You are on page 1of 11

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB DOKTOR MUDA

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1. Meningkatkan Bilangan perjumpaan 1. Mendapatkan sokongan


bilangan perjumpaan dan latihan kewangan daripada pihak
dan latihan PIBG dan Ibu bapa atau
NGO dalam menjayakan
2. Memastikan ahli program Doktor Muda.
Meningkatkan kelab menjalankan Bilangan ahli kelab
1. pencapaian Kelab tugas dan peranan yang menjalankan 2. Bekerjasama dengan
Doktor Muda SK Seri dengan lebih tugas dengan baik agensi atau individu luar
Gading di semua bertanggungjawab dalam melaksanakan
peringkat program Doktor Muda
3. Meningkatkan
kemahiran guru 3. Membimbing ahli Kelab
Bilangan guru yang
dalam Doktor muda dalam
berkemahiran dalam
mengendalikan menjalankan tugas dan
mengendalikan
aktiviti Kelab Doktor tanggungjawab dengan
aktiviti.
Muda lebih baik.

4. Meningkatkan 4. Meningkatkan
Bilangan fail yang pengetahuan murid tentang
kecekapan guru
dikemaskini dan ilmu yang berkaitan dengan
dalam menguruskan
lengkap kesihatan
fail pengurusan
Kelab Doktor Muda
5. Meningkatkan
penglibatan ibu bapa dan
5. Meningkatkan murid-murid dalam program
Bilangan penyertaan Doktor Muda
penyertaan Ahli
Kelab Doktor Muda dalam konvensyen
dalam Konvensyen peringkat daerah
Doktor Muda

1
peringkat Daerah

6. Meningkatkan Bilangan penyertaan


penyertaan Ahli dalam konvensyen
Kelab Doktor Muda peringkat negeri
dalam Konvensyen
Doktor Muda
peringkat Negeri

7. Meningkatkan Bilangan penyertaan


penyertaan Ahli dalam konvensyen
Kelab Doktor Muda peringkat
dalam Konvensyen kebangsaan
Doktor Muda
peringkat
Kebangsaan

8. Mengurangkan kes Bilangan kes


masalah kesihatan di masalah kesihatan
kalangan murid

PELAN TAKTIKAL DOKTOR MUDA

TEMPOH KOS/ SUMBER PELAN KONTIGENSI/


2
BIL PELAN TAKTIKAL TANGGUNGJAWAB CATATAN
(MULA/AKHIR) (Jika ada)
Dilaksanakan setiap kali
1. Spot check Guru Penasihat DM Januari - perhimpunan mingguan
kebersihan diri murid dan ahli Kelab DM November
di perhimpunan

Pembelajaran Doktor Guru Penasihat DM Januari - Setiap hari Selasa dan


2. Muda mengikut November Rabu
Modul Waktu Kokurikulum

5. Program Gotong- Kelab Doktor Muda Ikut kesesuaian masa


Royong keceriaan dengan Kerjasama Jan, Jun
persekitaran sekolah Unit Kebersihan dan
keceriaan
Mengumpul bahan Guru Penasihat DM Januari - Dapatkan dari majalah,
6. bacaan kesihatan November surat khabar, Klinik
seperti pamplet / Kesihatan, Hospital dan
poster sebagainya
7. Pemantauan Kelab Doktor Muda Setiap hari Isi borang pemantauan
kebersihan dengan Kerjasama Januari-
persekitaran sekolah Unit kebersihan November
8. Pemantauan keadaan Kelab Doktor Setiap hari Pemantauan berdasarkan
kantin Muda dengan garis panduan laporan
Kerjasama Januari- kendiri kantin
Unit kantin November
Guru bertugas
mingguan

9. Pemantauan keadaan Kelab Doktor Sekali Isi borang pemantauan


tandas Muda dengan seminggu
Kerjasama
Unit kebersihan Januari-
Guru bertugas November
mingguan
3
10. Kelas angkat- Guru Penasihat Sekali Ahli kelab diberikan kelas
Bimbingan Rakan Ahli Kelab seminggu angkat dari prasekolah,
Sebaya Doktor Muda Januari - Tahun 1 hingga Tahun 6
November
11. Pemeriksaan Guru Penasihat 2 kali setahun Bantu guru kelas mengisi
kesihatan Ahli Kelab maklumat dalam buku
- ukuran tinggi Doktor Muda Jan dan Jun rekod kesihatan
- timbang berat Guru Kelas
- pemeriksaan
ketajaman
penglihatan
- BMI

PELAN OPERASI

4
Nama Projek : Gotong-royong / Gotong-Royong Perdana Kebersihan Persekitaran sekolah
Objektif : - Memastikan keadaan sekolah sentiasa bersih dan selamat
- Memastikan sekolah ceria
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Januari - November
Sasaran : Semua murid
Bilangan Murid : orang
STATUS/
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH
Senarai semak

Mesyuarat AJK Kebersihan & Januari


1. Keceriaan
Kelab Doktor
Muda

Penyediaan kertas kerja GPK HEM Januari November


2. Promosi gotong-royong kepada Kebersihan &
murid dan penjaga Keceriaan
Penyediaan aktiviti gotong-royong Kelab Doktor
dan agihan tugas Muda
Pelaksanaan gotong royong

Pemantauan dan pelaporan GPK HEM Januari - November


3. Kebersihan &
Keceriaan
Kelab Doktor
Muda

PELAN OPERASI

5
Nama Projek : Kempen Kebersihan Dan keselamatan Makanan serta Makan Secara Sihat
Objektif : Memastikan murid mengambil makanan yang selamat dimakan dan
mengurangkan kes keracunan makanan dan mengurangkan masalah kegemukan
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Januari - November
Sasaran : Semua murid
Bilangan Murid : orang
STATUS/
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH
Senarai semak

Mesyuarat AJK Unit Kantin Januari


1. Kelab
Doktor
Muda

Penyediaan kertas kerja Unit Kantin Januari November


2. Penyediaan bahan kempen dan Kelab April
agihan tugas Doktor
Pelaksanaan kempen Muda

Pemantauan dan pelaporan Unit Kantin Januari - November


3. Kelab
Doktor
Muda

PELAN OPERASI

6
Nama Projek : Rawatan Segera Murid Sakit
Objektif : Memastikan murid yang sakit/ cedera menerima rawatan segera
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang tahun
Sasaran : Murid yang sakit sahaja
Bilangan Murid :
STATUS/
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH
Senarai semak

Menerima murid sakit/ cedera Kelab Doktor segera


1. Membuat catatan dalam rekod Muda
berkaitan Unit kesihatan
Melengkapkan peti kecemasan Guru bertugas
dengan ubat-ubatan mingguan

2. Memastikan murid menerima Unit kesihatan segera


rawatan segera di sekolah atau di Guru bertugas
klinik mingguan

3. Menentukan murid berehat di Unit kesihatan segera


sekolah atau di rumah Guru bertugas
mingguan

PELAN OPERASI

7
Nama Projek : Ceramah Penjagaan Gigi
Objektif : Memastikan murid dapat mengamalkan sikap positif dalam penjagaan gigi
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Januari
Sasaran : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah.
Bilangan Murid : orang
STATUS/
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH
Senarai semak

Mesyuarat Jawatankuasa Unit kesihatan Januari


1. Kesihatan
Meminta bantuan daripada
Pegawai Kesihatan Pergigian Batu
Pahat.

2. Penyediaan tempat Unit kesihatan Januari


Promosi ceramah pergigian Kelab Doktor
kepada semua murid Muda
Ceramah dijalankan

3. Penilaian program ceramah dalam Unit kesihatan Januari


memastikan kefahaman murid) Kelab Doktor
Contoh ( Kuiz, Soal selidik, Muda &
bercerita)
Sepanjang tahun

PELAN OPERASI

8
Nama Projek : Latihan Memberus Gigi
Objektif : Memastikan murid dapat mengamalkan memberus gigi dengan betul dan berkala
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang Tahun
Sasaran : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah.
Bilangan Murid :
STATUS/
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH
Senarai semak

Mesyuarat Jawatankuasa Guru penasihat Januari


1. Kesihatan Kelab DM
Meminta bantuan daripada Unit kesihatan
Pegawai Kesihatan Pergigian Batu
Pahat.

2. Promosi aktiviti memberus gigi Unit kesihatan Januari


kepada semua murid Kelab Doktor
Menjalankan aktiviti memberus gigi Muda
selepas rehat

3. Pemantauan program Unit kesihatan Setiap hari


Pemantauan alatan memberus gigi Kelab Doktor Sepanjang tahun
Pemantauan kebersihan gigi Muda

PELAN OPERASI

9
Nama Projek : Spot check kebersihan diri murid
Objektif : Memastikan murid dapat mengamalkan sikap positif dalam penjagaan kebersihan diri
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Januari- November
Sasaran : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah.
Bilangan Murid : orang
STATUS/
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH
Senarai semak

Mesyuarat Jawatankuasa Unit kesihatan Januari


1.

2. Pemeriksaan kesihatan seperti Unit kesihatan Jan- November


kuku, rambut dan kutu, pakaian, Kelab Doktor
gigi, telinga dan kulit. Muda

3. Penilaian program Unit kesihatan Jan- November


Kelab Doktor
Muda

PELAN OPERASI

10
Nama Projek : Spot check kebersihan diri murid
Objektif : Memastikan murid dapat mengamalkan sikap positif dalam penjagaan kebersihan diri
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Januari- November
Sasaran : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah.
Bilangan Murid : orang
STATUS/
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH
Senarai semak

Mesyuarat Jawatankuasa Unit kesihatan Januari


1.

2. Pemeriksaan kesihatan seperti Unit kesihatan Jan- November


kuku, rambut dan kutu, pakaian, Kelab Doktor
gigi, telinga dan kulit. Muda

3. Penilaian program Unit kesihatan Jan- November


Kelab Doktor
Muda

11