You are on page 1of 31

B I Z N I S P L A N

Investicija u povećanje obima plasmana
motornog ulja “ZON”

Preduzeće “OIL d.o.o.”, Kraljevo

S A D R Ž A J

0. UVOD U BIZNIS PLAN

1. Osnovni cilj biznis

plana.........................................................................................4

2. Naslovna strana.....................................................................................................4

3. Rezime biznis

plana...............................................................................................4

I DOSADAŠNJI RAZVOJ PREDUZEĆA

1. Istorijat, vlasnička struktura i delatnost preduzeća................................................6

2. Sektor motornih ulja i položaj preduzeća preduzeća unutar sektora.....................6

3. Proizvodi i usluge..................................................................................................7

4. Asortiman..............................................................................................................7

5. Organizacija, rukovođenje i zaposleni..................................................................9

6. Imovina

preduzeća...............................................................................................10

II FINANSIJSKO POSLOVANJE U PRETHODNOM PERIODU

1. Bilans stanja.........................................................................................................11

Pokazatelji strukture imovine i pasive.......................................................................11

Neto obrtni kapital preduzeća...................................................................................13

Solventnost preduzeća.............................................................................................13

___________________________________________________________________________
_
2

Preduzeće “OIL d.o.o.”, Kraljevo

Likvidnost preduzeća................................................................................................13

2. Bilans uspeha......................................................................................................14

Struktura prihoda i rashoda preduzeća....................................................................14

Obrt sredstava..........................................................................................................16

Pokazatelji profitabilnosti poslovanja.........................................................................17

Kontribuciona analiza i prelomna tačka.....................................................................18

3. Bilans tokova gotovine.........................................................................................18

4. Zbirni izveštaj o finansijskom stanju kompanije...................................................19

III MARKETING PLAN

1. Tržište i kupci.......................................................................................................20

2. Dobavljači............................................................................................................21

3. Konkurenti............................................................................................................2

1

4. Strategija..............................................................................................................2

1

5. Fizički i finansijski pokazatelji..............................................................................22

6. SWOT matrica preduzeća...................................................................................23

7. Zaključci..............................................................................................................23

IV MENADŽMENT PLAN

1. Vlasnici...............................................................................................................24

2. Menadžment......................................................................................................24

3. Zaposleni...........................................................................................................24

___________________________________________________________________________
_
3

......o. Kraljevo V PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA PERIOD 2004-2010............................ REZIME BIZNIS PLANA 3......................................o.......o......... Projekcija fizičkih i finansijskih pokazatelja......”...............................o.......25 2..... naslov biznis plana Investicija u povećanje plasmana motornog ulja «ZON» autor biznis plana Ana Nožić 3..............Preduzeće “OIL d....28 0. Obračun otplate kredita.................o.. 2....1 Osobe koje su odgovorne za podatke korišćene za izradu biznis plana redni broj ime i prezime kvalifikacije radno mesto 1 Mijajlović Milutin mašinski inženjer Direktor ___________________________________________________________________________ _ 4 ........ NASLOVNA STRANA Naziv preduzeća PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU........... GODINA 1.................... OSNOVNI CILJ BIZNIS PLANA Razmotriti profitabilnost dodatnog investiranja od 200 hiljada evra u povećanje plasmana motornog ulja marke «ZON».... Kapaciteti za skladištenje i ljudski resursi..................” KRALJEVO skraćeni naziv “OIL d....o...................... Sredstva se u celosti obezbeđuju uzimanjem kredita sa grejs periodom od godinu dana i rokom otplate od pet godina..” Kraljevo direktor Mijajlović Milutin matični broj registra Fi 2097/95 oblik svojine Privatna šifra delatnosti 015639 telefon 011/176-55-32 faks 011/176-53-54 broj žiro računa 210-143465-50 godina osnivanja 1995.26 4.... PROIZVODNJU I USLUGE “OIL d...... Projektovani finansijski izveštaji.....26 3........ UVOD U BIZNIS PLAN 1.

000 evra Period povraćaja 2 godine NPV 1.3 Osnovni podaci o biznis planu (projektu) Investicija u povećanje obima plasmana motornog 1 Naziv biznis plana ulja marke «ZON» 2 Lokacija Kraljevo Analiza profitabilnosti dodatnog investiranja u 3 Cilj biznis plana proizvodnju i plasman motornog ulja marke «ZON» 3.910. Kraljevo 2 Mijajlović Dragan diplomirani ekonomista Zamenik direktora 3.o.010 evra ___________________________________________________________________________ _ 5 .2 Osnovni podaci o kompaniji koja donosi biznis plan Pun naziv PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU.5 Projektovane performanse dodatnih ulaganja Predviđena ulaganja 200.4 Predviđena ulaganja i izvori finansiranja Predviđena ulaganja Izvori finansiranja Iznos (u evrima) Obrtna sredstva (100%) Kredit (100%) 200.000 3.D. Kraljevo 3 Matični broj Fi 2097/95 4 Šifra delatnosti 015639 5 Osnovna banka Delta Banka A. 1 kompanije PROIZVODNJU I USLUGE “OIL d.o.o.o. Beograd 3.” KRALJEVO 2 Adresa Trogirski trg 9.”.Preduzeće “OIL d.

autobuske.9 sa vlasničkim udelom od 80% i  Mijajlović Dragan (JMBG 2209971781088) iz Kruševca. proizvodnju i usluge. Na osnovu čl. Preduzeće svoje prihode ostvaruje prevashodno kroz veleprodaju (oko 90%).o. HTZ oprema i sl.  Motorna ulja  Bicikli  Ostalo – antifriz. Kraljevo I DEO – Dosadašnji razvoj preduzeća 1. teretne. je od strane Narodne Banke Jugoslavije (Zavod za obračun i plaćanje). poljoprivrednom mehanizacijom i motornim uljima predstavlja osnovnu delatnost preduzeća. Osnivači preduzeća su:  Mijajlović Milutin (JMBG 0107947781021) iz Kruševca.”. upisom u registar kod Privrednog suda u Kraljevu pod br. poluteretne. bicikl itd. Istorijat.o. U skladu sa važećim propisima preduzeće je kod Privrednog suda u Kraljevu usaglasilo delatnost sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i registru jedinica razvrstavanja.o. Fi 2097/95. što je i logično s obzirom na komplementarnost ovih proizvoda. Trogirski trg br. a manji deo prihoda se ostvaruje u maloprodaji (oko 10%). Filijala Bgd svrstano u grupu srednjih preduzeća. preduzeće “OIL” d.o. Trgovina gumama. priključci itd. Trogirski trg br. ___________________________________________________________________________ _ 6 .  Poljoprivredna mehanizacija – motokultivatori. kosačice.46/96). 9 sa vlasničkim udelom od 20%. Prodajni program čine sledeći proizvodi:  Gume – putničke. vlasnička struktura i delatnost preduzeća Preduzeće “OIL” je osnovano 1995 god. Preduzeće je registrovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu i unutrašnju trgovinu. 3 Zakona o računovodstvu (Službeni list SRJ br.Preduzeće “OIL d.

među kojima je i naše preduzeće sa svojim uljem ¨ZON¨. Povećanje obima proizvodnje i trgovine dovelo je i do povećanje potrošnje motornih ulja kao nezaobilazne stavke u poslovanju svakog proizvodnog i trgovinskog preduzeća. Preduzeće je otpočelo prodaju motornih ulja pod robnom markom ¨ZON¨ u Aprilu 2002.”. 3. Stabilna poslovna saradnja sa preduzećem ¨M pro¨ koja ___________________________________________________________________________ _ 7 . Oktanoil. godine i od tada. Proizvodi i usluge Prema klasifikaciji motornih ulja. velika fleksibilnost. Shell.000 tona od čega je 20. Prednost preduzeća «OIL» je ekskluzivno zastupstvo firme ¨ZON¨ iz Velike Britanije. Sprovođenje ekonomskih reformi. porastom investicija i deregulacijom domaće privrede došlo je do oživljavanja privredne aktivnosti i porasta kupovne moći potrošača.Bgd. poljoprivredne mehanizacije i ostalih komplementarnih proizvoda. Ova velika preduzeća su na domaćem tržištu okružena velikim brojem malih i srednjih preduzeća. zahvaljujući kvalitetu. privatizacije. ulja ¨ZON¨ kompanije ¨Greenway Lubricants Limited¨ zadovoljavaju sve međunarodne standarde i mogu se svrstati po kvalitetu u isti rang sa uljima vodećih svetskih proizvođača. kao što su Mobil.000 tona je obezbeđeno iz uvoza. beleži konstantan porast sopstvenog učešća u prodaji motornih ulja na domaćem tržištu. godini iznosila je 50. pored već navedenih velikih multinacionalnih kompanija. Na domaćem tržištu.o. povoljnoj ceni i razvijenoj prodajnoj mreži. Kraljevo 2. Dezintegracijiom tržišta SFRJ i uvođenjem sankcija Saveta bezbednosti došlo je smanjenja privredne aktivnosti na teritoriji današnje SRJ i smanjenja proizvodnje i prometa motornih ulja zbog cepanja zajedničkog tržišta i nemogućnosti nastupa na inostranom tržištu.o.000 tona proizvedeno u zemlji a 30. jačanje domaćeg finansijskog tržišta. kao i Energopetrol – Sarajevo i Modriča – Modriča. Castrol i Valvoline. Preduzeće poklanja veliku pažnju održavanju optimalnog odnosa cene i kvaliteta naših motornih ulja. dominiraju FAM . konstantni kvalitet proizvoda. bolja logistika.Preduzeće “OIL d. na osnovu nivoa kvaliteta Američkog instituta za naftu. brza isporuka i ambulantno snabdevanje malih potrošača kroz već razrađene kanale prodaje za prodaju proizvoda od gume. U sektoru motornih ulja na svetskom tržištu dominira mali broj velikih preduzeća. Sektor motornih ulja i položaj preduzeća unutar sektora Sektor motornih ulja u Jugoslaviji predstavlja značajnu privrednu granu. Pozicija preduzeća na domaćem tržištu je solidna. Rafinerije Beograd i Novi Sad. Potrošnja motornih ulja u 2002.

”. daleko superiornije od  Syntho Plus standardnih mešavina mineralnih ulja. smanjuje habanje klipova i karika čak i pod napornim uslovima rada. Obezbeđuje vrhunsku zaštitu i rad motora. API TC motocikli. Polusintetičko multigradno ulje. Kraljevo obavlja uslužnu preradu uvozne baze i punjenje motornih ulja u ambalažu. Obezbeđuje vrhunsku zaštitu motora i pri najvećim opterećenjima.). Nadmašuje tehničke zahteve svih evropskih. motorne testere.o. Izuzetno kvalitetno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dvotaktnih benzinskih motora koji kao gorivo  Two Stroke 2T koriste mešavinu super i običnog benzina i ulja (automobili. Mnogostruko superiorno mineralno motorno ulje višestruke Premier namene odgovara i prevazilazi API SG klasifikaciju za benzinske  15W 40 API SG/CE i API CE za dizel motore. 40 API CE/SG Omogućava izuzetnu termalnu stabilnost i jaču otpornost na oksidaciju. japanskih i američkih proizvođača motora. sa posebnim akcentom na motore poslednjih generacija. SAE 30. Obezbeđuje prvorazrednu 10W 40 API SJ/CG-4 zaštitu motora u svim uslovima vožnje.Preduzeće “OIL d. Visoko performansno motorno ulje SHPD (Super High Performance Diesel) namenjeno za podmazivanje svih tipova  Super Flow dizel motora sa i bez turbo punjača koji se koristi u izuzetno API CG-4/SJ 15W 40 teškim uslovima eksploatacije i produženim intervalima zamene ulja. kao i redovno testiranje proizvoda u vodećim domaćim ustanovama za proveru kvaliteta obezbeđuju stabilan nastup na tržištu i potpuno zadovoljenje potreba krajnjih potrošača. itd. ___________________________________________________________________________ _ 8 . poljomehanizacija. 4. Obezbeđuje izuzetnu čistoću i zaštitu 20W 50 motora. Posebno je  Tech Flow namenjeno za visoko turažne benzinske motore nove 20W 50 API SJ/CG-4 generacije. što obezbeđuje visok nivo čistoće klipova. Asortiman Asortiman motornih ulja preduzeća “OIL” čine sledeća sintetička i mineralna motorna ulja: Vrhunsko potpuno sintetičko ulje namenjeno za turbo i obične  Syntho 1 benzinske i dizel motore putničkih vozila sa i bez direktnog 5W 50 API SJ/CG-4 ubrizgavanja.o. Visoko kvalitetno univerzalno monogradno motorno ulje za  Multi Flow HDX upotrebu kod velikog broja turbo i klasičnih benzinskih motora. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova. Kompleks savremenih aditiva redukuje dim. Super kvalitetno mineralno ulje proizvedeno od najfinijih kvalitetno rastvarajućih rafininisanih baznih ulja.

Kraljevo Ulje za automatske prenose i servo upravljače napravljeno od Automatic visoko rafinisanog kombinovano parafinskog baznog ulja i aditiva.o. Minimalna količina kiselosti omogućava da hidraulični sistemi rade u produženim intervalima bez oštećenja gumenih delova. Litijumova višenamenska mast za podmazivanje kotrljajućih i Multipurpose kliznih ležajeva. Odgovara najstrožim SAE 90 EP API GL 5 zahtevima hipoidnog menjača. 68. DIREKTOR Organizaciona šema preduzećaDIREKTOR je predstavljena na grafiku ispod: Zamenik Direktora Zamenik Direktora Finansijski Direktor Direktor prodaje Finansijski Direktor Direktor prodaje Administracija Šefovi Magacina Poslovođe u Administracija Šefovi Magacina Poslovođe u maloprodaji ___________________________________________________________________________ maloprodaji _ 9 Prodavci Prodavci . nisku tačku stišnjavanja. 100 morske vode. Napravljeno je od visoko kvalitetnog rafinisanog  Monogear mineralnog ulja i brižljivo odabranih aditiva. podmazivanje ležajeva automobila i za  Grease poljoprivrednu. Namenjeno je da spreči oksidaciju i omogući povećanu  Transmission zaštitu prilikom većih opterećenja i eventualnog habanja.Preduzeće “OIL d. Organizacija. visoku ATF DEXTRON II toplotnu stabilnost. 46. ostalo SSS) čija stručnost. Hidraulično ulje za sve cirkulacione hidraulične sisteme u četiri stepena viskoziteta sa vrlo visokih šest svojstava. Sprečava  Super Hidraulic oksidaciju. Multi Gear Izuzetno kvalitetno menjačko ulje u multigradnoj i monogradnoj SAE 85W 90 EP varijanti. Omogućava zaštitu od korozije čak i u prisustvu ISO 32.o.”. rukovođenje i zaposleni Preduzeće ¨OIL¨ zapošljava oko 40 radnika (6 VSS. 5. LMP 20 Temperaturni interval je do –30oC do 130oC. građevinsku i rudarsku mehanizaciju. otpornost na koroziju i pojavu pene i oblikovano je da proizvede traženo dinamičko trenje. Preduzećem rukovode iskusni menadžeri na čelu sa direktorom gospodinom Milutinom Mijajlovićem koji poseduje višegodišnje menadžersko iskustvo na odgovornim poslovima u privredi. Ima Fluid visok stepen viskoziteta. iskustvo i posvećenost poslu garantuju kvalitetno obavljanje svih zadataka.

o.811m 2 poslovnog prostora od kojih se na magacinski prostor odnosi 3. preduzeće raspolaže sa 3. Pored objekata u vlasništvu. Imovina preduzeća U vlasništvu preduzeća se nalazi oko 2 hektara zemljišta na kojem je izgrađen magacin. godine iznosi blizu 54 miliona dinara. Magacini su opremljeni sredstvima za utovar.663m 2. istovar i transport. Takođe. preduzeće uzima u zakup 2 magacina i 4 prodavnice ukupne površine 1.Preduzeće “OIL d. Vrednost imovine na dan 31. ___________________________________________________________________________ _ 10 . pretovar.138m2.o.”. decembar 2003. Kraljevo 6.

846 9.160 1.627 26.032 Zadržan profit (AD) 5.498 118.192 AVR UKUPNA AKTIVA 39.002 17.719 13.871 Akumulirana amortizacija (B) 988 2.o.322 49.005 63.032 7.462 60.915 16.694 4.594 36.118 37.185 Ukupno poverioci (R=I+J+K+L+M+N) 12.277 Dugoročni krediti Devizni krediti (I) Krediti u lokalnoj valuti (J) Kratkoročni krediti Devizni krediti (K) Krediti u lokalnoj valuti (L) 1.784 Efektiva (F) 571 99 150 Ostala tekuća aktiva (G) 36 84 185 Ukupna tekuća aktiva (H=D+E+F+G) 24.498 118.968 Obrtna sredstva Zalihe (D) 14.286 20.425 Dobavljači (M) 9.079 27.244 2.942 40.883 PVR UKUPNA PASIVA 39.596 Ostalo (AE) Sredstva akcionara (AF=AA+AB+AC+AD+AE=Y) 27.Preduzeće “OIL d.716 7.580 98.o.273 Ostala tekuća pasiva (N) 1.699 68.556 77.233 Revalorizacione rezerve (AB) 289 15.580 98.416 Rezerve (AC) 3.”.247 8.073 Potraživanje (E) 8.233 27.869 29.246 51.258 49.493 54.160 Kapital i rezerve Akcijski kapital (AA) 18.1 Pokazatelji strukture imovine i pasive ___________________________________________________________________________ _ 11 .903 Neto stalna imovina (C=A-B) 15. Kraljevo II DEO: Finansijsko poslovanje u proteklom periodu I Bilans stanja u hiljadama dinara POZICIJA 2001 2002 2003 Stalna imovina Stalna imovina po ceni koštanja (A) 16.468 7.937 7.

Drugim rečima. U posmatranom periodu preduzeće je dosta uspešno uspelo da smanji nivo zaliha kroz politiku planiranih isporuka prema zahtevima značajnih kupaca. najveća opasnost za ovo preduzeće jeste neadekvatno upravljanje novčanim sredstvima i ulazak u krizu likvidnosti.”. S obzirom na visoke obaveze prema dobavljačima. Ono što je ohrabrujuće jeste činjenica da su potraživanja prema kupcima nešto niža u odnosu na obaveze preduzeća prema dobavljačima. efikasnijom politikom naplate potraživanja se može smanjiti rizik ulaska u krizu likvidnosti. godine čak 60% ukupne aktive činila obrtna imovina taj racio se 2003. vrednost i obrtne i stalne imovine raste u posmatranom trogodišnjem periodu. ali vrednost stalne imovine brže raste zbog značajnih investicija u izgradnju magacinskog prostora i prateće infrastrukture. Struktura poslovne imovine 100% 41% 80% 60% 51% 60% Obrtna imovina 40% Stalna imovina 59% 40% 49% 20% 0% 2001 2002 2003 Što se tiče poslovne pasive. Kraljevo Analiza strukture sredstava pokazuje da racio vrednost stalne imovine/vrednost obrtne imovine konstantno raste u periodu 2001-2003. ali ima značajne kratkoročne obaveze izražene pre svega kroz obaveze prema dobavljačima. godine spustio na prihvatljivih 41%. Gotovo 90% obrtnih sredstava čine zalihe i potraživanja prema kupcima što je i prirodno s obzirom na prirodu posla kojim se ovo preduzeće bavi. Odnos između sopstvenog kapitala i kratkoročnih obaveza je dosta povoljan i ukazuje na dobar kredit rejting ovog preduzeća. interesantno je da preduzeće nema nikakve obaveze po osnovu dugoročnih kredita. ___________________________________________________________________________ _ 12 . Proizilazi da je ključni aspekt solventnosti ovog preduzeća usklađenost između trajanja poslovnog ciklusa (tokovi priliva novca) i ročnosti obaveza prema dobavljačima (tokovi odliva novca). ali ono što upada u oči jeste rastući trend potraživanja kao posledica sve lošije politike naplate potraživanja.o. Iako je 2001. Prema tome.o. godina.Preduzeće “OIL d.

2 Neto obrtni kapital (NOK) preduzeća Pozicija 2001 2002 2003 Sopstveni kapital 27.258 49.642) 1.79 1.o.005 63.551 13.24 1.21 sredstava kapitalom Stepen pokrića stalne imovine I zaliha 0. a zahvaljujući boljem upravljanju zalihama raste deo neto obrtnog fonda nakon pokrića zaliha.236 Preduzeće ima dobru bazu da sopstvenim i dugoročnim kapitalom uopšte servisira svoje tekuće poslovanje.968 Sopstveni NOK 12.835 6.51 0.551 13.91 1.462 60. Ono što pomalo zabrinjava jeste trend sve manjeg pokrića obrtne imovine neto obrtnim kapitalom što je posledica rastućih potraživanja prema kupcima.309 Zalihe + AVR 14. 1.09 kapitalom Stepen pokrića obrtnih sredstava NOK-om 0.24 Stepen pokrića stalnih sredstava kapitalom i stepen pokrića stalne imovine i zaliha kapitalom ukazuju na dugoročnu finansijsku sigurnost preduzeća. jer su ove vrednosti konstantno iznad 1. Primetan je trend porasta neto obrtnog kapitala. ___________________________________________________________________________ _ 13 . Kraljevo Struktura poslovne pasive 100% 30% 37% 33% 80% 60% Kratkoročne obaveze 40% 70% 63% 67% Sopstevni kapital 20% 0% 2001 2002 2003 1.3 Solventnost preduzeća Pokazatelj 2001 2002 2003 Stepen pokrića stalnih 1.204 11.204 11.073 Višak NOK 0 (-2.716 7.309 Dugoročne 0 0 0 obaveze Ukupni NOK 12.846 9.556 77. Očigledno je da se veći deo zaliha se finansira iz dugoročnih izvora.Preduzeće “OIL d.”.03 1.23 0.277 Stalna sredstva 15.o.

921 4.012 9.045 16.735 28. I 2003.027 Porez (M) Profit posle plaćanja poreza (N=L-M) 2.138 118.425 23.34 1.15.851 228.4 Likvidnost preduzeća Pokazatelj 2001 2002 2003 Tekući racio likvidnosti 2.098 2.832 Neto profit pre plaćanja poreza (L=J-K) 2. Kraljevo 1.121 629 Finansijske dažbine – kamate i naknade (I) 2.04 1.78 1. nije iznad 2 smatramo da je likvidnost bila povoljna u posmatranom periodu pre svega zbog činjenice da je rigorozni racio u 2003.547 5. II Bilans uspeha u hiljadama dinara POZICIJA 2001 2002 2003 Poslovni prihodi 118.547 Varijabilni troskovi (B) 107.972 12.”. godini znatno iznad 1.586 13.232 268.434 Tekući profit (J=H-I) 2.343 -2.o.027 2.526 4.1 Struktura prihoda i rashoda preduzeća ___________________________________________________________________________ _ 14 . a da istovremeno rigorozni racio koji se smatra boljim pokazateljom likvidnosti preduzeća beleži rast sa 0.090 Operativni profit (E=C-D) 7.535 -2.216 234.o.78 na 1.921 4.0037 obavezama Interesantno je da tekući racio beleži trend pada sa 2 na 1.0028 0.001 Bruto profit (C=A-B) 17.702 9.381 40. Rigorozni racio raste zbog trenda smanjivanja visine zaliha tokom vremena.194 109.546 Drugi poslovni troskovi (D) 9. Tekući racio pada zbog relativno bržeg rasta obaveza prema dobavljačima od rasta potraživanja prema kupcima.Preduzeće “OIL d.004 25.003 4.544 Neposlovni dobitak/gubitak (G) -2.674 778 3.009 2.646 11.173 Profit pre plaćanja finansijskih dažbina (H=E+G) 4.347 Finansijski prihodi 5.992 Vanredni I neposlovni prihodi 2. Iako tekući racio za godine 2002.805 Revalorizacioni profit/ gubitak (K) 374 -1. tako da se brojilac samo neznatno smanjuje u odnosu na postupak izračunavanja tekućeg racia likvidnosti.009 2.32.01 1.32 Rigorozni racio likvidnosti 0.047 0.239 135.208 Ukupan prihod (A) bez revalorizacije 125.15 Novčana sredstva prema kratkoročnim 0.

6 3.o.o. Kraljevo Prihodi preduzeća (u 000 dinara) Prihodi 2001 2002 2003 Ukupni prihodi 125.9 9.Preduzeće “OIL d.098 2.5 Neposlovni i 1.”.3 2.239 130.8 prihodi Visina i struktura prihoda 300 250 200 miliona Revalorizacioni prihodi 150 dinara Vanredni prihodi 100 Finansijski prihodi 50 Poslovni prihodi 0 2001 2002 2003 godine Struktura prihoda preduzeća ukazuje da je preduzeće u prethodne tri godine imalo dominantno učešće poslovnih prihoda u strukturi ukupnih prihoda.347 Finansijski prihodi 5. ___________________________________________________________________________ _ 15 .208 Revalorizacioni prihodi 374 0 4.992 Neposlovni i vanredni prihodi 2. Takođe se može zapaziti da je 2002.004 25.4 3.012 9.606 268. godina bila najuspešnija sa stanovišta ukupno ostvarenih prihoda.832 Struktura prihoda preduzeća (u %) Prihodi 2001 2002 2003 Ukupni prihodi 100 100 100 Poslovni prihodi 94 87 90 Finansijski prihodi 3.379 Poslovni prihodi 118.003 4.3 0 3.138 118.7 vanredni prihodi Revalorizacioni 0.216 234.

što je važilo i za poslovne prihode. najveći udeo (oko 90%) su činili troškovi nabavke robe i troškovi radne snage.425 23.6 vanredni rashodi Revalorizacioni 0 0.686 14. Kraljevo Rashodi preduzeća (u 000 dinara) Rashodi 2001 2002 2003 Ukupni rashodi 122.896 114.9 Finansijski 1.352 Poslovni rashodi 117.5 0 rashodi Visina i struktura rashoda 300 250 Revalorizacioni rashodi 200 milioni Vanredni rashodi 150 dinara 100 Finansijski rashodi 50 Poslovni rashodi 0 2001 2002 2003 godine Na osnovu prethodne analize možemo zaključiti da su poslovni rashodi dominantna stavka u okviru ukupnih rashoda preduzeća.586 226.434 Neposlovni i vanredni rashodi 2.685 264. Zaključak analize prihoda i rashoda za ovaj period je povećana poslovna aktvnost u godini ___________________________________________________________________________ _ 16 .225 827 Revalorizacioni rashodi 0 1.091 Finansijski rashodi 2.230 128. Možemo zapaziti nagli skok poslovnih (i ukupnih rashoda) u godini 2002.8 0.9 10.8 88.Preduzeće “OIL d.8 85.”.9 8.586 13.o.256 0 Struktura rashoda preduzeća (u %) Rashodi 2001 2002 2003 Ukupni rashodi 100 100 100 Poslovni rashodi 95.5 rashodi Neposlovni i 2. Iako ovaj pojednostavljeni bilans to ne pokazuje.2 4.o.

Konačno.5 k. plaćanje obaveza prema dobavljačima postaje sve neredovnije što u perspektivi može ugroziti kredit rejting ovog preduzeća. U prve dve godine posmatranog perioda taj uslov je u velikoj meri bio ispunjen. Vrlo je značajno da politika kreditiranja kupaca za prodate gotove proizvode korespondira politici kreditiranja od strane dobavljača za isporučeni materijal i robu. Ono što još više ohrabruje jeste činjenica da je poslovni dobitak u sve tri godine bio dovoljan da ___________________________________________________________________________ _ 17 .2 Obrt sredstava Koeficijent 2001 2002 2003 k.26 8.o. očigledno je da veći broj kupaca krši usvojene kreditne standarde.92 26.”. odnosno došlo je do smanjenja vremena vezivanja novca u zalihama. Pošto kreditni uslovi. Drugo.222 3.o. 2. koje preduzeće nudi. boljim upravljanjem zalihama povećao se koeficijent obrta zaliha. dobavljača 12. jer je prosečno vreme potrebno za naplatu jednog potraživanja poraslo sa 27 dana u 2001. ukupnih zaliha 7. godini.256 4.12 dani vezivanja zaliha 45 13 20 dani vezivanja potraživanja od kupaca 27 41 106 dani vezivanja dobavljača 29 36 58 Analiza koeficijenata obrta preduzeća navodi na sledeće zaključke.77 6.o.4 17.Preduzeće “OIL d. ali u trećoj godini je došlo do manjeg razmimoilaženja pre svega zbog otežane naplate potraživanja od velikih državnih sistema. koja ipak nije rezultovala značajno većim profitom od profita u godini 2001 i 2003.o. 2.027 poreza Poslovni rezultat 630 7.68 3.832 rezultat Rezultati poslovanja su bili pozitivni u poslednje tri godine. Prvo.o. Kraljevo 2002.921 4. s obzirom da preduzeće jedino može da efikasnom naplatom dospelih potraživanja obezbedi efikasnu isplatu dospelih obaveza prema dobavljačima. godini na 106 dana u 2003. što će reći da politika naplate potraživanja nije dovoljno efikasna.442 rezultat Neposlovni i -674 -3. potraživanja od kupaca 13. predviđaju maksimalan poček od 60 dana.512 -10.242 4.009 2.21 9. politika naplate potraživanja je katastrofalna.579 1.256 Finansijski 2.381 vanredni rezultat Revalorizacioni 374 -1.3 Pokazatelji profitabilnosti poslovanja Neto rezultat preduzeća pre oporezivanja (000 dinara) Rezultat 2001 2002 2003 Neto rezultat pre 2.37 k.

”. 2. s jedne strane.63 1. prihod Za posmatrane godine dobijamo sledeće rezultate: Pokazatelj 2001 2002 2003 Prelomna tačka prihoda 84. Pokazatelji rentabilnosti Pokazatelji 2001 2002 2003 Neto rezultat/Ukupan prihod 0.Preduzeće “OIL d.481 (000 dinara) U svakoj posmatranoj godini poslovni prihod je bio iznad prelomna tačke što predstavlja još jedan dokaz da je preduzeće bilo na nivou zadovoljavajuće rentabilnosti.38 1 Poslovni prihodi/Kapital 4. i poslovne aktive i sopstvenog kapitala.o. što ukazuje na činjenicu da nakon pokrića varijabilnih troškova ostaje jedan deo poslovnih prihoda za pokriće do tada nastalih fiksnih troškova i ostvarenje određene dobiti. III Bilans tokova gotovine ___________________________________________________________________________ _ 18 .3 3.346 hiljada dinara respektivno za godine 2001. Kraljevo pokrije povremene gubitke po osnovu finansijskih i vanrednih aktivnosti.483 110. 5.44 1.o.03 O uspešnom obavljanju osnovne delatnosti u prethodnom periodu najbolje govori odnos između poslovnog prihoda.025 0.53 Poslovna aktiva/Kapital 1.87 1.944 i 9.trosak 1 posl.53 Neto rezultat/Kapital 0.4 Kontribuciona analiza i prelomna tačka Kontribuciona marža izračunata kao razlika poslovnih prihoda i varijabilnih troškova iznosi 10. Prelomna tačka se računa po formuli: fiks. s druge strane.015 Neto rezultat/Poslovni prihod 0.02 0.015 0.017 Poslovni prihodi/Poslovna aktiva 2.365.017 0.07 0.trosak PT  var .99 2.11 0.922 219. 2002 i 2003. To govori o uspešnom obavljanju osnovne poslovne aktivnosti.

124 GOTOVINA NA POČETKU PERIODA 607 183 NETO GOTOVINA (priliv . ___________________________________________________________________________ _ 19 .o. Kraljevo u hiljadama dinara POZICIJA 2002 2003 UKUPAN PRILIV GOTOVINE 278.620 121. finansijski položaj preduzeća je izuzetno dobar. možemo dati pozitivne ocene sa aspekta strukture poslovne imovine.392 Odlivi po osnovu poreza i doprinosa iz rezultata 930 947 Ostali odlivi 22. likvidnosti i rentabilnosti preduzeća. neto obrtnog kapitala.276 Nabavka sirovina i materijala i drugi troškovi poslovanja 250. odnosno da nije bilo neophodno ići na pokriće deficita gotovine.”.117 Plaćanja radnika 2.057 UKUPAN ODLIV GOTOVINE 278.385 14.219 3.o.469 144.611 Odlivi po osnovu kamata 2. bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova za poslednje tri godine. IV Zbirni izveštaj o finansijskom stanju kompanije Sumirajući nalaze prethodnih analiza bilansa stanja.Preduzeće “OIL d.893 144.odliv + pocetno stanje gotovine) 183 335 Neophodno finansiranje 0 0 Bilans tokova gotovine pokazuje da su ukupni prilivi i odlivi gotovine u godinama 2002 i 2003 bili pozitivni. Jedina zamerka preduzeću se odnosi na neefikasnu politiku naplate potraživanja i neredovno servisiranje obaveza prema dobavljačima što može ugroziti kredit rejting preduzeća u perspektivi.739 4. U celini posmatrano. solventnosti.

Subotica  Cobis. Struktura potrošnje motornog ulja M O¨ZON¨ prikazana T O R N A U L J je A na sledećem grafiku: ZON ___________________________________________________________________________ 40 40 20 _ % % % 20 KAMIONI AUTOMOBILI MAŠINE .o. Beograd  Motopromet. Vranjska Banja  Cerkom.o. Beograd  GSP. Bačka Palanka  Beograd put. Tržište i kupci Veleprodaja preduzeća ima oko 470 kupaca i svojom delatnošću pokriva celokupno tržište Srbije sa sledećim regionalnim centrima:  Beograd  Kragujevac  Novi Sad  Subotica Preduzeće ima poslovnu saradnju sa velikim kupcima lociranim na domaćem tržištu. Beograd  Transkomerc. medju kojima su najpoznatiji:  EPS.”. Boljevac  Dinamotransport. Kraljevo III DEO: MARKETING PLAN 1.Preduzeće “OIL d. Beograd Motorna ulja ovog preduzeća se nalaze u maloprodajnim objektima duž svih bitnih putnih pravaca i u svim većim gradovima u Srbiji. Beograd  IMT. od Subotice do Bujanovca. Beograd  Ortex. Beograd  Lasta.

poljoprivredne mehanizacije i bicikala. Bgd  Agrohim. Bgd  Jugobicikl. Boljevac  Shemo trade. Konkurenti Pored motornih ulja iz uvoza koji drže primat.Bgd. Ruma  HIŽ. od kojih su najpoznatiji:  Tigar. Ova velika preduzeća su na domaćem tržištu okružena velikim brojem malih i srednjih preduzeća. Preduzeće ima oko 10 velikih dobavljača.Preduzeće “OIL d. među kojima je i preduzeće ¨OIL¨ sa svojim uljem ¨ZON¨ koje ___________________________________________________________________________ _ 21 . Kao dobavljači javljaju se i veliki domaći proizvođači guma. Niš  Trayal.”. Pirot  Ruma Guma. Takva preduzeća su: FAM . Rafinerije Beograd i Novi Sad i Oktanoil. Dobavljači Preduzeće ima oko 380 dobavljača među kojima se kao dobavljač u oblasti motornih ulja javlja preduzeće Greenway Lubricants Limited sa sedištem u Velikoj Britaniji. Preduzeće ¨OIL¨ uvozi sirovine iz Velike Britanije i prodaje motorna ulja ¨ZON¨ na tržištu Srbije i Crne Gore.o. Beograd  IMT.o. javlja se i nekoliko ozbiljnih konkurenata koji imaju tradiciju u proizvodnji i plasmanu motornih ulja na domaćem tržištu. Češka 3. Kraljevo 2.

000 524.500. Strategija Strategija preduzeća je u porastu učešća motornih ulja marke ¨ZON¨ na domaćem tržištu. Preovlađujuće učešće inostranih motornih ulja na našem tržištu govori da su domaći potrošači više naklonjeni proizvodima sa inostranim poreklom. S obzirom da motorna ulja preduzeća «OIL» imaju optimalan odnos cena/kvalitet i da je preduzeće u proteklom periodu teško usklađivalo svoju ponudu motornih ulja sa naraslom tražnjom očekujemo da će dodatna obrtna sredstva pomoći preduzeću da ostvari penetraciju na domaćem tržištu i zadovolji potrebe potrošača.000.587 4 AMBALAŽA 8 4. Kraljevo po kvalitetu nimalo ne zaostaje za proizvodima inostranih konkurenata a po ceni je pristupačnije.000 8.116 5 ENERGIJA 2 1. kao i podacima o učešću motornih ulja inostranih proizvođača u potrošnji na domaćem tržištu.000.000 198.264 9 TROŠKOVI MARKETINGA 2 1. te kroz ambulantno dostavljanje robe i kapilarnu prodaju se može još više povećati učešće preduzeća na domaćem tržištu motornih ulja.529 10 POREZI I DOPRINOSI 1 500. Povećanje plasmana ulja je bazirano na dosadašnjem iskustvu.000.50 Dinara) po jedinici i ukupno: Po litru u Ukupno u Ukupno u RB OPIS dinarima dinarima EUR 1 BAZA 35 17.o.256 2 ADITIV 15 7.000 289. godine za prodatih 500.Preduzeće “OIL d. Iako je menadžment preduzeća zadovoljan kako je preduzeće u proteklom periodu izgradilo sopstvenu prodajnu mrežu.500.”. 5.000 66.000 litara motornih ulja “ZON” izražena u dinarima i eurima (po kursu 1 EUR = 70.264 11 KANCELARIJSKI MATERIJAL 1 500.000 8.000 8.000 66. 4.967 3 TRANSPORT 6 3.116 7 DIREKTNI TROŠKOVI 74 37.822 8 AMORTIZACIJA 1 500.000.000 123.000. mislimo da saradnjom sa maloprodajnim lancima i razvojem sopstvene maloprodajne mreže.347 ___________________________________________________________________________ _ 22 .000 16.264 12 TROŠKOVI PRODAJE 24 12.000.000.000 16.529 6 RADNA SNAGA 8 4.000 49.o. Fizički i finansijski pokazatelji Sledeća tabela predstavlja kalkulaciju cene koštanja u februaru 2004.

”.500.5% od prodate količine motornih ulja proizvedene u našoj privredi.000.000 92.858 15 AKCIZA 68 34. 6.529 14 INDIREKTNI TROŠKOVI 31 15.500.o. SWOT matrica preduzeća Šanse Opasnosti Dalja penetracija na domaćem tržištu Opasnost preuzimanja od strane putem ambulantne i kapilarne prodaje domaćeg ili stranog preduzeća Pomoć britanskog partnera za ulazak Prevelika diversifikacija i na tržište Evropske Unije razvodnjavanje fokusa Jačanje ekspertize na području Prevelik broj barijera za ulazak na proizvodnje i plasmana motornog ulja inostrana tržišta ZON Dalja diversifikacija u plasmanu delova Veće poverenje domaćih potrošača u za kamione.000 1. naše učešće na domaćem tržištu je oko 1% od ukupne prodate količine (domaći plus inostrani proizvođači) ili 2.000.000 16.o.148 2 UKUPNI TROŠKOVI 173 86.226.000 1.000 482.950 Profitabilnost u istom periodu za prodatih 500.000 litara godišnje.950 3 DOBIT 13 6. Kraljevo 13 NEMATERIJALNI TROŠKOVI 2 1. ZAKLJUČCI ___________________________________________________________________________ _ 23 .000 1.198 S obzirom da se naša prodaja motornih ulja trenutno kreće oko 500.000 219. traktore i ostala vučna strane proizvođače i distributere vozila motornih ulja Prednosti Slabosti Veliki broj kvalitetnih dobavljača Minimalno tržišno učešće sirovina Diversifikacija prodajnog asortimana I Nedovoljno ulaganje u marketing smanjenje rizika većeg gubitka Najbolji odnos cena/kvalitet na Slaba politika naplate potraživanja domaćem tržištu Izuzetna uređenost i opremljenost Neredovno servisiranje obaveza prema skladišnog prostora dobavljačima 7.269 16 UKUPNI TROŠKOVI 173 86.000.500.319.000 litara: Po litru u Ukupno u Ukupno u RB OPIS dinarima dinarima EUR 1 PRIHODI OD PRODAJE 186 93.Preduzeće “OIL d.500.226.

Marko Marjanović. Prvo. diplomirani pravnik. zamenik direktora za marketing i prodaju. Bio više puta na usavršavanju u inostranstvu. Na mesto finansijskog direktora postavljen je Mijajlović Dragan. IV DEO: MENADŽMENT PLAN 1. dugogodišnje iskustvo na području privrednog prava I rešavanja sporova iz oblasti naplate potaživanja i ulaska u različite obligacione odnose. Ostatak menadžment tima čine sledeća lica: . ideja preduzeća «OIL» i Ministarstva trgovine Srbije jeste da se zajednički promovišu domaći proizvodi. 2. Govori ruski i engleski jezik. ___________________________________________________________________________ _ 24 . Takođe. smer bankarstvo i finansije. špedicije i prodaje. Gospodin Mijajlović Milutin je diplomirani mašinski inženjer sa višedecenijskim iskustvom u oblasti proizvodnje i prometa mašinskih ulja u Rafineriji Pančevo.o. sa sedmogodišnjim iskustvom na sličnom radnom mestu.Preduzeće “OIL d. a ne retko se dešava da se radi o falsifikatima i lošim kopijama izrađenim u okolnim istočno-evropskim zemljama i Turskoj. Ideja je da domaći proizvođači motornih ulja povedu zajedničku kampanju o isticanju kvaliteta motornih ulja domaćih firmi.”. Vlasnici Preduzeće “OIL” je društvo sa ograničenom odgovornošću. smer međunarodna trgovina. Osnovna marketing strategija preduzeća treba da ostane vođstvo u troškovima sa dodatnim značajnijim ulaganjima u marketing i promociju motornog ulja. diplomirani ekonomista.Miloš Radivojević. Drugo. Da bi se to ostvarilo neophodno je dodatno ulaganje u plasman i marketing najperspektivnijeg proizvoda. Većina domaćih potrošača preferira poznate inostrane marke motornih ulja iako su po nekoliko puta skuplja od domaćih proizvođača.o. preduzeće je orijentisano na postepeno povećanje tržišnog učešća na domaćem tržištu motornih ulja.Marko Bulajić. na čelu službe za marketing i prodaju. . Kraljevo Analizom tržišne pozicije i marketing strategije preduzeća mogu se izvesti sledeći zaključci. diplomirani tehnolog. Osnivači i vlasnici preduzeća su: Mijajlović Milutin (80% vlasničkog udela) i Mijajlović Dragan (20% vlasničkog udela). na čelu službe za opšte i pravne poslove. . Fokus njegovog rada je na izmeni i dopuni asortimana u zavisnosti od marketing strategije. diplomirani ekonomista. Menadžment Osnovni organ upravljanja jeste upravni odbor na čijem čelu se nalazi Mijajlović Milutin. Govori više stranih jezika. Izuzetno bogato konsultantsko iskustvo na području transporta. motornog ulja « ZON ». zadužen za kontrolu kvaliteta.

1. dok ostatak ima srednju stručnu spremu.0744 2. Prihod cena 2004/2005 800.0744 3. Ukupan prihod raste proporcionalno sa povećanjem obima plasmana. šef odseka za finansije i računovodstvo. ___________________________________________________________________________ _ 25 . Kraljevo . Kapaciteti za skladištenje i ljudski resursi S obzirom da je preduzeće u prošlom periodu poslovalo bez gomilanja zaliha motornih ulja i da je čak iskusilo poteškoće u zadovoljavanju potreba potrošača. Takođe.074. Planira se zapošljavanje još četiri menadžera sa značajnim iskustvom u oblasti marketinga i promocije industrijskih proizvoda.0744 3.200.942 2006/2007 1.504 2005/2006 900. sledeća tabela predstavlja planirani porast obima plasmana i za narednih šest godina. godine.0744 3.380 2007/2008 1.381. Plan je da se radi bolje pokrivenosti tržišta i razvoja kapilarne prodaje i ambulantnog snabdevanja uposle četiri menadžera prodaje koja bi radila u četiri regionalna centra. preduzeće će zaposliti još četiri radnika na poslovima transporta i skladištenja. Zaposleni Kompanija ukupno zapošljava 40 radnika od čega njih 6 imaju visoku školsku spremu.818 2008/2009 1.100.000.689.766. postojeća skladišta će sasvim i po kapacitetu i po lokaciji zadovoljiti iskazane potrebe tržišta u narednom periodu.000 3.300. Godine su predstavljene u periodima od Oktobra jedne godine do Oktobra naredne godine: u EUR Prodajna Period Količina u lit.0744 EUR.694 Prihod u tabeli iznad je ostao isti po jednom litru motornog ulja jer je projekcija vršena sa nepromenjenom prodajnom cenom od 3.256 2009/2010 1.000 3.0744 2.459.996. godina Pod pretpostavkom da preduzeće “OIL” počne da koristi kredit od banke počev od 1 Oktobra 2004. Mirko Kilibarda.Preduzeće “OIL d. diplomirani ekonomista.000 3.0744 3.000 3.”.o.000 3. 3.o. dugogodišnje iskustvo u sličnoj državnoj firmi. V DEO: Projekcija poslovanja za period 2004-2010.000 3. ukoliko se ostvare planovi o povećanju tržišnog učešća preduzeća za godinu 2004.

Preduzeće će odobreni kredit u iznosu od 200.000 40.000 160.000 80.320 3.160 osnovu duga Gore navedena tabela je takođe pošla od pretpostavke da preduzeće “OIL” koristi kredit počev od 1. Uslovi kreditiranja Kredit 200. plan je da se 1% od prihoda ostvarenih prodajom motornih ulja investira u marketing aktivnosti.640 49.000 40. Naša analiza rentabilnosti ___________________________________________________________________________ _ 26 .000 200. Projekcija fizičkih i finansijskih pokazatelja Tabele koje slede prikazuju obračun cene koštanja i profitabilnosti za povećani obim plasmana motornih ulja na domaćem tržištu.800 12.000 EUR vraćati u periodu od pet godina sa “Grejs periodom” od godinu dana.800 15.000 Ukupni odlivi po 15.000 EUR Kamata 7. 3.000 Kamata 15.480 6.160 Otplata 40. Obračun otplate kredita U tabelama ispod su predstavljeni uslovi kreditiranja i način otplate kredita koji ćemo koristiti u našim projekcijama budućeg poslovanja.320 43.000 40. Oktobra 2004.000 120.000 40.800 55. Kraljevo Menadžeri prodaje bi održavali direktan kontakt sa kupcima i vodili bi računa (kao merčendajzeri) o zastupljenosti asortimana i izloženosti motornih ulja u regionalnim maloprodajnim objektima. 2.”.800 52. te su godine predstavljene u periodima od Oktobra jedne godine do Oktobra naredne godine.o. Takođe.90% godišnje Grejs period 1 godina Period otplate 5 godina Plan otplate kredita u EUR 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ OPIS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Glavnica 200. Time bi se obezbedila prepoznatljivost marke i stekla baza novih kupaca koji će postati lojalni proizvodima preduzeća.Preduzeće “OIL d..640 9.480 46.o.000 40.

455 1. Kalkulacija troškova u EUR RB OPIS 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 1 BAZA 462.702 PRODAJE NEMATERIJALNI 14 26.364 39.570 1.355 381.160 KANCELARIJSKI 12 13.830 3.689. Kraljevo plasmana motornih ulja bazirana je na periodu 1.678 171.320 3.176.345.580 12.008 128.741.083 TROŠKOVI 8 AMORTIZACIJA 13.512 1.818 3.752 33.835 21.640 9.231 145.100.694 PRODAJE ___________________________________________________________________________ _ 27 .364 1.Oktobar 2010.507 Kalkulacija profitabilnosti u EUR RB OPIS 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 PRIHODI OD 1 2.455 158.901 5 ENERGIJA 26.025 420.381.975 TROŠKOVI INDIREKTNI 15 447.529 18.655 546.389 3.893.934 272.236.521 322.000 litara iz 2003. Obračun cene koštanja baziran je na kalkulaciji za bazični plasman od 500.459.835 21.074.000 EUR dodati su troškovima prodaje.051 2.785 119.364 694.058 36. – 1.694 460.223.480 6.182 19.o.182 19.669 30.325.223 14.364 500.455 158.996.140 247.975 6 RADNA SNAGA 105.488 MATERIJAL TROŠKOVI 13 341.174 109.504 2.611.595 27.678 171.215 752.223 14.901 DIREKTNI 7 978. Troškovi bruto zarada četiri nova menadžera prodaje u iznosu od 24.o.876 16.Oktobar 2004.669 42.314 3 TRANSPORT 79.967 MARKETINGA POREZI I 10 13.267 TROŠKOVI 16 AKCIZA 899.157 17 UKUPNI TROŠKOVI 2.008 132.669 42.488 TROŠKOVI 9 24.123.223 14.348.727 297.760 1.008 132.769 1.058 36.661 578.011.810 520.488 DOPRINOSI 11 KAMATE 15.744 33.512 636.Preduzeće “OIL d.066 2 ADITIV 198.722 594.766.967 1. Troškove marketinga smo odredili na nivou 1% od prihoda od prodaje motornih ulja.332 2.339 89.347 223.446 29. godine.529 18.571 642.256 3.033 539.231 145.529 18.458.380 3.419 690.091 119.467.893 39.”.580 15.942 3.948 3.140 1.590.174 1.876 16.752 33.818 36.364 39.876 16.646 498.256 99. godine.182 19.461.446 29.835 21.926 4 AMBALAŽA 105.826 1.785 119.

389 3.Preduzeće “OIL d.000.109 52.869 63. Povećane prihode od prodaje prate i srazmerno povećanje troškova izraženo u ceni koštanja.187 Kao što gornja tabela pokazuje preduzeće ostvaruje profit iz povećanja obima plasmana motornog ulja na domaćem tržištu.000 2. Projektovani finansijski izveštaji Projektovani Bilansi stanja u hiljadama dinara POZICIJA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stalna imovina Stalna imovina po ceni 63.109 52.000 3.176.869 63.893. Grafik profitabilnosti motornih ulja 4.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PRIHODI OD PRODAJE UKUPNI TROŠKOVI DOBIT 4.760 11.000 1.760 11.o.o. Kraljevo UKUPNI 2 2.550 205.109 52.000 2.869 63.948 3.000.000.760 Neto stalna imovina (C=A-B) 52.830 3.500.000.500.500.891 180.109 52.869 63.869 63.308 255.869 koštanja (A) Akumulirana amortizacija (B) 11.000 1.000 500.172 155.507 TROŠKOVI 3 DOBIT 134.429 230.760 11. dok dobit preduzeća beleži konstantan i stabilan porast.325.869 63. Sve napred navedeno vezano za profitabilnost povećanja prerade i plasmana motornih ulja “ZON” na domaćem tržištu prikazano je i na grafiku ispod.611.332 2.109 52.458.760 11.109 ___________________________________________________________________________ _ 28 .051 2.109 52.000 3.760 11.”.741.760 11.

291 29.856 105.424 5.089 kamate i naknade (I) Tekući profit (J=H-I) 1.862 108.060 Neposlovni 7.496 Kapital i rezerve Akcijski kapital (AA) 17.712 251.771 108.747 53.873 45.643 20.172 168.753 56.162 307.312 Varijabilni troškovi (B) 100.450 7.374 18.904 10.115 9.080 9.486 (H=E+G) Finansijske dažbine - 5.Preduzeće “OIL d.836 68.122 146.758 0 0 0 0 0 0 ___________________________________________________________________________ _ 29 .132 9.244 17.680 7.654 20.169 58.904 10.840 2.629 Ostala tekuća pasiva (N) 7.190 150.390 158.100 12.100 9.848 40.904 115.426 7.291 29.661 153.450 7.028 16.047 13.496 Projektovani Bilansi uspeha u hiljadama dinara POZICIJA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prihod (A) 135.426 7.272 38.796 5.447 10.056 75.904 10.450 7.975 50.134 5.233 29.767 23.904 Dobavljači (M) 14.233 26.873 18.772 161.894 36.387 (H=D+E+F+G) AVR UKUPNA AKTIVA 100.904 10.762 326.945 120.o. Kraljevo Obrtna sredstva Zalihe (D) 35.501 20.856 105.987 8.188 Efektiva (F) 360 389 404 424 449 479 513 Ostala tekuća aktiva (G) 254 274 285 299 317 338 362 Ukupna tekuća aktiva 47.184 15.972 181.572 175.558 16.420 0 Krediti u lokalnoj valuti (J) Kratkoročni krediti Devizni krediti (K) Krediti u lokalnoj valuti (L) 10.235 8.513 (AF=AA+AB+AC+AD+AE=Y) Dugoročni krediti Devizni krediti (I) 12.268 15.470 12.790 127.983 (R=I+J+K+L+M+N) PVR UKUPNA PASIVA 100.006 13.419 15.078 39.904 10.584 65.543 128.426 7.962 270.945 120.554 41.258 12.295 32.522 Bruto profit (C=A-B) 35.426 7.001 46.190 11.085 21.990 139.042 103.o.901 14.042 103.260 4.426 dobitak/gubitak (G) Profit pre plaćanja finansijskih dažbina 7.186 19.121 13.086 80.510 14.933 51.956 15.450 Ukupno poverioci 44.760 12.291 Revalorizacione rezerve (AB) 12.988 41.450 7.730 (D) Operativni profit (E=C-D) -305 6.362 340.426 7.233 5.291 29.590 105.”.528 44.658 118.044 17.895 98.859 39.435 59.615 5.058 0 0 0 0 0 0 Rezerve (AC) 7.904 115.060 10.562 289.544 111.841 5.530 8.795 63.762 11.450 7.450 7.138 61.291 29.264 16.762 14.904 10.718 44.278 42.544 111.075 29.445 Zadržan profit (AD) 18.324 Potraživanja (E) 12.291 29.862 108.075 13.426 7.430 138.790 Drugi poslovni troškovi 35.556 70.301 116.397 Revalorizacioni profit/ 1.777 Ostalo (AE) Sredstva akcionara 55.315 145.

826 0.812 388.214 19.974 6.116 407.213 424.156 148.560 304.952 2.552 2.854 3.511 12.210 11.988 396.318 poreza (N=L-M) Projektovani Gotovinski tokovi u hiljadama dinara POZICIJA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 UKUPAN PRILIV 279.511 12.716 344.013 459.683 0.588 GOTOVINE Nabavka sirovina i materijala i drugi troškovi 238.762 11.063 6.079 39.957 83.757 90.667 459.570 2.386 314.633 20.038 470.258 29.454 402.388 32.801 4.069 335.380 (000 dinara) Stvarni period povraćaja 2 godine NPV (evra) 1.556 346.657 70.063 6.115 9.899 3.357 102.063 6.801 281.838 433.409 471.617 442.104 50. ___________________________________________________________________________ _ 30 .438 452. Takođe.628 4.258 29.499 3.420 2.284 28.063 6.258 12.420 2.Preduzeće “OIL d.420 1.290 4.861 24.762 14.041 353.918 3.014 215.513 Diskontovani novčani tokovi 58.909 0.063 Odlivi po osnovu kamata 3.079 39.815 Odlivi po osnovu poreza i 993 2.535 Odlivi po osnovu kredita 0 605 2.335 4.119 gotovine) Diskontni faktori (i=10%) 0.633 20.079 Profit posle plaćanja 183 6.910.584 325.063 6.006 10.564 0.557 97.802 GOTOVINE GOTOVINA NA POČETKU 335 4. Kraljevo gubitak (K) Neto profit pre plaćanja 229 8.414 12.623 1.492 7.238 414.100 10.o.157 76.420 2.638 484.457 UKUPAN ODLIV 275.621 0.026 doprinosa iz rezultata Ostali odlivi 27.291 (euro) Diskontovani novčani tokovi 4.333 PERIODA NETO GOTOVINA (priliv - odliv + početno stanje 4.104 50.109 3.435 15. pretpostavka je da preduzeće investira svoju dobit u obrtna sredstva.o.810 9.333 63.252 2.727 3.”.010 Sve gore navedene tabele sa projekcijama finansijskih iskaza rađene su na bazi pretpostavke da u posmatranom periodu projekcije neće biti inflacije i revalorizacije.751 0.397 poreza (L=J-K) Porez (M) 46 1.199 3.906 poslovanja Plaćanja radnika 4.268 15.

preduzeće je u prošlosti imalo poteškoća u zadovoljenju tražnje za motornim uljima marke “ZON” i poslovalo je praktično bez stvaranja zaliha motornih ulja. Sve prethodne analize i projekcije pokazuju da planirane investicije preduzeća u povećanje obima plasmana motornih ulja marke “ZON”. Za sve naredne godine projektovanog perioda preduzeće će reinvestirati dobit ostvarenu iz poslovanja. te očekujemo da ćemo sa kreditom od 200.o.o. i pored finansijskog opterećenja u vidu korišćenja kredita. kao i deo oslobođenih obrtnih sredstava iz redovnog poslovanja (trenutno uloženih u neke druge poslovne poduhvate). Kraljevo Kao što je gore već i navedeno.000 litara motornih ulja (oko 2.”.000 EUR finansirati ukupne troškove plasmana 800.400.000 EUR) u prvoj godini projekcije uz koeficijent obrta obrtnih sredstava od 12. generišu pozitivnu neto sadašnju vrednost i potvrđuju opravdanost ulaganja u navedeni projekat. ___________________________________________________________________________ _ 31 .Preduzeće “OIL d. Plan je da se prosečan obrt kupaca motornih ulja poveća na oko 12 na godišnjem nivou.