You are on page 1of 1

Anexa 1 – Factori determinanţi ai reuşitei şcolare (Kulcsar, 1978, p.

38)

Orientarea şi
Rezistenţa Sănătatea Factorii Factorii afectiv- autoreglarea
la oboseală intelectuali motivaţionali personalităţii

Factorii biologici Factorii psihologici
Organizarea şi
climatul afectiv

Structura personalităţii Familia
Elevul
Condiţii
economice şi
Profesorul Reuşita Factorii culturale
Pregătirea
profesională şi şcolară sociali
prestigiul social Numărul
elevilor
Clasa
Atitudinea faţă Factorii
de profesiune pedagogici Climatul
şi elevi emoţional

Natura, organizarea Profesor Elev
Metoda şi dozarea cerinţelor  
didactică şcolare Elev Elev

Gradul de Îmbinarea Relaţiile
activare a teoriei cu extrafamiliale şi
elevului practica extraşcolare

1