You are on page 1of 1

SMK.

DATO PANGLIMA PERANG KIRI,


35400 TAPAH ROAD, PERAK

UNIT SUKAN
BORANG TEMPAHAN ALATAN SUKAN

Nama Guru : ________________________________________


Tarikh Penggunaan : ________________________________________
Masa Penggunaan : ________________________________________

Bil. Nama Alatan Kuantiti Semakan

Tandatangan Peminjam Pengesahan

___________________________ ___________________
Nama: Nama:
Tarikh: Tarikh: