Avaliación da satisfacción do alumnado de Bacharelato (N=45

)
Departamento de Orientación. IES García Barbón
Febreiro de 2017

1.- A atención en Secretaría 2.- O servizo de Conserxería
3.- As explicacións do profesorado 4.- A relación cos compañeiros/as

5.- A relación co profesorado 6.- A maneira de ensinar do profesorado

7.- O teu grao de participación na aula 8.- O teu rendemento académico

9.- O traballo do titor/a 10.- A imaxe do centro cara ó exterior

11.- O teu comportamento na aula 12.- O ambiente xeral do centro

13.- O prestixio do centro 14.- Satisfacción global co centro

15.- O profesorado motiva para aprender 16.- A maneira de avaliar do
profesorado

17.- O meu traballo en casa 18.- O traballo do equipo directivo

19.- A páxina web do centro 20.- A páxina do centro en Facebook
21.- A Guía do Estudante (app móbil)
22.- A información no mensual “Barrios” sobre o centro