You are on page 1of 5

Anexa 2

STAT DE FUNCII
PRIMRIA COMUNEI LIVADA JUD. ARAD

Functia publica Functia contractuala

FUNCTIA DE Treapta
NR. Numele, prenumele/VACANT, Gradul Nivelul Nivelul
STRUCTURA DEMNITATE Clasa profesionala/g OBSERVATII
CRT. temporar VACANT dupa caz Inalt functionar profesional studiilor studiilor
PUBLICA de conducere de executie de conducere de executie rad
public

1 DEMNITARI
2 erb Militon Primar
3 Bimbo Iosif Viceprimar
4 Vacant COMPARTIMENT AUDIT auditor I asistent S
5 SECRETAR COMUN
6 Otlcan Mariana Eliza secretar I S
7 CABINET PRIMAR
8 Vacant- consilier primar consilier GPIA S
9 COMPARTIMENT CONTABILITATE
concediu
10 Tru Ioana- temporar vacant inspector I asistent S
crestere copil
11 Hlmgean Lidia Ana referent III superior M
12 Soc Jidoi Ana referent III superior M
13 Tru Maier Elisabeta Senia referent III superior M
14 COMPARTIMENT ASISTEN SOCIAL
15 Hlmgean Mirela Felicia inspector I superior S
16 COMPARTIMENT AGRICOL
17 erb Mriua erb Mriua inspector I principal S
18 RELAII CU PUBLICUL
19 Ardelean Aurelia referent III superior M
20 COMPARTIMENT ACHIZIII PUBLICE
21 Barna Andreia Paraschiva inspector I asistent S
STRUCTURA DE SPECIALITATE N DOMENIUL
22
URBANISMULUI I AMENAJARII TERITORIULUI
23 Hoblea Simona Adela inspector I superior S
24 COMPARTIMENT STARE CIVIL
25 Hlmgean Lidia referent de specialitate II debutant SSD
26 SITUAII DE URGEN
27 Vacant referent III debutant M
28 CONSILIER JURIDIC AL CONSILIULUI LOCAL
29 Rcnel Ionela Nadia consilier juridic IA S
30 CULTUR
31 Dagu Paulina bibliotecar II PL
32 GUARD
33 Pavel Ilina guard G
34 GOSPODRIRE COMUNAL
35 Vacant muncitor calificat VI G
36 Berindei Beniamin muncitor necalificat G
37 Stan Dorin ofer I G
Funcia Numr posturi Ocupate Vacante Total
Nr. total de funcii publice 11 2 13
Nr. total de nali funcionari publici
Nr. total de funcii publice de conducere 1 1
Nr. total de funcii publice de execuie 10 2 12
Nr. total de funcii contractuale de execuie 5 2 7

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G.


Nr. 63/2010 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale,
18 4 22 Primar- ERB MILITON
precum i pentru stabilirea unor msuri financiare,
cu modificrile i completrile ulterioare

Nr. total de funcii din instituie 18 4 22

* sub fiecare ef de structur se vor trece toate funciile


publice i tot personalul contractual
STAT DE FUNCII
PRIMRIA COMUNEI LIVADA JUD. ARAD

Numele,
prenumele/VA Functia publica Functia contractuala
FUNCTIA DE Treapta
NR. CANT, Inalt Gradul Nivelul Nivelul
STRUCTURA DEMNITATE Clasa de profesionala OBSERVATII
CRT. temporar functionar de conducere de executie profesional studiilor de executie studiilor
PUBLICA conducere /grad
VACANT dupa public
caz
1 DEMNITARI
2 erb Militon Primar
3 Bimbo Iosif Viceprimar
COMPARTIMENT
4 Vacant auditor I asistent S
AUDIT
SECRETAR
5
COMUN
Otlcan
6 secretar I S
Mariana Eliza
7 CABINET PRIMAR
Vacant-
8 consilier consilier GPIA S
primar
COMPARTIMENT
9
CONTABILITATE
10 Tru Ioana inspector I principal S
11 vacant referent III superior M

12 Soc Jidoi Ana referent III superior M

Tru Maier
13 Elisabeta referent III superior M
Senia
COMPARTIMENT
14 ASISTEN
SOCIAL
Hlmgean
15 inspector I superior S
Mirela Felicia
COMPARTIMENT
16
AGRICOL
17 erb Mriua erb Mriua inspector I superior S
RELAII CU
18
PUBLICUL
Ardelean
19 referent III superior M
Aurelia
COMPARTIMENT
20
ACHIZIII PUBLICE

Barna Andreia
21 inspector I asistent S
Paraschiva

STRUCTURA DE
SPECIALITATE N
DOMENIUL
22
URBANISMULUI I
AMENAJARII
TERITORIULUI

Hoblea
23 inspector I superior S
Simona Adela

COMPARTIMENT
24
STARE CIVIL
Hlmgean referent de
25 II asistent SSD
Lidia specialitate
SITUAII DE
26
URGEN
27 Vacant referent III debutant M

APARAT
28 PERMANENT
LUCRU CONS.LOCAL

Rcnel consilier
29 IA S
Ionela Nadia juridic
30 CULTUR
31 vacant bibliotecar debutant M
32 GUARD
33 Pavel Ilina guard G
GOSPODRIRE
34
COMUNAL
muncitor
35 Vacant VI G
calificat
Berindei muncitor
36 G
Beniamin necalificat
37 vacant ofer II G
sofer
38 vacant microbuz II G
scolar
Funcia
Ocupate Vacante Total
Numr posturi

Nr. total de
10 3 13
funcii publice

Nr. total de nali


funcionari 2 2
publici
Nr. total de
funcii publice de 1 1
conducere

Nr. total de
funcii publice de 9 3 12
execuie

Nr. total de
funcii
3 5 8
contractuale de
execuie

Nr total de
posturi potrivit
art. III alin. (2) din
O.U.G. Nr.
63/2010 pentru
modificarea i
completarea
Legii nr. 273/2006
privind finanele
15 8 23 Primar- ERB MILITON
publice locale,
precum i pentru
stabilirea unor
msuri
financiare, cu
modificrile i
completrile
ulterioare

Nr. total de
funcii din 15 8 23
instituie

* sub fiecare ef
de structur se
vor trece toate
funciile publice
i tot personalul
contractual