You are on page 1of 17

Guvernul României

Ordonanţă nr. 36 (r1) din 30/01/2002 Adaugă la Acte urmărite
Afişează tematicile
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 10/09/2002 actului
Intrare in vigoare: 10/09/2002 Lista de acte similare ...
Afişează ultimele 10
acte
privind impozitele şi taxele locale
Afişează versiuni in alte
limbi
Publicat în 02/02/2002
Republicarea 1 din 10/09/2002
Versiune consolidată în 31/05/2003
Versiune consolidată în 23/07/2003
Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol
Abrogat de Codul Fiscal din 22/12/2003 Articolul 298 la 15/07/2004
Modificat de Ordonanţă nr. 39 din 30/01/2003 Articolul 218 la 15/07/2004
Republicat în baza Lege nr. 522 din 17/07/2002 Articolul 2
A se vedea Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003
Normă metodologică din 13/11/2002
Lege nr. 232 din 31/05/2003
Ordin nr. 384 din 16/12/2002
Ordin nr. 10 din 09/01/2003
Anexa 2 Modificat de Ordonanţă nr. 36 din 30/01/2003 Articolul 6
Lege nr. 232 din 31/05/2003 Articolul 1
Anexa 4 A se vedea Ordonanţă de urgenţă nr. 12 din 13/03/2003 Articolul 1
Articolul 5 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Anexa 5 Completat de Ordonanţă nr. 36 din 30/01/2003 Articolul 6
Modificat de Ordonanţă nr. 36 din 30/01/2003 Articolul 6
Lege nr. 232 din 31/05/2003 Articolul 1
Atacat prin Decizie nr. 460 din 02/12/2003
Articolul 12 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Atacat prin Decizie nr. 302 din 09/07/2003
Articolul 18 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Articolul 21 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Articolul 28 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Articolul 31 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Ordonanţă de urgenţă nr. 3 din 13/02/2003
Articolul 32 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Articolul 35 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Articolul 43 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Articolul 45 Completat de Ordonanţă de urgenţă nr. 138 din 17/10/2002
Articolul 48 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004
Articolul 61 Atacat prin Decizie nr. 197 din 29/04/2004
Decizie nr. 44 din 03/02/2004
Articolul 70 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data
15/07/2004 Abrogat de Codul Fiscal din 22/12/2003 Articolul 298
Modificat de Ordonanţă nr. 39 din 30/01/2003 Articolul 218
Articolul 5 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 12 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 18 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 21 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 28 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 31 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 32 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 35 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 43 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 48 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Articolul 70 Modificat de Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003 Anexa 1
Republicat în baza Lege nr. 522 din 17/07/2002 Articolul 2
A se vedea Lege nr. 232 din 31/05/2003
A se vedea Ordin nr. 384 din 16/12/2002
A se vedea Ordin nr. 10 din 09/01/2003
A se vedea Hotărâre nr. 561 din 21/05/2003
A se vedea Normă metodologică din 13/11/2002
Anexa 2 Modificat de Lege nr. 232 din 31/05/2003 Articolul 1
Anexa 2 Modificat de Ordonanţă nr. 36 din 30/01/2003 Articolul 6
Anexa 4 A se vedea Ordonanţă de urgenţă nr. 12 din 13/03/2003 Articolul 1
Anexa 5 Completat de Ordonanţă nr. 36 din 30/01/2003 Articolul 6
Anexa 5 Modificat de Ordonanţă nr. 36 din 30/01/2003 Articolul 6
Anexa 5 Modificat de Lege nr. 232 din 31/05/2003 Articolul 1
Anexa 5 Atacat prin Decizie nr. 460 din 02/12/2003
Articolul 12 Atacat prin Decizie nr. 302 din 09/07/2003
Articolul 31 Modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. 3 din 13/02/2003

b) cu 50% pentru cea de a doua clădire. aplicată la valoarea de inventar a clădirii. cu excepţia celor menţionate la alin. de obiecte. asociaţiilor şi fundaţiilor. inclusiv a celor situate la subsol.(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice. în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. c) cu 75% pentru cea de a treia clădire. Articolul 45 Completat de Ordonanţă de urgenţă nr.(1) Impozitul pe clădiri. 3 alin. (3) Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii clădirii. în afara celei de la adresa de domiciliu. a contribuabililor. autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia să asigure accesul liber şi neîngrădit la acestea. de animale. se calculează prin aplicarea cotei de 0. în sensul prezentei ordonanţe. . indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora. precum şi cele ale organizaţiilor politice.(1) Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt reglementate prin prezenta ordonanţă. 44 din 03/02/2004 Varianta pt. precum: a) comercianţii şi filialele acestora. instituţiilor publice. (3) În sensul prezentei ordonanţe. se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale. d) cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele. conform prevederilor legale în vigoare. care poate fi cuprinsă între 0. la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafaţa construită desfăşurată care se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale. (4) se aprobă prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale. în afara celei de la adresa de domiciliu. în cazul persoanelor fizice. inclusiv unităţile economice ale persoanelor juridice de drept public. înregistrate legal. rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar. în sensul prezentei ordonanţe. definiţi astfel de Codul comercial. (4) Sunt asimilate persoanelor juridice. indiferent sub ce formă. patronale şi cooperatiste. 138 din 17/10/2002 Articolul 61 Atacat prin Decizie nr. se înţelege acele entităţi reprezentate de persoanele fizice. datorează impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă. Art. până la data primei reevaluări. cu excepţia mansardelor. . 5. (5) Modelul declaraţiei speciale menţionate la alin.5% asupra valorii de inventar a clădirii. aparţinând persoanelor fizice sau juridice străine. determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. ce au un patrimoniu distinct. de materiale.(1) Impozitul pe clădiri. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor. . cultelor religioase şi altora asemenea. .1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii. impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosinţă. care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă. . aflate în administrarea sau în folosinţa. sindicale. cu personalitate juridică. 197 din 29/04/2004 Articolul 61 Atacat prin Decizie nr. în scopul desfăşurării unei activităţi.(1) Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor. cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5%. (2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: a) cu 15% pentru prima clădire. (4) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice. în sensul prezentei ordonanţe. după caz. prin clădire se înţelege orice construcţie care serveşte la adăpostirea de oameni. denumite în continuare contribuabili. (1). b) cultele religioase şi unităţile locale ale acestora. (5) Sunt exceptate instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. contribuabilii care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ori exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberă. Modificat de Hotărâre nr. (2) Sunt asimilaţi persoanelor fizice.2% în mediul urban şi de 0. înregistrată în contabilitatea acestora. 3. şi altele asemenea. altele decât cele închiriate. 2. înregistrată în contabilitatea acestora. precum şi cele ale treptelor şi teraselor neacoperite. (2) În cazul contribuabililor menţionaţi la alin. imprimare ABROGAT DE Codul Fiscal din 22/12/2003 la 15/07/2004 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. CAPITOLUL II Impozitul pe clădiri Art. 4. 1. precum şi la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective. de produse.Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetele locale. în afara celei de la adresa de domiciliu. (2) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 Art. . (4) Contribuabilii care intră sub incidenţa alin. de instalaţii şi de altele asemenea. în condiţiile legii. Art.5% şi 1. (2). (2) În cazul clădirilor proprietate publică şi privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Informaţiile referitoare la impozitele şi taxele locale sunt de interes public. 1. Art. (3). (3) Prin persoane juridice. 6. . în afara celei de la adresa de domiciliu. şi sucursalele şi reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe teritoriul României.

în intravilanul sau în extravilanul localităţilor datorează impozit pe teren. . (2) Taxa se datorează numai pentru liniile ferate şi drumurile până la accesul în incinta unităţii. 8-10. se face de către consiliile locale.(1) Impozitul pe teren se stabileşte anual. CAPITOLUL III Impozitul şi taxa pe teren Art. 17 şi 18. Scăderea se acordă proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii. 2 se va face anual. 2. în intravilan şi extravilan. 14. (2). astfel: până la 15 martie. în cursul anului. 13. 17 din prezenta ordonanţă. conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 20. impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. .000 lei/km. Impozitul se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului. respectiv. 4. (2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri.Clădirile dobândite în cursul anului. în intravilanul localităţilor. (3). 10. demolare. cât şi cele în rezervă sau în conservare. c) pentru căi ferate înguste 200. b) pentru căi ferate normale 390. Art. până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.(1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi căi ferate contribuabilii prevăzuţi la art. . (3) Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa este redată în anexa nr. proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor. registrelor agricole. . oraşe şi comune. Art.(1) Pentru terenurile dobândite în cursul anului. . acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. în funcţie de poziţia terenurilor faţă de centrul localităţii. (2) Scăderea de la impunere. 17 datorează taxa pe teren ce se stabileşte anual. . în sumă fixă pe metru pătrat de teren. se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situaţii. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 Atacat prin Decizie nr. 7. . în cursul lunii noiembrie. pentru oricare dintre situaţiile care corespund dispoziţiilor legale în vigoare. Art. (2) Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată în anexa nr. (3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar. evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole ori cadastrale. în mod diferenţiat.Pentru terenurile proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. indiferent sub ce formă. 302 din 09/07/2003 Art. în lei/km. până la 15 iunie. (3) Avizarea de către consiliile locale a construcţiilor speciale prevăzute la subpunctul 20 al pct. 5.(1) Scăderea de la impunere. 11. 7 din anexa nr. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. 12. Art. 8. pe zone. calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate. .(1) Impozitul pe teren nu se aplică asupra terenurilor pentru care se plăteşte taxa pe teren datorată potrivit art. precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. acestea datorează taxa pe teren. . Art. Art.000 lei/km. 4. 18. se modifică şi se încasează potrivit prevederilor art.Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili.În situaţia în care în cursul anului se modifică rangul localităţii. aflate în administrarea sau în folosinţa regiilor autonome. utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. pentru situaţiile de dezafectare. potrivit anexei nr. . proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. . iar în extravilanul localităţilor.(1) La determinarea impozitului pe clădiri. precum şi cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. impozitul pe teren se modifică corespunzător noii încadrări a localităţii.Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 Art. în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. 19. care se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi impozitul pe teren prevăzut la art. şi se plăteşte trimestrial în patru rate egale. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul terenurilor a căror încadrare se modifică în cursul anului fiscal. (2) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităţilor sunt înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. indiferent sub ce formă. după caz. (4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determină prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. Art. Art. Art. se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs acea situaţie. Art. 16. diferenţiată după cum urmează: a) pentru drumuri 200.Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în municipii. 12. în condiţiile prezentei ordonanţe. şi se aplică în anul fiscal următor. . a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice. Modificat de Hotărâre nr. se au în vedere atât clădirile aflate în funcţiune. . Modificat de Hotărâre nr. . 17. 3 şi. dezmembrare sau distrugere a clădirilor. 3 alin. de reţelele edilitare. 9.Unităţile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevăzută la art. Art.Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc. precum şi de transfer al dreptului de proprietate ori locaţiune asupra clădirilor. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. anexei nr. . 15. pe ranguri de localităţi şi zone. până la data primei reevaluări înregistrate în contabilitate. în cursul anului.000 lei/km.

reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 60% la bugetul local şi. folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării. în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizaţia de construire. (2) Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc prealabil eliberării sau vizării. . respectiv. nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport. Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi. în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit anexei nr.Taxa asupra mijloacelor de transport se determină de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul. 22. respectiv a remorcii. . (2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. taxa este cea prevăzută în anexa nr. iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidenţele autorităţilor la care sunt înmatriculate. 6 lit. semiremorci şi rulote taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora. dacă se practică tarife stabilite în condiţiile transportului în comun. avizelor şi autorizaţiilor contribuabilii datorează taxe diferenţiate. Art. respectiv. în patru rate egale. 6 lit. 28. de 40% la bugetul municipiului Bucureşti. (2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datorează de către proprietar. 29. 21. se stabileşte anual. . după caz. la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale. (2) La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizaţiei de construire. Modificat de Hotărâre nr. în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta. I.Capacitatea cilindrică a motorului şi capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului. 24. . 27.(1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează o taxă anuală stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora. (4) Pentru remorci. sunt obligaţi să declare structurilor specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale valoarea reală a lucrărilor. 23. au obligaţia de a achita integral taxa datorată. până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie. 7 se stabileşte între aceste limite de către consiliile locale sau judeţene. (3) Persoanele fizice sau juridice străine. 7. pentru fiecare 500 cm 3 sau fracţiune din aceştia. care aparţin contribuabililor. (4) Pentru persoanele fizice. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 Art. până la 15 iunie. II şi III. Art. bărcile şi luntrele. Art. conform anexei nr. 30. (2) vor regulariza taxa pentru autorizaţia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant. (2) Navele fluviale de pasageri. . Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. în vederea regularizării taxei pentru autorizaţia de construire. a certificatelor. II şi III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere. CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea certificatelor. 6 lit. (3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. (2) Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează în sume egale. Modificat de Hotărâre nr. .(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte trimestrial. A pct. (3) Structurile specializate menţionate la alin. Art. 6 lit. 25. în conformitate cu proiectul prezentat. (5) Sunt scutite de taxă autoturismele.(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire. . modernizare. Art. B. conform anexei nr. după caz. sediul sau punctele de lucru. la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului. 26. pe baza declaraţiei de impunere depuse în condiţiile prezentei ordonanţe. C. taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii. care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport. de 40% la bugetul judeţean. astfel: până la 15 martie. . . (2) Transportul de călători în comun în regim urban şi suburban se referă şi la cel care parcurge o distanţă în afara localităţii. A pct. CAPITOLUL IV Taxa asupra mijloacelor de transport Art. conform anexei nr.(1) Cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr.(1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă. precum şi pentru combinaţiile acestora. .Pentru eliberarea certificatelor. avizelor şi autorizaţiilor. A pct. precum şi persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun în regim urban şi suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport. 6 lit. Art. . 1. avizelor şi autorizaţiilor Art. cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să rezulte acestea. pentru fiecare mijloc de transport. motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 Art. conform anexei nr.(1) Instituţiile publice.(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite. după caz.

Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare. prin aplicarea următoarelor cote: a) 2% pentru manifestările artistice de teatru. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 Modificat de Ordonanţă de urgenţă nr. (5) Instituţiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. 34. până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie. de operetă. în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul. cu avizul primarilor comunelor. de circ. 35. . până la 15 iunie.000 lei/an/m2 şi 200. după caz. În situaţiile în care mijloacele de reclamă şi publicitate au o durată mai mare de un an. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 CAPITOLUL VII Impozitul pe spectacole Art. taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50% la bugetul judeţean. cenacluri. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 . începând cu luna în care taxa a devenit exigibilă. calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor sau în sumă fixă pe metru pătrat. 31. .(1) Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul. serate.000 lei/an/m 2 şi 130. de la 1. . b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri. precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale. (3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene. potrivit legii. taxa se plăteşte până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional. la bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale pe a cărei rază este expus afişul publicitar. (1) se plăteşte lunar de către cel care efectuează reclama şi publicitatea la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se realizează serviciul. pe zi de funcţionare. CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate Art. potrivit atribuţiilor stabilite prin lege primarului general. 3 din 13/02/2003 Art.(1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 3% din valoarea contractului. activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă. Modificat de Hotărâre nr. (3) au obligaţia să o achite trimestrial la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. (2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj. în patru rate egale. până la data de 10 a lunii următoare. Art. cinematografice. de operă. (1).000 lei/m2/zi. de filarmonică. (2) Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclamă şi publicitate. 31 alin. mai puţin valoarea timbrelor instituite. (5) Dovada plăţii taxei se păstrează la structura specializată a autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat documentele respective. panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datorează o taxă care poate fi cuprinsă între 65. concursuri. muzicale. în limitele prevăzute mai sus.000 lei/m2/zi la 2. asupra nivelurilor menţionate la alin. 31 alin. (4) Cota procentuală şi cuantumul taxei prevăzut în sumă fixă se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea. astfel: până la 15 martie. (2) Instituţiile publice nu datorează impozitul pe spectacole. respectiv primarilor de sectoare. (6) Taxa prevăzută la art. după cum urmează: a) în cazul videotecilor.000 lei/an/m2 sau fracţiune de m2. denumite în continuare spectacole. . (4) Pentru municipiul Bucureşti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucureşti sau ale sectoarelor acestuia.000 lei/m2/zi.000 lei/an/m2 sau fracţiune de m2. 31 alin. (3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate datorată potrivit art.(1) Taxa datorată potrivit prevederilor art. 4. Modificat de Hotărâre nr. (3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte în funcţie de dimensiune şi poate fi cuprinsă între 120. 31 alin. b) în cazul discotecilor. exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole. Art. 32. (1) se aplică coeficienţii de corecţie menţionaţi la nota din anexa nr.(1) Contribuabilii care organizează manifestări artistice. proporţional cu numărul de luni de utilizare. (2) Cuantumul impozitului se stabileşte de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activităţile artistice şi distractive. pe toată perioada desfăşurării contractului. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare şi avertizare a instalaţiilor energetice. 33. de la 500 lei/m2/zi la 1. (2) se plăteşte anticipat de către beneficiarul publicităţii. datorează impozit pe spectacole. Modificat de Hotărâre nr. competiţii sportive. în limitele prevăzute la alin. .

(1) Plătitorii de impozit pe spectacole. împreună cu Ministerul Finanţelor Publice. .În cazul în care taxa hotelieră este inclusă în chitanţă sau în costul biletului de odihnă şi tratament. aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere. 41.(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Tineretului şi Sportului. Partea I. precum şi zilele în care se desfăşoară spectacolele. (2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0.000 lei la 10. a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2. 42. 38. . Modificat de Hotărâre nr. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul. după caz.Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea. . CAPITOLUL IX Alte taxe locale Art.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. (1) se va actualiza în condiţiile prezentei ordonanţe. 39. Completat de Ordonanţă de urgenţă nr. vizarea.000. Ministerului Finanţelor Publice. vizarea. . caselor memoriale. evidenţa şi gestionarea. (3) Sancţiunea se aplică plătitorilor de impozit pe spectacole.(1) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea.000. obligaţi: a) să respecte normele tehnice privind tipărirea.Plătitorii impozitului pe spectacole sunt. după caz. Art. . Art. 44. o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. după caz. Art.000 lei şi 100. 46.Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia să ţină evidenţa acestuia şi să depună lunar. 45.(1) Pentru şederea în municipii. au obligaţia de a înregistra abonamentele şi biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolelor. în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României. 46 vor vărsa la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale suma încasată cu acest titlu. b) să elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi să nu practice tarife mai mari decât cele înscrise pe bilete. a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole. (2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele. recuperată de la agenţiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament. . Art. precum şi de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Administraţiei Publice. pe bază de contract. pot institui taxe zilnice cuprinse între 1. . . şi se varsă la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.Plătitorii de impozit pe spectacole. Art. Art. 43. înregistrarea. c) să pună la dispoziţie organelor de control documentele care atestă calculul şi plata impozitului pe spectacole. decontul de impunere sau declaraţia prevăzută la art. Art. persoanele juridice prevăzute la art. evidenţa şi gestionarea. 36. de asemenea. după caz. pentru luna următoare.000 lei (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. 47. .5% şi 5%. până cel târziu la data de 15 inclusiv. 37. 40. în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă. cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Tineretului şi Sportului. din încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit. pentru activităţile prevăzute la art.(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se desfăşoară spectacolul. vizarea. . la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă plătitorul îşi are sediul sau domiciliul. evidenţa şi gestionarea.Pentru sumele cedate în scopuri umanitare. Art. consiliile locale sau judeţene. 43 se fac de către primar şi împuterniciţii acestuia. CAPITOLUL VIII Taxa hotelieră Art. 138 din 17/10/2002 Art.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor. 48. potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale. a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotărâre a Guvernului la iniţiativa Ministerului Administraţiei Publice. 37.Tipărirea. 35. pentru manifestările prevăzute la art. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 Art. Art. . oraşe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani. înregistrarea. au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei. . . . 34. înregistrarea. (2) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea la timp a impozitului.

000 lei/an şi 260. precum şi pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren. (3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare. Art. impozitul pe teren şi de taxa hotelieră. 54. 52. proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului. după cum urmează: a) pentru locuinţele noi. Modificat de Hotărâre nr. de arhitectură şi arheologice. Art. sunt scutite de impozitul pe clădiri. scutite la cazare de la plata impozitelor şi taxelor locale fundaţiile şi asociaţiile cu caracter umanitar care au ca unică activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii. de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit. 8. (6) Scutirea sau reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la alin. (4) Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. stabilite în sarcina persoanelor fizice. republicată. se menţin şi în condiţiile prezentei ordonanţe. Art. social şi cultural. întreţine. . 51. 55. pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă. în proporţie de 50%. k) din Legea nr. .000 lei/an. 114/1996. republicat. cu scopul de a întemeia. precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar. Art.(1) Contribuabilii. . ce pot fi cuprinse între 26. . republicată. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 CAPITOLUL X Facilităţi fiscale Art. în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. cu modificările şi completările ulterioare. . . 58.(1) Scutirea de impozite şi taxe locale se acordă pe baza cererii beneficiarilor. cuprinse între limitele prevăzute la alin. (2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi II. respectiv reducere. 3. . stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. în sumă fixă. 50. elevii. (5) În cazul calamităţilor naturale consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea de impozite şi taxe locale.Prevederile art. 10 alin. Art.Consiliile locale pot hotărî scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investiţiei efectuate potrivit Legii nr. potrivit alin. . 6 şi ale art. . 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie. . 49. (2).Scutirile prevăzute la art. 189/2000.(1) Pentru locuinţa de domiciliu. Art. 1 din Decretul-lege nr. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. Art. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. sunt scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă. precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. în condiţiile Legii locuinţei nr. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice menţionate la art.Persoanele fizice.Societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. (7) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proporţie de 50% pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune obiectivele nou-construite ce aparţin cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. b) pentru clădirile realizate pe bază de credite. referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent acestora. (1). dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor. (2) În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu a contribuabilului. persoanele fizice nevăzătoare. 76 din prezenta ordonanţă. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. noii proprietari nu mai beneficiază de aceste scutiri. Art. 57. 56. (2) şi (5).Persoanele fizice. sunt scutiţi de plata impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. (1). pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizaţii de şomaj şi/sau ajutor social şi alocaţie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren.monumentelor istorice. începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele doveditoare prin care se atestă situaţia respectivă. taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat şi mototricicluri. până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de până la 10%. 50-52 se acordă în proporţie de 100% persoanelor fizice menţionate pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune soţilor. precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. până la punerea în funcţiune. (2) Pot fi.(1) Sunt scutite de impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă fundaţiile testamentare constituite potrivit legii. datorate pentru întregul an de către persoanele fizice. Categoriile de utilaje se stabilesc de către consiliile locale. (1). (4) Procedura de acordare a facilităţii fiscale de scutire. veterani de război. (2) În cazul înstrăinării clădirilor prevăzute la alin. (5) Pentru stabilirea taxelor locale menţionate la alin. 59. . văduve de război şi văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război. şi cele prevăzute la art. de asemenea. (2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice. Art. studenţii şi militarii în termen. pe toată perioada executării acestora. răniţilor. se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. . pensionarii. persoane fizice. (3) Sunt scutiţi de taxa hotelieră persoanele cu handicap de gradul I şi II. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora. (1) lit. după caz. pentru fiecare vehicul. dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională. 53. cu modificările şi completările ulterioare. stabilită prin hotărâre a consiliului local. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. numai pentru clădirile destinate acestei activităţi. aprobată şi modificată prin Legea nr. Art. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi se plătesc anticipat.

. cu amendă de la 1. a amenzilor şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale. 63. (5) Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate. contravenţională sau penală. în măsura în care. 62. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".000 lei. . impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza evidenţelor prevăzute la alin. în lei. 37 şi la art. (4) În cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţie terestre . după caz. . Art. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. (4) Pentru mijloacele de transport declaraţiile se depun. Art. punctele de lucru sau în care se află situate bunurile impozabile ori taxabile. cu modificările ulterioare. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.000 lei la 1. 6 şi 7. precum şi materială sau civilă. 62 alin. 3. în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora. pentru autostrăzile şi tronsoanele de cale ferată concesionate. Art.autostrăzi şi căi ferate. (2). persoane fizice şi juridice străine. precum şi cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. persoană fizică. (4)-(6).(1) Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile. în luna aprilie a fiecărui an. 10. . 67. a) se sancţionează cu amendă de la 500. majorările aferente şi amenzile contravenţionale. urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale. iar cea de la lit. după caz. după caz. a penalităţilor. declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile.(1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă următoarele fapte: a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. se indexează anual prin hotărâre a Guvernului. 29 alin. Atacat prin Decizie nr. stabilite potrivit prezentei ordonanţe.000. calculează impozitul sau taxa datorată anual şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială se află clădirea. la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul. cu modificările ulterioare. 61. (1). . soluţionarea obiecţiilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea acestor venituri. şi nr. Art. în condiţiile prezentei ordonanţe. Art.000. . 64. la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei Publice. (6) Contribuabilii.000 lei la 3. 65.(1) Stabilirea.Sunt supuse impozitului pe clădiri. . 29 alin. (4)-(6).Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte situaţii pentru care se acordă facilităţi fiscale. prevăzute în anexele nr. 66. 10. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. sediul sau punctele de lucru. după caz. şi acele clădiri care au fost executate fără autorizaţie de construcţie. 68. în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora. . (3) În cazurile contribuabililor care nu depun declaraţia de impunere potrivit dispoziţiilor legale. (2) Taxele cuvenite bugetelor locale în condiţiile art. precum şi a impozitelor sau taxelor aferente. art. art. a majorărilor de întârziere. sediul. Art. art.(1) Contribuabilii. (2) Verificarea datelor înscrise în declaraţia de impunere se face prin confruntare cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidenţe specifice cadastrului imobiliar-edilitar. . (2) se majorează cu . (2) Contravenţia prevăzută la lit. în cazul în care creşterea acesteia depăşeşte 5%. în funcţie de atribuţiile specifice. pe baza ratei inflaţiei prognozate pentru anul următor. pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa. (3) Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire contribuabilii-concesionari. persoane juridice. în vederea determinării valorilor impozabile. b). precum şi executarea creanţelor bugetare locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora. (2) Plata obligaţiilor prevăzute la alin.000 lei.Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice şi juridice străine. controlul. terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile. nu se stabileşte altfel. 74 sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.000. . prin convenţii sau alte acorduri internaţionale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate.Impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care contribuabilii îşi au domiciliul. potrivit legii. (1) este în sarcina persoanelor fizice sau juridice străine şi se achită de către acestea sau de către reprezentantul lor autorizat. după caz. 62 alin. precum şi moştenitorii aflaţi în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (1). CAPITOLUL XI Dispoziţii comune Art. 37 şi la art. 197 din 29/04/2004 Atacat prin Decizie nr. Înştiinţarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizaţiei de construcţie şi nici pe cele ale titlului de proprietate. 4. 1.Membrii de familie cu capacitate de exerciţiu deplină. (2). (4) Persoanele fizice care au domiciliul şi care locuiesc efectiv în localităţile prevăzute în hotărârile Guvernului nr. beneficiază de reducere cu 50% a impozitelor şi taxelor locale. după caz. . 44 din 03/02/2004 Art. plătesc impozitele şi taxele locale. constatarea. republicată. Art. după caz. 70.Impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni. cu modificările şi completările ulterioare. Art. Art. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (2). 69. precum şi valorile impozabile. art. 60.Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară. care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul.

cu modificările şi completările ulterioare. Procedurile privind actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală pentru taxele menţionate la cap.Pe data aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se abrogă următoarele acte normative: . cu modificările şi completările ulterioare. . . 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare. Partea I. 9 alin. în limita majorărilor de întârziere calculate. după caz. Modificat de Hotărâre nr. 30 alin. autorităţile administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanţe. vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale. (3) şi ale cap. 2/2001 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. republicată. 73. I-IV. Art. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă.(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale. Art. . Partea I. precum şi la cap. 180/2002. cu excepţia art. potrivit legii. (6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă răspunde civil. iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă. după consultarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.(1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti: a) penalităţile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale. consiliile locale sau judeţene. 189/1998 privind finanţele publice locale. Art. 18/1991. a normelor metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale. se face fără majorări de întârziere în ziua lucrătoare imediat următoare. (4) Termenul de prescripţie pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani. . astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile Legii nr. cu excepţia celor ale art. (1). 43 şi la alin. b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. precum şi cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare. după caz. (7) Majorările şi penalităţile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul şi subcapitolul corespunzătoare impozitului sau taxei la care se referă. 73. 78. (3) În situaţiile în care impozitele şi taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaraţiei ori datele declarate nu corespund realităţii. se poate face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*). Partea I. în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. să cuprindă toate veniturile proprii ale acestora. prevăzută la cap. ale art. (2) În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare.În funcţie de condiţiile locale specifice zonei. . în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. consiliile locale şi consiliile judeţene vor revizui şi vor adopta hotărârile privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2003. 72. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.În fiecare an. pe care le vor supune spre aprobare Guvernului. (2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale se vor detalia procedurile menţionate la alin.Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003. VII. ca excepţie de la dispoziţiile art. 79. 75. 71. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.(1) Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se datorează majorări de întârziere. (1). 28. Art. Partea I. (5) La diferenţele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată.000 lei. 77. 268 din 22 aprilie 2002. Art. stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 72. plata impozitului sau a taxei. în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor. (2) Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire.300%. 43 şi la alin.În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României. 215/2001. între limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe. iar ceea ce depăşeşte 500 lei se majorează la 1. conform dispoziţiilor legale. în anul 2002. (5) Limitele amenzilor prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. (6) Contravenţiilor prevăzute la art. d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează. Art. care se pun în executare începând cu data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României. . Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice. pot majora anual cu până la 50% impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta ordonanţă. după caz.În anul 2002. V din anexa la Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. ____________ *) Ordonanţa Guvernului nr. 75 şi 76. 561 din 21/05/2003 Anexa 1 la 15/07/2004 Art. nr. (3) Primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt obligaţi să asigure publicitatea hotărârilor menţionate la alin. 131 alin. 74. CAPITOLUL XII Dispoziţii tranzitorii Art. până la data de 15 mai. (3). 76. (1) şi (2) din prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. care se aduc la îndeplinire la termenele prevăzute. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. Art. . (1) şi (2) din prezentul articol se actualizează prin hotărâre a Guvernului. iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă. precum şi ale dispoziţiilor art. . .

000 3. din cărămidă arsă. i) Hotărârea Guvernului nr. a) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole. privind formularele tipizate pentru impozite şi taxe locale nr. 262 din 19 septembrie 1994. vălătuci.000 nearsă.400. publicat în Monitorul Oficial al României. e) Hotărârea Guvernului nr. 321 din 6 iulie 1999. 482 şi 482 bis din 5 octombrie 1999. nr. astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 3 din 13 ianuarie 1997. 140 din 2 iunie 1994. 254 din 9 septembrie 1994. 431 din 1 august 2001. b) Ordinul ministrului finanţelor nr. încălzire canalizare. 1 VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată*) la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────── Valoarea impozabilă**) (lei/m2) Nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. nr. (15) şi art. g) Legea nr. încălzire [condiţii cumulative***)] ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────── 0 1 2 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────── 1. canalizare. Partea I. 153 din 14 iulie 1997. referitoare la indexarea nivelului taxei anuale. electrice. j) pct. formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului. înregistrarea. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. . publicat în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. Fără instalaţii de apă. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole.300. I din anexa la Legea nr. c) Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 262 din 14 iulie 1998. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale. k) art. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.283/1999. Partea I. republicată în Monitorul Oficial al României. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. l) Ordinul comun al ministrului finanţelor şi al secretarului de stat. şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. Partea I. nr. 45 din 21 februarie 1994. cu modificările şi completările ulterioare. Mihai Nicolae Tănăsescu ANEXA Nr.000 900. 80. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. piatră naturală sau din alte materiale b) cu pereţi din lemn. 250 din 21 octombrie 1993. Partea I. Partea I. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale. Partea I.100. Partea I. 6 alin. precum şi a Normelor privind tipărirea. 408 din 27 octombrie 1998. Clădiri: a) cu pereţi sau cadre din beton 5. 113/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. h) Legea nr. Partea I. 2 al cap. Partea I. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. 507/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol. construcţii impozabile Cu instalaţii de apă. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. nr.Anexele nr. nr. Partea I. republicată în Monitorul Oficial al României. (3) din Legea nr. nr. nr. nr. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemnează: ─────────────── Ministrul administraţiei publice. f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. vizarea.000 armat. electrice. cu modificările şi completările ulterioare. Octav Cozmâncă Ministrul finanţelor publice. 273 din 22 iulie 1998. cărămidă 1. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. Felul clădirilor şi al altor ────────────────────────────────────────────────────────────────── crt. paiantă şi alte materiale asemănătoare . 453/2001. nr. m) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare. Art. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. d) Hotărârea Guvernului nr. Partea I. nr. 805/19a/6. 32 alin.

cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice 4. cu modificările ulterioare 6. autorizate provizoriu sau acreditate. de arhitectură şi arheologie. paiantă. ANEXA Nr.90 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. precum şi cele din domeniul privat al statului şi administrate de regie. Clădirile care. (5) căi de rulare. sare. constituie lăcaşuri de cult. gaze. B. pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora. la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie: ─────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona în cadrul Rangul localităţii localităţii ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 I II III IV V ─────────────────────────────────────────────────────────────────── A 1. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"*). Construcţii speciale: (1) sonde de ţiţei.10 1. 3. Clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar. beton sau din alte materiale asemănătoare b) cu pereţi din lemn. cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice 2. precum şi clădirile care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ- teritoriale. reducere 15%. Construcţii anexe.95 D 1. 3 la prezenta ordonanţă. cărămidă 500. reducere 5%. prevăzute în col. (7) puţuri de mină. reţele aeriene de transport şi distribuire a energiei electrice. Clădirile care. (3) centrale hidroelectrice.10 1. (4) canalizaţii şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene realizate pe suport propriu. C şi D din anexa nr. cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice 5. şi părţile lor componente locale.00 0. Valoarea reprezintă 75% din valoarea demisol sau la mansardă corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 4.20 1. vălătuci etc.05 B 1. (1) din Hotărârea Guvernului nr. Pentru determinarea valorilor impozabile. 3.10 1.15 1. (6) galerii.15 1. ***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile. aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege. C şi D din prezenta anexă corespund zonelor A. staţii de transformare şi de conexiuni. (2) platforme de foraj marin. asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1. 3.000 800. potrivit legii. prin destinaţie. 2. Clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".20 1. Pentru spaţiile cu altă destinaţie. b) între anii 1951 şi 1977 inclusiv.05 1. NOTĂ: 1. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficienţii de corecţie menţionaţi la pct. **) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate. 2 LISTA cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului 1. instalaţii electrice de forţă. în lei/m 2. cabluri subterane de transport şi distribuţie.10 1. 1 vor fi diminuaţi cu 0.15 1.20 1.95 0.20.05 1.05 1.15 1. centrale termoelectrice.30 1. precum şi muzeele şi casele memoriale. 900.000 300. Clădirile instituţiilor publice. . Pentru locuinţe situate la subsol. sunt considerate monumente istorice. nuclearoelectrice.000 nearsă.25 1. situate în afara corpului principal al clădirii: a) cu pereţi din cărămidă arsă. în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior. Zonele A. cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice 3. după cum urmează: a) înainte de anul 1950 inclusiv. Valoarea reprezintă 50% din valoarea situate în subsolul sau demisolul corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri clădirilor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────── *) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate. posturi de transformare.000 piatră. 6 alin. B.10. precum şi stâlpii aferenţi acestora. planuri înclinate subterane şi rampe de puţ.00 C 1. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire 7.00 0. precum şi clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora.25 1. care sunt atribuite conform dispoziţiilor art.

4 IMPOZITUL pe terenurile situate în extravilan . Terenuri neproductive x x x x ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor. Terenuri cu construcţii*) 10 9 8 7 2.300 3. (15) terasamente. tuneluri. rezervoare şi bazine pentru depozitare. (10) baraje şi construcţii accesorii. construcţii-anexe şi cantoane pentru intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor.. nr. de folosinţă \ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Terenuri cu ape 8 6 4 x 9. Prin construcţii speciale. (18) împrejmuiri. (17) platformă betonată. Vii 25 20 15 10 6.... (8) coşuri de fum. potrivit art. (12) construcţii hidrometrice.. Drumuri şi căi ferate x x x x 10.200 300 200 D 2. Livezi 30 25 20 15 7... la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie: a) localităţi urbane de rangul 0 . ţinându- se seama de ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri.. (20) altele de natură similară stabilite prin hotărâre a consiliului local. 12 din prezenta ordonanţă. NOTĂ: Pentru determinarea impozitului pe terenuri. 854/2000 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr.700 500 400 B 4.. Partea I. se înţelege acele construcţii care nu sunt realizate sub formă de incintă sau care sunt realizate sub formă de incintă. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional . apeducte..00 . oceanografice şi hidrometeorologice.lei/m2 - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── Zona în cadrul Nivelurile impozitului.Reţeaua de localităţi.500 1.700 2. în sensul prezentei ordonanţe.200 1..000 2.900 3. Partea I.900 4. 408 din 24 iulie 2001... conducte de termoficare şi reţele de canalizare.. 8. gazelor şi lichidelor industriale.lei/m2 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── \ Zona Nr. Păduri şi alte terenuri cu 15 12 10 8 vegetaţie forestieră 8. 391 din 7 iunie 2002. (14) conducte pentru transportul apei. reglementată prin Legea nr.900 4..900 1.Secţiunea a IV-a ... viaducte.. publicată în Monitorul Oficial al României. pe ranguri de localităţi localităţii ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 I II III IV V ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── A 5...500 400 300 C 3.. publicată în Monitorul Oficial al României.. (13) poduri...700 3. nr. (16) cheiuri. 533/2002 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi. (9) turnuri de răcire. Arabil 15 12 10 8 3. ANEXA Nr. al produselor petroliere. 3 IMPOZITUL pe terenurile situate în intravilan .500 1.. diferenţiat pe ranguri de localităţi.000 700 200 100 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── ANEXA Nr. Păşuni 12 10 8 6 4. (11) diguri. Categoria \ Zona I Zona a II-a Zona a III-a Zona a IV-a crt. Fâneţe 12 10 8 6 5. ___________ *) Hotărârea Guvernului nr.. (19) instalaţii tehnologice.

...II..... 1.. motorete şi scutere.400. hidrometeorologie...lei/an/500 cm3 sau fracţiune - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) autoturisme cu capacitatea cilindrică 58. administrarea sau în folosinţa instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr.. terenurile aferente clădirilor instituţiilor publice..000 f) motociclete.... 3. 3.00 c) localităţi urbane de rangul II .. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art....I... 4... 3..... 7...000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete.. republicată..100. Nu se datorează taxa pe teren pentru: 1.. cu modificările şi completările ulterioare. şi Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice.. cele folosite ca zone de protecţie definite de Legea apelor nr...00 d) localităţi urbane de rangul III ..000... 6. 2 la prezenta ordonanţă. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul mijlocului de transport . terenurile aflate în proprietatea.000 de peste 2. 2... cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor.. precum şi clădirilor care fac parte din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. gospodărirea apelor..000 cm3 inclusiv b) autoturisme cu capacitatea cilindrică 72.. b) localităţi urbane de rangul I ........00.. 189/1998.. dar nu mai mult de 13 t 1...000 e) tractoare înmatriculate 78. Autovehicule cu două axe şi cu masa: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 12 t. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale...400.100. terenurile cu construcţii... terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art.. cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice.. Nu se datorează impozit pe teren pentru: 1.10 f) localităţi rurale de rangul V . prin hotărâre... ANEXA Nr..000 1. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură........ A. pentru suprafaţa construită a acestora.. terenurile aflate în administrarea sau în folosinţa instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr.800.... terenurile cimitirelor.. 85 din Legea nr.000 2. 5 din anexa nr.000 d) autovehicule de până la 12 tone inclusiv 126.. 4...000 1....200.000 ..... autocare.... 1. cele care contribuie la exploatarea surselor de apă... republicată. terenurile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar autorizate provizoriu sau acreditate. 2.. cu modificările şi completările ulterioare...000 cm3 c) autobuze. 5.200. dar nu mai mult de 18 t 1.... 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.. 107/1996.. ANEXA Nr. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct...... terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi unităţilor locale ale acestora cu personalitate juridică. motorete şi scutere 29... microbuze 117. precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol.. cu modificările şi completările ulterioare. 5.000 d) peste 15 t... 189/1998 privind finanţele publice locale. cu modificările şi completările ulterioare.... 72/1996.. dar nu mai mult de 14 t 1... Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Taxa (lei/an/autovehicul) Numărul axelor şi masa totală ───────────────────────────────────── maximă autorizată (în tone) Axă/axe motoare cu Axă/axe motoare suspensie pneumatică cu alt sistem sau un echivalent de suspensie recunoscut ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1..000 b) peste 13 t.000 c) peste 14 t.. în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului.000 1..000 de până la 2.. 4.. şi Legii nr.00 e) localităţi rurale de rangul IV . 5 TERENURILE pentru care nu se datorează impozitul şi taxa pe teren A.... inclusiv cele ocupate de iazuri.. cu modificările şi completările ulterioare.. 6 TAXA asupra mijloacelor de transport A. 18/1991.. cu modificările şi completările ulterioare. B.. dar nu mai mult de 15 t 1. bălţi sau de lacuri de acumulare.

000 b) peste 38 t.000 3.500. dar nu mai mult de 32 t 4.000 5. dar nu mai mult de 25 t 1.000 1. dar nu mai mult de 23 t 1.900.100. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.000 h) peste 36 t.500.000.000 c) peste 40 t. dar nu mai mult de 38 t 5.200.000 7. dar nu mai mult de 26 t 2.000 2.000 7.700.000 1.300.700.000 b) peste 14 t.100. dar nu mai mult de 18 t 1.000 b) peste 25 t.000 3.000 d) peste 29 t.300.000 f) peste 22 t.000 1.000.000 c) peste 16 t.200.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B.600. dar nu mai mult de 27 t 1. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 36 t.800. dar nu mai mult de 36 t 5. dar nu mai mult de 19 t 1.000 d) peste 28 t.000 1.500.000. dar nu mai mult de 25 t 1.000 2.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.200.000 e) peste 20 t. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 36 t.000.200.000 b) peste 38 t. dar nu mai mult de 14 t 1.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4.000 1.000 1.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A.000 4.000 g) peste 23 t.200.600. Autovehicule cu patru axe şi cu masa: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 23 t. dar nu mai mult de 25 t 1.000 ────────────────────────────────────────────────── .000. dar nu mai mult de 31 t 4.200.000.900. semiremorci şi rulote*): ────────────────────────────────────────────────── Capacitatea .000 d) peste 18 t.000.000 1.800.100.600.000 c) peste 27 t. dar nu mai mult de 40 t 5.000 1.500.000 3.000 2. dar nu mai mult de 40 t 5.700.500.000 e) peste 31 t.000 e) peste 29 t.000 1.000 3. dar nu mai mult de 44 t 3.700.000 b) peste 38 t.700.000 b) între 1 şi 3 tone inclusiv 194. dar nu mai mult de 28 t 1. dar nu mai mult de 33 t 3.100.000 b) peste 25 t.000 5.300. dar nu mai mult de 40 t 3.000 h) peste 25 t.500. dar nu mai mult de 23 t 1.000 e) peste 23 t.300.000 1.300.000.700. dar nu mai mult de 17 t 1.000 6.000 f) peste 25 t.000. dar nu mai mult de 29 t 2.000 2.600.900. Pentru remorci.000.600. dar nu mai mult de 16 t 1.300.400.500.000. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 12 t. dar nu mai mult de 38 t 4. dar nu mai mult de 28 t 2.000 g) peste 33 t.000 6.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.000 b) peste 17 t.000 7. dar nu mai mult de 22 t 1. dar nu mai mult de 26 t 1. dar nu mai mult de 44 t 7.600. Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Taxa (lei/an/autovehicul) Numărul axelor şi masa totală ───────────────────────────────────── maximă autorizată (în tone) Axă/axe motoare cu Axă/axe motoare suspensie pneumatică cu alt sistem sau un echivalent de suspensie recunoscut ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.000 d) peste 21 t.000 d) peste 5 tone 370.000 5.000 8.700.000 c) peste 26 t. dar nu mai mult de 38 t 3.000 c) între 3 şi 5 tone inclusiv 292.800.500.700.000 f) peste 31 t. dar nu mai mult de 21 t 1.000.500. dar nu mai mult de 31 t 2.lei/an - ────────────────────────────────────────────────── a) până la o tonă inclusiv 59.400. dar nu mai mult de 20 t 1.000 1. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 23 t.100.000 3.000 c) peste 19 t. dar nu mai mult de 38 t 2.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.300.000 3.200.000 c) peste 40 t.200. dar nu mai mult de 29 t 2.000.400.III.000 7.300.000.000 2.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.600.000 7.000 1.000. Autovehicule cu trei axe şi cu masa: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 15 t. dar nu mai mult de 25 t 2.200. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) peste 36 t.

În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor.organizare de şantier -. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban. *) Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere).000 h) vapoare . avizelor şi autorizaţiilor A.000 f) iahturi 15.000 CP 5. Pentru mijloacele de transport pe apă: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── . Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile . necesare studiilor geotehnice.000 d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 61. folosite în alte scopuri 300.000 g) remorchere şi împingătoare: g1) până la 500 CP 3. necesare execuţiei lucrărilor de bază.000 d) bacuri. pentru lucrările de dezvoltare.000 m2 85. ridicărilor topografice. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri.000 g2) între 501 şi 2. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi.000 CP 12. parţială sau totală.lei/an - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) luntre. şlepuri şi barje fluviale.2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări. folosite pentru uz şi 100. tonete.pentru fiecare 1. 6. în funcţie de capacitatea de încărcare: i1) până la 1. bărci fără motor. Pentru eliberarea certificatului de urbanism. spaţii de expunere.000. inclusiv pentru construcţiile- anexe ale acestora.000 CP 8. în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită: 1. precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj. situate pe căile şi în spaţiile publice.000 i2) între 1. În mediul urban: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafaţa Taxa . (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor.000 m2 inclusiv 73.000-85. 5.000 lei pentru fiecare m2.000-47.000 b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 37.000.lei - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 150 m2 inclusiv 25. de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului. C. astfel: 1. .000 tone inclusiv 1. a firmelor şi reclamelor taxa datorată este de 48. sondelor de gaze şi petrol. balastierelor.000 g4) peste 4.000 e) şalupe 3.000. 2.000 c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 48.000.000.000-72. 3. precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice.001 şi 4. (2) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult.501 şi 3.000-60. dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea. 7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare.000.000.000 lei. poduri plutitoare 5.000-35.000 c) bărci cu motor 600. căsuţe sau rulote ori campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei. 7 TAXE pentru eliberarea certificatelor.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ANEXA Nr. inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.000 lei şi 48.000 i3) peste 3.500 tone inclusiv 1. taxa este de 3% din valoarea autorizată a construcţiilor. exploatărilor de carieră.000 tone 2. A pct. precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este cuprinsă între 37. cabine.000. a construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0. III. conform lit. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%.000.000 agrement personal b) bărci fără motor.000 tdw sau fracţiune din aceasta 1.000 g3) între 2.000 f) peste 1.1% din valoarea impozabilă a acestora. pentru lucrările de interes public judeţean sau local. de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării.1.000 i) ceamuri.000 e) între 751 şi 1.500. scutere de apă.000 m2 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.500. 4.000+130 lei/m2 pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1.

000 lei şi 364. B.000 lei şi 61. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora: ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── Activităţi lucrative .000 c) pentru liber-profesionişti 130. 11. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 11. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn 29.000-130. Maşină autopropulsată pentru forat 26. 3. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 12. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 23.000 lei.000. precum şi pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe: 1. Pentru prelungirea certificatului de urbanism. Compactor autopropulsat 9. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 22. A.000 a2) la scara 1:1.000-200. prese de ulei şi darace 200.000 lei pentru fiecare instalaţie. 8. Încărcător cu o cupă pe pneuri 17. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje 8. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa datorată este cuprinsă între 48. Autogreder 4. de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene.000 lei şi 100. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat 15.lei - ──────────────────────────────────────────────────────────── a1) la scara 1:500 240. între 25. între 83.000 f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 400. Plug de zăpadă autopropulsat 28.000 360.000-75.000-1. Autoscreper 5.000 d) pentru mori. 9. Freză rutieră 16.000.000 e) pentru activităţi de proiectare 500. 8 LISTA cuprinzând vehicule lente ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tractor pe pneuri 30. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. deţinute de consiliile locale. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.000 lei şi 121.000 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare. Denumirea vehiculului lent ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.000-400. Troliu autopropulsat . Excavator pe pneuri 13. între 50. pentru fiecare m2 de plan: . Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 3. pompă etc.000 lei.000-1. Pentru eliberarea certificatului de producător.000 480. Electrocar cu echipamente: sudură. Macara mobilă pe pneuri 20.000 lei.000 lei. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 18. gaze.000 a3) la scara 1:2. telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată este cuprinsă între 48. grup electrogen. iar pentru viza trimestrială a acestuia. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă. precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri 24. 10.000 b) pentru cazane de fabricat rachiu 75. Autostivuitor 6.000 ──────────────────────────────────────────────────────────── 4. crt. Buldozer pe pneuri 7.lei - ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pentru meseriaşi şi cărăuşi 50. ANEXA Nr.000 lei. Freză autopropulsată pentru canale 14. Macara turn autopropulsată 21.000 lei şi 73. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt 27.000 lei şi 500. Macara cu greifer 19. termice. canalizare. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 25. 10. taxa datorată este cuprinsă între 100. Autocositoare 2. energie electrică.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 33. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 32.31. Vehicul pentru marcarea drumurilor 35. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── . Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 34.