You are on page 1of 9

Paius Bogdan Adrian grupa 3302

Calculul cadrelor plane prin Metoda Diferenţelor finite

Pentru cadrele din figură să se calculeze reacţiunile , să se
traseze deformata structurii şi diagramele de eforturi :

Date numerice :

l=6m E=2,1*105daN/cm2
H=3m I0=(40*603)/12cm4
p=10kN/m
F=20kN
U=2cm
V=3cm
  30

numerotarea nodurilor şi a elementelor finite. fiecărui nod i se acordă câte trei grade de libertate care corespund translaţiei nodurilor după axele X si Y şi rotirii după a treia axă perpendiculară pe planul XY . b)Într-un sistem de axe general XY.Cu aceste deplasări se alcătuieşte vectorul deplasărilor nodale   şi în corespondenţă biunivocă cu acesta vectorul forţelor nodale concentrate în nodurile stucturii  P :     1x 1 y 1  2 x  2 y  2  3 x  3 y  3  4 x  4 y  4  5 x  5 y  5   T   u1 v1 1 u2 v2  2 u3 v3 3 u4 v4  4 u5 v5 5  T  P   RH 1 RV 1 0 F 0 0 0 0 0 0 RV 4 0 RH 5 RV 5 0 2 . Metode Numerice Lucrarea nr.IV 1)Stabilirea modelului structural discretizat cu număr finit de grade de libertate a)Discretizarea barei în m=4 tronsoane (elemente finite) interconectate în n=2 puncte nodale (noduri).

I  I0   EA / l 0 0 EA / l 0 0   0 12 EI / l 6 EI / l 2 3 0 12 EI / l 3 6 EI / l 2     0 6 EI / l 2 2 EI / l 0 6 EI / l 2 4 EI / l   0. 0017 0 0 0. 0001 0. 0101 1. 0001 0. 0160 0 0. 0101 2. 0080   ke    0. 0101 2. Metode Numerice Lucrarea nr. 0101    0 0. 0160  3)Datele de intrare Figura 1 Deformata structurii 3 .IV 2)Analiza elementului finit (pentru bara 1) Alcătuirea matricei de rigiditate  EA / l 0 0  EA / l 0 0     0 12 EI / l 3 6 EI / l 2 0 12 EI / l 3 6 EI / l 2   0 6 EI / l 2 4 EI / l 0 6 EI / l 2 2 EI / l   ke     . 0001 0. 0101 0 0. 0101    0 0. 0101 1. 0001 0. 0080 0 0. 0017 0 0  *10 9    0 0. 0017 0 0 0. 0017 0 0   0 0. 0101 0 0.

IV Calculul reacţiunilor 4 .Metode Numerice Lucrarea nr.

IV Calculul eforturilor 5 .Metode Numerice Lucrarea nr.

Metode Numerice Lucrarea nr.IV Figura 2 Calculul reacţiunilor 6 .

Metode Numerice Lucrarea nr.IV Calculul eforturilor 7 .

Metode Numerice Lucrarea nr.IV 8 .

IV Deformata structurii 9 .Metode Numerice Lucrarea nr.