You are on page 1of 13

rokok.1. VISI SEKOLAH BEBAS DADAH 2. kritis dan inovatif dalam melaksanakan program PPDa di sekolah-sekolah . Supaya murid mempunyai pengetahuan. Cemerlang dari segi sahsiah 4.inhalan. kokurikulum dan pembangunan sahsiah.3. inhalan. MATLAMAT 3. 3. rokok.alkohol dan HIV/AIDS akan sampai kepada warga sekolah. 3. MISI Melaksanakan program bagi melahirkan murid bebas dadah melalui program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) yang bersepadu dan menyeluruh daripada aspek pengurusan dan kepimpinan.2. 1. kurikulum. Bersama-sama menjauhi dan menentang ancaman dadah. OBJEKTIF PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) 4. alkohol dan HIV/AIDS dengan meletakkan sasaran “SEKOLAH BEBAS DADAH” 4. Membina ketahanan diri dan jati diri 4. semua maklumat mengenai PPDa yang meliputi input-input bahaya dadah.1. Manual panduan pengurusan ini dijangka dapat membantu pihak sekolah untuk melaksanakan program PPDa disekolah dengan jayanya.2. PANDUAN PENGURUSAN PROGRAM BERSEPADU PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT SEKOLAH WP KUALA LUMPUR Program Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan satu program yang wajib dilaksanakan di semua sekolah di seluruh Negara. Melalui program ini. kesedaran dan keinsafan tentang penyalahgunaan dadah di kalangan warga sekolah. Berfikiran secara kreatif.

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PPDa PPDa PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN INTERVENSI PERSONAL PPDa YANG PROAKTIF DAN RESPONSIF MEMANTAPKAN PENYEBARAN MESEJ PPDa DI SEKOLAH MEMPERKASAKAN PROGRAM TERAS INTERVENSI STRATEGIK MENINGKATKAN INFORMASI DAN PENYELIDIKAN MENGERATKAN KERJASAMA DENGAN AGENSI LUAR & NGO . 5.

PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH . Pendidikan Kesihatan dan Sains MESEJ 5 MINIT PPDa Penyebaran mesej bahaya dadah. rokok diterapkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. alkohol dan HIV/AIDS SKIM LENCANA ANTI DADAH / SLAD (SM sahaja) Ahli pasukan beruniform dilatih untuk menjalankan aktiviti pencegahan dadah di sekolah . alkohol dan HIV/AIDS PENDIDIKAN PENCEGAHAN SAMBUTAN MINGGU ANTI DADAH DADAH Ceramah / Pameran / Pentandingan Dikir Barat / Boria / Sajak / Poster / Nasyid DI SEKOLAH PELAKSANAAN LALUAN/SUDUT/BILIK PPDa Lokasi yang strategik untuk menyebarkan informasi bahaya dadah. rokok. inhalan. inhalan.SASARAN SEMUA WARGA SEKOLAH . rokok.6.WAJIB DILAKSANAKAN DI SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH SISIPAN PPDa DALAM KURIKULUM Maklumat bahaya dadah.

rokok. inhalan dan alkohol diberi kaunseling di sekolah secara terancang PENDIDIKAN INTERVENSI INTERVENSI ANAK NEGARA (INTAN) – (sekolah terpilih sahaja) Bimbingan secara berkelompok untuk murid-murid positif urin dan tangkapan polis PROGRAM SAYANGI HIDUP ELAK DERITA SELAMANYA (SHEILDS) Latihan selama 4 hari 3 malam untuk murid-murid positif urin dan berisiko tinggi (merokok) .SASARAN KUMPULAN BERISIKO .WAJIB DILAKSANAKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH UJIAN URIN Murids-murid dipilih secara rawak untuk menjalani ujian urin KAUNSELING PPDa Murid-murid yang terlibat dadah.6. PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN INTERVENSI .

Nama Program Kumpulan Kaedah Pelaksanaan Tarikh & Tempat Sasaran 1. Tujuan: Membantu guru PPDa melaksanakan program PPDa di sekolah . budaya dan persekitaran sekolah yang kondusif tanpa gejala dadah. PRINSIP UTAMA 1. menjadi ahli SAHABAT PPDa.2 Peragaan aktiviti Murid 3. 2. Mewujudkan iklim. 8. Murid terpilih akan diberikan kursus .1 Penyertaan seramai mungkin Murid 2. Merancang dan melaksanakan program bagi tujuan memantapkan program akademik yang berteraskan FPK. Program SAHABAT PPDa Murid Sekolah Murid didaftarkan ahli Sepanjang tahun Rendah SAHABAT PPDa dan di Semua Sekolah KONSEP: Membuat & disyaratkan menghayati promosi dan menggalakkan Menengah budaya benci rokok dan seramai mungkin Murid dadah. PANDUAN PENGURUSAN PROGRAM PPDa DI SEKOLAH Bil.7. Mempelbagaikan program dan aktiviti supaya dapat merealisasikan perkara-perkara berikut. Program Lima Minit Murid Sekolah Mesej Anti Dadah dijalankan Sepanjang Tahun Mesej Anti Dadah Rendah lima minit semasa (berkala dalam & perhimpunan sekolah perhimpunan) Nota: Bahan rujukan Menengah disediakan Penyampai: Tapak perhimpunan Ahli SLAD sekolah atau Kelas Pemimpin Murid Ahli SAHABAT PPDa Penyelaras: Guru PPDa / Jurulatih Utama SAHABAT 2. 2.

1 Perutusan KPM atau pencegahan dadah seperti 1.3.Memperkenalkan Ahli sekolah SLAD Tahap 2 yang telah tamat latihan pada tahun sebelum dan penganugerahan sijil (jika ada).Perasmian oleh Pengetua. Pertandingan Seni Pendidikan Pencegahan . -Memperkenalkan Ahli SLAD yang baharu dipilih untuk jalani latihan . Mesej PPDa 2. pameran.Projek Mural rendah dan menengah Murid Sekolah Hari Kedua SR Rendah (Ceramah semasa perhimpunan sekolah) Aktiviti dicadangkan -Ucapan Guru Besar -Ceramah PPDa -Pameran PPDa -Mesej PPDa -Projek Mural Murid Sekolah Hari Ketiga & Keempat. Tapak perhimpunan .3 Ikrar Anti dadah oleh Dadah Antarabangsa dan lawatan.Penerangan ringkas mengenai Program SLAD oleh Guru Skim Lencana Antidadah . Rendah Aktiviti dicadangkan & Menengah 1. 19 Feb) dengan aktiviti pendidikan 1.Mesej PPDa Semua sekolah . Program Minggu Murid Sekolah Hari Pertama Sekali setahun Pendidikan Pencegahan Rendah ( Majlis pelancaran semasa i) 19 Feb-Mac Dadah & perhimpunan rasmi sekolah) (sempena Hari Anti Menengah Dadah Kebangsaan Satu minggu dipenuhi Aktiviti dicadangkan.2 Ucapan Khas oleh ii) 26 Jun-Ogos ceramah. projek mural 1. Pengetua/Guru Besar (sempena Hari Anti pertandingan. wakil Murid 26 Jun) Dikendalikan oleh SAHABAT PPDa Ahli SLAD Hari Kedua (SM sahaja) Tapak perhimpunan atau Pelancaran SLAD semasa sekolah Ahli SLAD yang telah perhimpunan sekolah menerima sijil Murid Sekolah Aktiviti dicadangkan Menengah .

Dadah SR . Dikir Barat.Poster. Pameran poster PPDa 5. rendah Di dalam kelas Pendidikan Pencegahan semasa subjek PJK Dadah merentasi kurikulum semua sekolah rendah tanpa perlu menjejaskan sukatan dan perancangan PdP guru Rujuk buku Teks PJK oleh KPM Nota: Buku Teks disediakan Murid Sekolah Unsur Pencegahan Dadah Sepanjang tahun oleh Pusat Perkembangan Menengah diselitkan dalam pengajaran ( bermula semasa Kurikulum. Lawatan & Kajian Pengalaman Mereka yang Pusat Pemulihan / Positif / berisiko tinggi. Matematik . Nasyid dan ePPDa Murid Sekolah Hari Kelima. mata pelajaran Bahasa Minggu PPDa Tingkatan Melayu. Tandatangan kain rentang benci akan rokok & Dadah. Sisipan PPDa Dalam Murid Tahap 1 Modul PdP digunapakai dalam Mulai bulan Mei Kurikulum dan mata Pelajaran PJK Tahap 2 sebanyak 3 waktu dalam Sekolah Rendah Sekolah tempoh 1 bulan. Semasa perhimpunan Rendah Aktiviti dicadangkan sekolah & Menengah 1. 6. Penyampaian hadiah 3. Sajak. peringkat sekolah ) peralihan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Pencegahan hingga Kesihatan Di dalam masa Dadah merentasi kurikulum tingkatan PdP di semua tanpa perlu menjejaskan enam Topik berkaitan ‘Dadah’ Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran dan diselit dalam mata pelajaran perancangan PdP guru berkenaan. Sajak. Penilaian program (bertulis) 40-80 orang Hari Keenam. Sains.(Sabtu – murid berisiko satu pilihan) tinggi Aktiviti dicadangkan. . Hospital / Penjara 4. Mesej PPDa 2.Poster. ePPDa dan Boria SM . Persembahan oleh pemenang pertandingan 4.

AADK 3. Di bilik Pengetua dan 1. Buku Tatacara Menangani 6. Keputusan bertulis daripada perlu dihadiri oleh. Taklimat / penjelasan/ Tempat ujian urin: 3. Pentadbir sekolah. Nasyid. Boria dan Deklamasi sajak boleh Karangan/Pemahaman/Sajak digunakan sebagai Bahan dalamm mata pelajaran Bahasa Bantuan Mengajar (BBM) Melayu dan Bahasa Inggeris. berhemah. 2. Menjalankan kaji selidik tandas. Catatan. berdekatan dengan 5. Keputusan : Semua keputusan adalah SULIT. terbitan Bahagian Sekolah KPM. CD Persembahan Dikir Contoh : Barat. secara sulit. Murid lain dipilih secara pegawai PPDa PPW / Agensi terlibat. Menengah tinggi perlu dirujuk kepada (SM SAHAJA) Secara rawak 2. Perbincangan bersama ibu terlibat . Statistik dalam Matematik Isu. Program Pengesanan Awal Murid Sekolah 1. rawak dan dikumpul secara JPWPKL 1. Moral dan Agama 5. Rujuk Fail pelajar berisiko Jadual Ujian Urin Dadah melalui Ujian Urin. dengan menggunakan borang yang disediakan Rujukan: PP/JPN. Pengambilan sampel urin Kes Dadah di Sekolah. Hospital rasional ujian urin Bilik / makmal yang 4. bapa. Guru yang menjalankan tugas semasa ujian urin perlu memastikan semua keputusan awal (keputusan kertas jalur) mematuhi prosedur SULIT Rekod Pemantauan. Ditangani secara sulit dan Murid Buku Log Pelajar Terlibat terlibat dibimbing /dipulihkan di Sesi bersama ibu Dadah sekolah. JPWPKL ( SULIT) – Pengetua diambil sendiri oleh PK HEM pentadbir sekolah. Mengambil profil murid. Tatacara Kes Positif Urin. Ibu Bapa Murid 2.

Murid dirujuk kepada Guru Sesi Kaunseling Bimbingan & Kaunseling PPDa.Memanggil ibu bapa ke Di Bilik Kaunseling alkohol dan sekolah untuk sesi sekolah dadah makluman dan perbincangan. . Menghantar profil lengkap murid ke Unit PPDa JPWP. 5. inhalan. 4. Kaunseling PPDa Murid Skolah Tindakan apabila murid dikesan Sepanjang tahun Rendah & atau dilaporkan terlibat dadah. Penyediaan risalah / poster dalam program / kursus peringkat sekolah. Pemantauan berterusan dari segi sahsiah dan akademik. Program Pencegahan Murid Sekolah Ceramah / mesej Anti Sepanjang tahun Dadah Secara Intergrasi Rendah Dadah/pameran PPDa disisipkan Dengan Program Sekolah & dalam program lain seperti Di Semua Sekolah yang lain dan aktiviti Menengah kursus akademik / kepimpinan / seranta. 6. 6. 2. Mengadakan sesi kaunseling PPDa selama 3 bulan ( berjadual & berterusan ) 5. bapa 3. untuk sesi kaunseling PPDa Bilik Kaunseling (berjadual & berterusan). 7. Sekolah 4. 1. perkhemahan/ Hari sukan/ Hari Kantin dll. 6. Pemantauan berterusan dari segi sahsiah dan akademik. Melibatkan murid dalam program PPDa sekolah secara intergrasi dengan murid lain. Menghantar profil lengkap murid ke Unit PPDa JPWP.Murid dirujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling. Ujian Urin kali kedua akan dijalankan jika perlu. 3. mengikut keperluan Oleh Guru Kaunselor / Guru Menengah inhalan dan ubat batuk: kes Bimbingan & Kaunseling yang terlibat sekolah rokok.

walaupun tiada kes untuk 11/8 – 29/8 tujuan pengesahan data sekolah. 9. Penganugerahan ahli SLAD Personel Penyelaras. 9. Jun. Kali Ke-4. dan Personel : GP HEM Nov. Penilaian SLAD SPI BIL 3/1988.Pemilihan Ahli SLAD yang terdiri dari Tingkatan 2 dan Tingkatan 4 3.1.2. Laporan Sertamerta Semua warga Makluman segera melalui Sepanjang tahun Kes-kes dadah melibatkan sekolah yang telefon 03-62036257/55/54 mengikut keperluan warga sekolah sama ada terlibat / ( SULIT) berlaku di sekolah atau dilapor dilaporkan berlaku di luar terlibat/ Hantar Borang Maklumat Hantar Dokumen sekolah. Dan Ubat Batuk Unit PPDa JPWPKL pada 12/5 – 30/5 bulan Mac. Guru PPDa & Guru Bimbingan & Kaunseling.Program Skin Lencana Anti Dadah 6.Penyediaan Rancangan Dijalankan semasa SLAD Tahunan dan Carta Gantt Aktiviti Koku (Sekolah Menengah sahaja) SLAD 2. GPK HEM laporan kejadian dan rekod malumat Murid / guru terlibat dengan lengkap 9.8. Buku Log SLAD Buku Panduan Skim 4. 17/2 – 3/3 Penglibatan Murid terlibat Sekolah menghantar Laporan Dengan Dadah. Sept. Skim Lencana Anti Dadah / 1. Selidik Ujian Urin sekolah yang sekali . Dadah ) sekolah sama. 8/9 – 30/9 . Pada hari kedua perlu hantar Personel. Buku Skrap Lencana Anti Dadah / SLAD 5. ditangkap Kes Dadah dengan segera mengikut prosedur ( Borang Maklumat Kes Polis di luar ( SULIT) –pada hari yang SULIT sepenuhnya. Laporan perlu dihantar Kali Ke-3. Laporan Soal Warga Laporan Berkala empat bulan Kali Pertama. Inhalan Soal Selidik Ujian Urin ke Kali Ke-2.

pemantauan 5. Menyediakan Sepanjang tahun Sudut / Bilik PPDa Sahabat laluan/lorong/sudut/bilik (mesti diadakan oleh PPDa PPDa Laluan / Lorong / pihak sekolah) 2. 11.10. .Penglibatan Murid setahun 2/5 – 16/5 Dalam Program PPDa Borang Laporan Program Kali Ke-2 perlu disahkan oleh Pentadbir 15/9 sekolah. Memantau penggunaan laluan/lorong/sudut/bilik PPDa . disediakan 3. Menyelaraskan jadual di sekolah bertugas pelajar. Personel : Guru PPDa Sekolah menghantar Borang tersebut ke Unit PPDa JWPKL mengikut jadual yang ditetapkan. Borang Laporan Program Guru PPDa Laporan Berkala dua kali Kali Pertama.Mengemaskinikan bahan Rujuk borang Sumber. Laluan / Lorong / Guru PPDa 1. 4. Mengumpulkan bahan Sudut / Bilik yang sumber.