You are on page 1of 2

GẶP MẶT ĐẦU NĂM

I. Mục đích: -Gặp mặt đầu năm nhằm giúp mọi người làm quen và biết về nhau nhiều hơn
- Gặp gỡ và giao lưu với các anh chị cựu
- Tất cả các thành viên đều có cơ hội để nói trước mọi người
II. Đối tượng tham gia: thành viên Smile house( khoảng 35 người)
III. Thời gian: 14h00- 17h00 ngày 12/02/2017
IV. Địa điểm: Khu H trường DHBK Đà Nẵng
V. Khung chương trình

ST Thời gian Hoạt động Phụ trách
T
1 14h00-14h20 Hoạt náo. Kết thúc hoạt náo qủan trò chọn ra 4 người bị Đức+ Vũ
phạt.
2 14h20-14h32 - Chia nhóm: 4 thành viên bị phạt ở hoạt động hoạt náo Nhung+ Huy
sẽ có nhiệm vụ bốc thăm để chọn ra các thành viên cho Sơn ( Tính,
nhóm của mình( mỗi nhóm 8 đến 9 người). Trung, Thông
- Các nhóm chọn leader và slogan cho nhóm của mình hỗ trợ)
- Leader mỗi nhóm nhận giấy đưa cho các thành viên để
ghi thông tin cá nhân của mình. Sau đó nộp về cho MC.

3 14h32-14h35 MC phổ biến trò chơi: trong 15p mỗi nhóm hãy chuẩn bị Nhung+ Huy
1 tiết mục( hát, múa, vè, thơ, biểu diễn thời trang,…) để Sơn
giới thiệu về các thành viên của nhóm mình. mỗi nhóm
sẽ có 5p để thể hiện.
4 14h35-14h50 Các nhóm bắt đầu thảo luận Nhung+ Huy
Sơn và đội hỗ
trợ
5 14h50-15h10 Mỗi nhóm biểu diễn tiết mục của mình Nhung + Huy
Sơn và đội hỗ
trợ
6 15h10-16h30 Bắt đầu trò chơi nghe thông tin và đoán tên: Nhung+ Huy
+ các nhóm sẽ nghe thông tin MC đọc Sơn( Tính+
đã được các thành viên ghi ở trước đó và đoán. Nhóm Trung+ Thông
nào có thành viên đoán đúng sẽ được dán những miếng hỗ trợ)
giấy màu lên tay.
+trong trò chơi sẽ có trò chơi nhỏ như :
bốc thăm trả lời câu hỏi hoặc những thử thách cá nhân
(btc soạn nội dung câu hỏi và thử thách)
7 16h30-16h45 Tổng kết chương trình, nhóm nào được nhiều miếng dán Hoàng
nhất sẽ được tặng quà từ btc(anh Hoàng). Nhà trưởng
phổ biến về việc bầu nhà trưởng nhiệm kì tới.
8 16h45-17h00 Các thành viên đứng lên và viết những lời chúc cho Nhung+ Huy
nhau. Sơn và đội hỗ
trợ

Thông phụ trách .VI. Chuẩn bị dụng cụ: Tính. Trung.