819261-u

Ruj Kami:- APRB/HR/NORIZANMANAN/0014 Date:- 07 Julai 2010

Kepada , Sesiapa yang berkenaan Tuan/puan, Per: PENGESAHAN PEKERJA

Merujuk pekara di atas, adalah dimaklumkan bahawa penam berikut dibawah adalah pekerja syarikat ini. 2. Berikut adalah butiran:Nama No. K/P Jawatan : Norizan Binti Manan : 880111-14-5674 : Admin Senior Clerk

Tarikh Mula : 15 march 2010

3. Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi kami untuk keterangan lanjut

Terima kasih

Yang benar

...................................................... (AZHAR BIN YAACOB) ADMIN MANAGER

Suite 1-1-17,Block G, Level 1, Jalan 1/50, Diamond Square ,Commercial Centre ,Off Jalan Gombak, 53000, K.L , Malaysia. Tel : +603 40219199 fax : +603 40218199 Email : groupastana@yahoo.com

www.astanagroup.com.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful