You are on page 1of 4

Titlu: Avatarul iudaismului

Tags: iudaism, talmudism, creștinism, sionism, iudei, levi ți, jidani, a șkenazi, Iisus
Hristos, Ponțiu Pilat

Avatarul iudaismului

Sintetic, e cam așa: Iacob, redenumit Israel, cică, de către Iahve/Iehova, a avut
12 băieți; opt cu cele două neveste și patru cu cele două slujnice ale nevestelor sale,
fiindcă deși Moise, în DECALOG – adică în Cele 10 porunci –, mai precis, în porunca a
7-a, zice „Să nu curvești!”, Iacob a cam curvit. Din cei 12 băie ți au derivat cele 12 triburi,
fiecare purtând denumirea celui din care se trăgea. Zece triburi s-au pierdut în neantul
Istoriei Orientului Apropiat și au rămas doar două: tribul lui Iuda și cel, mai mititel, al lui
Benjamin. Tribul lui Levi, care i-a dat pe levi ți, s-a dispersat în conglomeratul celor două
triburi – care luase denumirea generică de iudei – pe post de instructori, de educatori,
de activiști, numiți în textele biblice „învățători ai Legii“. „Legea“ era legea lui Moise,
care a format cultul zis mozaic. Asta e Legea I-a.
Leviții au falsificat complet mozaismul în contrariul său, numit iudaism, care
constituie Legea a II-a. Falsificarea esen țială rezidă în introducerea dogmei că jidanii
constituie „poporul ales“, iar ceilalți, goyimii, trebuie făcu ți sclavii jidanilor și goyimii care
prisosesc trebuie uciși, iar averile lor apropriate de jidani. Vechiul Testament –
îndeosebi primele cinci cărți, numite Pentateuh și care reprezintă baza Talmudismului
(Torah) – nu constituie decât un șir interminabil de crime, crime contra umanită ții din
acele vremuri. Această formă a fost denaturată și mai mult de rabinii levi ți – denumi ți în
Evanghelii „învățători fățarnici” –, instituindu-se talmudismul, care reprezintă Legea a III-
a; asta se întâmpla cam cu vreo 900 de ani înainte de Iisus Hristos. Dar Talmudul
constituie și acum legea de bază a jidanilor. Hristos a venit cu „Îndreptarea Legii“,
deoarece fusese falsificată de leviți – de aceea a fost respins de to ți jidanii (cu excep ția
celor 12 apostoli) și, ca atare, a fost răstignit. Principial, Sinedriul – adică bordul de
conducere al iudeilor – a fost pentru dialog cu Iisus, dar marea masă a jidanilor a dispus
uciderea pe Cruce a lui Hristos, la schimb cu teroristul Barabas. Jidanii au fost și sunt și
acum teroriști. Iisus Hristos nu a fost iudeu, chiar dacă a fost iudeean, adică din
provincia Iudeea. El se născuse lângă Marea Galileei, în secta nazarinenilor. Sintagma
„Iisus din Nazaret, regele Iudeilor“ este o traducere gre șită a inscrip ției ironice latine ști,
scrise de Pilat, care trebuie tradusă: „Iisus Nazarineanul, regele Iudeilor“. De fapt, însu și
Iisus le spune jidanilor contemporani lui: „Eu nu sunt din neamul vostru, pentru că voi
sunteți copiii tatălui minciunii!“; adică jidanii sunt copiii lui Mamona, lui Satan,
strângătorul de bani, de averi! De aceea, expresia „iudeo-cre știnismul“, care incumbă
ideea că originea Creștinismului ar fi Iudaismul, este absolut falsă: Cre știnismul – de
fapt, mai precis – Ortodoxismul este diametral opus Iudaismului! În cadrul

1

). el însu și jidan-a șkenaz. Sionismul reprezintă terorismul în stare concentrată. Pon țiu Pilat „s-a spălat pe mâini”. în continuare. cu cel de „iudaism”. Cahalul – care constituie conducerea supremă și absolut secretă a jidanilor – a dispus înlocuirea termenului „talmudism”. care era mai tradi țional biblic și mai cu „pedigri”. Liviu Beliș. Teodor Herzl și coechipierii lui denaturează și mai mult talmudismul și au născocit sionismul – care constituie Legea a IV-a. Dar. în genere. a constituit răzbunarea așkenazilor contra rușilor – cea mai epatantă. ca formă de evadare din Imperiul țarist. 2 . fiindcă sugerează ideea falsă că jidanii-așkenazi ar fi în continuarea celor 12 triburi semite derivate din Iacob. există o disjuncție absolută: jidanii-așkenazi nu sunt semi ți. Hazarii erau un neam turco-mongol și. Radu Ioanid (ace știa doi ar fi. după spusele unora. Practic. „ Al 13- lea trib. din motive politice. realizată în exclusivitate de jidanii lui Lenin și Tro țki. Catolicismul a început să facă mari concesii Iudaismului/talmudismului – ceea ce constituie o mare trădare a Ortodoxiei și o mare bre șă favorabilă talmudismului. Jidanii-așkenazi ar reprezenta – după opinia fizicianului atomist englez Arthur Koestler. cum se știe. spre a fi arestat de legionarii lui Pilat Pon țiul. de sânge cu iudeii zi și biblici. hazarii au uzurpat cultul iudaic/talmudic. Prin secolul al XVI-lea. nu au nici o legătură genetică. „Marea Revolu ție Socialistă din Octombrie” (M. Dar afirmația sa nu se susține. dar ei să fie intoleran ți cu noi. Or. dar în special contra lui Iisus Hristos. deci. nu Iuda Iscarioteanul. Jidanii de la noi.O. deci. deoarece jidanii-așkenazi nu sunt semi ți. ca triburile pe care le conducea să adopte Talmudismul. pentru că începuse să-i fie cunoscute preceptele divulgate de jidanii care nu mai suportau teroarea practicată de rabini și se convertiseră la creștinism. absolut degradante pentru orice cult care se consideră „tolerant“ și respectuos față de celelalte culte.R. de către o echipă de jidani-bol șevici. Despre semantica și etimologia cuvântului jidan am tratat în studiul «Cuvântul „jidani“: concept geopolitic și istoric» [2]. lăsându-i pe jidani să-l ucidă pe Hristos. Descenden ții acestor hazari sunt jidanii-așkenazi – spre deosebire de jidanii-sefarzi. Talmudismul – Iudaismul – îl prezintă pe Iisus Hristos cu cele mai insultătoare cuvinte. toleranți cu ei – deși îi tolerăm de două secole! –. Aurel Vainer. Khazarii“ [1]. regele Bulan al (k)hazarilor a dispus. precepte. cel care l-a denun țat pe Iisus. alde Alexandru Florian. El a fost clocit de către liderii a șkenazilor (hazarilor). frați vitregi după mamă!). a tuturor membrilor familiei țarului Nicolae al II-lea și aruncarea cadavrelor într-o mină. De fapt. care devenise absolut dezagreabil creștinilor.Creștinismului.S. sub raport genetic. fiindcă așa le dictează doctrina lor religioasă! Rela ția nu este. chiar Koestler recunoa ște că e absurdă utilizarea acuzei de „antisemitism“ la adresa ideilor care contestă „valorile“ așkenazilor. Michael Shafir et ejusdem farinae vor ca noi să fim. echivalentă și trebuie să încetăm să mai fim toleranți: ne ajunge! Trebuie să devenim intoleran ți cu intoleran ții! La anul 740. ci turco-mongoli. dar mai pu țin cunoscută este asasinarea. radical anticre știne ale Talmudului. presupu șii descenden ți din iudeii derivați din Iuda – Iuda fiul lui Iacob. Maximilian Marco Katz. La sfârșitul secolului al XIX-lea.

impunând holocau$tul ca și cum ar fi fost o realitate indubitabilă. ca Baruch Spinoza. care decide acum destinele jidanilor. Josif Brafman. cerând bani de la pro ști și de la milo și pentru salvarea jidanilor în pericol de a fi holocausta ți. pe salarii. uci și “. evident. uzurpată acum de statul Israel..D.000 de jidani scrisă pe menora de la sinagoga Coral. Israelului ca „despăgubire de holocaust“. deja. pe care i-a dat. adică descendenții hazarilor. pretinzând „bani de holocaust “ ca despăgubire [3]. în afară de însu șirea parazitară a cultului talmudic zis iudaic. unde să î și întemeieze un stat. Jidanii considera ți descendenți ai biblicilor iudei reprezintă cam 5 la sută dintre jidanii actuali. Benjamin Freedman. ca să fie sigur că nu-i va cheltui inutil în economia României. căci acolo ar fi asasina ți discret și prompt. neam turco-mongol. Israel Shahak și al ții ca ei sunt voci importante care denunță terorismul Talmudului și al statului Israel. sionismul a „prezis“ holocau$tul cu 75 de ani înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial. în cârdă șie cu F. Rabinul Josef Antebi și alți câțiva. în afară de perfida propagandă holocau$tică și. adică până la a doua venire a lui Messiah. Printr-o perfidie cu adevărat diabolică. a împrumutat 20 de miliarde de euro.. repet. Farsorul șef-rabin Moses Rosen a pretins României 20 de miliarde de euroi ca despăgubiri pentru cifra de 400. cum perorase impostorul Elie Wiesel! Între timp. însă și denumirea statului Israel este ilegală și ilegitimă: trebuie să se numească Așkenazia. 95 la sută. școli. spitale. cum făcuse asasinatul Nicolae Ceaușescu cu cei 20 de miliarde de dolari împrumuta ți în 1970 pentru industrializarea țării! Rabinii rămași fundamentaliști constituie o minoritate insignifiantă și persecutată de sionism. Sionismul a decretat invers: toți jidanii să revină în „patria” lor biblică. Sionismul – care este doctrina politică a talmudismului – a ajuns. apoi. dintr-o minoritate agresivă. Practic.M. au afluit (au făcut alia) numai așkenazii. În Palestina.R. Ei sunt grupați în organiza ția NETUREI KARTA [4] și lozincile lor principale sunt: Sionismul nu este Iudaism. care susținea menținerea răspândirii jidanilor în diaspora – ca pedeapsă dată de Dumnezeu fiindcă încălcaseră legămintele de credin ță fa ță de El – până când se va împlini Parusia. Actualul stat Israel nu are nici o legătură cu Israelul biblic.U. De aceea. Statul Israel nu este legitim. acum. precum rabinul Moshe Menuhin și câ țiva jidani intelectuali onești. dar sunt 3 . Norman Finkelstein. și Canada.A. deși așkenazii nu fuseseră niciodată în Palestina. o mare majoritate. Palestina a fost cucerită de jidanii-a șkenazi. pensii. și B. Dar nu a prezentat lista celor patru sute de mii de jidani „uci și. ca să fie prostiți). Sionismul a fost respins de cvasitotalitatea rabinilor – adică cu excep ția celor câțiva care acceptaseră sionismul. Traian Băsescu. sunt așkenazii. Gerhard Menuhin – nepotul lui Moshe Menuhin –. uci și. iar. deși nu există dovezi materiale. ca Iudaism în ochii goyimilor. iar la manifestațiile lor ard drapelul Israelului! Dar ac ționează doar în S. uzine etc. fiindcă nu au nici o legătură cu această țară. Rabinii adevărați resping Sionismul . nu în Israel. ceilal ți. Spre deosebire de Talmudism (prezentat.I. în Palestina.I. după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

org.ro/posta-redactiei/2812-holocaustul-gogorita-diabolica- vol-i-extorcarea-de. [5] Cf. http://www. HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ.html. Extorcarea de „bani de holocaust“ [6].com/2014/03/08/dosare-secrete- o-istorie-nestiuta-triburile-de-khazari-poporul-alessi-maghiarii/. [4] Cf. Toate popoarele lumii trebuie să con știentizeze și să se solidarizeze pentru înlăturarea acestui pericol.youtube. www. am explicat amănunțit și documentat această stare de lucruri. a condamnat sionismul.U. vezi și: http://baabel. „jidani care se urăsc pe sine“. https://bisericasecreta. numită peiorativ „negaționistă“ de către jidani.justitiarul.puțini și. Karl Marx este unul dintre marii „jidani care se urăsc pe sine“! Fire ște. evident. O.netureikarta. calificându-l doctrină rasistă și teroristă. https://www. De altfel. [2] Pe http://www.wordpress. persecutați și ei de sioni ști. [3] Cf. Zărnescu 4 . în continuă expansiune pe toate continentele.com/2007/07/27/khazarii-al-treisprezecelea-trib/). incendiatorul planetei. NOTE [1] Cf. care demască metodic.ro/lecturile-mele/804-eva-galambos-mit-si-realitate-despre-al-13-lea-trib.wordpress. 15 decembrie 2016 Vasile I. care-i consideră trădători. https://cersipamantromanesc. într-adevăr inadmisibilă și care trebuie înlăturată: statul Israel reprezintă statul terorist prin excelență.okazii. până acum vreo 15 ani. în rândul goyimilor – care s-au trezit la realitate [5] – a apărut mișcarea revizionistă.ro/trezirea-la-realitate-david-duke-a168417625 [6] Cf.ecreator.com/watch?v=zdOkjdNj1GE.ro/cuvantul-jidani-concept-geopolitic-si-istoric/.N. https://www. științific și cu tot mai mare succes escrocheria „holocaustului“! În cercetarea mea.