You are on page 1of 34

Basic Japanese Phrases

English Japanese
Hello Konnichi wa
How are You? Ogenki desu ka?
Im fine Genki desu
Thank-you very much Arigatou Gozaimasu
You are welcome Do itashimashite
Good Bye Sayonara

Japanese Phrases for Greetings


English Japanese
Good Morning Ohayo Gozaimasu
Good afternoon Konnichi wa
Good Evening Konban wa
Good Night Oyasumi Nasai

Japanese Phrases for Eating


English Japanese
Lets Eat Itadakimasu
That Looks Delicious Oishi sou
Delicious Oishii
What is this? Kore wa nan desu ka?
Cheers Kanpai
Im full Onaka ippai
Thanks for the meal Gochisousama deshita

Japanese Phrases for Shopping


English Japanese
Whats this? Kore wa nan desu ka?
How much? Ikura desu ka?
Just looking! Miteru dake desu!
Anything else? Nanika hokani arimasu ka?
Thats all! Sore de zenbu desu!
Smaller Motto chiisai
Bigger Motto ookii
Too expensive Taka sugi masu

Page 1 of 34
Japanese Phrases for Introductions
English Japanese
How do you do? Hajimemashite
My name is Watashi no namae wa
I am a student Watashi wa gakusei desu
I came from Amerika kara kimashita
America
It was nice to Dozo yoroshiku onegaishimasu
meet you.

Japanese Phrases for Weather


English Japanese
Its sunny today Kyo wa hare desu
Its rainy today Kyo wa ame desu
Its hot, isnt it? Atsui desu ne
Its cold, isnt it? Samui desu ne
Its nice weather,
isnt it? Ii tenki desu ne
Whats the weather Ashita no tenki wa dou desuka
tomorrow?

Japanese Phrases for Directions


English Japanese
Straight Masugu
Left Hidari
Right Migi
Here Koko
North Kita

Japanese Phrases for Love


English Japanese
I Really Like You Dai Suki Dayo
May I kiss You? Kisu shite mo ii?
I Love You Ai shiteru
Kekkon shite kureru
Will You Marry Me?

Page 2 of 34
More Japanese Phrases
Text in italic font style are Japanese phrases translations.

[A]
All of these are my personal belongings.
Subete watashi no mochimono desu.
All right!
Wakarimashita
Anybody home!
Gomen kudasai!
Any problem?
Nani ka mondai ga arimasu ka?
Anything will do.
Nan demo ii desu
Are there any letters for me?
Watashi ni Tegami ga kite imasen ka?
Are these yours?
Kore wa anata no mono deshou ka?
Are you a Japanese?
Anata wa Nihonjin desu ka?
Are you an American?
Anata wa Americajin desu ka?
Are you busy now?
Ima isogashii desu ka?
Are you free now?
Ima ohima desu ka?
Are you free this evening?
Konya wa ohima desu ka?
Are you going to inspect my baggages?
Watashi no nimotsu o oshirabe ni narimasu ka?
Page 3 of 34
Are you happy?
Ureshii desu ka?
Are you hungry?
Onaka ga sukimashitaka?
Are you married?
Kekkon shite irasshaimasu ka?
Are you Miss Tanaka?
Tanakasan desu ka?
Are you okay?
Daijoubu desu ka?
Are you ready?
Youi wa ii desu ka?
Are you serious?
Honki desu ka?
Are you sleepy?
Nemui desu ka?
Are you still single?
Mada dokushin desu ka?
Are you tired?
Tsukaremashita ka?
A thousand thanks.
Hontou ni arigatou.
Attention!
Ki o tsukete!
Attention, please.
Ki o tsukete kudasai.

[B]
Be careful.
Ki o tsuke nasai.
Best wishes!
Go koufuku o inorimasu! / Go takou o inorimasu!

Page 4 of 34
Beware of pickpockets!
Oseifu youjin!
Beware of dogs!
Inu chuui!
Try your best.
Gambatte
Bottoms up!
Kampai!
Bravo!
Umaizo! / Dekashita! / Burabou! / Appare!
Breakfast is ready.
Choushoku ga dekite orimasu. / Shokuji ga dekite orimasu.
By all means.
Kanarazu.
By and by.
Sono uchi ni

[C]
Can I have my bill?
Okanjou o onegaishimasu?
Can we go there by bus?
Basu de ikemasu ka?
Can you drive?
Kuruma no unten ga dekimasu ka?
Can you drive for me?
Watashi wo kuruma ni nosete kuremasen ka?
Can you eat Japanese food?
Nihon no tabemono ga taberaremasu ka?
Can you eat Korean food?
Kankoku ryouri o taberaremasu ka?

Page 5 of 34
Can you fix it?
Kore wa naosemasu ka?
Can you speak English?
Eigo ga dekimasu ka?
Can you speak Japanese?
Nihongo ga dekimasu ka?
Can you speak Spanish?
Supeingo ga dekimasu ka?
Care of (c/o)
Kata
Certainly. ( Answering questions)
Kashikomari mashita.
Certainly not.
Ton demo nai. / Dame desu.
Check your things.
Mochimono wo kakunin shite kudasai.
Cheers!
Kampai!
Cheer up!
Genki o dase! / Genki o dashite kudasai!/ Shikkari shiro!
Closed to traffic.
Tsuukou dome.
Close your eyes.
Me o toji nasai.
Come and join us.
Anata mo isshoni douzo.
Come here, please.
Kochira e kite kudasai.
Come in.
Ohairi nasai. / Douzo haitte kudasai. / Douzo agatte kudasai.
Come on!
Saa koi!

Page 6 of 34
Come this way, please.
Kochira e, douzo.
Come what may.
Nani ga attemo.
Condolence!
Okuyami!
Congratulations!
Omedetou gozaimasu!
Congratulations on your marriage!
Gokekkon omedetou gozaimasu!
Congratulations on your success!
Seikou omedetou!
Cordially yours,
Keigu,
Could you translate this for me?
Kore o honyaku shite kudasai.

[D]
Did you bring your camera?
Kamera o motte kimashita ka?
Did you feel the earthquake?
Jishin o kanjimashita ka?
Did you watch the show last night?
Yuube wa shibai o mimashita ka?
Do as you please.
Go jiyuu ni.
Dont be ashamed.
Hazukashii garanaide kudasai.
Dont be in a hurry.
Asera nai. / Awate nai de.

Page 7 of 34
Dont bother me!
Urusai!
Dont bother yourself.
Okamai naku.
Dont come here.
Konaide kudasai.
Dont disturb.
Jama shinaide kudasai.
Dont forget.
Wasure nai de kudasai.
Dont get mad.
Okoranaide kudasai.
Dont give up.
Ganbatte kudasai.
Dont hesitate to call me.
Enryo naku watashi o yobi nasai. / Enryo naku watashi ni denwa nasai.
Dont mention it.
Dou itashimashite. (also used when saying you are welcome, a reply when a person
says thank you)
Dont mind it.
Kinishi nai de kudasai.
Dont worry.
Kuyokuyo suru na. / Shinpai nai yo.
Dont you agree with me?
Watashi ni sansei dewa nai no desu ka?
Do you drink liquor?
Sake o nomimasu ka?
Do you eat vegetables?
Yasai wa tabete imasu ka?
Do you enjoy your vacation?
Yasumi wo tanoshinde imasu ka?

Page 8 of 34
Do you feel homesick?
Houmushikku desu ka?
Do you feel okay?
Daijoubu desu ka?
Do you go to the office every day?
Mainichi kaisha e ikimasu ka?
Do you have an ID?
Mibun shoumeisho wo omochi desu ka?
Do you have a pencil?
Empitsu o motte imasu ka?
Do you have another color?
Hoka no iro wa arimasen ka?
Do you know?
Shitte imasu ka?
Do you know her?
Kanojo o shitte imasu ka?
Do you know him?
Kare o shitte imasu ka?
Do you know Tanakas telephone number?
Tanakasan no denwa bango o shitte imasu ka?
Do you know how to swim?
Oyogemasu ka?
Do you know when is his birthday?
Kare no tanjoubi wa itsu ka shitte imasu ka?
Do you like it?
Suki desu ka?
Do you miss your family?
Kazoku ni aitai desu ka?
Do you play golf?
Gorufu o shimasu ka?
Do you remember me?
Watashi no koto o oboete imasu ka?

Page 9 of 34
Do you smoke?
Tabako o suimasu ka?
Do you understand?
Wakarimasu ka?
Do you want to eat now?
Ima oshokuji nasai masu ka?
Drive carefully.
Chuui shite hashitte kudasai.

[E]
Either will do.
Dochira demo yoroshii. / Dochira demo ii desu.
Enjoy your meal.
Douzo, go yukkuri.
Enjoy yourself.
Tanoshinde kudasai.
Even though.
Demo.
Excellent!
Subarashii.
Excuse me.
Sumimasen.
Excuse me, this my seat.
Shitsurei desu ga, koko wa watashi no seki desu.
Excuse me, what place is this?
Sumimasen ga, koko wa doko desu ka?
Excuse me, youre stepping on my foot.
Ashi o fumanaide kudasai.

[F]
Page 10 of 34
Faithfully yours,
keigu,
Finished.
Sumimashita.
Fire!
Kaji!
For a while, please.
Shibaraku jikan o kudasai.
Forget it.
Sonna koto wa wasure nasai.
Fragile, handle with care.
Koware mono, chuui.
Funny!
Omoshiroi ne.

[G]
Get out of my way!
Doite kudasai!
Get up!
Oki nasai!
Give me something cold to drink.
Nani ka tsumetai nomimono o kudasai.
Give me two hamburgers, please.
Hanbaagaa o futatsu kudasai.
Give me your address, please.
Juusho o oshiete kudasai.
Go ahead!
Zen shin!
Go easy.
Aseru na.
Good!
Sore wa ii!

Page 11 of 34
Good afternoon!
Konnichiwa!
Goodbye!
Sayounara!
Good day!
Konnichiwa!
Good evening!
Kombanwa!
Good for you!
Dekashita! / Umaizo!
Good luck!
Kooun o inorimasu!
Good morning!
Ohayou gozaimasu!
Goodnight!
Oyasumi nasai! ( for bed time only)
Go straight.
Massugu ni iki nasai.

[H]
Handle with care.
Tori atsukai chuui.
Hands off.
Te o hanashi nasai.
Happy Anniversary!
Omedetou gozaimasu!
Happy Birthday!
Otanjoubi omedetou gozaimasu!
Happy New Year!
Shinnen omedetou gozaimasu! / Akemashite omedetou gozaimasu!
Happy trip!
Yoi otabi!

Page 12 of 34
Have a good time.
Tanoshinde rasshai.
Have a nice day.
Gokigen you.
Have you even been to Japan?
Nihon ni itta koto ga arimasu ka?
He doesnt eat meat.
Kare wa niku o tabemasen.
He is my friend.
Kare wa watashi no tomodachi desu.
He is my older brother.
Kare wa watashi no oniisan desu.
He is my younger brother.
Kare wa watashi no otouto desu.
Hello!
Konnichiwa!
Hello! (on the telephone)
Moshi! Moshi!
Help! Help!
Tasukete Tasukete!
Help me!
Tasukete!
Here it is!
A, arimashita!
Here it is.
Koko ni arimasu.
He rested for a while.
Kare wa shibaraku yasunda.
Heres your change.
Otsuri desu.
Hi! Im home.
Tadaima!

Page 13 of 34
Hold it!
Ugoku na! / Sono mama!
Hold on!
Matta!
Hold the line, please (on the telephone)
Denwa o kirazu ni omachi kudasai.
Hold this, please.
Motte kudasai.
Hope to see you again.
Mata aimashou.
Hope to visit your country soon.
Okuni o hayaku tazunetai.
Hope you dont mind.
Kamaimasen ka?
Hope you like it.
Oki ni iru to iin desu ga.
How?
Dou?
How about you?
Tokoronde anata wa?
How are you?
Ogenki desu ka? / Gokigen ikaga desu ka?
How are you these days?
Kono goro dou desu ka?
How cold is the weather?
Samusa wa dono gurai desu ka?
How do you do?
Hajimemashite?
How do you find Japan?
Nihon wa dou desu ka?
How do you like it?
Sore wa ikaga desu ka?

Page 14 of 34
How do you say it in English?
Sore wa Eigo de nanto iimasu ka?
How do you say it in Japanese?
Sore wa Nihongo de nanto iimasu ka?
How do you say it in Filipino?
Sore wa Firipingo de nanto iimasu ka?
How do you use the chopsticks?
Hashi wa donoyou ni tsukaimasu ka?
How far is the station?
Eki wa dono gurai tooi desu ka?
How is it?
Dou desu ka?
How is he?
Kare wa ikaga desu ka?
How is she?
Kanojo wa ikaga desu ka? / Kanojo wa genki desu ka?
How is that?
Sore wa dou desu ka?
How is the weather?
Otenki wa dou desu ka?
How is this?
Kore wa dou desu ka?
How is your baby?
Akachan wa genki desu ka? / Akachan wa dou desu ka?
How is your family?
Kazoku no minasan wa ikaga desu ka?
How is your father?
Otousan wa genki desu ka? / Otousan wa dou desu ka?
How is your mother?
Okaasan wa genki desu ka? / Okaasan wa dou dese ka?
How long have you been in Japan?
Nihon ni kite dono kurai ni narimasu ka?

Page 15 of 34
How long have you been in the Philippines?
Firipin ni kite dono kurai ni narimasu ka?
How long must I wait?
Dorehodo mattara ii deshou ka?
How long will you stay here?
Itsu made kochira ni irasshaimasu ka?
How many?
Ikutsu?
How many children do you have?
Okosan wa nan nin desu ka? / Kodomo wa nan nin desu ka?
How many do you want?
Ikutsu onozomi desu ka?
How many kilos is that?
Nan kiro desu ka?
How much?
Ikura desu ka?
How much does it weigh?
Sore wa dono kurai no omosa desu ka?
How much do I have to pay?
O ikura desu ka?
How much do i owe you?
O ikura desu ka?
How much is it?
Sore wa ikura desu ka?
How much is it to go there?
Asoko made iku noni ikura gurai kakarimasu ka?
How much is my salary?
Watashi no kyuuryou wa ikura desu ka?
How much is that?
Are wa ikura desu ka?
How much is the admission fee?
Nyuujouken wa ikura desu ka?

Page 16 of 34
How much is the fare?
Ryoukin wa ikura desu ka?
How much is the ticket?
Kippu wa ikura desu ka?
How much is this?
Kore wa ikura desu ka?
How much is this in dollars?
Doru dewa ikura desu ka?
How old are you?
Nan sai desu ka?
Hows your work going?
Oshigoto wa ikaga desu ka?
How was your trip?
Goryokou wa ikaga deshita ka?
How young you are!
Nanto kimi wa wakai no daro!
Hurry up!
Isoide kudasai! / Isoge!

[I]
I agree.
Doukan desu.
I am a factory worker.
Watashi wa roudousha desu.
I am a Japanese.
Watashi wa Nihonjin desu.
I am a Filipino.
Watashi wa Firipinjin desu.
I am busy.
Isogashii desu.
I am deeply grateful for your kindness to me.
Goshinsetsu o fukaku kansha shimasu.

Page 17 of 34
I am full.
Onaka ga ippai.
I am going to the airport.
Watashi wa hikoujou e ikimasu.
I am going to the post office.
Watashi wa youbinkyoku e ikimasu.
I am happy to meet you.
Ome ni kakarete ureshii.
I am hungry.
Onaka ga sukimashita.
I am in a hurry.
Watashi wa isoide imasu.
I am lost.
Michi ni mayotte imasu.
I am Koichi.
Watashi wa Koichi desu.
I am Iwata.
Watashi wa Iwata desu.
I am married.
Watashi wa kekkon shite imasu.
I am Mr. Takishima
Watashi wa Takishima desu.
I am not a Japanese.
Watashi wa Nihonjin dewa arimasen.
I am not a Filipino.
Watashi wa Firipinjin dewa arimasen.
I am not busy.
Isogashiku arimasen. / Hima desu.
I am not hungry.
Onaka wa suite imasen.
I am sick.
Watashi wa byouki desu.

Page 18 of 34
I am single.
Watashi wa dokushin desu.
I am so happy.
Totemo ureshii da.
I am sorry.
Gomen nasai. / Shitsurei shimashita.
I am sorry for you.
Okino doku desu.
I am sorry that I cant come.
Zannen desu ga mairemasen.
I am sorry to disturb you.
Goshinpai okake shimashita.
I am so tired.
Taihen tsukarete imasu. / Sukkari tsukare mashita.
I am still single.
Mada dokushin desu.
I am surprised to see it.
Sore o mite bikkurishita.
I am thirsty.
Nodo ga kawaita.
I am tired.
Tsukareta.
I am twenty-seven years old.
Ni juu nana sai desu.
I am thirty years old.
San juu sai desu.
I am very happy to see you.
Oaishite taihen ureshii desu. / Oaidekite taihen ureshii desu.
I am worried.
Watashi wa shimpai desu.
I am your friend.
Watashi wa anata no tomodachi desu.

Page 19 of 34
I beg your pardon.
Mou ichido itte kudasai.
I bet you.
Kitto.
I can drive.
Watashi wa kuruma no unten ga dekimasu.
I cannot wait.
Matemasen.
I can speak Japanese.
Watashi wa Nihongo ga hanasemasu.
I can speak English.
Watashi wa Eigo ga hanasemasu.
I can speak Filipino.
Watashiwa Firipingo ga hanasemasu.
I can speak Japanese a little.
Sukoshi dake Nihongo ga hanasemasu.
I cant believe it.
Shinjirare nai.
I cant forget it.
Watashi wa wasurenai.
I can wait.
Mattemasu.
I caught a cold.
Watashi wa kaze wo hikimashita.
I didnt order this.
Kore wa chuumon shite imasen.
I do not dye my hair.
Kami wa somemasen.
I do not understand what you say.
Anata no ossharu koto ga wakarimasen.
I dont care.
Dou demo yoi desu.

Page 20 of 34
I dont eat dessert.
Dezaato wa kekkou desu.
I dont expect something in return.
Okaeshi wa kitai shite imasen.
I dont feel well.
Kibun ga warui.
I dont have an ID.
Mibun shoumeisho wa motte imasen.
I dont know.
Wakarimasen. / Shirimasen.
I dont know Japanese.
Watashi wa Nihongo ga dekimasen.
I dont know her.
Kanojo o zonjimasen.
I dont know him.
Kare o zonjimasen.
I dont know English.
Watashi wa Eigo ga dekimasen.
I dont know Filipino.
Watashi wa Firipingo ga dekimasen.
I dont know when Ill be back.
Itsu kaette kuru ka wakarimasen.
I dont know why.
Doushite nanoka wakarimasen.
I dont know yet.
Mada Wakarimasen.
I dont like.
Kirai desu.
I dont like it.
Sore wa kirai desu.
I dont think so.
Watashi wa sou omoimasen.

Page 21 of 34
I dont understand.
Wakarimasen.
I dont wear pants.
Zubon wa hakimasen.
I exercise every day.
Mainichi undo shite imasu.
I feel blue.
Yuutsu desu.
I feel cold.
Karada ga hiete imasu.
I feel dizzy.
Watashi wa memai ga shimasu.
I feel ill.
Kibun ga warui.
I feel lazy today.
Kyou wa nanimo shitaku arimasen.
I feel sleepy.
Nemui desu. / Nemutai desu.
I feel warm.
Atatakai desu.
I forgot.
Wasuremashita.
I gained one kilo.
Taijuu ga ichi kiro fuemashita.
I got used to hard work.
Watashiwa tsurai shigoto ni nareta.
I guess so.
Sou omoimasu.
I have a drivers license.
Unten menkyosshou wa motte imasu.
I have a fever.
Watashi wa netsu ga arimasu.

Page 22 of 34
I have a headache.
Atama ga itai desu.
I have a stomachache.
Onaka ga itai desu.
I have a toothache.
Ha ga itai desu.
I have enjoyed it.
Omoshirokatta.
I have a good neigbors here.
Kinjo no hito wa mina ii hito bakari desu.
I have just arrived.
Ima kita bakari desu.
I have never been to Japan.
Watashi wa Nihon e itta koto ga arimasen.
I have no money.
Okane ga arimasen.
I have to prepare my things.
Jumbi wo shinakereba narimasen.
I hope for your good health always.
Itsumo ogenki wo inotte imasu.
I hope for your prompt recovery.
Hakaku naotte kudasai.
I know.
Shitte imasu.
I know Mr. Tanaka.
Tanakasan wo zonjite orimasu.
I like all of them.
Zembu ga suki desu.
I like basketball very much.
Basuketto bouru ga dai suki desu.
I like it.
Suki desu.

Page 23 of 34
I like it, too.
Watashi wa sore mo suki desu.
I like this place.
Koko ga ki ni irimashita.
I like to eat salad.
Sarada wo itadakitai.
I live in Tokyo.
Watashi wa Tokyo ni sunde imasu.
I live near the school.
Watashi wa gakkou no chikaku ni sunde imasu.
Ill be leaving next month.
Raigetsu shuppatsu shimasu.
Ill be leaving next week.
Raishuu shuppatsu shimasu.
Ill be leaving tomorrow.
Ashita shuppatsu shimasu.
I lost my key.
Kagi wo nakushi mashita.
I lost my passport.
Pasupooto wo nakushi mashita.
I love sports.
Watashi wa supootsu ga suki desu.
Im coming.
Kimasu.
Im coming home.
Watashi wa uchi ni kaerimasu.
Im coming right now.
Ima sugu mairimasu.
Im doing nothing.
Watashi wa nani mo yara nai. / Nani mo shite imasen.
Im fine.
Genki desu.

Page 24 of 34
Im here.
Koko desu. / Koko ni imasu.
I missed the train.
Densha ni noriokure mashita. / Kisha ni noriokure mashita.
I miss my family.
Kazoku ni aitai desu.
I miss you.
Anata ga inai to sabishii.
I miss you very much.
Watashi wa anata ga inai node taihen sabishii.
Im not in the mood.
Sonna ki ni naremasen.
Im ready. (willingness)
Watashi wa yorokonde.
I must go now.
Watashi wa ikaneba narimasen.
Im very glad to hear it.
Sore o kiite taihen ureshii.
Im very sorry, I cant.
Zannen desu ga, dekimasen.
Im very sorry to hear that.
Okinodoku desu.
I need a blanket.
Moufu ga irimasu.
I need an interpreter.
Tsuuyaku ga hoshii desu.
I see.
Wakarimashita.
Is everything ready?
Jumbi shuuryou desu ka?
I shall be pleased to go with you.
Yoronkonde go issho shimashou.

Page 25 of 34
Is he a Japanese?
Kare wa NihonJin desu ka?
Is he a Filipino?
Kare wa Firipinjin desu ka?
Is he present?
Kare wa irasshaimasu ka?
Is he your relative?
Kare wa anata no shinseki desu ka?
Is it correct?
Kore wa tadashii desu ka?
Is it finished?
Sumimashita ka?
Is it important?
Taisetsu na koto desu ka?
Is it near?
Sore wa chikaku desu ka?
Is it true?
Hontou desu ka?
I slept well last night.
Watashi wa sakuya juubun ni nemutta.
Isnt it?
Desu ne?
Is she absent?
Kanojo wa rusu desu ka?
Is ten thousand yen enough?
Juuman en de juubun desu ka?
Is that all?
Sore de zembu deshou ka?
Is that so?
Sou desu ka?
Is that yours?
Are wa anata no desu ka?

Page 26 of 34
Is there a bank near here?
Kono fukin ni ginkou ga arimasu ka?
Is there any discount?
Waribiki ga arimasu ka?
Is this okay?
Kore de ii desu ka?
Is this seat vacant?
Kono seki aite imasu ka?
Is this yours?
Kore wa anata no desu ka?
It depends.
Sore wa baai ni yorimasu.
It doesnt fit you.
Ni awa nai. / Ni ai masen.
It fits you.
Ni au. / Ni aimasu.
I think so.
Sou Omoimasu.
It is beautiful.
Kirei desu ne.
It is cheap.
Yasui desu.
It is cold, isnt it?
Samui, desu ne?
It is difficult.
Muzukashii desu.
It is easy.
Kantan desu.
It is expensive.
Takai desu.
It is five thousand yen.
Gosen en desu.

Page 27 of 34
It is important.
Kore wa daiji na koto desu.
It is interesting.
Omoshiroi desu.
It is 9:30.
Kuji han desu.
It is not beautiful.
Kirei ja arimasen.
It is not important.
Sore wa daiji na koto de wa arimasen.
It is one hundred pesos.
Sore wa hyaku peso desu.
It is right.
Tadashii desu.
It is quarter past seven.
Shichiji juugo fun desu.
It is ten oclock.
Juuji desu.
It is three oclock.
Sanji desu.
It is wrong.
Sore wa chigaimasu.
Its a good idea.
Sore ga ii.
Its bad.
Warui desu.
Its big.
OOkii desu.
Its clean.
Kirei desu.
Its cold. (thing)
Tsumetai desu.

Page 28 of 34
Its cold. (weather)
Samui desu.
Its correct.
Tadashii desu.
Its delicious.
Oishii desu.
Its dirty.
Kitanai desu.
It seems delicious.
Oishisou desu.
Its enough.
Juubun desu.
Its far.
Toui desu.
Its forbidden.
Kore wa dame desu.
Its good.
Ii desu.
Its heavy.
Omoi desu.
Its here.
Koko desu.
Its hot.
Atsui desu.
Its impossible.
Fukanou desu. / Sore wa dekimasen.
Its late.
Osoi desu.
Its mine.
Sore wa watashi no mono desu.
Its more than enough.
Kore wa oui desu. / Mou takusan desu.

Page 29 of 34
Its my first time here in Japan.
Nippon ni kitano wa hajimete desu.
Its near.
Chikai desu.
Its nice.
Yoi desu.
Its none of your business!
yokei na osewa da!
Its not me.
Watashi ja arimasen.
Its not nice.
Yoku nai.
Its not painful.
Itaku nai.
Its not raining anymore.
Ame ga fura nai. / Mou ame wa futte inai.
Its not you.
Anata ja nai!
Its okay. / Its all right.
Daijoubu desu.
Its painful.
Itai desu.
Its possible.
Dekimasu.
Its raining.
Ame ga futte imasu.
Its snowing.
Yuki desu.
Its still early.
Mada hayai desu.
Its still raining.
Mada ame ga futte imasu.

Page 30 of 34
Its there.
Soko desu.
Its too high.
Amari takai.
Its too low.
Amari hikui.
Its ugly.
Minikui desu.
Its unbelievable.
Shinji rare masen.
Its unfair.
Fukouhei desu.
Its up to you.
Omakase shimasu.
Its very cold today.
Kyou wa kanari samui desu.
Its very nice of you.
Goshinsetsu arigatou gozaimasu.
Its warm.
Atatakai desu.
Its wet.
Nureta.
Its yours.
Sore wa anata no desu.
It tastes good!
Aa, oishii!
It was very hot yesterday.
Kinou wa kanari atsukatta desu.
I understand.
Wakarimasu.
I want a book.
Hon ga hoshii desu.

Page 31 of 34
I want this letter registered.
Watashi wa kono tegami o kakitome ni shite morai tai.
I want to buy a TV set.
Terebi wo kaitai to omotte imasu.
I want to close my account.
Kouza wo torikeshitai no desu ga.
I want to deposit money.
Yokin onegai shimasu.
I want to develop these pictures.
Genzou onegai shimasu.
I want to eat an apple.
Ringo wo tabetai.
I want to go to Disneyland.
Dizuniirando ni ikitai desu.
I want to open an account.
Kouza wo hirakitai no desu ga.
I want to make a withdrawal.
Okane o hikidashitai no desu ga.
I want to work abroad.
Gaikou de hataraki tai.
I was born in 1990
Watashi ga umareta no wa senkyuuhyaku kyuujuunen desu.
I was born on Septermber 7, 1998.
Watashi wa sen kyuu hyaku kyuuju hachi nen kugatsu nanoka ni umare mashita.
I was impressed.
Kandou shimashita.
I will accompany you there.
Achira made otomo shimasu.
I will always remember you.
Kesshite anata no koto wo wasuremasen.
I will be back.
Kitto kaette kimasu.

Page 32 of 34
I will be back soon.
Sugu ni modori masu.
I will be there for three months.
Kochira ni sankagetsu taizai shimasu.
I will call you up.
Denwa shimasu.
I will come later.
Watashi wa ato kara mairimasu.
I will come tomorrow.
Asu mairimasu.
I will do whatever I can do.
Dekiru koto wa nandemo shimasu.
I will go to the bank tomorrow.
Ashita ginkou e ikimasu.
I will go to the market.
Ichiba ni itte kimasu.
I will go with you.
Goissho shimasu.
I will introduce you to Mr. Hirai.
Hiraisan o goshoukai shimasu.
I will leave.
Watashi wa shuppatsu shimasu.
I will leave early tomorrow morning.
Asu no asa hayaku shuppatsu shimasu.
I will leave today.
Watashi wa kyou shuppatsu shimasu.
I will meet you on Sunday.
Nichiyoubi ni oai shimashou.
I will pay cash.
Kyasshu de oharai shimasu.
I will pay for the excess.
Choukabun wa haraimasu.

Page 33 of 34
I will pay weekly.
Watashi wa isshuukan barai ni shimasu.
I will rest for a while.
Sukoshi yasumimasu.
I will send you some pictures.
Shashin o oukuri shimasu.
I will see what I can do about it.
Nani ga dekiru ka kangaemasu.
I will start working tomorrow.
Ashita kara shigoto desu.
I will take this room.
Kono heya ni shimasu.
I will think about it.
Kangaete mimasu.
I will try.
Yatte mimashou.
I will wait.
Omachi shimashou.

Page 34 of 34