You are on page 1of 2

Tarmlabb

1. Syftet med krebslösningen är att efterlikna den extracellulära
vätskan.
2. Karbogen innehåller 5%(Koldioxid) och syrgas. Syrgas används för
att driva metabolism och koldioxiden behövs för att få rätt pH (7,4).
3. I tarmen kan man hitta Adrenerga (alfa och beta) och muskarinerga
(M3) receptorer. Det går också att hitta serotoninreceptorer och
opioid-receptorer. I blåsan finns också adrenerga och muskarinerga
receptorer.
4. Tarmen har ett eget nervsystem, det så kallade enteriska
nervsystemet och det tillhör det autonoma nervsystemet. Där finns
det också pacemakerceller som skickar signaler till den glatta
muskulaturen. Cellerna i den glatta muskulaturen är tätt kopplade
med gap junctions vilket ger en elektromekanisk samordnad
aktivitet. När den glatta muskulaturen sträcks då öppnas
kalciumkanalerna vilket så småningom orsakar en kontraktion av
glattmuskeln.

5.

Karbakol – muskarinagonist(netto effekt = kontraktion)
Atropin – Muskarinantagonist(netto effekt = relaxation)
Adrenalin - sympatomimetika (alfa/beta receptorstimulerare, netto effekt
= relaxation)
Isoprenalin - sympatomimetika (beta receptorstimulerare, netto effekt =
relaxation)
Propranolol - sympatolytika(betareceptorblockerare, netto effekt =
kontraherar)
Morfin - Opioid-receptor agonist(netto effekt = relaxation)
Papaverin - Ca2+ -kanalblockerare(netto effekt = relaxation)

6. Blåsa:
EC50(Karbakol) = 10-7 M
EC50(Karbakol+Atropin(10-8)) = 10-6 M

.... ... / -...--...... / -..-.EC50(Karbakol+Atropin(10-7)) = 2 * 10-6 M EC50(Karbakol+Atropin(10-6)) = 9 * 10-6 M Tarm: EC50(Karbakol) = 10-7 M EC50(Karbakol+Atropin(10-8)) = 10-6 M EC50(Karbakol+Atropin(10-7)) = 1. .-. / -.. ..-.-. . / .--. -./ . .--... --. ... --... .. ... ...-.5 * 10-6 M EC50(Karbakol+Atropin(10-6)) = 9 * 10-6 M -.