You are on page 1of 1

Ti khon ngn hng ca ngi i din ca Linkseo.top ti Vit Nam.

Tn ch ti khon: Dng Xun ng


Tn Ngn hng: BIDV
Chi nhnh: Thanh Xun, H Ni
S TK: 12610000228330
Ni dung tin nhn khi chuyn khon: Dich vu SEO/ Tn trang web
V d:
- Dich vu SEO/ abc.com
- Tu van SEO/ abc.com
- Tu van backlink SEO/ abc.com

Ti khon ngn hng ca ngi i din ca Linkseo.top ti Philippine.


Bank name: BDO
Bank branch: SM Hypermarket, Makati
Accout name: Dong Xuan Duong
Account #: 007360091060

Dch v SEO uy tn, cht lng, chuyn nghip ca Linkseo.Top hn hn cc ni


khc.
La chn:
- SEO t kha
- SEO tng th trang web
- T vn SEO
- Backlink SEO
- Ni dung SEO

Chng Ti Lun Sn Sng! Kt Qu Tt ! Bn Hi Lng !


Kt Qu Khng t! Chng Ti Hon Tin v Bi Thng D n !