You are on page 1of 2

Avaliacin da satisfaccin do alumnado de Formacin Profesional (N=85)

Departamento de Orientacin. IES Garca Barbn


Febreiro de 2017

1.- A atencin en Secretara 2.- O servizo de Conserxera

3.- As explicacins do profesorado 4.- A relacin cos compaeiros/as

5.- A relacin co profesorado 6.- A maneira de ensinar do profesorado

7.- O teu grao de participacin na aula 8.- O teu rendemento acadmico

9.- O traballo do titor/a 10.- A imaxe do centro cara exterior

11.- O teu comportamento na aula 12.- O ambiente xeral do centro

13.- O prestixio do centro 14.- Satisfaccin global co centro

15.- O profesorado motiva para aprender 16.- A maneira de avaliar do


profesorado

17.- O meu traballo en casa 18.- O traballo do equipo directivo

19.- A pxina web do centro 20.- A pxina do centro en Facebook

21.- A Gua do Estudante (app mbil)


22.- A informacin no mensual Barrios sobre o centro
Avaliacin da satisfaccin do alumnado de Formacin Profesional (N=85)
Departamento de Orientacin. IES Garca Barbn
Febreiro de 2017