You are on page 1of 6

AGENDA PRELIMINARĂ

Forumul Tinerilor Minorităţilor Naționale, Etnice, Religioase şi
Lingvistice
21 februarie 2016
Summit Events, Chișinău

08.30 – 09.00 Înregistrarea participanților. Cafea de bun venit.
09.00 – 09.45 Sesiune de deschidere a forumului. Cuvânt de salut.
Moderator: Veaceslav BALAN – Coordonator Național, Oficiul ONU
pentru Drepturile Omului în Moldova (OHCHR Moldova)
Vorbitori:
 Dafina GHERCEVA – Coordonatoare Rezidentă a Organizaţiei
Naţiunilor Unite în Republica Moldova
 Rita IZSAK-NDIAYE – Raportoare Specială a Organizaţiei Naţiunilor
Unite pentru Drepturile Minorităților
 Igor DODON – Președintele Republicii Moldova
 Pavel FILIP – Prim-ministrul Republicii Moldova
 Andrian CANDU – Președintele Parlamentului Republicii Moldova
 Mihai COTOROBAI – Avocatul Poporului

09.30 – 11.00 SESIUNEA 1: Participarea publică și politică a
tinerilor aparținând minorităților naționale, etnice,
religioase şi lingvistice din Republica Moldova. Exemple
pozitive de participare la nivel local și național.
Moderatori: Aina IDRISOVA, Semion GURAN – Membri ai Grupului
Tineretului pentru Solidaritate Interetnică
Subiecte abordate:

 Reflectarea situației cu privire la participarea publică și politică a
tinerilor aparținând minorităților naționale, etnice, religioase şi
lingvistice din Republica Moldova;
 Obstacole majore și necesitățile tinerilor în procesul de
participare publică și politică;

1

Ministerul Tineretului și Sportului: “Participarea tinerilor în cadrul programelor dezvoltate de către stat”.. Împărtășirea experienței personale”. orașul Rîșcani: “Participarea femeilor și fetelor rome în procesul de luare a deciziilor la nivel local.. . 2 .  Ion DONEA – Șef Direcția Tineret. Discriminarea tinerilor versus crearea și implementarea măsurilor pozitive. naţionalitate. culoare. membră a Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică: “Exemple de implicare civică și participare în procesul de luare a deciziilor a tinerilor în regiunea Taraclia”.  Oportunități de participare și implicare civică și politică a tinerilor din regiunile sub-reprezentate.  Anghelina GAIDARJI – Membră a Consiliului orășenesc Taraclia. Vorbitori:  Irina VLAH – Bașcan Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia: “Participarea tinerilor în viața publică și politică în UTA Gagauz- Yeri.. religie sau convingeri”. Participarea tinerilor găgăuzi în viața publică și politică la nivel național”.  Yan FELDMAN – Președinte Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității: “Situația cu privire la discriminarea tinerilor prin prisma criteriilor de rasă.  Laura BOSNEA – Consilieră locală. limbă.  .  Exemple pozitive de participare la nivel local și național.  Oleg BABENCO – Director Biroul Relații Interetnice: “Reflectarea necesităților și dificultăților tinerilor în cadrul Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017 – 2027”. origine etnică.. Congresul Diasporelor Naționale din regiunea transnistreană: “Situația cu privire la implicarea tinerilor minorităților în viața publică a regiunii transnistriene”.  Tezeravorc ABEBE – Membră a Comunității Afro-asiatice din Republica Moldova: “Participarea tinerilor de origine africană în viață publică în Republica Moldova”.  Dmitrii LECARȚEV – Director Executiv Asociația Tineretului Ucrainean “Zlagoda”: “Instrumente de promovare a drepturilor minorităților și participare civică a tineretului ucrainean”. – .

Eroii proiectului sunt jurnaliști. OHCHR Moldova  Nicolai CHELEȘ – Participant Programul de Stagiere “Parteneriat pentru Diversitate”. 3 . Prezentarea Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică.. Moderatori: Marina ȘUPAC – Stagiară Programul de Burse pentru Minorități... care au ales să rămână în Moldova și să contribuie prin activitățile și proiectele lor la bunăstarea țării. .. Oportunități de participare a tinerilor în cadrul programelor Organizației Națiunilor Unite.00 – 14. reprezentanți ai sectorului cultural.00 Prânz. membru a Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică Expoziție de fotografie și istorii personale “Pentru că trăiesc aici 2. 11. 12.. care trăiesc în Moldova și include 20 de istorii personale ale acestora. 1 Proiectul este implementat de către Centrul de Educație ne-formală “Diversitate” și este dedicat oamenilor cu identitate etnică mixtă.00SESIUNEA 2: Asigurarea dreptului la educație de calitate în limba de stat și în limba maternă a reprezentanților minorităților etnice.00 Sesiune de intervenții și discuții.00 – 13. activiști în domeniul drepturilor omului. OHCHR Geneva  Xenia SIMINCIUC – Coordonatoare Program “Diversitate și Incluziune”.1 13. OHCHR Geneva Vorbitori:  Morse FLORES – Coordonator Programul de Burse pentru Minorități. .  . Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova.00 – 12. persoane cu abilități speciale. OHCHR Moldova Cristina RADUCAN – Stagiară Programul de Burse pentru Minorități. Comunitatea Evreiască din Moldova: “Inițiative civice a tineretului evreiesc la nivel local și național”.. refugiați.0”. religioase şi lingvistice.

etnice. Moderatori: Aluna LEPADATU. Analiza metodologiei de organizare a predării disciplinei de religie în învățământul preuniversitar”.  Reflectarea minorităților în manualele de istorie în învățământul general.  Programe naționale de studiere a limbii de stat pentru minoritățile naționale.  Roman CEBOTARI – Membru al Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică: “Accesul la studii prin ochii tinerilor romi”. religioase și lingvistice. Nicolai CHELEȘ – Membri ai Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică Subiecte abordate:  Optimizarea școlilor cu predarea în limbile minorităților etnice și lingvistice. Deținătorul Premiului pentru Tineret 2016: “Participarea tinerilor bulgari în cercetarea și promovarea istoriei bulgarilor basarabeni”.  Lucia CUCU – Directoare Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova: “Metode inovative de studiere a limbei de stat pentru minoritățile naționale”. OHCHR Geneva: “Reflectarea minorităților în manualele de istorie. Stagiară Programul de Burse pentru Minorități.  Ivan DUMINICA – Doctor în Istorie. 4 . etnice și lingvistice”. Vorbitori:  Corina FUSU – Ministra Educației: “Rolul statului în asigurarea dreptului la educație de calitate minorităților naționale.  Metode ne-formale de educație și promovare a multiculturalismului și dialogului intercultural.  Accesul minorităților la educație de calitate din perspectiva tinerilor aparținând minorităților naționale.  Ecaterina BALAN – Coordonatoare Programe Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului. membru al Comunității Științifice a Bulgarilor din Republica Moldova.  Metode de educație bilingvă aplicate în Republica Moldova.

00 Sesiune de intervenții și discuții. Inițierea platformei de dialog între reprezentanții minorităților și partenerii de dezvoltare.30 – 16. membră a Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică: “Promovarea multiculturalismului în rândul tinerilor și copiilor prin utlilizarea metodelor ne-formale de educație”.30 Pauză de cafea. or.00 – 15. Delegația Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în Republica Moldova 5 .  Galina PETCU – Coordonatoare de proiect “Dialogul intercultural în Moldova”. 14.  Arsen SARUHANYAN – Membru al Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică: “Accesul la studii prin ochii tinerilor armeni”.00 – 15.  Ecaterina POSTOLATII – Coordonatoare de proiect. Centrul de Educație ne-formală “Diversitate”. Ceadîr-Lunga: “Promovarea culturii găgăuze prin proiecte educaționale”.  Victor RUSEV – Director ONG “Helal Ornek”. Împărtășirea experienței personale”. 15.30 SESIUNEA 3: Viziunea partenerilor de dezvoltare cu privire la respectarea drepturilor minorităților în Republica Moldova. Tiraspol: “Accesul la educație de calitate a vorbitorilor de limba română în regiunea Transnistreană. Ecaterina POSTOLATII – membri ai Membru al Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică Vorbitori:  Rita IZSAK-NDIAYE – Raportoarea specială a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile minorităților  Veaceslav BALAN – Coordonator OHCHR Moldova  Andreea VESA – Manager Programul Democratizare și Drepturile Omului. Centrul juridic de informații “Apriori”. 15. or. Moderatori: Ion BAMBULEAC.  Alexandra TELPIS – Coordonatoare de proiect “Clubul civic 19”. Consiliul Național al Tineretului din Moldova: “Importanța dezvoltării competenței interculturale în educația formală și non-formală”.

Prezentarea rezoluției forumului.  Pirkka TAPIOLA – Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova  Jose Luis HERRERO – Șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova 16.00 Sesiunea de încheiere. 17. OHCHR Moldova Arsen SARUHANYAN – Membru al Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică 6 .30 – 18. Moderatori: Natalia DUMINICA – Consultant Național pe Drepturile Persoanelor de etnie Romă. Concluzii și recomandări.30 – 17.30 Sesiune de intervenții și discuții.