You are on page 1of 2

Kebaikan sektor pelancongan kepada negara kita.

Apabila kerajaan mula mengisytiharkan Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990, us
aha ini menunjukkan bahawa kerajaan semakin memberikan perhatian yang serius kepada
industri pelancongan kerana langkah ini berpotensi memajukan ekonomi negara. Setiap ta
hun bilangan pelancong yang datang ke Malaysia semakin meningkat. Persoalannya, apaka
h kebaikan yang diperoleh negara dalam usaha mempromosikan negara yang kita cintai ini
, iaitu Malaysia kepada pelancong dari luar negara.

Satu daripada kebaikan sektor pelancongan negara ialah kita dapat memperkenalkan
negara Malaysia ke seantero dunia. Misalnya, melalui kejohanan perlumbaan kereta Form
ula 1 di litar Sepang, Sukan Komanwel 1998, kita dapat mempopularkan negara kita dalam
kalangan peminat sukan dunia. Selain itu, kita dapat membuktikan bahawa kita mampu me
njadi tuan rumah bagi sukan berprestij dunia yang lengkap dengan pelbagai kemudahan p
rasarana. Slogan ”Malaysia Boleh’’ telah membuktikan keupayaan negara kita dalam penga
njuran sukan yang bertaraf antarabangsa tersebut. Melalui penganjuran Kejohanan F1,
Malaysia dapat dipromosikan ke seluruh dunia dengan kos yang rendah melalui siaran lan
gsung kejohanan tersebut ke seluruh dunia. Ini membuktikan bahawa tarikan penganjura
n sukan bertaraf dunia bukan sahaja menggalakkan kedatangan pelancong ke negara kita
bahkan dapat mempromosi Malaysia kepada dunia luar secara meluas dengan kos yang mi
nima bertepatan dengan maksud peribahasa, ”Sambil Menyelam Minum Air”.

Seterusnya, sektor pelancongan juga dapat meningkatkan ekonomi negara dari segi p
engaliran wang asing masuk ke negara kita. Pelancong yang datang dari negara luar terpa
ksa menukar mata wang negara mereka kepada mata wang Ringgit Malaysia sebelum bole
h berbelanja di sini. Ini dapat dilakukan sama ada di bank tempatan mahupun di pusat pe
rtukaran mata wang asing. Mata wang asing ini kemudian disimpan untuk digunakan ketik
a membiayai perbelanjaan mengimport barang dari luar negara. Peniaga mata wang asing
juga mendapat keuntungan daripada perniagaan yang dijalankan. Pengaliran masuk mata
wang asing ke negara kita bukan sahaja menguntungkan entiti perniagaan bahkan dapat d
igunakan untuk membeli barangan keperluan asas untuk rakyat tempatan dari luar negara
.

Sektor pelancongan dapat memajukan industri kraftangan di Malaysia. Barangan kra
ftangan buatan rakyat tempatan bukan sahaja bermutu bahkan harga yang ditawarkan a
mat berpatutan. Barangan kraf tangan buatan rakyat Malaysia yang diperbuat daripada
kain batik, seramik, kayu, perak, kaca dan kulit amat cantik dari segi reka bentuk dan se
suai dijadikan cenderahati kepada pelancong. Pelancong pasti membeli-belah barangan kr
af tangan buatan Malaysia seperti batik, kain songket, dan lain-lain sebagai buah tangan
buat keluarga atau rakan mereka. Kedatangan pelancong asing ke Malaysia bukan sahaja
memajukan industri kraf tangan ke luar negara kita bahkan menjadi periuk nasi kepada p
engusaha kraf tangan tempatan.

Sektor pelancongan dapat memajukan bidang perniagaan di Malaysia. Pelancong asing
yang datang ke Malaysia memerlukan tempat penginapan, makanan dan minuman, perkhid

Pelancong asing diberi pili han untuk menginap di hotel bertaraf lima bintang.matan pengangkutan. Mereka diberi pilihan yang amat banyak sama ada menikmati makanan di hotel bertaraf l ima bintang. semua pihak haruslah bekerjasama b agai aur dengan tebing untuk mempromosikan Malaysia di mata dunia kerana tak kenal m aka tak cinta. Pusat-pusat penginapan juga giat dibina bagai cendawan tumbuh selepa s hujan di kawasan peranginan seperti di pulau dan tepi pantai. Pelancong yang datang ke suatu destinasi pelancongan boleh dihidangkan dengan persembahan kesenian tradisional misalnya wayang kulit. Oleh itu. Mereka juga diberi peluang untuk mencuba permainan tradisional seper ti sepak raga. bot. Hal ini demikian kerana Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum dan etnik seperti Melayu. Iban dan lain-lain. juru pandu pelancong dan perkhidmatan lain. Murut. feri dan lain-lain mendapat peluang untuk menjalanka n perniagaan. Pelancong asing amat menggemari makanan sama ada makanan tradisional mahu pun makanan barat di Malaysia. galah panjang. Tidak dinafikan peluang yang datang memberi rezeki yang melimpah ruah k epada peniaga yang ringan tulang. Ini membolehkan pengusaha bidang pengan gkutan seperti bas. Keseronokan pengalaman yang dibawa pulang ke negara asal pelancong akan menjadi memori indah yang akan menggamit mereka untuk datang semula ke negara kita. Cina. teksi. Kaum- kaum di negara kita yang mempunyai adat. medan selera yang besar dan berhawa dingin mahupun di kedai dan warung y ang terletak di tepi jalan. industri pelancongan banyak memberikan sumbangan yang besar teruta ma dari segi ekonomi kepada negara kita. makyung. Selain itu. . Permintaa n yang tinggi terhadap makanan ini mewujudkan peluang perniagaan yang luas kepada usa hawan tempatan. Sambil menikmati makanan. resort atau menginap secara pakej s eperti ”Eco-Tuorism” yang membolehkan pelancong asing menginap di rumah kampung da n mempelajari cara hidup masyarakat termasuk cara berpakaian. dikir barat. Sektor pelancongan dapat memperkenalkan budaya Malaysia yang unik lagi istimewa kepada dunia luar. budaya dan cara pemakanan yang berbeza dan istimewa mampu menarik minat pelancong asing. van. Akhir kalam. ronggeng dan kuda kepang. Mereka juga boleh menikmati hidangan makanan laut di restor an yang didirikan secara terapung di atas air. Keunikan budaya masyarakat Malaysia yang berjaya dipromosi melalui sektor pelanc ongan sebenarnya memberi imej yang sangat baik kepada negara Malaysia. Kadazan. Pelancong juga memerlukan perkhidmatan pengangkutan untuk bergerak da ri satu lokasi pelancongan ke lokasi yang lain. mereka dapat menghirup panorama yang amat cantik dan menghirup udara segar di tepi laut. batu seremban dan lain-lain. sektor pelancongan dapat me mpromosikan warisan budaya yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas ke serat a dunia. India. congkak. makanan tradisional da n sebagainya. Pakaian tradisional se perti baju kurung yang diperbuat daripada kain batik dan songket boleh cuba dipakai ole h pelancong asing.