You are on page 1of 19

1.

NORME GENERALE

1.1. Amplasarea unitătilor

Se va face cu respectarea normelor privind protectia sanitară fată de nocivităti (în zone ferite de
surse de poluare a atmosferei si de zgomote, în afara arterelor de mare circulatie) având
orientarea ferestrelor sălilor de grupă sau de clasă si ale amfiteatrelor spre sud, sud-est, sud-vest.

Între clădirea unitătii si accesul în curtea acesteia va fi prevăzut un spatiu verde cu lătimea de
minimum 25 m.

1.2. Terenul

Se alege în functie de anumite criterii, două fiind mai importante:

1.2.1. Solul: să fie uscat, ferit de inundatii si infiltratii. Apa subterană superficială să se
găsească la cel putin 0,5-1 m sub nivelul inferior al fundatiei clădirii.

1.2.2. Dimensiunile terenului: să permită desfăsurarea în aer liber a activitătilor copiilor si
tinerilor, asigurându-se minimum 20 mp pentru un copil anteprescolar sau prescolar si între 10-
50 mp pentru un elev, în functie de factorii geografici, de mediu (urban sau rural) si de
specificul unitătii (cu sau fără internat sau cantină).

Sus

1.3. Planificarea si organizarea clădirii

Unitătile pentru anteprescolari (crese, leagăne) si pentru prescolari (grădinite, case de copii),
vor fi prevăzute cu încăperi pentru primire (filtru-vestiar), situate la fiecare nivel al clădirii,
iluminate, ventilate natural si dimensionate astfel încât să se evite aglomerarea la orele de
primire sau plecare.

În internatele scolare, casele de copii scolari si căminele studentesti se vor asigura spatii
pentru studiul individual si pentru activităti cultural educative si sportive. Vor fi prevăzute si
spatii pentru păstrarea îmbrăcămintii si a obiectelor pe rsonale.

Unitătile care asigură cazarea pentru copii si tineri, inclusiv taberele, vor fi prevăzute cu
spălătorii dotate cu spatii, aparatură si mijloace tehnice pentru colectarea, dezinfectia, spălarea,
fierberea, uscarea, călcatul si distribuirea rufelor.

Pentru uscarea si călcatul lenjeriei personale de către elevi si studenti se vor asigura spatiile necesare în internate si cămine studentesti. Acolo unde nu există posibilitatea de racordare la alimentarea centrală cu apă potabilă se va asigura amenajarea surselor proprii (controlate periodic din punct de vedere al potabilitătii) si retelelor de distrubuire a apei potabile în unitatea respectivă. tratarea si evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere si a apelor reziduale. De asemenea. Dotarea cu mobilier Va fi asigurată corespunzător vârstei si dezvoltării fizice a copiilor si tinerilor având în vedere numărul acestora. mobilierul trebuie să îndeplinească câteva conditii:  materialul să fie rezistent  să poată fi spălat si dezinfectat  dimensiunile să fie cât mai mici pentru a nu reduce spatiul încăperilor . La spălarea rufelor se vor respecta următoarele faze: dezinfectia timp de 30 minute în solutie 0. Pentru reziduurile menajere se vor amenaja ghene betonate. spălare. circulatia copiilor va fi separată de cea pentru activitătile administrativ-gospodăresti. Grupurile sanitare pentru copii si tineri vor fi separate de cele pentru personalul adult si vor fi repartizate la fiecare etaj. cu evitarea poluării solului.5%. Călcarea lenjeriei de corp.Se vor asigura si spatii pentru depozitarea rufelor.  Pentru a nu constitui un factor de risc pentru sănătatea copiilor si tinerilor. de pat si a fetelor de masă este obligatorie. cu respectarea obligatorie a circuitelor separate pentru rufăria curată si cea murdară. prevăzute cu hidrant si sifon de scurgere situate la minimum 10 m fată de blocul alimentar. În interiorul unitătilor. caracterul activitătii si destinatia încăperilor. amplasarea si adaptarea instalatiilor sanitare se vor realiza în raport cu vârsta copiilor si tinerilor. Dimensionarea. a apei si a aerului. În vestibulul grupurilor sanitare se vor amenaja surse de apă potabilă cu jet ascendent si chiuvete (lavoare) pentru spălarea mâinilor.4. In internatele sc olare si în căminele studentesti se vor amenaja oficii la fiecare nivel al clădirii. dotate corespunzător. vor fi separate pe sexe. fierbere si limpezire. Dacă nu există sisteme publice de canalizare se vor prevedea instalatii proprii pentru colectarea. Sus 1.

sistemele de încălzire utilizate să nu permită degajarea substantelor toxice în încăperi. grădinite si case de copii prescolari.5. Pentru evitarea accidentelor. 1. Asigurarea microclimatului optim Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de discofortul termic se vor asigura următoare conditii ale regimului de încălzire: oscilatiile de temperatură din încăperi nu vor depăsi 2oC pe perioda în care copiii si tinerii se află în încăperile respective.) nu vor depăsi 2 oC (pentru unitătile de anteprescolari si prescolari) si 3oC (pentru unitătile scolare si de învătământ superior). corpurile de încălzire centrală din încăperile unitătilor pentru anteprescolari si prescolari si din sălile de educatie fizică din scoli vor fi prevăzute cu grilaje de protectie. diferentele între temperatura încăperilor destinate activitătii sau odihnei copiilor si cea a anexelor (coridoare.  să se evite colturile si muchiile ascutite pentru a preveni traumatismele  suprafetele să fie netede pentru a nu favoriza depunerea si retinerea prafului  culoarea să fie deschisă pentru a absorbi cât mai putină lumină  greutatea să fie redusă  amplasarea în încăpere să nu împiedice circulatia  să se evite accidentarea copiilor. Paturile vor fi strict individualizate. Nu se admite utilizarea paturilor suprapuse (cu exceptia unitătilor în care sunt respectate cubajele specifice tipului de colectivitate. În laboratoare sau ateliere scolare se interzice utilizarea taburetelor cu suprafata de sedere metalică. În sălile de clasă nu este permisă utilizarea scaunelor fără spătar. Suprafata de încălzire va avea o temperatură care nu va depăsi 70-80 oC (pentru a nu scădea umiditatea relativă sub 30%). pentru evitarea accidentelor toxice se interzice utilizarea sobelor metalice si folosirea drept combustibil a cărbunilor în crese. în cazurile în care sunt evitate riscurile de accidentare etc. Nu se admite utilizarea paturilor pliante (exceptie fac grădinitele cu program prelungit).). . Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de Ministerul Sănătătii. vestiare etc.

Pentru evitarea accidentelor prin arsuri. Pentru laboratoarele de chimie. Ventilatia naturală va fi utilizată în toate încăperile destinate copiilor si tinerilor. copiii si tinerii vor părăsi încăperea. Numărul nu va depăsi 15 sugari sau 20 copii de celelalte vârste în crese. Încăperile destinate copiilor si tinerilor se vor ventila prin deschiderea ferestrelor în pauzele din cadrul programelor de activitate. Eficienta ventilatiei va fi apreciată prin metode de laborator. Sensul de deschidere a acestora va fi spre interior si în sus. în dreptul usilor sobelor se vor monta paravane protectoare din materiale ignifuge (în sezonul rece). Aerisirea dormitoarelor si a sălilor de mese se va efectua în perioadele în care copiii nu se află în aceste încăperi. Mijloacele de ventilatie să asigure o primenire a aerului de minimum 1. Pentru evitarea supraîncălzirii încăperilor în anotimpul cald se vor folosi mijloace de reducere a însoririi directe si vor fi utilizate metode de intensificare a ventilatiei. Ventilatia prin deschiderea ferestrei se va realiza astfel încât să se evite disconfortul termic si să se asigure înlăturarea aerului viciat.3 m/secundă. Pentru asigurarea unei ventilatii naturale permanente. În aceste perioade. În dormitoare. oberlihturile vor avea o suprafată totală de cel putin 1/50 din suprafata încăperii. Viteza curentilor de aer nu va depăsi 0. 12-15 copii în casele de copii prescolari. 25 elevi în ciclul primar. Iluminatul: .5 schimburi de aer/oră (în încăperile de grupă din unitătile pentru anteprescolari si prescolari). Numărul maxim de copii admisi la o grupă în unitătile de anteprescolari si scolari sau într-o clasă de elevi se va stabili în functie de normele specifice de cubaj si de particularitătile tipului de unitate. 20 copii în grădinite. 30 elevi în ciclul gimnazial. săli de grupă si de clasă. săli de gimnastică si în laboratoare se vor asigura pardoseli din materiale izoterme (parchet. 3 schimburi/oră (în sălile de clasă pentru elevi si de cursuri pentru studenti) si 5 schimburi/oră (pentru grupurile sanitare). La calcularea cubajului se va lua în calcul o valoare a înăltimii încăperii sub 3 m (exceptie fac sălile de educatie fizică). pavimentul va fi acoperit cu suprafete care să permită spălarea periodică a acestuia. învătământul liceal si profesional. dusumea) sau izolatii termice (linoleum).

adaptate necesitătilor dezvoltării neuropsihice si specificului activitătii. Echipamentul de protectie sanitară a personalului . artificial : va asigura o iluminare uniformă a spatiilor în care se desfăsoară activitatea. Se vor evita efectul stroboscopic (de pâlpâire). după fiecare întrebuintare. o Se vor asigura materialele necesare igienei personale (hârtie igienică. în functie de specificul si dificultatea sarcinii vizuale (tablă. La locul de activitate. direct: va avea raportul luminos de 1/4-1/5 (în sălile destinate activitătii copiilor si tinerilor). Jucăriile si materialele didactice  Fiecare grupă va avea jucării si materiale didactice separate. dezinsectie si deratizare o Dotarea si aprovizionarea cu materiale pentru întretinerea curăteniei si efectuarea dezinfectiei.  Sticlăria si unele materiale didactice infectate vor fi spălate si dezinfectate de către personalul angajat.). dezinsectiei si deratizării vor fi asigurate permanent. curba de zgomot 30. Zgomotul: în încăperile pentru activitatea teoretică să nu depăsească 35 dB(A). lumina naturală va fi asigurată din partea stângă. Se va evita reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare. încât să nu constituie un risc crescut pentru sănătate prin natura materialului sau prin forma lor. Se va utiliza iluminatul local.  Păstrarea se va face în dulapuri destinate acestui scop.) la grupurile sanitare din unităti. perdele sau prin culori închise utilizate la zugrăvirea peretilor interiori.7.  Vor fi astfel confectionate. săli de desen etc. corespunzător numărului de copii si tineri. fenomenele de strălucire si de modificare a culorilor.6.  Să permită curătarea si dezinfectia lor periodică. 1. Dezinfectie. destinate acestui scop.8.  Se va asigura un număr corespunzător. săli de lectură. mijloacere de uscare a mâinilor după spălare etc. Sus  1. săpun. o Păstrarea lor se va face în spatii închise. 1. 1/6-1/8 (în sălile pentru odihnă) si 1/3 (în sălile de desen si în ateliere). natural.

leagăne. materiale sanitare. precum si la unele activităti în cadrul blocurilor alimentare. a personalului care lucrează în blocul alimentar sau care manipulează alimentele.  izolator în: crese.  infirmerie în: case de copii scolari. precum si a persoanelor adulte din institutiile de copii si tineri se impun următoarele obligatii: o Formarea si fixarea deprinderilor de igienă la copii si tineri. o Prezentarea personalului adult la controalele medicale la angajare . aparatură. tabere. mobilier tip M. potrivit programelor stabilite de organele sanitare. o Programarea copiilor si tinerilor la efectuarea examinărilor medicale de bilant al stării de sănătate. precum si la instruirea în problemele igienico-sanitare. În izolatoare si infirmerii se va asigura separarea bolnavilor pe sexe. Izolatoarele si infirmeriile vor fi prevăzute cu apă curentă. a stării de curătenie a îmbrăcămintei si a lenjeriei de pat. Cabinetele medicale vor fi dotate cu instrumentar. periodice si la imunizări. 1. . dar nu mai putin de două paturi. internate. tabere. conform regulamentelor existente. o Interzicerea folosirii elevilor si studentilor la activităti de intretinere igienică a grupurilor sanitare. iar în infirmerie de 2% din efectivul copiilor. institutii de învătământ superior. grădinite cu program prelungit si săptămânal. Asistenta medicală Se va desfăsura în următoarele spatii:  cabinet medical în: crese. o Interzicerea utilizării pentru alte activităti. la controalele medicale periodice si la imunizări. unităti scolare din mediul urban sau grupuri scolare industriale din mediul rural. Numărul de paturi în izolator va fi de 1%. case de copii prescolari si scolari. grădinite cu program prelungit si săptămânal. cu dulapuri separate pentru îmbrăcămintea proprie si respectiv. Pentru promovarea si mentinerea stării de sănătate a copiilor si tinerilor. internate. asigurându-se materialele necesare pentru igiena individuală a acestora.9. tabere. echipamentul de protectie sanitară. pentru a căror prestare este necesar controlul stării de sănătate.S. Personalul medico-sanitar va fi dotat cu echipament de protectie. case de copii prescolari si scolari. Echipamentul de protectie sanitară a personalului de îngrijire din blocurile alimentare si spălătorii va fi păstrat în încăperi separate. o Controlul periodic a igienei individuale la copii si tineri. internate scolare cu sediu diferit de cel al scolii. medicamente.

Sus 1. efectuarea vidanjării ritmice a foselor septice. Întretinerea stării permanente de curătenie în spatiile de învătământ. înainte de reluarea activitătii după vacantele scolare sau la nevoie. consemnarea antecedentelor vaccinale în fisa de tabără. existenta examenelor medicale periodice la personalul taberei si la cadrele didactice însotitoare. zilnic sau ori de câte ori este nevoie. o Prezentarea elevilor la triajele epidemiologice după fiecare vacantă scolară.10. . prin dotarea si folosirea corespunzătoare a materialelor de curătenie si a substantelor dezinfectante si prin spălarea si dezinfectarea zilnică sau în caz de necesitate. o Asigurarea activitătii educativ-sanitare. Colectarea si transportul reziduurilor potrivit prevederilor legislatiei sanitare. în centre anume destinate. a izolatorului si a infermeriei). asigurarea apei calde necesare blocului alimentar si îmbăierii săptămânale a elevilor. în blocul alimentar. a mobilierului si a jucăriilor. iar în unitătile scolare. înainte de începerea activitătii si în intervalele dintre serii. În taberele de odihnă vor fi asigurate efectuarea curăteniei generale si a dezinfectiei mobilierului si a pavimentelor. internatele scolare si căminele studentesti. precum si a cazurilor suspecte de toxiinfectii alimentare. o Anuntarea cazurilor suspecte de boală transmisibilă în termen de 24 de ore de la depistare si a oricăror cazuri de îmbolnăvire acută provocată de consumul sau de inhalarea substantelor toxice. Măturarea umedă sau aspirarea mecanică a prafului. casele de copii scolari. localurilor. săptămânal în unitătile de anteprescolari si prescolari. periodic sau ori de câte ori se constată prezenta insectelor si a rozătoarelor. spălătorie si în spatiile exterioare clădirii unitătii. Asigurarea curăteniei generale si a dezinfectiei mobilierului si a pavimentelor. precum si dezinfectia periodică si în functie de necesitate. amenajarea si dotarea corespunzătoare a cabinetului medical. precum si pregătirea materială corespunzătoare (repararea clădirii. Se vor respecta recomandările medicale cu privire la regimul microclimatului favorabil fiecărui copil sau tânăr. stabilirea modului si a locului de spălare a inventarului moale. controlul clinic. a celor de apă si de canalizare. Dezinsectia si deratizarea încăperilor si a anexelor. a utilajelor si aparatelor blocului alimentar. cazare. Intretinerea permanentă a stării de curătenie generală si a grupurilor sanitare. instalatiilor si mobilierului. instalatiilor sanitare si electrice. asigurarea mijloacelor adecvate de transport auto pentru aprovizionarea taberei. Platformele pentru colectarea reziduurilor vor fi amplasate la distanta de minimum 10 m de clădirea unitătii. dotarea cu inventar moale în cantităti suficiente si de calitate corespunzătoare. cu tacâmuri si veselă egale ca număr cu numărul consumatorilor. precum si alte reglementări ale Ministerului Sănătătii (aviz epidemiologic. a mobilierului. Mentinerea stării de igienă în unitate Întretinerea igienică permanentă a terenului.

ceafă. În cresele cu orar de zi si în grădinitele cu orar prelungit ratiile realizate trebuie să reprezinte 75-80% din ratiile recomandate în tabelul nr. Se permite dep ăsirea ratiilor recomandate cu până la 20% la lapte si produse lactate. lipide si glucide) se va stabili prin calcul.11. La copiii anteprescolari si scolari nu se recomandă untura. ca grăsimea animală.cu 24 ore înainte de plecarea în tabără si consemnarea într-un proces-verbal. Continutul alimentelor în calorii si în anumite substante nutritive (protide. pe o perioadă de 10 zile lucrătoare (în două săptămâni consecutive) în lunile februarie.) = 135 g carne . care se vor compara cu ratiile recomandate din tabelul nr. stării de sănătate. peste. 1. Alimentatia colectivă Ea va fi adaptată vârstei. consumate în medie pe zi de o persoană. muschi tigănesc. ci numai unt si smântână. specificului activitătii si anotimpului. a situatiei medicale a elevilor si a însotitorilor care pleacă în tabără).  Echivalente alimentare o 100 ml lapte concentrat (condensat) = 250 ml lapte proaspăt o 100 g lapte praf integral = 800 ml lapte proaspăt o 100 g cascaval = 700 ml lapte proaspăt o 100 g brânză topită = 700 ml lapte proaspăt o 100 g brânză telemea de vacă = 550 ml lapte proaspăt o 100 g brânză telemea de oi = 450 ml lapte proaspăt o 100 g brânză proaspătă de vacă = 400 ml lapte proaspăt o 100 g cas = la fel ca la brânza telemea o 100 g mezeluri = 125 g carne o 100 g specialităti din carne (suncă de Praga. Se va asigura un aport nutritiv si caloric în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătătii. legume si fructe. Cantitătile din grupele de alimente cumulate pe cele zece zile se vor împărtii la numărul total de consumatori din această perioadă obtinându-se ratiile realizate. NECESARUL ZILNIC DE CALORII SI SUBSTANTE NUTRITIVE PENTRU COPII SI ADOLESCENTI (tabel) NECESARUL ESTIMATIV AL DIFERITELOR GRUPE DE ALIMENTE PENTRU ALCĂTUIREA DIETEI LA COPII SI ADOLESCENTI (CANTITĂTI COMERCIALE BRUTO) (tabel) Pentru aprecierea cantitătilor de alimente. pastramă etc. folosind tabele de compozitia alimentelor. carne si preparate din carne. mai si octombrie. rezultatele obtinute comparându-le cu necesarul zilnic consemnat în tabelul nr. muschi file. se poate folosi ancheta alimentatiei pe baza foilor de alimente scoase din magazie zilnic.

o evitarea la cină a mâncărurilor care solicită un effort digestiv puternic sau care au un efect excitant ori a căror combinatie produce efecte digestive nefavorabile (cum ar fi iahnie de fasole cu iaurt cu compot). Ouăle se recomandă a fi servite ca omletă la cuptor si nu ca ochiuri românesti sau prăjite o îmbogătirea ratiei în vitamine si săruri minerale prin folosire de salate din crudităti si adăugare de legume .cereale. supă de găluste si friptură cu garnitură din paste făinoase. în schimb se poate folosi lapte cu pâine cu gem sau cu biscuiti. peltea. ci cu preparate din carne sau cu derivate lactate. marmeladă = 40 g zahăr o 100 g nectar de fructe = 30 g zahăr o 100 g sirop de fructe concentrat = 60 g zahăr o 100 g bomboane = 90 g zahăr o 100 g miere = 80 g zahăr o 100 g halva = 45 g zahăr si 30 g grăsime vegetală o 100 g ciocolată = 50 g zahăr si 30 g grăsime vegetală o 100 g bulion sau pastă de rosii = 600 g pătlăgele rosii o 100 g suc de rosii = 135 g tomate o 100 g varză acră = 130 g varză crudă o 100 g murături = 125 g legume crude o 100 g fulgi de cartori = 1000 g cartofi cruzi o 100 g fructe deshidratate. uscate = 400 g fructe crude o 100 g fulgi de fasole boabe = 300 g fasole boabe uscate o 100 g morcovi deshidratati = 1700 g morcovi cruzi o 100 g conserve de legume = 100 g legume crude o 100 g conserve din carne în suc propriu = 100 g carne crudă o 100 g conserve de peste = 100 g peste crud. ca de exemplu.  Pentru un meniu complet se vor respecta următoarele: o evitarea asocierii alimentelor din aceeasi grupă la felurile de mâncare servite (de exemplu. în prealabil.frunze în supe sau ciorbe . orez. afumate. la micul dejun nu se va servi ceai cu pâine cu gem. carne prăjită conservată în grăsime) = 125 g carne o 100 g smântână = 40 g unt o 100 g slănină sărată. gris = 100 g făină o 100 g compot = 15 g zahăr o 100 g dulceată = 70 g zahăr o 100 g gem. o permiterea mâncărurilor gen tocături prăjite sau snitele. caltabos. la masa de prânz nu se vor servi felul 1 si felul 2 preponderente cu glucide . numai dacă sunt prelucrate termic. costită = 88 g untură o 100 g slănină crudă = 80 g untură o 100 g pâine neagră = 71 g făină o 100 g pâine semialbă (intermediară) = 73 g făină o 100 g pâine albă = 76 g făină o 100 g paste făinoase (inclusiv biscuiti fără cremă) = 100 g făină o 100 g mălai. prin fierbere sau sub formă de salamuri prăjite ori pregătite la cuptor. o 100 g alte preparate din carne (tobă. ci din legume).

în blocurile alimentare nu se vor omite: o servirea fiecărui fel de mâncare în farfurii separate si interdictia spălării si folosirii veselei si a tacâmurilor de la o serie la alta la aceeasi masă (mic dejun. o interdictia folosirii cremelor de ouă si friscă. în cadrul acestuia.1. amigdalite pultacee. obligatoriu după ora 15. Unităti pentru copii anteprescolari (crese. pungilor si cutiilor cu diverse alimente direct pe pavimentul magaziilor ci numai pe grătare sau rafturi o montarea unei chiuvete-lavoar în bucătării. o existenta si modul de păstrare a probelor de mâncare din fiecare aliment servit. într-un caiet anume destinat (care va fi contrasemnat de conducătorul unitătii). a maionezelor. o prepararea mâncărurilor pentru masă de seară. indiferent de anotimp. la rece. prevăzută cu periută de unghii si săpun o montarea de site din sârmă groasă la toate ferestrele de la subsolul blocului alimentar împotriva infestării cu sobolani 2. 2. NORME SPECIFICE Unitătile de copii anteprescolari si prescolari se deosebesc de unitătile pentru scolari. o starea de sănătate a personalului blocului alimentar (cu interdictia activitătii. leagăne) 2. Fiecărei grupe îi este stabilit un anumit circuit. se vor respecta cu strictete: o interdictia depozitării sacilor. dimineata (iar în colectivitătile unde se prepară masa si pentru seară si la prânz). infectii ale pielii. Planificarea si organizarea clădirii Pentru fiecare grupă de copii vor fi asigurate următoarele încăperi: . pentru o perioadă de 36-48 de ore. masă de prânz. tuse cu expectoratie purulentă. destinată pentru igiena mâinilor personalului. care permite circulatia copiilor într-un anumit sens. cât si a ouălor fierte (nesectionate după fierbere). următoarele date: o starea organoleptică a alimentelor scoase din magazie. De asemenea. fiind structurate pe principiul izolării grupelor de vârstă pentru reducerea contactului dintre acestia si limitarea răspândirii bolilor transmisibile. febră). a persoanelor prezentând diaree. o starea agregatelor frigorifice si existenta graficului de notare a temperaturii interioare a acestora (de două ori pe zi).1. Sus  Ca reguli de igienă. o starea de igienă a blocului alimentar.1. cină) o cadrele medii sanitare ale unitătilor de copii si tineri cu bloc alimentar vor consemna zilnic.

chiuvetă dublă pentru spălat.5/1. Cazarmamentul adecvat vârstei ( saltea. Se va asigura lenjerie pentru fiecare copil. pled. de unde se poate pătrunde atât în izolator..  La nivelul oficiilor din crese vor fi respectate următoarele conditii: mobilierul si instalatiile vor cuprinde un dulap pentru depozitarea veselei (separat pe grupe de copii). o cameră cu boxe de izolare temporară (3-5 mp). musama de protectie) va fi asigurat în 2-3 schimburi de pat. termometrizati si li se dă îmbrăcămintea de cresă. Dotarea cu mobilier  Patul cu dimensiuni de 95/56/50 cm poate fi utilizat de copii de toate vârstele aflati în aceste unităti . iar intervalele între rânduri vor fi de 0.vestibul cu intrare separată . o dormitor (2 mp/copil). unde se efectuează zilnic triajul epidemiologic si înregistrarea copiilor. resou pentru încălzirea unor mâncăruri.2. încât să asigure comunicare directă între vestibul si vestiar. WC. masă acoperită cu tablă zincată sau cu alt material ioxidabil.  Copiii sunt adusi în unitate prin vestibul. spatiu pentru olite. de formă dreptunghiulară (2. sistem de apă caldă si rece.  Tarcul pentru 10 sugari . unde sunt examinati. o cameră de grupă pentru joc si masă (minimum 2. Amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani se va face numai la parter. o cameră de toaletă (10 mp) cu baie. controlul zilnic al stării de igienă si functionării oficiilor.1. o terasă-verandă (minimum 1. o oficiu.75-1m. o cameră de primire si alăptare (12-20 mp).5 mp/copil). Apoi trec în camera de toaletă. 2. de unde sunt dusi în camera de grupă.  Încăperile grupei vor fi astfel amplasate. trec în vestiarul filtru ( cu dulapuri pentru hainele de stradă). legătura directă cu toaletă si terasă. Bolnavii sau suspectii sunt orientati în boxa izolator. o vestiar-filtru (10-12 mp). În dormitoare . cât si în camera de grupă.5m) . vestibulul are legătură directă si cu camera de primire si alăptare. Copiii sănătosi sunt introdusi în camera de primire si alăptare. Se continuă apoi.5 mp pe copil). paturile vor fi amplasate la o distantă de minimum 1m fată de perete. Pe de altă parte. dezinfectat si zvântat veselă.

Între perioadele de folosire. în sălile de grupă. un dus flexibil pentru maximum 10 copii.  Planificarea si organizarea clădirii grădinitei asigură circulatia copiilor într-un mod asemănător cu cea a copiilor din unitătile anteprescolare. o chiuvetă pentru maximum 5 copii . o dormitor.1-0. amplasate în vestiarul -filtru  Obiectele sanitare: o cădită cu scurgere la reteaua de canalizare pentru maximum 10 copii .  Vestiarul comunică direct cu camera de grupă. paturi pliante pentru somnul de după masă. dacă e posibil separat de camera de joc.3 m/s.  Camera de grupă are acces direct pe verandă sau terenul de joc.3-0. pe de o parte si cu boxele de izolare.2.  Iluminatul artificial: în camera de primire . Conditiile obligatorii sunt dimensionarea la talia prescolarilor.5 mp/copil).1.  Masa de toaletă (90/50cm) având înăltimea unei mese obisnuite permite asezarea comodă a copilului în timpul îmbrăcării. pe de altă parte. trebuie respectate si următoarele reguli: să se evite încrucisarea circulatiei copiilor cu a personalului adult de .Planificarea si organizarea clădirii Pentru fiecare grupă de copii se vor asigura următoarele încăperi: o vestiar filtru (10-15 mp) o boxe de izolare temporară o camera de grupă pentru joc si. pentru dormit (2.2 m. Prizele si întrerupătoarele electrice vor fi amplasate mai sus decât posibilitatea de atingere a copiilor. din motive obiective.300 lucsi. 2. olitele vor fi păstrate în recipiente cu solutie dezinfectantă.complet acoperite. În grădinitele cu program prelungit la care. având înăltimea de minimum 3. viteza curentilor de aer de 0. în sala de grupă . nu se pot amenaja dormitoare cu paturi fixe se pot utiliza.  Cubajul de aer va fi de minimum 8 mc/copil în dormi tor si de minimum 5 mc/copil în spatiul de joacă din sălile de grupă. Dacă sunt mai multe camere de grupă se va asigura pentru fiecare intrare separată din coridor. In plus. În plus.200 lucsi. umiditatea relativă de 40-50%.5-3 mp/copil). 2.3. asigurarea unei pozitii fiziologice în timpul somnului si dotarea cu cazarmamentul corespunzător dimensiunilor paturilor.2.5 mp/copil) o baie-spălător cu WC (0. care vor fi spălate si dezinfectate pentru a se evita riscul aparitiei unor boli transmisibile. la nevoie.1.  Dulapurile pentru hainele de stradă .5-2. Unităti pentru copii prescolari (grădinite) 2. vor fi protejate. Pentru copiii sub 2 ani vor fi prevăzute si olite individuale . Asigurarea microclimatului optim  Microclimatul din sălile de grupă si din dormitoare va asigura: temperatura de 22-240C. un scaun WC pentru maximum 10 copii. o camera pentru păstrarea paturilor (5 mp) dacă nu sunt dormitoare o terasa-verandă acoperită (1.

2.2. de 50 cm pentru copiii în vârstă de 4-5 ani si de 55 cm pentru copiii în vârstă de 5-6 ani. pentru 4 copii . al îndepărtării reziduurilor etc. Dotarea cu mobilier Mobilierul este compus din paturi. cu circuitul spălătoriei.2.  Măsutele (pentru 4 prescolari) si scăunelele vor respecta următoarele dimensiuni în functie de vârsta si talia copiilor: . OBIECTE SANITARE ÎN COLECTIVITĂTILE DE PRESCOLARI . administratie etc..3.Măsute. scaune. cuiere. spălătorie. etajere si rafturi sau dulapuri pentru îmbrăcămintea de stradă (amplasate în vestiar).Scăunele cu 3 dimensiuni (cm) 2. Obiectele sanitare vor fi asigurate în conformitate cu STAS 1478/90. la blocul alimentar. să se evite încrucisarea circuitului copiilor cu al alimentelor. cu 3 dimensiuni (cm). Amplasarea chiuvetelor se va face la o înăltime de 45 cm fată de podea pentru copiii în vârstă de 3-4 ani. mese. 2.

 Iluminatul artificial va asigura 150 lucsi pentru iluminatul incandescent si 300 lucsi pentru iluminatul fluorescent în sălile de grupă.3 m/s. copiii se vor spăla pe mâini sub supravegherea educatoarelor (la prescolari) si a asistentelor sau a infirmierelor (în crese). în asa fel încât să fie ferite de contactul cu praful. grădinite si case de copii prescolari se vor asigura următoarele conditii: o mâncarea va fi adusă de la bucătărie în vase acoperite. . o una dintre măsute va fi folosită în exclusivitate pentru asezarea vaselor mari. Pentru servirea meselor în sălile de grupă din crese. o fetele de masă se vor păstra.2. o umiditate relativă de 30-60% si o viteză a curentilor de aer de 0. mustele sau gândacii.2. între orele de servire a meselor. de 5 mc/copil (în cazul utilizării camerelor de grupă numai pentru procesul instructiv-educativ) si de minimum 6 mc/copil (în dormitoarele cu paturi fixe din grădinitele cu program prelungit). 2. o măsutele pe care se serveste masa copiilor vor fi sterse în prealabil.4. Asigurarea microclimatului optim  Microclimatul din sălile de grupă si dormitoare va asigura o temperatură de 20-22oC. precum si în dormitoarele cu paturi fixe din colectivitătile cu program săptămânal si casele de copii prescolari). o înainte de servirea mesei.5.  Cubajul de aer va asigura 8 mc/copil (în camerele de grupă folosite ca dormitoare sau/si săli de mese.1-0. o personalul care aduce mâncarea de la bucătărie va purta echipament sanitar de protectie a alimentelor si va avea efectuate examinările medicale periodice specifice personalului din unitătile de alimentatie colectivă si prevăzute de legislatia sanitară în vigoare. o se interzice servirea mesei pe măsute fără fete de masă din material textil.2. cu o solutie clorigenă de 1%.

Unităti pentru copii scolari si studenti 2. dintr-un centru universitar se calculează după anumite formule care includ valoarea t/p. Normele sanitare prevăd: o Indicele global de asigurare a spatiului în amfiteatre.1. 2. Din punct de vedere sanitar si pedagogic. o montarea paturilor în sălile de grupă folosite si ca dormitoare în colectivitătile de prescolari. 2. caracterizarea sanitară prin indici cantitativi trebuie să tină seama de două elemente: Planul de învătământ (numărul săptămânal de ore si raportul între orele teoretice si practice). în functie de sezon si de tipul sălii de grupă (cu dublă sau triplă functionalitate). cu aerisirea obligatorie a acestora timp de 15-30 de minute. trebuie să fie cel mult echiunitar (1/1). nu se va face înainte de terminarea curăteniei efectuate după servirea mesei. săli de curs si seminarii să fie de 2-2.3. Planul de scolarizare (numărul studentilor înscrisi). Dotarea cu mobilier  Banca scolară . pe de o parte si de învătământ practic. raportul optim trebuie să fie însă.vezi "Norme generale") Pentru asigura rea spatiului suficient în învătământul superior.3. o paharele copiilor (pentru băut apa între mese) vor fi strict individualizate si vor fi păstrate în locuri ferite de praf sau de contactul cu insectele. De asemenea. Planificarea si organizarea clădirii (pentru scoli . Indicele global de asigurare a spatiului de învătământ teoretic. subunitar (1/2). o se interzice asezarea scaunelor pe măsute în timpul efectuării curăteniei sălii de grupă.2. o după servirea mesei se vor efectua operatiunile de curătenie a sălilor de grupă. pe de altă parte.3.5 mp/student o Indicele global de asigurare a spatiului în laboratoare si ateliere să fie de 4-4. există formule pe baza cărora se pot calcula indicii globali de asigurare a spatiului pentru biblioteci si a spatiului total dintr-un institut de învătământ superior.5 mp/student o Indicele global de asigurare a spatiului în biblioteci să fie de 2 mp/student. Raportul global între orele de învătământ teoretic (t) si cel practic (p).

În fiecare sală de clasă (sau de curs) vor fi asigurate trei dimensiuni de bănci asezate "în amfiteatru" pentru evitarea aparitiei deformărilor de coloană vertebrală la elevi si studenti. a functiilor vizuale si. Corpul se apleacă înainte. a activitătii toracice si abdominale. Construirea băncilor cu respectarea conditiilor de igienă. în profil. asupra capacitătii de lucru. organele toraco-abdominale nu sunt comprimate. peste 171 cm. a coapselor si a spatelui nu poate asigura mult timp pozitia corectă. efortul muscular este minim. Aceste pozitii se schimbă frecvent. în final. linia orizontală a ochilor si umerilor. cu influentă nevaforabilă asupra dezvoltării coloanei. determină o pozitie comodă a copiilor ameliorând capacitatea de muncă. 121-130 cm. ci are un punct de sprijin suplimentar si o pozitie stabilă si comodă. Într-o bancă corespunzătoare. reazem în regiunea lombară si dorsală inferioară. lăsând un spatiu liber de câtiva centimetri. împiedică pozitiile incorecte si aparitia sau accentuarea tulburărilor de postură. reducând suprafata de sedere si căutând un reazem dorsal si plantar mai puternic. scolarul nu alunecă de pe scaun. Dacă scaunul este înalt. În această pozitie. 151-160 cm. la o înăltime egală cu lungimea gambei elevului până la genunchi plus 2 cm ( pentru tocul încăltămintei). ceea ce îngreunează circulatia extremitătilor. precum si linia articulatiilor coxo- femurale sunt paralele cu marginea posterioară a pupitrului. Dacă scaunul are o înăltime prea mică. În acest caz. Scaunul este asezat deasupra podelei . toate fiind incorecte. iar solicitarea de adaptare a ochilor este moderată. circulatia la nivelul extremitătilor nu este stânjenită. De aceea. ochiul este usor înclinat la circa 35 cm distantă fată de planul pupitrului. pozitia devine incorectă. 111-120 cm. iar musculatura bazinului. copilul se reazămă mai puternic pe coate sau este asezat pe scaun spre partea anterioară. la nivelul tălpilor si sprijin suplimentar cu coatele pe pupitru. Regiunea anterioară si inferioară a toracelui se apropie de marginea pupitrului. Dacă banca este necorespunzătoare. capul este înclinat usor în fată. având o scobitură cu înclinare posterioară. Elementele principale ale băncii sunt scaunul. formei coapsei si bazinului. centrul de greutate se găseste la nivelul vertebrei a X-a toracice si cade pe planul orizontal. asigură o desfăsurare normală a procesului instructiv-educativ. pozitia este corectă atunci când corpul are ca bază de sustinere zona ischio-coccigiană si treimea posterioară a coapselor. În această pozitie. în spatele liniei articulatiilor coxo-femurale. 161-170 cm. speteaza si pupitrul. Dimensiunile băncilor vor fi de 8 mărimi pentru următoarele grupe de înăltime a elevilor (studentilor): 101-110 cm. 141-150 cm. . asupra functiilor organelor bazinului. elevul nu poate sprijini picioarele si alunecă de pe scaun. picioarele se articulează sub un unghi ascutit. Suprafata scaunului să corespundă. 131-140 cm.

Dacă scaunul e mai lung se poate produce o comprimare a vaselor sanguine si a nervilor din regiunea poplitee. În acest caz. efortul muscular este mic. pozitia dreaptă a capului este mai putin obositoare pentru musculatura cervicală si spinală superioară.3. încât copiii si tinerii să poată ocupa loc după înăltime: cei mici în fată. respiratia este liberă si profundă.4.2-0. Băncile se asează în asa fel. în fată si mai aproape de fereastră. În timpul cititului si a scrisului se va sprijini cu coatele pe bancă. înclinând capul mai putin. Lungimea scaunului să fie de cel putin 2/3 din lungimea coapsei elevului. ceea ce va determina pozitii incomode a cutiei toracice. Pupitrul este înclinat fată de marginea băncii sub un unghi de 35 grade. elevul nu o poate folosi drept sprijin pentru că trunchiul va fi departe de pupitrul băncii si nu-i va fi comod să scrie. care se ridică. cutia toracică stă drept. Distanta dintre prima bancă si tablă să fie de cel putin 2 metri. Speteaza scaunului se află la nivelul curburii lombare a coloanei vertebrale si are o sectiune corespunzătoare formei acestei curburi. Amplasarea băncilor se va face în asa fel încât să fie posibilă plasarea elevilor miopi si cu auzul mai slab. centrul de greutate a corpului se găseste deasupra triunghiului format de oasele coxale si de punctul de sprijin al coloanei vertebrale. având o înăltime care asigură sezutul drept.3 m/s. Distantă dintre spetează si marginea posterioară a pupitrului trebuie să corespundă distantei diametrului antero-posterior toracic plus 5 cm. Între sursa de încălzire si băncile din apropiere să existe un spatiu de cel putin un metru. Obiectele sanitare vor fi asigurate în conformitate cu prevederile STAS 1478/90 2. Aceasta permite elevului să se ridice fără a iesi din bancă. sub un unghi mai mare. Între coloanele de bănci si între acestea si peretii laterali ai sălii se va lăsa un spatiu liber de cel putin 60-70 cm. Pozitia incorectă a corpului timp îndelungat poate duce la turtirea cutiei toracice. Asigurarea microclimatului optim  În sălile de clasă si cursuri se va asigura o temperatură de 18-20o C. adică antebratul să fie asezat comod pe pupitru. Se va asigura un spatiu de trecere între ultima bancă si peretele posterior al sălii. Pozitia înclinată a pupitrului permite elevului sau studentului să vadă manualul situat pe pupitru. Pupitrul se compune fie dintr-o singură suprafată (cu dezavantajul că elevul trebuie să iasă din bancă) fie dintr-una imobilă si alta mobilă. Centrul de greutate al capului se găseste în regiunea oaselor faciale.3. Dacă această distantă este prea mare. În acest caz. greutatea corpului se distribuie pe o mare suprafată a coapsei. iar organele abdominale nu sunt comprimate. 2. . Lumina naturală cea mai intensă să vină din partea stângă a elevilor. aparitia unei respiratii superficiale si va accentua oboseala. În această pozitie. umiditatea relativă de 20-60% si o viteză a curentilor de aer de 0.3. cei mari în spate. Pozitia trunchiului fiind stabilă.

spălare cu apă caldă si sodă de 1-2% sau detergenti 1-2%. o asigurarea echipamentului de protectie pentru personal si efectuarea la zi a examinărilor medicale prevăzute de instructiunile Ministerului Sănătătii. lectură.  Cubajul de aer:  în sălile de clasă si cursuri: 5-8 mc/persoană. Spălarea va consta în următoarele operatiuni: curătare mecanică de resturi alimentare.5-2%) timp de 20-30 minute. numai cu mijloace de transport auto care să nu fie folosite în alte scopuri. cursuri. în recipiente cu capace etanse. Pentru usile de acces în oficiu se vor asigura mijloace mecanice de protectie. care să asigure o ermetizare perfectă o montarea unui sistem de încălzire în oficii pentru unele mâncăruri servite o asigurarea spălării veselei si a tacâmurilor obligatoriu cu apă caldă. o montarea sitelor la ferestrele încăperilor.  în dormitoare:  pentru scolarii între 7-10 ani . iluminatul artificial va fi de 200 lucsi. în bibliotecă si în laboratoare: minimum 300 lucsi pentru iluminatul fluorescent si minimum 150 lucsi pentru iluminatul incandescent (sau 24 W/mp). temperatura să fie de 18-190C. o în sălile de desen: 400-500 lucsi pentru iluminatul fluorescent si minimum 40 W/mp pentru iluminatul incandescent. o usă pentru debarasarea veselei din sala de mese si o chiuvetă dublă o aducerea tuturor produselor alimentare de la blocul alimentar (bucătărie) al altei unităti de alimentatie colectivă.  pentru scolarii peste 15 ani . cu un ghiseu pentru servirea mesei.13-15 mc/persoană.10-12 mc/persoană.3 m/s. În sălile de educatie fizică. meditatii. împotriva mustelor. o în sălile de gimnastică si de festivităti. clătire cu apă rece. o depozitarea veselei si tacâmurilor în dulapuri închise o asigurarea veselei si tacâmurilor în număr egal cu cel al consumatorilor care servesc masa.16-20 mc/persoană.2-0. În dormitoare.  Iluminatul: o în sălile de clasă. Se interzice spălarea veselei între s erii si folosirea la mai multe serii de consumatori. dezinfectie cu solutie clorigenă (var cloros sau cloramină 0. . temperatura va fi de 16-180C. zvântare. Cantinele si semiinternatele scolare fără bucătărie vor avea asigurate următoarele conditii: o amenajarea obligatorie a unui oficiu pentru spălarea si depozitarea veselei.  pentru scolarii între 11-15 ani . OBIECTE SANITARE ÎN SPATIILE DE ÎNVĂTĂMÂNT SCOLARE SI STUDENTESTI (Tabel) OBIECTE SANITARE ÎN INTERNATELE SCOLARE SI CĂMINELE STUDENTESTI (Tabel) 2. umiditatea relativă de 30-60% si viteza curentilor de aer de 0.5.3.

o efectuarea curăteniei generale la sfârsitul fiecărei săptămâni si a dezinsectiei trimestriale o interzicerea folosirii sălii de mese pentru alte activităti o individualizarea strictă a lenjeriei în semiinternatele cu paturi.2 mp/elev o interzicerea asezării scaunelor pe mese în timpul efectuării curăteniei după servirea mesei. Păstrarea se va face la frigider.o păstrarea probelor din toate alimentele consumate timp de 36-48 ore în scopul prevenirii toxiinfectiilor alimentare. montarea cuierelor sau amenajarea de dulapuri-vestiare o în sala de mese să se asigure o suprafată de cel putin 1. .