You are on page 1of 4

Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare sumativă – semestrul I

1. Ordonează  crescător  numerele:  21,   2,   19,   14,   10,  11,   30,   29,  8.
Colorează  casetele  cu  numere  impare. 

2. Ordonează  descrescător  numerele:  6,  17,  21,  1,  25,  13,   31,   12,  20.
Colorează  casetele  cu  numere  pare.  

3. Scrie vecinii numerelor:                                          4. Compară perechile de numere:
                                         
7 11 12 12 23 25
3
18 20 28 18 30 20

13 29 7 9 21 12

5. Rezolvă adunările şi scăderile:

3+6= 2+5= 5+3= 2+7= 4+4=
6–4= 7–6= 8–5= 6–6= 9–4=

14 + 26 - 9+ 12 - 12 + 29 – 13 + 30 - 6+
3 3 4 5 15 11 17 12 23        

6. Alege osul potrivit fiecărui căţel.              

18 23 28 13 20 11

20+8 10+3 10+8 20+0 20+3 10+1
7. Completează termenul necunoscut.

8+ = 10 2+ = 9 24 + = 29 10 + = 13
9- = 3 10 - = 6 24 - = 21
19 - = 11

. ... colorează desenul............ b.... 2 – tulpină... Calculează suma numerelor 9 şi 3..... 3 – inimă...... 29 şi 8... 9..... corpului unui animal: 4 – floare........ Câte fete sunt la săniuş? Rezolvare . La săniuş sunt 9 băieţi şi cu 4 mai puţine fete. 3 – frunze.. 10........ 3 – trunchi 12. 14 şi 11.. a.... 8. 5 – fruct 1 .. R: ..membre.... 5 – stomac ... 2 – cap....... Calculează diferenţa numerelor 15 şi 4..rădăcină. 4 – ficat.. 2 – plămâni...Numerotează părţile componente ale plantei: 11.. Numerotează organele interne: 1 – creier.. Numerotează părţile componente ale 1 .. 6 – rinichi .. Dacă ai terminat....

Ordonează descrescător. calcul  16 ­ 19 operaţii 12 – 15 operatii 8 – 11 operaţii oral şi scris. ordonează corect. Efectuarea de adunări şi scăderi. ordonează corect.1. identifică  ordonează 1. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100. Descriptori de performanţă    Com­ Calificativul  pe­ Itemul  tenţa  Foarte bine Bine Suficient  ordonează corect. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0 -100.6.  Rezolvă problema cu o operaţie care  rezolvare parţial  5. recurgând frecvent la numărare 1. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen. confundă nr.4 Completează termenul necunoscut 7­8 exercitii 5­6 exercitii 3­4 exerciţii 1  pereche de 1.2. pare numerele pare parţial corect pare cu impare 1. >. imagini sau reprezentări schematice 2.2 Scrie succesorul şi predecesorul nr.2 ordonează corect. Matematică si explorarea mediului Test de evaluare sumativă – sem.3 numerele impare parţial corect impare cu impare 1.4 Efectuează adunări şi scăderi.4 Realizează corespondenţa între număr  5­6 numere 3­4 numere 1­2 numere şi descompunerea lui în ZU 1. I 1.6 1. Compararea numerelor în concentrul 0 -100 1. confundă nr.1 Identifică organele interne la om 6 părţi 3­5 părţi 2  părţi .1 5 părţi 4 părţi 2­3 părţi plantei Identifică părţile componente ale  3.3 identifică 4 nr. în concentrul 0 ­ 31 1.2  problema  planul problemei  presupune operaţia de scădere corectă corect incorect Identifică  părţile componente ale  3. >. total. diferenţă.6 Calculează suma şi diferenţa unor  4 perechi  2 perechi de numere perechi de numere date de numere numere rezolvă rezolvare corectă.  6 numere 4 numere 2 numere date 1. +. sumă.1 3 părţi 2  părţi o parte corpului unui animal 3. = 6 numere 4 numere 2 numere 1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 5. mental şi în scris. <.2 Compară nr. identifică  ordonează identifică 4 nr. pare 1.2 Ordonează crescător. în concentrul 0 -100.4.2. folosind semnele  <.3. Competenţe specifice 1. folosind poziţionarea pe axa numerelor 1. 1. =. cu sprijin în obiecte.

...................................................................................................................... B –% .............................................................................................. Evaluare finală ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL Rezolvă integral şi corect 11 – 12 itemi FOARTE BINE Rezolvă integral şi corect 6 – 10 itemi........................................... .............................. S –% ....................................................................................................................................... I –% ................... incorect/ BINE parţial corect restul itemilor Rezolvă integral şi corect 3 – 5  itemi................................................... incorect/ SUFICIENT parţial corect restul itemilor       Observatii: FB –% ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... .