You are on page 1of 67

COPILĂRIA

ÎN TABLOURILE LUI
DONALD
ZOLAN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

The Hamster Dance Song seleţie şi realizare: Angela Nemeth .