You are on page 1of 1

Formare profesională Conflictul dintre viaţa

inițială inconsistentă din personală şi viaţa de
punct de vedere teoretic și familie.
practice. Programul de muncă
Incompatibilitate cu prelungit adeseori, timp
sistemul de norme și valori inflexibil de muncă.
al organizației în care Distribuţia inegală a
trebuie să se integreze. sarcinilor din familie între
Dificultăți de relaționare. soţ şi soţie;
Reticența la integrare, Inadaptare Inadaptare Situația material precară.
datorată nesiguranței cu profesională la viața de Diferențele mari de
privire la familie
reprezentativitatea, în plan vârstă, inteligență,
personal, a instituției în care personalitate dintre soți pot
s-a integrat. contribui la apariția unor
Discrepanțe între realitate conflicte și apoi chiar la
și asteptările sale divorț.
profesionale.
Insatisfacții materiale sau Incompatibilitatea cu
de statut profesional. partenerul și /sau cu familia
acestuia.

Probleme Inadaptare
social- de statut si
morale rol

Neadaptarea la normele, legile, Probleme
Dificultăți de asumare a rolului
valorile sociale și morale ale economice de soț/soție.
societății în care acesta trăiește.
Dificultăți de asumare a rolului
Neatingerea nivelului
postconvențional de dezvoltare a Incapacitatea de a-și de părinte (mamă/tată).
moralității, astfel, ca repere găsi un loc de munca în Dificultăți de asumare a
morale nu sunt nici domeniul în care s-a statutului de angajat/student.
angajamentul civic și nici pregătit inițial. Tentațiile vieții din perioada
propria conștiință morală. Șomajul accentuat în anterioară asumării noului statut.
rândul tinerilor.