You are on page 1of 5

NUMELE STUDENTULUI: Tudor Dobrota

TEMA NR.9

(Cursul 9)

Explicati notiunea de filtru.


Care este diferenta intre filtru si element filtrant (cartus filtrant)?

15 Filtrul este un echipament format din carcasa si elemntul filtrant,


pag.528-579
4 carcasa se monteaza pe instalatie, avand o cuplare de intrare si una
de iesire (marcate), elemntul filtrant este in interiorul carcasei,
acesta este responsabil de procesul de filtrare si se schimba cand se
colmateaza.
Indicati motivele pentru care trebuie verificata carcasa filtrului.
Ce probleme pot exista la carcasa filtrului si cum pot fi remediate?
15
Carcasa filtrului trebuie verificata deoarece aceasta se poate pag.528-579
5
deteriora la montaj sau garnitura de la capac nu este bine
pozitionata si se pierde lichid de pe insalatie. Aceste probleme se
remediaza prin inlocuirea carcasei sau a garniturii, dupa caz.
Indicati motivele pentru care trebuie verificat elementul filtrant.
Ce probleme pot exista in legatura cu elementul filtrant si cum pot fi
remediate?

Elementul filtrant trebuie verificat deoarece acesta poate fi colmatat


15
cu murdarie colectata de pe instalatie si in acest caz nu se mai pag.528-579
6
realizeaza procesul de filtrare si filtrul blocheaza instalatia. Cu
ajutorul manometrelor montate inainte si dupa filtru se poate
verifica daca acesta este colmatat sau nu. Daca diferenta de
presiune dintre cele doua este mica, filtrul este functional daca
diferenta este mare, filtrul este colmatat.
Ce intelegeti prin notiunea de ambarcare?
15
pag.528-579
7 Ambarcarea este procesul de transfer marfa de pe cheu la
nava(fresh water, ulei, combustibil, marfa)
15 Utilizand ca exemplu nava de la licenta intocmiti specificatia de ulei pag.528-579
8 si combustibil, pentru uleiul si combustibilul utilizat la motorul
principal de propulsie.

1
Atunci cand se ambarca combustibil pentru motorul principal de
propulsie trebuie verificat certificatul de calitate al combustibilului
ambarcat.
15
Care este scopul acestei verificari? pag.528-579
9
Verificare urmareste respectarea caracteristicilor fizico chimice a
combustibilului cerut de producatorul motorului.
Atunci cand se ambarca combustibil pentru motorul principal de
propulsie trebuie efectuata analiza fizico-chimica a combustibilului
ambarcat.
16 Care este scopul acestei verificari?
pag.528-579
0
Verificare urmareste respectarea caracteristicilor fizico chimice a
combustibilului cerut de producatorul motorului dar nu numai prin
verificarea certificatului de caliltate ci si prin analize de laborator.
Atunci cand se ambarca combustibil pentru motorul principal de
propulsie trebuie verificat buletinul de analiza rezultat in urma
efectuarii analizei fizico-chimice a combustibilului ambarcat.
16 Care este scopul acestei verificari?
pag.528-579
1
Verificare urmareste respectarea caracteristicilor fizico chimice a
combustibilului cerut de producatorul motorului dar nu numai prin
verificarea certificatului de caliltate ci si prin analize de laborator.
16 Spatiile destinate combustibililor pentru probe trebuie sa fie pag.528-579
2 amenajate in asa fel incat sa asigure conditii de siguranta pentru
toate operatiile la care sunt supuse aceste materiale.
La ce se refera verificarea ambarcarii?

2
Tancurile in care se ambarca combustibilul pentru probe trebuie sa
reziste structural, sa fie etans sa fie protejat de contactul direct cu
soarele, de umiditate, trebuie sa fie curat la interior astfel incat sa
nu contamineze combustibilul ambarcat. Trebuie avut in vedere ca
tancul sa fie aerisit, semnalizat, ventilat si sa fie dotat cu sistem de
alarmare.
Spatiile destinate combustibililor pentru probe trebuie sa fie
amenajate in asa fel incat sa asigure conditii de siguranta pentru
toate operatiile la care sunt supuse aceste materiale.
La ce se refera verificarea debarcarii?
16
Tancurile in care se debarca combustibilul pentru probe trebuie sa pag.528-579
3
reziste structural, sa fie etans sa fie protejat de contactul direct cu
soarele, de umiditate, trebuie sa fie curat la interior astfel incat sa
nu contamineze combustibilul ambarcat. Trebuie avut in vedere ca
tancul sa fie aerisit, semnalizat, ventilat si sa fie dotat cu sistem de
alarmare.
Spatiile destinate combustibililor pentru probe trebuie sa fie
amenajate in asa fel incat sa asigure conditii de siguranta pentru
toate operatiile la care sunt supuse aceste materiale.
La ce se refera verificarea transferului?
16
Tancurile din care se transfera si in care se transfera combustibilul pag.528-579
4
pentru probe trebuie sa reziste structural, sa fie etans sa fie protejat
de contactul direct cu soarele, de umiditate, trebuie sa fie curat la
interior astfel incat sa nu contamineze combustibilul ambarcat.
Trebuie avut in vedere ca tancurile sa fie aerisite, semnalizate,
ventilate si sa fie dotate cu sistem de alarmare.
Spatiile destinate combustibililor pentru probe trebuie sa fie
amenajate in asa fel incat sa asigure conditii de siguranta pentru
toate operatiile la care sunt supuse aceste materiale.
La ce se refera verificarea manipularii?
16
Tancurile destinate manipularii combustibilului pentru probe trebuie pag.528-579
5
sa reziste structural, sa fie etans sa fie protejat de contactul direct
cu soarele, de umiditate, trebuie sa fie curat la interior astfel incat
sa nu contamineze combustibilul ambarcat. Trebuie avut in vedere
ca tancurile sa fie aerisite, semnalizate, ventilate si sa fie dotate cu
sistem de alarmare.
Spatiile destinate combustibililor pentru probe trebuie sa fie
amenajate in asa fel incat sa asigure conditii de siguranta pentru
toate operatiile la care sunt supuse aceste materiale.
La ce se refera verificarea depozitarii/pastrarii?
16
Tancurile destinate depozitarii/pastrarii combustibilului pentru probe pag.528-579
6
trebuie sa reziste structural, sa fie etans sa fie protejat de contactul
direct cu soarele, de umiditate, trebuie sa fie curat la interior astfel
incat sa nu contamineze combustibilul ambarcat. Trebuie avut in
vedere ca tancurile sa fie aerisite, semnalizate, ventilate si sa fie
dotate cu sistem de alarmare.
16 Inainte de ambarcarea unui combustibil la bordul navei se fac pag.528-579
7 verificari care urmaresc anumite aspecte, cum ar fi aerisirea.
La ce anume se refera aceasta verificare?

3
Se verifica daca aerul poate iesi neobstrucionat din tanc la
ambarcarea de combsustibil, in ascet fel integritatea structural a
tancului nu este pusa in pericol.
Inainte de ambarcarea unui combustibil la bordul navei se fac
verificari care urmaresc anumite aspecte, cum ar fi ventilatia.
16 La ce anume se refera aceasta verificare?
pag.528-579
8
Se verifica daca incaperea in care se afla tancul este ventilata, are
ca scop micsorarea riscului de aparitie a vaporilor combustibili.
Inainte de ambarcarea unui combustibil la bordul navei se fac
verificari care urmaresc anumite aspecte, cum ar fi semnalizarea.
16 La ce anume se refera aceasta verificare?
pag.528-579
9
Se verifica daca tancul este corespunzator semnalizat astfel incat
oricine sa stie ca in acel tanc se depoziteaza materiale combustibile.
Inainte de ambarcarea unui combustibil la bordul navei se fac
verificari care urmaresc anumite aspecte, cum ar fi alarmele.
La ce anume se refera aceasta verificare?
17
pag.528-579
0
Se verifica daca incaperea in care se afla tancul este dotata cu un
sistem de alarmare in cazul incare se formeaza vapori de
combustibil sau apare un incendiu.
Inainte de ambarcarea unui combustibil la bordul navei se fac
verificari care urmaresc anumite aspecte, cum ar fi sistemele de
protectie.
17 La ce anume se refera aceasta verificare?
pag.528-579
1
Aceasta verificare are rolul de a analiza daca sistemele de protectie
de la bordul navei sunt functionale, inainte de a ambarca
combustibilul.
Inainte de ambarcarea unui combustibil la bordul navei se fac
verificari care urmaresc anumite aspecte, cum ar fi sistemele de
siguranta.
17 La ce anume se refera aceasta verificare?
pag.528-579
2
Aceasta verificare are rolul de a analiza daca sistemele de siguranta
de la bordul navei sunt functionale, inainte de a ambarca
combustibilul.
Utilizand ca exemplu nava de la licenta intocmiti un calcul estimativ
pentru determinarea cantitatii de combustuibil necesara probarii
motorului principal de propulsie, la cheu.
17
pag.528-579
3
Pentru probarea motorului principal la cheu este nevoie de 32 m^3
de combustibil echivalentul functionarii motorului la 100% MCR
pentru 3 zile.
Utilizand ca exemplu nava de la licenta intocmiti un calcul estimativ
pentru determinarea cantitatii de combustuibil necesara probarii
motorului principal de propulsie, in probe de mare.
17
pag.528-579
4
Pentru probarea motorului principal in probe de mare este nevoie de
53 m^3 de combustibil echivalentul functionarii motorului la 100%
MCR pentru 5 zile.

4
Cu ce scop se face verificarea cantitatii de combustibil comandata
pentru probarea motorului principal de propuilsie?
Ce factori pot determina modificarea cantitatii de combustibil
calculata de catre proiectant?
17
pag.528-579
5
Densitatea este functie de temperatura si modificarea temperaturii
din momentul imbarcarii combustibilului in momentul efectuarii
masuratorii poate determina o cantitate diferita de cea care se
asteapta sa fie.