You are on page 1of 1

BRANDS AND BEARS PUBLICITATE SRL

Str. Smaranda Braiescu, nr.37, bl.11H, sc.1, ap.8, sector 1, Bucuresti
Cod Fiscal: R14577441
Cod de la registrul Comertului: J40/3024/2002
Cont IBAN: R069RZBR0000060002344999 deschis la Raiffeisen Bank SMB

Delegatia

Subsemnata BULFINSCHI RALUCA, in calitate de administrator al
BRANDS&BEARS Publicitate SRL, cu sediul social in Str. Smaranda Braiescu, nr.37,
bl.11H, ap.8, sector 1, Bucuresti, avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului
J40/3024/2002,cod unic numarul R14577441,il deleg prin prezenta pe d-nul Turliu
George cu functia de BTL Officer la Brands&Bears , CI seria RR nr. 230688, eliberat la
data de 10.09.2002 de Sectia 15 Politie Bucuresti, pentru preluarea aparatelor si cartelelor
Connex,conform contract.

Administrator,
RALUCA BULFINSCHI,