You are on page 1of 2

Teză semestrială la limba şi literatura română

Clasa a VIII-a – semestrul I – Nr. II

Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu .
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore .

Subiectul I (42 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul de mai jos :
1 Vino-n codru la izvorul Fruntea albă-n părul galben
Care tremură pe prund, Pe-al meu braţ încet s-o culci
Unde prispa cea de brazde 15 Lăsând pradă gurii mele
Crengi plecate o ascund. Ale tale buze dulci.

5 Şi în braţele-mi întinse Vom visa un vis ferice,
Să alergi, pe piept să-mi cazi, Îngâna-ne-vor c-un cânt
Să-ţi desprind din creştet vălul, Singuratice izvoare,
Să-l ridic de pe obraz. 20 Blânda batere de vânt;

Pe genunchii mei şedea-vei, Adormit de armonia
10 Vom fi singuri-singurei, Codrului bătut de gânduri,
Iar în păr înfiorate Flori de tei deasupra noastră
Or să-ţi cadă flori de tei. Or să cadă rânduri-rânduri.
(Mihai Eminescu, Dorinţa)

A. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul la fiecare din cerinţele de mai jos :
1. Transcrie, din text, un cuvânt derivat, un compus şi unul format prin conversiune. 6 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura : „albă-n” 6 puncte
3. Transcrie din text două figuri de stil diferite. Numeşte-le. 6 puncte
4. Transcrie un vers în care se pot identifica mărci ale eului liric . 6 puncte
5. Explică, în minimum 5 rânduri, semnificaţia titlului poeziei . 6 puncte

B. (12 puncte)
Argumentează, într-o compunere de 10-15 rânduri, că poezia „Dorinţa” de Mihai
Eminescu aparţine genului liric. În compunerea ta trebuie:
- să precizezi şi să ilustrezi două dintre caracteristicile genului liric identificate în text;
(4 puncte)
- să explici semnificaţia a două mijloace/procedee artistice folosite în conturarea ideii
poetice; (4 puncte)
- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; (2 puncte)
- să respecţi limita minimă de spaţiu indicată; (2 puncte)

Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor:
Roverul Curiosity a detectat un element organic simplu - carbon - în solul planetei
Marte, însă cercetătorii de la NASA nu au aflat deocamdată dacă acele molecule provin într-
adevăr de pe planeta roşie, unde niciun element organic complex, esenţial pentru viaţa
microbiană, nu a fost încă descoperit.
,,Una dintre substanţele pe care instrumentul SAM (Sample Analysis on Mars) le-a
testat este un compus organic pe bază de carbon, care ar putea fi unul dintre ingredientele
vieţii”, a declarat Paul Mahaffy, de la Centrul Goddard al NASA. Acest cercetător implicat în

Transcrie. Totuşi.. Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text : acele. c) două propoziţii.. în care să-ţi exprimi opinia în legătură cu existenţa unor forme de viaţă extraterestre în Univers. nu a fost deocamdată descoperit. Precizează. În compunerea ta trebuie : .să dezvolţi două argumente prin care să-ţi susţii opinia. nu avem nicio confirmare a materialelor organice pe Marte”. (4 puncte) . 4 puncte 5. a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.. (24 de puncte) 1.. a adăugat el. în câte un enunţ.misiunea spaţială Curiosity a făcut aceste dezvăluiri în cadrul conferinţei anuale organizate de American Geophysical Union la San Francisco. 4 puncte B. (2 puncte) Notă! Respectarea. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări : unitatea compoziţiei – 1p. (4 puncte) . 6. în lucrare. Precizează funcţia sintactică cuvintelor subliniate din fragmentul: Roverul Curiosity a detectat un element organic simplu . două propoziţii coordonate prin joncţiune. Analizele eşantioanelor de nisip marţian.în solul planetei Marte. unde roverul Curiosity a coborât pe Marte.. aşezarea corectă a textului în pagină. din primul alineat. coerenţa textului – 2p. 04. a adăugat savantul american. (2 puncte) . registrul de comunicare. 4 puncte 3.în acest stadiu. . (12 puncte) Redactează un text de 10-15 rânduri. un element esenţial pentru apariţia vieţii – în Monitorul de Botoşani.să respecţi limita minimă de spaţiu indicată. lizibilitatea – 2p.să-ţi exprimi opinia în legătură existenţa/inexistenţa unor forme de viaţă extraterestre în Univers. au detectat totodată molecule de apă. pe 6 august. două structuri care să precizeze substanţe descoperite pe Marte care ar putea fi semne ale existenţei vieţii. Notează litera corespunzătoare răspunsului corect pentru următoare cerinţă.carbon . următoarele elemente care privesc textul citat 4 puncte  Care este titlul textului dat?  Care este locul de muncă şi profesia lui Paul Mahaffy? 2.2012) A. . pentru a determina compoziţia gazelor pe care le conţin..12. confirmare. pornind şi de la textul citat.Vom continua să cercetăm zone mai diverse din craterul Gale”. . 4 puncte 4. Însă niciun complex pe bază de carbon. Transcrie. efectuate prin încălzirea acestora. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p. din text. unde. 4 puncte În penultima frază a textului citat există a) patru propoziţii.să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate. de sulf şi probabil perclorat format din oxigen şi clor. însă. punctuaţia – 2p. b) trei propoziţii.. (Roverul Curiosity a descoperit pe Marte urme de carbon. necesar vieţii microbiene. ortografia – 3p.