You are on page 1of 2

IZVETAJ O KORIENJU KNJIGA

KOLA POLJOPRIVREDNA KOLA RAJKO


BOSNI
MESTO NEGOTIN-BUKOVO
MESEC/GODINA

POSETE BIBLIOTECI STRUKTURA POZAJMLJENIH KNJIGA


Datum Uenici NastavniciUKUPNO0 1 2 3 5 6 7 8 9 Uenika Nastavnika UKUPNO
pozajmicapozajmica POZAJMLJENO

Ukupno u
mesecu
Iz pred.
meseca
Za
prenos

BIBLIOTEKAR