You are on page 1of 3

PROPOSAL ONDERZOEKSPROJECT

Verhogen van verkoop door middel van Augmented Reality voor online
winkels.

Aanvragers:

Naam en voornaam leden groep:

Bloemen Yannick..................................................................................................
De Wachter Stijn...................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
1. Probleemstelling en onderzoeksvragen

1.1. Probleemstelling (Geef een duidelijke beschrijving van de


probleemstelling zodat de relevantie van het onderzoeksproject wordt
verantwoord)

Is de huidige technologie ver genoeg gevorderd?


Is de benodigde technologie momenteel beschikbaar genoeg?

1.2. Onderzoeksvraag/doelstellingen (Geef kernachtig de beoogde


doelstellingen en onderzoeksvraag van dit project.). De onderzoeksvraag
is wat je wil onderzoeken; de doelstellingen wat je ermee wil
bewerkstelligen, m.a.w. het waarom van je onderzoek. De doelstellingen
moeten concreet en meetbaar (af te toetsen) zijn.

Onderzoeksvraag:
o Mogelijkheden van Augmented Reality.
o Interesse in de technologie peilen.
Doelstellingen:
o Aantrekkelijkheid van online winkelen verhogen.
o Producten 3D visualiseren door middel van Augmented Reality.

2. Methodologie (Beschrijf duidelijk de verschillende stappen die je tijdens


je onderzoek gaat uitvoeren.)

1. Wat bestaat er al?


Hardware:
i. AR platformen bestaan al (Microsoft Hololens, AR door middel
van Smartphone/Tablets, Oculus Rift, HTC Vive).
ii. 3D scanners bestaan ook al en zijn beschikbaar voor
consumenten. (CowTech Ciclop).
Software
i. Gesture technology (XBOX Kinect).
2. Wat is er mogelijk?
3. Het eigen product ontwerpen.
Aan de hand van twee proof of concepts via verschillende
technologien, 1 op basis van de Hololens en 1 op basis van AR via
smartphone/tablet.
4. Het eigen product ontwikkelen.
5. Het testen van het product.
In samenwerking met een online winkel.

3. Relevantie voor de opleiding/departement (Geef aan hoe de


resultaten gentegreerd kunnen worden in het onderwijs, voor welke
opleidingsonderdelen levert het onderzoek input? Hoe pak je dit aan?)

1. Interessant voor IT studenten vanwege de nieuwe technologien en het


programmeren van de software.
2. Interessant voor Sales/Marketing studenten vanwege de uitdaging om door
middel van het product de online verkoop te kunnen verhogen.
4. Valorisatie (Omschrijf de aard van het te verwachten eindresultaat)

Als eindresultaat zien we een spin-off bedrijf die deze technologie gaat
doorverkopen aan online winkels.

5. (Eventuele) samenwerking (omschrijf welke samenwerking nodig is


zowel intern als extern en welke contacten er eventueel al zijn)
Sales/Marketing studenten
Online winkels

6. Begroting
6.1. Duur van het project (1 tot 3 jaar): 3

6.2. Gewenste omkadering per werkingsjaar (academiejaar):

Jaar
1,2, Vereiste expertise % VTE
3
1,2, Ontwikkelaar
40
3
1 Onderzoekers 20
3 Sales/Marketing studenten 20

6.3. Bijzondere investeringen of werkingsmiddelen. Moeten er specifieke


middelen worden aangekocht om het project te verwezenlijken? Geef een
prijsraming van de kosten.

AR Hardware 5.000 euro


Andere Hardware 5.000 euro
Marketing kosten 10.000 euro
Loonkosten 50.000 euro