You are on page 1of 2

MATEMATIK TAHUN 3

TOPIK : BAHAGI JISIM
NAMA KUMPULAN : TARIKH :

SELESAIKAN SOALAN BERIKUT.

Aiman ingin membeli 5 ekor
ayam. Berat untuk kelima-lima
ayam adalah 12.545 kg.
Berapakah berat bagi seekor
ayam?

MATEMATIK TAHUN 3 TOPIK : BAHAGI JISIM .