You are on page 1of 2

Nama: Kelas: Tarikh

:

Latihan: Lengkapkan jadual dengan maklumat yang tepat.

Bil
Kata kunci Isi tersurat Isi tersirat
.

1. Indah

Nyaman dan
2.
lestari

3. Kesihatan

4. Selesa

5. Disukai

Latihan: Tulis ulasan berbentuk pendapat tentang “Kota Yang Sejahtera”.

Pada pendapat saya, kota yang sejahtera ialah (1)_______________________
_______________________________ kerana _____________________________. Selain itu,
kota ini juga (2) ________________________________________________________ kerana
_______________________________________________. Bukan itu sahaja, kota ini juga
haruslah (3)______________________________________________________________ demi
__________________________________. Sebuah kota yang sejahtera juga dapat (4)
__________________________________________ Contohnya, kota disediakan
____________________________________________________________. Di samping itu, kota
yang sejahtera juga dapat (5)___________________________________________________
kerana _________________________________________________.

kota disediakan _____________________ ________________________________________. . Selain itu. Pada pendapat saya. kota yang sejahtera ialah (1)_______________________ _______________________________ kerana _____________________________.Latihan: Tulis ulasan berbentuk pendapat tentang “Kota Yang Sejahtera”. Sebuah kota yang sejahtera juga dapat (4) __________________________________________ Contohnya. Di samping itu. kota ini juga haruslah (3)______________________________________________________________ demi __________________________________. kota ini juga (2) ________________________________________________________ kerana _______________________________________________. kota yang sejahtera juga dapat (5)___________________________________________________ kerana _________________________________________________. Bukan itu sahaja.