبس تعزیری محکوم شد‬
‫یاداوری می شود نامبرده در اسفند ماه سال ‪ ، ۱۳۸۹‬بازداشت و در فروردین ماه سال بعد به قید وثیقه‬
‫آزاد شد سپس به حکم دادگاه انقالب سمنان و تائید دادگاه تجدید نظر استان مزبور به ‪ ۳‬سال حبس‬
‫تعزیری محکوم شد که منجر به بازداشت نادر کسایی در زمستان سال ‪ ۱۳۹۰‬برای گذراندن دوران‬
‫محکومیت در زندان سمنان شد که نامبرده پس از گذراندن ‪ ۳‬ماه از دوران محکومیت ‪ ،‬به دلیل آنکه‬
‫حکم مذکور توسط دیوان عالی کشور لغو شد به قید وثیقه آزاد گردید و با محاکمه مجدده به یک سال‬
‫حبس تعزیری محکوم شده است ‪ .‬قابل ذکر است همسر نامبرده به نام شهره اعظمی نیز چندی قبل به‬
‫‪ .‬رای دادگاه تجدید نظر به ‪ ۸‬ماه حبس تعزیری محکوم شده است‬
‫از طرف دیگر یک شهروند بهایی دیگر ساکن مهدیشهر ( سنگسر ) از توابع سمنان به نام ” ندا مجیدی‬
‫( قربانی ) در دادگاه بدوی به پرداخت ‪ ۴۰‬میلیون لایر محوم شد ‪ .‬یاداوری می شود نامبرده در آذر ماه‬
‫‪ ۱۳۹۰‬در حالیکه باردار بوده حدود یک ماه بطور مداوم مورد بازجویی اداره اطالعات سمنان قرار می‬
‫‪ .‬گرفت‬

‫دادگاه سه شهروند بهایی در مشهد برگزار شد‬
‫خبرگزاری هرانا – سه شهروند بهائی ساکن مشهد به نام های خشایار تفضلی‪ ،‬شایان تفضلی و سینا‬
‫‪.‬اقدس زاده در دادگاه انقالب اسالمی مشهد محاکمه شدند‬
‫به گزارش خبرگزاری هرانا‪ ،‬ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران‪ ،‬جلسه دادگاه خشایار‬
‫تفضلی‪ ،‬شایان تفضلی و سینا اقدس زاده سه شهروند بهائی متهم به «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ‬
‫بهائیت» در تاریخ ‪ ۹‬بهمن ماه در شعبه ‪ ۸‬دادگاه انقالب اسالمی مشهد به ریاست قاضی منصوری‬
‫‪.‬برگزار شد‬
‫یک منبع نزدیک به این شهروندان در این مورد به گزارشگر هرانا گفت‪“ :‬به دلیل کمبود وقت‪ ،‬جلسه‬
‫”‪.‬دادگاه نیمه تمام ماند و جلسه بعدی به ‪ ۲۵‬بهمن ماه موکول گردید‬
‫این سه شهروند بهائی در تیر ماه سال ‪ ۹۱‬از سه هفته تا یک ماه ونیم بازداشت بوده اند‪ .‬دادگاه مزبور‬
‫‪.‬مربوط به همین پرونده است‬
‫شایان ذکر است هم اکنون در مشهد سه شهروند بهائی عضو یک خانواده‪ ،‬منوچهر خلوصی و دو فرزند‬
‫دخترش؛ نیکا و نوا‪ ،‬در حال گذراندن دوران محکومیت حبس در زندان وکیل آباد هستند‬

‫کاهش حکم تینا موهبتی شهروند بهایی ساکن گرگان‬
‫بنا به گزارش رسیده به کمپین بهایی حکم تینا موهبتی به سه میلیون تومان جریمه نقدی کاهش یافت‬

‫چرا دستگیر شده بود چون اعتقاد به دیانتی دارد که خداوند برای بشریت در این زمان فرستاده است و‬
‫هرگز وارد فعالیت های سیاسی نشده و نخواهد شد‬

‫فرد بهایی بنا به وظیفه روحانی خود موظف و مکلف به خدمت به کشور و هموطنان خود است‬

‫بهایی در سیاست دخالت نمی کند و از حزبی نه طرفداری می کند نه بر علیه آن دخالتی می کند‬

‫فرد بهایی اساسا تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروههای مخالف نظام را هرگز در زندگی خود وارد نکرده و‬
‫نخواهد کرد چرا که با تعالیم و احکام دیانت بهایی مخالف است‬
‫فرد بهایی همه انسانها را شریف می داند و حسن خاتمه را مجهول می داند در باره فرد یا گروهی‬
‫قضاوت نمی کند‬

‫خود را عاشق محبوب الهی می داند و برای مخلوقات الهی عاشقانه خذمت می کند و سعی می کند هم‬
‫خودش در کماالت انسانی رشد کند و هم اسباب رشد جامعه خود را فراهم کند‬

‫بهایی نفرت و کدورت و برودت را نهی می کند و فکر جنگ را تبدیل به فکر صلح می سازد‬

‫فرد بهایی اعتقاد به خداوند یگانه الشریک له دارد و اعتقاد دارد که خداوند قدرت مطلق دارد و هر زمان‬
‫که اراده نماید رسولی را مبعوث می سازد‬

‫به گزارش کمپین بهایی‪ :‬عفیف نعیمی‪،‬یکی از هفت مدیر جامعه بهایی‪ ,‬محبوس در زندان رجایی شهر که‬
‫جهت معالجه چند مدتی در بیمارستان قلب تهران بستری بودند و بعد برای ادامه معالجات در بیرون‬
‫‪.‬زندان بودند ‪ ،‬شب گذشته به زندان برگردانده شد‬
‫عفیف نعیمی یکی از رهبران جامعه بهایی ایران که به «یاران ایران» معروف هستند‪ ۷ ،‬سال پیش به‬
‫‪.‬بیست سال زندان محکوم شده است‬
‫عفیف نعیمی ‪ 53‬ساله ‪،‬سالها در جامعه بهایی خدمت کرده است ‪ .‬ایشان به طور داوطلبانه به عنوان‬
‫معلم کالس های کودکان و بزرگساالن و عضو هیات معاونت ‪ ،‬که نهادی انتصابی برای ترویج و تشویق‬
‫‪.‬آموزش در میان بهائیان است‪ ،‬فعال بود‬
‫از جمله اتهاماتی که به ایشان وارد می کنند تبلیغ دیانت است‪.‬عفیف نعیمی یک صنعتگر است که‬
‫نتوانست رؤیای پزشک شدن خود را دنبال کند‪ ،‬زیرا به عنوان یک بهائی از دسترسی به تحصیالت‬
‫دانشگاهی محروم ماند‪ .‬نعیمی در عوض‪ ،‬توجه خود را به تجارت‪ ،‬یکی از مسیرهای کاری معدودی که‬
‫‪.‬برای بهائیان باز است معطوف کرد‬
‫او کارخانۀ پتوسازی و منسوجات پدر همسر خود را به دست گرفت‪ .‬آقای نعیمی‪ ،‬متولد ‪ ۱٥‬شهریور ‪(٦‬‬
‫‪ ۱۳۴۰‬سپتامبر ‪ (۱۹٦۱‬در یزد‪ ،‬مدتها در خدمات داوطلبانۀ بهائی فعال بوده است‪.‬او در اوایل دهۀ ‪٦۰‬‬
‫‪).‬دهۀ ‪ ۱۹۸۰‬میالدی( با خانم شهره خلخی ازدواج کرد‪ .‬آنها دو پسر دارند‬
‫‪.‬آقای نعیمی به دلیل بیماری قلبی مدتی را در بیمارستان قلب تهران بستری بوده است‬
‫هفت رهبر بهائی که بدواً به ‪ ۲۰‬سال زندان محکوم شدند مدتها به جامعۀ ایران و جامعۀ بهائی هر دو‬
‫خدمت کردهاند‪ .‬شش نفر از این جمع در تاریخ ‪ ۱۴‬مه ‪ ۲۵( ۲۰۰۸‬اردیبهشت ‪ )۱۳۸۷‬در خانههای‬
‫خودشان در تهران دستگیر شدند‪ .‬نفر هفتم‪ ،‬مهوش ثابت‪ ،‬قبل از دیگران‪ ،‬در تاریخ ‪ ۵‬مارس ‪۲۰۰۸‬‬
‫(‪ ۱۵‬اسفند ‪ ،)۱۳۸۶‬در جریان سفری به مشهد دستگیر شده بود‪ .‬این افراد هفتهها بدون هیچ اطالعی‬
‫‪.‬در بازداشت بودند‬

‫اینجا ایران است در شهر تهران پایتخت کشور مقدس ایران ؛ جایی که باید سرمشق جهان باشد اما در‬
‫هشتم بهمن ما فردی که باید از او تقدیر شود و برایش امکاناتی فراهم شود تا در اعمال انسانی و خیر‬
‫موفق تر شود به زندان می رود تا به عنوان یک شهروند بهایی در کوشش اعمال خیریه قدم نگذارد ؛‬
‫هاله غالمی بازداشت می شود چرا ؟‬
‫دستور داده اند که بهاییان در هیچ فعالیت مدنی و خیریه فعالیت نکنند ؟‬

‫آیا انسانیت هم جرم و اتهام جدیدی برای بهاییان است ؟‬

‫آیا کمک و دستگیری از فقرا و کودکان نیازمند نیاز به مجوز دارد ؟‬

‫در کدام شریعت و دین و مذهب افرادی که برای امور خیر پیش قدم می شوند باید متحمل حبس و زندان‬
‫شوند ؟‬

‫کدام قاضی به کدام ماده قانونی استناد کرده است که زنی شریف ایرانی را به بند و حبس بکشند چرا که‬
‫می خواهد در رفع گرسنگی و تشنگی کودکان کار قدمی بردارد ؟‬

‫جناب حسن روحانی ریاست محترم جمهور و جناب علی الریجانی ریاست محترم مجلس و جناب صادق‬
‫الریجانی ریاست محترم قوه قضاییه آیا شما بزرگواران و سران سه قوه کشور مقدس ایران آیا سربلندی‬
‫ایران پر شکوه را جویا هستید ؟ آیا طالب هستید که فرد انسانی در کودکی باید شرایط زندگی شرافتمندانه‬
‫و انسانی داشته باشد ؟ آیا یک شهروند ایرانی که در این مسیر قدم برمی دارد را باید تقویت و تشویق‬
‫کرد یا به زندان فرستاد ؟‬

‫شما به بهاییان ضاله می گویید ؛ این افرادی که مانع رشد و بالندگی ایران عزیز می شوند را به چه‬
‫صفت و اسمی مخاطب باید کرد ؟ کدام ضاله هستند فردی که در مسیر صراط مستقیم الهی قدم بر میدارد‬
‫یا فردی که مسیر مستقیم را مسدود می کند ؟‬

‫فرد بهایی خود را موظف میداند که هم در جهت رشد اخالقی و انسانی خود کوشا باشد و هم در رشد‬
‫اخالقی جامعه خود را سهیم می داند‬

‫جامعه بهایی وظیفه دارد به نیازمندان در حد مقدور خود به گونه ای شرافتمندانه و انسانی کمک نماید تا‬
‫بتواند در مسیر ارتقا قدم بردارد‬

‫این جرم نیست‬