s ~ •

I

..

, , .

I

~ I

.

· m'llftt;{~~er I _ I , ~ ~

I _

._: ~-~ ~ ! ~Pi~~- filiJ ~ wrn- e{~14lg~;1y ~ , _ it 'PiT l, ~ • ~ ~ if(( Iffi{ ~ h~T~ wr~ ~ J ~~~m tRl~, qma\ift~ ~~ \Uttf ~~ U~, n

~~: ~w-lqtl4 fcn Cfi! ~ m~: II I

~ • ~ ij~,~~ m ~:q i (Mg,)s(tf'«( n ~~ II I l{{tt{-tn ~ ~~tt4 ~ ~ ~("'1a(\ 6ftTl~, ,~ ~ ~~, ~ \Cf Cft{T~, ~ 1rof ~~ ~ ~~ 3l1¢ \it 1Wf ~~ t.t~ II ~ ~ tl

~~.) ~) §FRr Sl+t~fst<l~ fcfi~ ~{l>4«(~~ U ~: cm~~~~;YI;~itt ~~tttli{(~~~~ n tllRI-qma4i~ 1Wf ~ n 5 ijt ~ m tft\1~,

,..._ ff.t~ ,,~ .. "\ ~ ~ ~ ~

~[\('JGr \'1~ Rttl \1\ ~ ~, lrof ~ ~'~ltt tft{f at,~ atR

arrfi ~ ifFft mt ~{ SfR{ ~ m ltll ~ II ~ 2 "

fcfi ~ !;fq{~ ~(e't ~ ~ Rf;f~~~ Ii

~ ~rn~ :q j ~ij~fet~m fcfi~ II

~ ~tiI~ fch'i~ti S(t{l~ gMijl~ =t( ~ II ~~ II

l{Itlf~ ~ ~~~lij~ ~~'ml~m~~,~ WI 1i(titil m ~ (fqt ~ ~ i\l ~ ~ aml~ Wn~ , M ~ ij;~q« g tfR ~ S{IiPlq It\al~ ~ ~'1(ij~ ,,\tl~,

R&'lf'l1 ~ ~tr9 ep.n~ II ~~ n

"" ....... ... * ... ~ .~ ~. a ·~fq~' D:':

~ffi' 'Atit1TWi<fff('-Plt~~Toitef«ii,:qiI:H~~t1 ~q q(d ('{ 'q,,"

i10I:qi\ "1T;:nw:rf~ ;n;r~~l(aJ: :a,qIW: U '{ u

i1 R[il4i (ij~ I '

~il Ut-Q cfit lrf Q"ttll~ ~rq~: II ' ~

M:tiattt Pi ~(1l: cfit~~dtlfl~ , ~ U l,9 It J

lllqI~ ~Rl~ ~:« ~.ijr r:p:ft~, ~ t:~ N~~ I

,,~,.~~ ~ ,,~ ~ ~ ~

~ ~t'lq 11~ ~, fit ~; etlSf&i cprr &, an~~l at18N

~~11 'S U

~~( :q Cfil ~ ~I'fcfit ~~ lftl( n ~~ ~(~~Wt ~?:f: f4~~ II l n

~"'" ~~ ~~~ 1'",

+{m~~ if ~tn~'1' t"C~'1 iill'1¥1¥i '1IQ5tQ' ~~t(1(4""""'(q(

~ ol\. ~ ,..., ~"" " ~

"«I ~~, (lQ\iti"t ~ 3i 1S(~H~ ~ ij( ~t ~ n ~ n

efit firo~ ~~{:tilt \ifl'1illrf e&ij ( I ,

~I!i \if9R tf ~ C{tUI~~~~~ II \ n "

" ~(1:n-m 'it+[ ~ ~R~, ~ GTl'fcP'" ~ ~ ~ wr~ ~~fl~ ~~i« ~RR cp(f!~ ifR ~ ii, U

+Ilij !Wl q~ ~~ t-fil Cfi: II

fcfi~lfR tcfcpl ~( :tf fem, qtlr tEfJTI~ II 10 11

llItlf-Q9 ~~ ~~ lJttl m ER1 ~, ~RWr ~Ff.t \llfGf~ ':lfP[ ~~~~<RRm_~1JtTlm~~U ~10 U

cfilsfil«(~ ij ~ qrt!i~( _: I

WI ij+{{tIt1i feti~ eti: ~: II ~ 1 II

~~~ ~.ifeN{ ~(atfit ~{~ wf~~ ~l

~~~ ~~~ w.n irtftfl~, ~~~m(Cft{11l"tt

~ "",,...

crns~lt(t{: Cfi( :er Qffiff elql!!SU g;u~ n

~ {1l{{1ffi!{«~rtt ~i~ ;q ~~~ II ~ ~ n

~(1:f[-~ ~! at~(tttt' ~f.t ~l'T ~7 a{.(~~q~ ,1_

, .

,0 q~t;cr «(q(t(O( ana ~ra I

M6+r;rpr m ~ ~, ~ ~ ! ~(i1~~ ~ ~~ltctI ~ ~.~

~ir~~~~CftfTln1,1I \ (

smi ~ i=R «~~ :q CfiT n I '

~ dtil(<:J6 ~ ~ em :q it ~: II ~ ~ It

. ~~ ~ (I~Gfitj{ a:ril~ ~ Rtn m em l ~r

~ ffi~, ~(~{t+( Ff! ~ ~ ~,\Iif~~ S~T ~ qOl@i!1 ~ ~\~ n ~~ II

..... f'\lI

ij"liftlf tfiJ ~ ~( ~1&f~=if~'":qOJ CflOffiI II

~l1ftf~~~~SM~I~ II ~~ II

ll(t{{-~ ~ ! ~(~\l~q ~ \ilt ~, ~ m efl(q I( w~al~

'" ...... ~

~(1+qt ~{ ~ ~ ~ U l ~ n

~:mr ~ ~1~i1~ -t~-OItt1-· • II

etl31tl( ~~qRl ~ ~ ij~ U 1~ II ~ lWlf~~ Cift~1 ~ ~ • (Iq~~~ awrr qFf ~ tfTffl ~ ~:fWT ~ ~ tit ~ CRT ~ II , ~ II ~R~ijJ~~~ II

Cfil ~1(~tl~ \lftut ~r ~Rt~lttlij: II ~ ~ II lWlf-- q"i(~ii - ~~i{U~ tfR1 ~ ftm ~_ Wr ~~~~~~m~ln~, II

~: ~ illl~CfiI~~ ~ ~ ~ ~ n

fifi ~~ :q (ffii~1 iR ~ II ~ \9 n

~~-~~~~~~ffi '"'~~~, I

~ ~ a{R1 ~ ~ ~~Ul(~'" ~ ~ ~ II 1~ II ~ ~ ~ ~'ttt{1ffi,~:qil ~ II

,,~"" '" '"

~ @[1T( Q tFf ewq, ~ttillJ er U 1 (; II

t,. _.,. f ~

"? ...J t J t ... I

I~ "" ... ~ ~ \ I,.. '1"'" I t.

, _ ~N(l~l(ll~ 1 I', ,~

; - )l(tl!-\'R ~ f$tRt~ m \'fur«l ~ ~ ~1 ~ ~. 1 -~ ~q ~~~1 ,~i ~:a: -~~ . a{N m "~~, ~~(<<~ \Pr.

j • ~ ~; ~rif'[ ifRT f$in m CRirlll , e It .

~ . ~ .

~Illl \lfl;~( ~r ij'( ~( Cfif ffr~ ,

~ ~ ~(~I~O(~ :q \t1iRr It

~ffi ~4 Mi4~~( ~i~~: n ~'\ II t r

~..:.~ ~1 ! ~ ~ \ifl~¥l¥l ij~ ~ m ~ Cft11 , ~"NU1:tt Gf~ \ROFPl UllN ~(tf ~m ~ mt ~ ~ ffi~lm 'q{~, fcm q:i(1t ~.~{~?~~~~lll~\11

;i! CfiI1{) ti1~ ~ ~lfRWtftqMq( U ,I

Cf4: ijewflltfl«lst tfit ~ ~ ~ It :to 'n

, r • ~r~ tp{~-~ S1I ffi m tftTT ~ fi m ~

~ .ffi ~~ ~Of«~R Cftft~, a{R ifRR~ tp(~ ~'{ ~ ~ . {m'1ff ~rl n ~C n

- ?

,\ ~ fifi, fetfq:p:ii.let1t ffir tfif ~~ II

I 'tfit IfWt, ~Pi:tt'"~ ~~PFt :q ~ n ~ 1 II

'vi ~~ ~~l I il~ ~R"'R N~N'~s( ~ ~, ~ ~ ffm~tl~ ~ ,~~~ ll¢ it ~ ;;lr~am

\if(~~ it1t ~'\it ~ ~ It ~ ~ II

Frcf~ :rJ ~: ~11l=t[~ ~ II I ~ ~ ~4tffi feti ~ ~1~ II ~:t 'II

, ~l'tI-,llfii~ ~~ ~ f*~n Wf ~ ~ IF.f ~ ~~ l if .: ~~, ~ ~RN+t irff{f m ~ -m ;r~ i(l{rtR ~ I ~~IJf!~~ijfffi~u,~u

I

~ ,

, ,

"'r .L I

" ,

~ l

, I

lfAla1CfiMWil ~ \ '

. lWfl4~!\iiI~~~~~~'~ ~

(NImrm~Wfm~~n ,(! II r

tfi: ~~ ~ ~ tf( ~ ~IRttflll

~{ mr ~ tfi) ~~: Cfi~~ffi :q ~ " :t \ II ll(t1l-~l 'IN 'I~ ~ l, ~"'r ~ ~~, ~ ~ '['f~1 ~ ~ affi ~Wr ~ ~ ~ m ~ \it ~ ~~ri'~~meft1T~n ~\ 11

iRlffit ~(41:q'"litSi ["~ ~ {(tff: II

~ fjf ~~~ ttl~tc(( ~~'1 .. ~'i~ II

Cfifilffi Cfi~(i{ tfii ~R1~!llfCft1( ~ n ~ 0 II +m(-~ ij(=il'1c& ~ ~ afI ~ ~~ q-m- ~ ~

. ~ ! m ~mt ~~, :sit ~mt ~J¥f:sfM ~. Qqt M~~(awr~~ctt ~~~Gf{t(4n ~ ~ ~ ~~U ~O U

CfiI qtn ~~ tfi®:il~: 11

CID fcti~~~ tt ~tmn ~ ij ~ ~qtffiead{: II ~ 1 II

~~~~. t-~ ~f'\.~

1 l{(tl{--~ij"P.P'l'(~4i"'"'q ~~!~, QQl",'I ~ 't;1\ ~ ~7 \3\{{ 'M1 Q~l~"

..:),. . - ~ ~ ~,..... ~ ~ ~ ~~

~ ~l QQl'll'l ~R ttl ~ ~7 i¥1G€fi~ ~\, ~ &1 Gfl tpr~ ... ,'1

-,l'16fttp1 \1~'ttd~ f$trt ~ ij9 ~ ~ l m ~ ~ ;;~ U ~ ~ II

cit~: Cfiil ~Rl \i("~1(i( ~~~i~w.tIl ~e;fltt;'iitt: ~SC44Iq(i{r. Cfitl(~: n ~ ~ U

I ltfl1T-~ wfR7 G1("iI~", ~'1PJ:, ~,;((W ~ an~ ~~

GiiCIl, ~~ ~ ~ it~" ~~ l~ . , ~

tt((I\q " ~~: Cfiil~: _" I •

~ ijf ~ m~ ij!fm lfSI ij~: 'r~ ~ Ii

. \

~

~ 0 ~ ~('tNol 9lo;pjo I

- ~~ ~ "jq~~ atR ~ Mr \it ern~, $I ri"ftmQoltrl ~ W:n m ~ ~ It ~ 0 u

ij~Q{al ~ cfit M:q,{~ ij: ~: n

It:q tpti6'1't131 ffl~ tler~t£4 ~ n ~ ~ n llRI-ijfJ)\' 'lR W crrffl M44I< ~r ij) ~ ~,~ ~f.l::tl!

~

\\+{afi'¥t ~ amt'T ~ & 11 "', u

~r ~ ijift M«(ijl(t Cfff :q n

"fch+\fi~ ~ fcn+iql~tf ijlil(~ II t(t{ n ~1lU,{;'fietfi( ~ • M;,\(({ ~ m 1JW ~ tffi~,

.. \t'iaff4 t((*t'll ~ m ~ In ~" 11

Cfi! iji~ \{q;_f~ lip ijl~RM~ilqolJ{ II

...... , ,...,..... ~"' ,

Cfi q ijf~<q{{: «Cf ~: ~{Cfiqol I ~ ~ II

,...~~'I''' ~ ~ ~~"

llRI~""""(~ijj~lif ~t~ f.Fi£t "" ~~, ij~ ~tl'1 ~1~ iJ'f ~

~ ffi ~, ~iNtrr 91ffl ~@qtR 6f£Uf ~~IiI~ h ~ ~e~t(

~~:\1~~~~ U ~~ ll ·

ffi ~ ~ ij{~OI~lRlehlgCfiq: II

......... ~ ,... ~~

tffi 'Il3II Cfi ~ q ~: ij+tti=(Ri(~ 1\1"~~t II ~~ II

~~ QtlRTI ~ ~i~lJI¥f ~ 'mOT f$trr m ffi~, ~ ~lil~ Vir ~ ~1+t41€fil fcf;rcfi ~ m Vir ~ ~ ~ «;

~

~~ II ~~ n

I ttl¥( fcn~~ ~1i1~~ttI ij'pf\: It

-cn~lffi~q~ ~~ffi{RtQ: II ~~ It

~~ Wli,U'iil ~ f$<rr it <f!{[~, ~~ tWi: ~(~ m ~~ ifR( m tftf( ~ n ~~ It

- .

I ....

I

~ L

• I 'lmIl-~~ ~ ~.1\ to ~

~",' ~l~'J]1 ! ~ l'U~~l'l Gyefidq(ISi ijRepif qi~]q( «I ~

~,~~ ~ l[(lf 'fit aiR M arr-R WrHn iffilll l!~ II

~ 'ItI.,.... ""

''i(j~1'?:l'm( Cfiq(~r Ulifffil'f II

". ... • ~ +. ~

lCfi ~~ ~1J1:q~~ lCfi !FfFil ij\Cf ~qJ II ~~ II

4l(tTI~~ ~ I ~~ ~ ~ WrJ R'f tfiO tN ~ij~ , ~ ii£1tftturtFt ,~~ ~ m ~tfI l, ~~R \r:( ~ ~ S(qy( ~ I

~m~(ln~GIl ~

,~ it ~r ~( 'ij(1'ltqPI~ :q ~ II

~ ~ q cfit • UFf: ~ II ~\ II +r(tf{4:(4f~ ~ ~ ~ GfI'16fil4l ~ ~J ~(¥faf~ ij: I

~ f' "..,,~~ ~

r~5~ ~, ~~lij(t!(1 ~'.-i f.l iji( ~ ~ n ~ \ n

WiPit ~l'f~litl{ ~:qijl~ :q ;it ~ n

, tfil ~ m ~ \Sfl'iil ~ 63(Qr II ~o II

+w1l-~a:qU(i1 ~ fcttWr ttttlT «r ~l, \il1~ctilSfil ~

wffi ~ men fW, ~ ~ <i11~~ ~ ~ ~ \it

~ln~o U r

~{: ~R"6"1 fcIp.J wr: $FI~: IMIll \

qct :qlrlflR (l~~' {1~oltl1 :q -4t ~ II ~, II 11{l1U-fl~\(~\srfi~ ~ ~1'Pf( W« ~, ~ ~ .

~!~~,,~«(~ofqtt~~~ffl~ll~' u ~

\ ~1'l~JR :q if!{{ ~ ~ ~ It

~M~t~«~~rt~+R: II ~~ II J I '

+r(t{(-~ ~ ~ fu ~ am i'{l ~ ~ ~~ ~"tlit:r . li WIT ~ iro iR ~ Q;t 'iFT£ U ~, l\

I r

I

,ylttla'Riit~ I '

,f .~ ~ ij Wf'1I ~ftf ffi: n tJittn;ffi ~(~R1'fl'1\~ _~ II ~ ~ n

lWtT-~ ijll{if Gf~( ij{;6( ;e~N~ srcmT ~ rtN( ~

·~nq:~ ~ ~[ ~ ~¥19{;~ ~ ~ ~ '(&Iii ~ ~ ~ ~\~ 1t\i{~ WI ,\'£( ~ ~ m ~ tif~ ~ ~ ~ U ,?t " tWt ~fet-\lRt ~ ~ ~ It

~lR q~'l~iFr ~ ((qoltll' II ~ ~ II

lWfl-~ ~~~ ij~ ~ ~ 1l~ ~ ijif. ~ ~ \S f$fu \if~ firqm ifft \~ G ~ ~ ~ 1WRI '\ ~~ ~~ am ~ ~ 0 ~ ~T i{~+ ¥t't@{t WfUl1p ~ II ~V n

~:~~~(~\;~~l ~~(g{ qq( n

~{~~( S~: ~~:q II ~~ n +T{tl{-~:~ tqw ~ ij« ~ ~ ,GfI~i« ~ ~ ~ WIT ~ ~ ~ ~ ~:~ ~~T, ~ ~ ~T 'WIT ~ ~ ~ ~ \S ~~ i\ii( ~ G n ~tJ\ n

~r~~~{ld~ ~ ~ ~ II

IJ@I ~~~Fi _ ~Rr: II

~I tTWf~ ~! silmr §'ft~l:: n ~ ~ n ,~qy-f.r.:t ~ \ ~ ~( ~ 0 ~ ~ ~ m 1 ~

ai'1;ft~ffi W'IT {«~~ e-tfuT ~i ifFPIT 1 ~ ijij ~ i ~ _ ~ ~ , ~ ~ ~ *l~'f sfffit, ~ spfq W'IT ~ ~ _ ~t{ ~" ~~ffi?cq 1 G: ~ ~ ~ W'IT ~ \ ~ ~ art~(t Q{i( 'fRill - ~ 0 ~~frf;ft I ~ ~ \rqol,l effif ~l 11 ,~ U

§:! ~ijj ~llIli~ ~i(~) ~ U

$(Rffiltf(q: ~IQ! S{1ffi*l ij fcl+r'lttTJt: U ~" II

- !

~(~til~(~ I ", R~.

r

11I'lI-~ rfr.t ~ ~rif ~I m ~ Gil ~Uf\ ~ ~~

~ ~ ~ ~ ~\S(t¥I\' am ;r~N sNtur~;

,

ifr{l ~ w.u II ~ 0 II

~ SRl~i\t'*Rt+t(~ ii((QS(fii~ w:to ~'tt6.lttW;J~~t ~

-!t. ......~ '"

fCOtt ~ ;{(ij['ij~: ~~lQ~('1! II c.... U

,_

~, ~ ~(l.{Uf i[(o q;jo I ,

TitUJift ~ ~of.;iI;t.l ~ IJ~ ~ 'I alR ~ ~ ~~ ~

.tf~qi(f~ Firreft ~ ~ qtijt( ~ ~ n ~ u '

~ ~ {I~: :ru~1 ~: II . ~~!€IM~Itk: ~'ilfflI(~ II Gt. II lfl1H~ ~ oit oit ~ ~ i3€'tid Wt ~, ~~ iI

~~ ~~~ _~~ ~~ ~ ~R;~ q;1{;f1 ~illaNw~ i€maNW~~~ii(t~~ ~ ~~an ~~Q1f'iTR ~~aniil~~ an ~ l

~~~~~u~n

,

~ ~. "'"'

ijRFiijRCl\~wqRt{qt~(ttP(: n I

~~~:~~(*l_: n ~ n

- lW({1R ffifpt ~~IIt{ «·~m ~ =ttl\ ~ ~ ~~ ~ l, ~

~Ifflft cp.n ill * l n , u

\ feI'1~I\1r*l ij ~ fR~~: II

~~~~ ~ !\ &.?n:n~

~{iijM~tt: ~: Cfi(1'l~I~n~\1"'1: II \911

llRI-~ ~ ~~ffi~ "mt ~ ~~, ~ ~~ ~.~

\ ... ·"!J"I"!'trUqu~I+1i3iISlI+( ~~. tf'qr.j( iOO ,\~cTfift, ~m t-r \[$ ifi' '

~ l cpR Sfirct an~ ~ Gil ~)( ~ ~ ~ ~~ ~ l 1t'S1I ~

~ ~: q(4~1~ ijl~~("ii~m: II

_ ~ "a{{'{{m: ~ ~ Jjl~( ifJIll( II G II~ ,

~wu: .. q"AA' iWI ~ ~ ~ '3ft<i ~ aucl{~ ~,~ , ·it·l~(($ ,Rctt Cfi\~~\~:sil ~ ~ ~ etRf( ~ ilC[Uf ~

lit~~~~alR~ ~~~rsWr~tU~~t

\lt~~_~11 ~ II " '-, "

I I

~ ~1'ft~OI ilfo ~o I

l1Ntal'lu@l ~ I ~ \

,m N«1I1~t1lffi~~ei,~oflffi41 II .<

~ttq(~~: ~~~ II ~,

iRtfi ~ :;.r ~ ~ ~ oillf§e(! n ~ ~ II .

~-~ ~Tf$ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ijDJ-' ,WrijGfijUf~~~~fi~~mn~~~ l \3i ~ tn!~q ~ ~ ~·lq('1\ ~ qm ~ ~ ~ at~ Qtt(gii ~elR~Mt~l~~~1I ,G n

~e~l:q ,

~ ;pfl ~ €fi~oUcti(ltf (1~iFrI~~Si{(~ler.. 1 ,

, ;ntt n (1~Jlt{ ~'4JM~(q f.ro~ +(ffi~q(q"

~:~~n'~" I

~-~ ~ ~ ,w ~ 1t-1~ I q. aum ~ "~t6pt(

~i*~ ¥11Jcr~~q(~ am ~~'1~t+I( ~ ~1

• ~ '\~ ~ ,,~ ~ F.r:r.:.; ~

~ ~ "aJ' sn~OI iJt tm' ~ ~ ,~ "~9Ie (\fT~ ~ ~~~~--I'

~ ~ ~'((i\q ~ ~ ~~t'l( tpW ~ ~ ~ ~ aum qij ~'ii ~'f~(\~~auqtffi~~am ~~~'i~I\~ ~ ~ ~ m~ qij «~qt ~ ~~f.f'(\ ~ ~ - ~:~

;m Cfi~q~ ~ ~ ,i£'fttI[\ ~t ~ tl , \ U '

ij6RdR~'3i'1It( ~~li ~Pf~M'i(~(i~6Cfiltf 11 ~ ~~~RVlllT ~~~qt1~:t( ~Ji~~~U~ 0 n ~-ijtU~ ~ ~T tp(~~(a, ~ smif '('AI(t ali,

.~~~~~~~~~m~,~~ am

t w~~aiR~ ~, ~'Iw\tf, ~j a{)~~ ~ : it« ail am q'z{I~Ji( ~ ~ ~~t+I~ ~ ~ II ~ 0 n

: - 'if.Tiilq(~ ~~~ll1lijqle1rq sit~q~fi~jq R---(\1ff-R II

" ~J{'"Ji~lg~qij~OOntJitlqlsrn~~I~ ~n~111

¥

1l1~lilq:;lij~ , 1,; f{ 'l

- • ~~ QJr ij9 ~ ~ ~ 'iRWiIf ~ ~,Wli

~ ~ ~ ~~~q ~~Ol~l ~ ~T ~ II ~ ~ II .

~Rfti~ ~~~l('q f{W (Mf I II

~ "'. fif R

~~PUij(ttt ~T ~qleq Cfi \iI"~ II =t lS It

, llftfI-W q;~ ~q- ~Jql, q ~ am: ~ .. ~) f$ a{GT ~ t{q ~~ ~ ~(~Olqi, ~T ~ am: ~ $lQf( ~ f$' f!l£ ~ ~~~ ttffiWJ W ~ ij¥f~(tt' =mr ~ ~~U,\9U

~ ri'~~jtH i4ittltii iQltl5i$i~ BJqtliil~i'4~d~d ~ ~:~t;:lI~n

- , /

>

- ...

~rtlalf$((1~ I' ~ ~

,

~~M~Cil~~U ~ ~Iq"if"~ ~qma4 ~ It ~~ 11

lWlT-- ~ ~ ~ ~'I~((~I ~ W ~. ~ ~~,(~~ijT~~M.~~1l ~~ U

ttltqtq(~ ~Ili _Sttfliif.'1l{ ~ n ~~~itqoj~U~~1I

l(Itfi-Gf\~ctit ~ ~'I~\(€fil A~)al(S\q ~ [! ifltt t;i( ~~.

~ {Kq~i( ~ ~ ~ ~ ~ w.t atffl' ~ ~'ICfI" ~~·"~ft~i~ ~~~.\ 3fq($\q ~ Fmlf~ ~n 'J)l~tpl m wtr ~,~ ~\'~'"P ~~~r

~ ~ ~~ ~a:og~t( ~ ~~ II ~~ II \

ijt~4O(1?t_: ij;n~~: II

~~t6'1~ ~: «I~ii(ij{~(f'( iflltl'1: n ~~ n lWlT~~~~(fCf ~ ~ ~~ ~ ~ ~, ~7 ~,q~~, ~ ~ ~ ~'~'1~M ~ ~1W \if'f,¥~ ~ ~ affi ~ u ~ ~ II

.: (ittili I~~ ~ «ffit ~ n

tifl'ltfq( ~~4i\t4 fti iilfloli ~ II ~~ II

! 11JtIT-\t~.17\i1'l m ~ J ~ ~ em ~ ~ ~

~ l, it 9it ~ ~ -~ ~ ij~aR ~ ~ \I'f \il1~fI CN[, I

~. ~ ~ '" ~

am ~n'H ~I~ql'fll ~ ~ ~ II ~~ \\

~~~~ .. 41~~1t It ~(4i(ij(jCijl'1Jl~~ ft\"lQ:qqq: n ~'\ U

l(Itfi1~'f ~ ~ t'I(Olfj\Q mif ~~ ;~ m, ~ ijg{ifitffi; N11(q ~ ~~, ~4ii1'ift ~ ~ II \\ II

J

• f

. ...,. ..

j I

, '

, -

"(~(€('lijWt I ~ t\

~

I 1fRI~ - Ri\ firettr l1lTt .~ ~ ~ ! ~('l~1~( ffiW{

~ ij~~('t ~ ~ ijt ~ \(q\iftft ~ ~ 1ttl1 U ~ 0 u ,~

~1~t:q~4 fiPl1~~I~-: ffi! It

~~tUR =tf ~\l,~ f~~q[Q~Qtlfi: II tt~ II

mr :r(' "':1:" ... ~ ~ ... ~ I¥ ~ ... r ~ I

~l , ,-{f1\1, ( ~'1'1 "lffi'ij' ~lll 4.leN~ ~ ~,q ~ ~.I'1\

~.. f"\!).. :,\(',.....:0.. -, " ~ ~ ~d·,....~ ~,,~

~~, \M~'r.ti ~ ~ Frl ~ if W. '1\1 J~ Wi m,'1' i~ ~ ~

;fR~ ~a:+fUT~.~~ II~' U

~

I ~EllR~~_~U ~

tI~16~",~~ ~~ltefrol: ~T(: ~: 11 ~ ~ II l{lttl~(q~ ~~ ~ ~ ~ 1N ~ amR ~ ~rnm ~ \lZiJft am ~ ~ ~ ~ m~ ~i ~ m g;{~t emlif ~

" J, ~ ~(tflt(°l ato '"to I " · ~ I

lfl'fl-lfIifI ~ ~ Gil ~ ~ ~ ~ ij«(~ ~ ~ l '

\ W ~ fct;r ~ ~ ~or ~ flr=iip ~ ~(ala ~ II,~~ U '

Wi~flfl: ~ «U ~ II

~: ~~q~~{f~~'tf'i~~ ~ II ~ ~ II

~[tlr~l~~~ ~ \:H~~~) ~ _ m%f ~~ul~1 m ~ ~r ~ ~ ~ ~9fflfr Rm ~ iN ffi~ «cTI, ~ II ~ ~ 11 ij~rcr\ifJ1T?t !f)ffi, ffi ij~~~~ II

~~~~~IiR f{fffiI ijf~ ~~n n ~ \S U

~r-~ 9nltr ~ ~ ~r ~ FfR ij~~( Q~ ~a:~ol" · ~~~~~~~ ~m~w.n-~.~~Rm ~ ijr \i(Pl~( ~ II ~ \9 U

fU~~(:q{11R{~{q:(~{4l: ~f.f: II

, ~ ~~:!¥Iffir ~fitulftS2~Ii«em: II =t~ n

f' ~. ..,..:'\ 1.-..... r

~l'1r~ +"'( ~ ,{11~ .,if(q;l ~ ~ aIR '\~ ~~-

Rt ~~ "\t ~~ ,~(\~~"

t 'cp)(i ~TR ~, ~~ ~u ~TR m tf ~'r'n ~ ·'·U~ G:, (l(\

~,~aJij{~(~~~~ U ~~ n ~

~ em tMltli( ~~ijijtil If ~1fRl(Ottf( fflCfr ij~ ~~: II ~ ~ II

~I-~ ~ ~'i(OI ~~ ~ ~ ~ Gfffi1r S{1r~ ~ ~ ;hj~~t ~ll. ~{ ~ m ;tfct

~ ~~ ,q~ i!~~( \it ~Jf~{ e-~ ~ ~« ~I~ ijqPi« f!~ ~-

.~~ GfI~+l~ - 'll\ ~t ,n ~ '\ U : '

. , .

iQWl~m~11

~~ftioi'~R ~ !t~: «~~t11 II ~o It

< 1

" J f

~ , ,

1l'1'1~~. I ~~ \j

\ . .mr-~ q{\ ~ \~iiifl~ ~'~ !{W ~ ~:nI iiRUT ~ «l !'W! l ~ ~~~ ~~ 1fIfcf ij( ij«lffl ~ n~ c l(

\ ~~~~~~ffln '

~: ~~~ ~ mCfil{~~: II ~ ~ II <

+r[tlr~'{ ~* i'I~,q'r ~ e'f) ~ ~ ~ it ~ l : ~1~ a{~ etftH 'cf'f ijt afWt ~ l ~ ,~ ~m ~ ~ , l~ar(~qtR~~~U~"ll .

VJ~ iR ~~ ~ ~('lCfi~l{Ofm: II

, ~m ~I\if{ 00 ~~R1: II ~~ II

~l'1r-m ~~ ~f.t ~f4f ~~Uf fi~ 'l~rr ~ ~it fflal~ J ~~ an~ff\ ~ mst ~ ~~ ~ 9WT i'« ~ ~ n~, " ~ wft ~ _ ~~ ~ ~,~ fer§: U

" ;i1 ... ~ • ~ r-; r-; ~

, !ffi1! ~ (Sftfl(i\il~~: ~F1l~~v'1l1Cf(~~¥.I~lt tt~~

_ +TfCff~ ~ ~ qff (Ifl~ ~n~~l ~~ ~ ~

'aneWq\ ',~ ~" ~:'R? ~ ~~ ~ uit ~~ ~

a::.:-~ ~ H ~ "t--.. ~ ~ ~ f' '"

l'1l"ta'1'1' ~ ~li\Ot ~~Jq'S1 1i( 't1l~ tCff.f~,\3fR '11~~ ~orr'iNI!SK '

~m~~~Wf~~~~ijf(~+l~1Nl\ ~~ II

~fir JR7~rra('tJr~'~~ vof?dqijijt~~~:d~'d :at(aq~arij4'" ~ ~ltJ=rll{¥OI'(i1\Iiffi'~mnif lfentr ~q': ijTr:nrr: II ~ II

'9~;~~1 ~lt4iijFi~ teffim: Wfot ~·ff1~~ II

, « ~rMR: ~: ~~~[ ~ m: II 1 II

i(Rl-~~ ~ ~ ~M ~ Nffl i1lf ~Pi R ~~~1Nm~I(t~Witl~ an~~ ~ ~ ~l I ~~1f( '-RI:PJ{ ~{~(~ ~T~a{~:s:r'ffiif wr '~~ l, m f«ta:

cfcrQ l, ~t{""" amff ~ Ffff R.,« \fflft ~ ~ " , \l

\

~~ ~ \('1I~OI ato ~o ,

- .

.

ll(tt(il~Rf,~ I

I

• •

• •

~I(utMli: I

~t«1;g~91;;r ,

iijl'1({§~I~~ ij ~: ~'~'fl~: -u ~OO~~fff~ U ~ n

+wn-~~~R if~ ~ ~ m ~ tffif~ 1Wl'rr 'Wftr ~~rifRt- ;p~ S:'f atlR ~q SJR m «9 ft{~ <Ill ~ fit; ~

~~~~ 1N~~~'RWl~ll ~ II -

~R{~ullij~ II

{f_ i~I'"&liit(\q(fI~~ U ~ II

+wrf-FM{ t{i{ ~ ~ ~mn ~ ~ ~ ~ ~ \t~ fct~ ~ 1ft \~ ijffl ~ lTFf'ff ~ 9(1Jf ~ feR;uUTI ~ ~ ~U~lt

'" ,.... ... ~"

~~ -iifl~-tit ~ ~~~tqCfiltR II

et~M\il~:g~~~: II ~ U

mtrr-~~R:TWRt~~~ ~~~ ~ 1lt~ ~ ~ ~ aJ '1if~ ffffi ~ a{lim ~ ~ m G1(~ ~ft~Q9~I~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ fflt; ~ ~ \Tf{'f$~ m ~ CffcfT 1llll It ~ U

~_~t{ar ~tl~~~ n QlijJ.Uifl6' _ ~ ~~ II ~ n

I ' ...

~[t{r~ ~ Gf(~,I~ ~ IJ'TI ~ ~ ~ ~ WPf-

4i(;p1 ~ 511'~. R ~ rwR ~ ifl'T[ _ e\{ en~~

~~ " ..... ".,.~~ ",~~,~ ~ to ~~

~1'I'"Pl ~llq ~R,(q ~ ~ ~\1l a{1'{(iii,'f·~' ~t ~ ~tl:f·~Il3"l'l

, ,

, ~r1i€pp. I ~\tt

\ I

I '

(1'1:q .. ~q ~ Nqq~'lI~lij: II

~ iiI~I~~IR~: q: n ~ g~ ~ ti"lfl'! II ~ ~ II

, llR(~,(~~"qq ~2 ~~~~~,~ ~J

~ " . ~ ~ ~~ ~ ~ ,

~ ~( ij~l101~:qi ~. Cf4T G1,,~all"~ \if\ at,~ \Q~'{I' ~ij, til .

~ ~, m ~ ~R$rgf~'{ ~f;r ~ m ~roitr ~, a{{~~

~~n~,\ll ~

. - ~ ~ i\itffl \ifF1~1ttiff~)n

.. ~ " ... ~~ .~~ ~

.. I ~~I:qR61~~' "1UQ: ~gl\l! ~ II :toll

~-~ ~ ~~rolti ~ ~ ~ ~ ~~atRR~ am: ~~~~~~ \(q~~l~~,~WT ~~ , ~~,~U]lf ~ ~ ~, ~~R ~~ ~ ~~~II,o U

/ ~1~~Iff1~m Rmm ~(+fijilfij! II

1 ~~~§f.t:~~~~s~ II ~~ II

~-~(qaftq ~ ~\ sftfij a\{ ~ ~ ififN ~ ~ .. ~m'fran~~~qm ~~R"ffr~ ~~ 1ffIf ~ m~~ ~lif ~mW Wit fifi ~ II ,~1 \I

~ffll<W1Ftt.t ~ ~ttt~: It

(l~tnaifiq~~~ ~it §M6t1~ II ~ ~ 11-

1Mf-~ ~ ~ cpf ~ wft~1J{ tit ~ fttW ffiu~

qur~~.~wn~~_n" "

~) ~ ~lpr ~Gtttili\i1r~ II

~~~ ~~~~'qGi1f1: U ~~ II

, ,

mf{lal;Ri~(l t - ~\ '

• I

, ~ ~{tf(-~ 'ltifCA: -1 '««R~ i!"a:RfPPffft \(~'f( ~ ij\1R~1f ~aJq~

'~ ~ ijg~ ~11{ra ~ ~ ~ ~{t tRt ~ ~~ ij(4tii' "R~~~ ~~~_CNltt\l~ a{~ ~ irvnl~

~(~~~qe~ U ,G: II .

~~.'1f6~q ~('Jfr~~n~ II

.. - ,

~-+n~"""'tt ~ \~ ~lf~ ~~ II ~~ II _.'

+r(t{(-~:~~ ~ ~'N \1~ 'f Sliti' ~ m .u~(~fj~ ~ l

ftr« ~ qi~ m wfr wft ~. ~f.fi{ ~{t*t m ~('1~;i( ~

'"\.

tfit~ ~UI:.pl It ~ ~ U

, ij~e3Itstrl{<1fI ~F&:: m ~ ~~ .II

~~tOOij~m G:ffi 11 ~~ -u I

~{-~ ~ ~~arr ~ ~ffi ~rs:~ ~[Cf~ «~ ~~ ~ mcfi ~; Fm ~[~[9(~ ~'R a{~ ~j~~", m

~~n~ou , ~r

fSfiRtap~ ~{~ ;q, ij\t(q'*IRr~ II I.,

to.." ~ r-; ",.. ,

~t:(~c:rt{l ~( !:'J·l"e~mr~( U ~ ~ , It . ,f. '

ll{ttr~riW\q- ~~ Fwtr ~~ w~ ~fif iifr, M mr- ' Cfft~tCf~l~m .1~ifi(if,\u~, II

\91~il{(RM1R _~(ttOtttt ~~ "

~ \~ ~WfN ~{ ~qCfl~~ Q(fimr II ~ ~ II

.... " ~" {' ~~ ,," ~~~

1'{I'1f-;W'( ~(~OT~ 9Wi' ~qQI\CR ~a 9'(" ,~" ~ttt.'1 ~lQI'

w( ~~[;P( ij~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ qG{ ij( ~~ ,

~~~~t%~~\n~,'ll I I~ ";r ,I I

m q:tI~ ~l~ qiijif lfl ~ II ' _ \

~\t1 ~~1{f«'~ ~( 'iRi ~{atf{ II ~ ~\ It ,'~

, t I \

-

II _ mqra~m~q I ~, '.

1

, ~4ji( ~ ~ ~ ~ ~OI(4'" <U IIiPI Wt ,m ail~~~Cffil\~'Fm ~~~~, ~ eppr~'i!~' fl'f \l~~ ~~( ~~, q; ,tWl ~ ~?:{ ~ l, i'Rl ~

"f~ ... ~' ~~ !,...., '~ ~~~ \

~ijGiJ'I~lcp[ ~'lep i3'q1lf ep\~epl ~ctle, atRR ltR~l~'( ,~ ... t\ ~\qt ~n~ \SU-,.

~ , ~~~OI~Ii1t ~flt(~11 ~~: II I

~s{I~I®lgffi \t~~: It, ~~ 11

-~~ ~ i:\Cffi ~a[ctl,~l ~ _ WiN ~ ~ fi·

ij[ ~ ~ ~ I ~~R~ ~ur\Cll ~ Cfi4;ft ~ ~ ~ ~ CFPr l ' ~M~~~~~mlJf ~ql\t~l~( eN tNl~ 1 ,~~~ ~~ ~<~,~~\iIi~~cfoJm~ ~ ~ l'~ <U ~r eN Tim ~\~ sql~(OI~ W+r ~ ~~ ~

."

{mPH m ~ 31fij[ ~ II i

\C1~[!t fwlq~Q( ~~ ~ ijtq(aJ: II ~ \ U . I

l{l1ff-VJ01(4( iffl-~ ~ ~ ~ m ~ Gil \tR snf< _ ~ @.Iffifm ijffl ~ ~ ti~ \~0R1{ ~ ~~ ~

qi$ ~ ~~tq{« ~ w1J1 II ~~ n' I'.

~ ~~,~~~ ~ ~~q(t{(<<~: II

~1f1~IJl41: ~ i=fli6~ICfi~~~'N: II ~ 0 II ~(tfl~ ~ ~$ tttiut\Etr« i~~ ~ crar WI' i~~U(;'

" cp.u ,awf( '"' _ t.fil'!~~1 ~ ~ ~ U g 0 n

~ ifi'Ct~lt"d~ 14'lHIIlt r.roflil'46ijt4?!\.OONa atf'(Q4'41(oi ~"'

I ~

~i(drdflii4~ ~ ~r'€m:c;q:~: II' ~ II '

,

, .

- I ...

, . ~

'J ..

-

.

J I

~(t1'tlttt Iii I

_ ~-~ u~·\i[I'tilc ~q"'!4f1~F1""'e( II

cfltm~: ,,~ ~ ~ ~' n 1 II

,

II L

, -

'\

I I J

, ,

• r

"

1'1 ,...

, ~(~tf!'€fil~t~(f I · J \ 1 I'

+wn-~ ~Efil\f¥(' ~ fitiN ~, ~ ~ ~ ~ ~' ~.wrOFPr~~~m iW~~.~~ U~,,,

"'" ' '" ". • N

~~1{'~~P:Sfll« ~ ~ ~: n

.... . . '

~r ~1"SCfilli~ ~ {(ij6e~~: n 1'a 11

~~~ ~~sfm~ fct«~~ ~1alt, ~~ ~ r:tM,leFT ~ Gf~ ~;¢lll , \9 n

~1 ~~ ~~'iIMq'{ n

~ltfllg®1 ~ tit f(lffi RW~~ It ~ ~ II

~~ ~ ~ ~~ ail ~ ~ e(a{~1('f iflq ~ (fqf ~ il'I ~ m 1$ iRtif Jtr ~, tmft _ ~ anra: af~

.~cri~~ ~~ \lll ~~ ;ffi{l~ffi M~ ~~,~:ijfq ~ ~ ~ ~ ~ ~

, -

;mm ~ It ,~ n

~~~Itiffi ~( _~) ~( It _~~~~~~ 111\ n +wn-~m~~~~~~tp1~t~~_qij ~ ~~Rl~nNr~iill~m~<Nf~~~ ~ ~ ijfa(<<~ ~ tpf~ ~ q ~affi ~ ~ II , '\ n

ttWm1 ((101«"1'1 ~tf(ift16~1~ ~%lR( II

fl~~t{ m al~ttlr ~'1~I1;st~PJ: H ~ 0 II

lWtI~ ffi~ ~ ~M ~ ~ ~~1iro,

~ ,.. '" "'''~ I~~ ij .....

'~~l qar ~ ~ ~ Gtl~qil '1I'.flEiCP ~ i{O(t(W ~ ..

,.... ~ .... ,....,.... rt.!l~_~'" "'tI~

l' a:p( "'f.{Ulcpt ii(i!("g'f pm w:rr Q9~Pl9'ifl" ,~~ qe;It{( ~ 11l'I'1"

~ \it ~ qi¥i(eqf II ,0 n

"

I I

I' ," *'~; : ~~l'IRtJf a{(C.ro I

q~ ii, ~ ~" ii~1pn=tCIr(t(: ~ n

I ~~R~~~~M~~ I~:t~ U

~-~ __ ~tktf ~~.1ltr(

~ ~ m ~~ ~ Fi; ~ ire q~ cpffl ifR~ 'Itt ~

{R'l1 n ~ ~ "

iil~~GtlRt ~1Cfffir. ~1~OfjiRl II

~: ~Ii~(ffit~i \il~Ch4R~113: U ~~ It

I :...... ~~"'~ ~ ~~ ~

, 1{(tf[-'ff~1l1 ~( smr ~l~·11 'ffi( ':tl ~(qOl~ ~l'~ ~l i3RU~91·1

l, \(qUletir ~ ~ l ~ ;~ft:q(q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ftffi ~~n~~u

~ltt~I¥iRt ~lij"t~~i(ittl~I1%: II

Cfill:{itf~[seri ~~~! n ~ ~ 11 .

\ I ~[tfr-1fI'f'~ a{~~;~~ f!~ ~tT1 Cffi ~ ~ _ ..

.... ;:. ~ " ~~ "",,", ~ M ,,' ~

~~ a,1'I¥"r \ijf ~tp '"P~I \r~ ~ ~(~~l R~ Gf(~41 ~\1l

i~~ at~ ~ ~:~1 ~ ~~~~ 5{(ffl ~ ~ ~ auR am ~ ~ ~~m~~~ll ~~ U

R~6!{im~~~i?Uil m: II

, ql~tt1tq (1~((o~ (ffi ~ ~ ffl: ~ II ~ ~ It

~ ~q(-~ Gftm f;kr ~I ~ at~ ~ \3"q~R ~ ffl iff

Pro m \if~ i:~ ~ ~ ~ ~ ~ fP1Fft ~ ~ "qal~1 ~ ~ II ~~ II

~~~~~:ffi~~H

~~I~~Rl~~~~e)nwt: It ~~ n ltPH~~.~~an~~(ij_

~i~aM_~~~i~n ~~ II

'r

I I

"~~ , ~ ~q(qor:a{lO ~i~ I

< " -

~r ~'f Gfe(~~ ~ ~ ijqf ~ ~ ,~ ~ ~ ~ ~1 RffPl iS1f!(¥lfr m 11 ~, II

ijFffffr1'if :q ~ ~1ff liI~ii(lf-I"-Rt q~: II

~~I~]~qi{I"6~: II ~~ I~ •

~('tr-~~q ~« iSfal~ ijf8lq~ ~1 ~@r ~t ~ ~'

1TfJiff, fii«~ a-€f'ij ~~ ~ i(i \\ , ~:\Cf ~~ ~ ~ ~ ij~~iF~~~~~ ~ ~ q-~( ~ ~fiii! fijf[~~tf(~~,~~g~q- \l~, u

ij(f~M~iI~: II ~: CfiR~ ctro ~fRIFej'qll1mit II ~~ II

, ~ftlI~'1Gft ~ ~~ ~ ~\l1'Ri\q- ~T ij ~, ~ et{~ ~~{ ~ ~if; q~q,~ ~ fcFr ~ irfw:r~ ~ ~ ~. f~~w~~~~~~~itrn ~~ u

«fij'WfCfi~~ ~ ~1i~~ II

. .~ '"

f. :ttl ~itt~ld: II ~ ~ II

: l{[tfl-~ ~ frRr m, ~m i2 ~ ~ ~t ~ ~ ~ ;;4~( qR~ m ~ am ~ ~ ~\iIT~~~~~~ ~

- ~~~ ~1'Ie~~ ~ erqrff W~itR;fl~q-( II ~gll I

I I ~ ~ ~l~tg ~~ ft!t\l(~ u _ ..

I ~.~:q~~§~n~~n _ ~m--;;aN~ \(If~1 ~ '¥f B ~ ~ ~ ~ ~I Q .

~~~~~m~~~ffi~~ ~~

li~ifU('~ ~ 11 ~~ U •

fiir ~ tffi ~ ~ !If'Ji ~ ~ u ~Ifir~~ ~~tt I~qr Rm ~ II ~ ~ It

-

- ~(q(li,m~Q ,I

I ..

~I-~ ~~ ~{ ~ ~all~ ~ ~ 1i(itcT ~ em~ tit S[(Uf BIscH 'itTl Q¢[ \(+f~~ ffl~ ~ft ~ ~1~~tU' ,~

~ ~ ~~ ;i?:{M9'JI ~R Wf( ~ WI tf{(~I'1( ~~ ~ ~ t. ( mt;P~ Rq{ ~~1 Rffl~ ~~ It ~~ It

~ \1~ ~ISR iiq{fi~~~: U

ij{qtTffr f€r~ ijRrl~1 ~ ~.It ~\S II j I

~{t1I-'i2-~.'fUnriU.1r~~ '((+t~ M ~ ~ ~ ~~ am

~if. ~~~(ij ~CfaT m~~ ~~~,

..... 4

m~lltfl 11 ~\S 11

etiR 9if~ fufJ~ ~~lfIIm If

a~ ftmftr ~~ ~ ~~;fi II ~~ n -

l{rq[-;:rmf~ ~ ~ i3"~q- tRR em _ ~crl Wi"

ufffi ~ ~ ~ ~~ ~q \fiR~! ~i« ~(i( ~i( ~Cf\ _ J

~~~~n~' 11

. " ,~ ~

~~ (t¥{l.,vdi 6r Q ij~ er'~"~Uq It

~Cfffiij;m: ~~~{~U ~~ H ~m-fff« ~~ ~~'R anq Gfm tfat ~~~ file~eN

~ iftffl ~ml, atrffi tp~1 '~ \~ ~~ ~ ~R~ ~ ~r[~~~~\~~~~~~aT~fm~{u ~\ It ~ ~~sfil ~~~(fqij tR?~JfI(( ~«fcttff{i{: II

GfiTlif ~~ ~er~~~q ~~Reir ~fcR~m~ ~f(:U'ilO n ~ l{lttt-WPIl ~m ~ ffi ~ ~ftf{~ ~m~ a{($${I{CF1

~~q-nYo n

(fa' ~~(rd<rtlt~ arf~tg ~1*Ht[f~'";rff ~ttd€f(ad({~ ~ t{ft«l(cq: ~: u ~ U

~l(Ol{chl'5 ijlU8{ I

~ :: ill"

,

I _

(-

.. =»,..0&'.

I I

I ,

\~.' I I ~ "'I(tIOf f'if;or ~G l

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.