You are on page 1of 3

NUMELE STUDENTULUI: Tudor Dobrota

TEMA NR.5

(Cursul 5)

Care este rolul probelor de cheu? Ce instalatii sunt probate la cheu?

Rolul probelor este de a demostra clientului ca nava are


caracterisiticile mentionate in contract. Rolul probelor de cheu este
70 pag.260-339
de a proba instalatiile care pot functiona la parametri nominali cu
nava la cheu. Instalatii probate la cheu: instalatia de amarare,
instalatia de balast, instalatiade apa potabila, instalatia de generare
curent electric etc.
Care este rolul probelor de mare? Ce instalatii sunt probate in
probele de mare?

71 Rolul probelor de mare este de a verifica nava in in conditi reale de pag.260-339


navigatie, demonstrad ca nava satisface conditiile contractuale.
Instalatii probate la mare: instalatia de propulsive, instalatia de
guvernare etc.
Explicati fiecare dintre cele patru cerinte impuse unui coordonator de
probe pentru coordonarea eficienta a activitatii de probe.

-Prezenta permaneta la bord coordonatorul de probe trevuie sa fie


prezent la bord pentru a supraveghea desfasurare probelor si pentru
0pag.260-
72 a preveni orice actiune gresita care ar putea distruge instalatiile
339
-Implicarea directa in toate activitatile de probe Prin implicare
directa supervizeata efectuarea tutlor aactivitatilor de probe.
-Asumarea responsabilitatii actiunilor intreprinse de catre mebrii
echipei de probe
-Competenta petru atingerea obiectivelor propuse/impuse
Dezvoltati graficul intocmit la punctul 62 al temei 4, astfel incat sa
demonstrati urmatoarele:
- Corelarea cu graficul general al navei si implicit cu data de livrare a
navei
73 pag.260-339
- Adaptare la cerintele impuse de catre Clasa, Client, sau furnizorul
echipamentului
- Adaptare la particularitatile specifice perioadei in care au loc
probele
Intocmiti o lista de observatii asemanatoare listei de observatii a
74 coordonatorului de probe, avand ca punct de atentie un subiect pag.260-339
specific vietii universitare din afara facultatii.
Intocmiti o lista de observatii asemanatoare listei de observatii a
reprezentantului clientului, avand ca punct de atentie un subiect
75 specific vietii universitare din interiorul facultatii. pag.260-339
Pentru ultima parte a listei considerati ca jucati si rolul
coordonatorului de probe.

1
Organizati o sedinta.
In acest scop intocmiti anuntul corespunzator pe care ar trebui sa-l
transmiteti participantilor la sedinta.
76 pag.260-339
Marti ora 16.00, Y202, sedinta pentru organizarea banchetului,
durata 20 minute, participanti toti cei care merg in banchet. Subiecte
discutate: alegerea hotelului, a mijloacelor de transport si a
activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate.
Intocmiti un text cu ceea ce doriti sa transmitei participantilor la
sedinta, la modul concret, astfel incat sa organizati o sedinta
eficienta.
77 pag.260-339
-Scopul sedintei : organizare banchetului
-Probleme discutate:alegerea hotelului, a mijloarelor de transport si a
activitatilor
Va rog sa fiti punctuali, veniti cu propuneri si idei!
Explicati prin cuvinte ce anume ar trebui sa spuneti sau sa faceti
pentru a pune in practica fiecare dintre cele zece recomandari
adresate conducatorului unei sedinte eficiente.

Un conducator de sedinta trebuie sa incurajeje cresterea


78 productivitatii prin creerea unui mediu competitional corect in care pag.260-339
adversarii au aceleasi resurse si aceleasi obiective. Crestearea
productivitatii duce la micsorarea timpului alocat sedintelor si la
dezacordurile dintre membrii echipei. Pentru o productivitate sporita
fiecare dintre membrii echipei trebuie sa aibe obiective bine stabilite
si resursele necesare pentru indeplinirea acestora.
Participati la o sedinta despre selectarea celui mai interesant curs
audiat in facultate.
79 Avand ca model calauzitor cele zece recomandari privind atitudinea pag.260-339
participantilor la o sedinta eficienta, explica prin cuvinte modul in
care interveniti in dezbateri.
Participati la o sedinta si constati ca este o pierdere de timp.
Ce ar trebui sa faceti, in calitate de participant, pentru ca sedinta sa
devina eficienta.
80 pag.260-339
Ii atrag atentia coordonatorului de sedinta ca sedinta este
neproductiva si propun sa se treaca la urmatorul punct ce trebuie
discutat in sedinta respectiva.
Explicati rolul comunicarii in cadrul managementului de coordonare.
Identificati activitatile din viata voastra de zi cu zi in care aveti de-a
face cu management de coordonare.
81 pag.260-339
Comunicarea are un rol decisive in managementul de coordonare, in
lipsa comunicarii nicio activitate managerial nu este posibila. Fiecare
din noi isi organizeaza programul, acesta fiind coordonat cu
programul celor din jur cu care efectuam anumite activitati.
Intocmiti un tabel care sa contina urmatoarele informatii:
- lista activitatilor dintr-o anumita zi, care va implica in activitatea
manageriala de coordonare
82 pag.260-339
- durata totala a programului de coordonare
- timpul alocat ascultarii
- timpul alocat vorbitului

2
Intocmiti o scrisoare oficiala, adresata profesorului indrumator, prin
83 intermediul careia il informati despre concluziile sedintei organizata pag.260-339
pentru selectarea celui mai interesant curs audiat in facultate.
Folositi scrisoarea intocmita mai inainte pentru a o transforma intr-un
84 pag.260-339
exemplu de cum nu ar trebui redactat un mesaj electronic.