You are on page 1of 22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK

KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

1 MINGG FOKUS
U1 Pengalaman Muzikal TP 1
2/1- 1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. Mengajuk pic.
6/1/17 Nyanyian
-Pic TP 2
Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai
repertoir.

2 MINGG FOKUS
U2 Pengalaman Muzikal TP 1
9/1- 1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. Mengajuk pic.
13/1/1 Nyanyian
7 -Pic TP 2
Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai
repertoir.

3 MINGG FOKUS
U3 Pengalaman Muzikal TP 1
16/1- 1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. Mengajuk pic.
20/1/1 Nyanyian
7 -Pic TP 2
Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai
repertoir.

1|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

4 MINGG
U4 FOKUS TP 1
23/1- Pengalaman Muzikal 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. Memainkan alat perkusi dengan mengajuk corak
27/1/1 - meter 2 3 4 irama.
7 Perkusi 444
-meter

1.2 Memainkan alat perkusi.


5 MINGG
U5 FOKUS TP 1
30/2- Pengalaman Muzikal Meniru pergerakan berdasarkan bentuk muzik
3/2/17 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik TP 2
Muzik dan Gerakan yang didengar. Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
Bentuk muzik - bentuk muzik bentuk muzik
TP 3
1.3 Bergerak mengikut muzik. Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
bentuk muzik
TP 4
Melakukan pergerakan mengikut situasi atau tema
atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
TP 5
Membuat interpretasi dan ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur.
TP 6
Merancang pergerakan kreatif dari muzik yang
didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur secara ekspresif.

2|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

6 MINGG
U6 FOKUS 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik TP 1
6/2- Pengalaman Muzikal yang didengar. Meniru pergerakan berdasarkan bentuk muzik
10/2/1 - bentuk muzik TP 2
7 Muzik dan Gerakan Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
-Bentuk muzik bentuk muzik
TP 3
Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
bentuk muzik
TP 4
1.3 Bergerak mengikut muzik. Melakukan pergerakan mengikut situasi atau tema
atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
TP 5
Membuat interpretasi dan ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur.
TP 6
Merancang pergerakan kreatif dari muzik yang
didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur secara ekspresif.

7 MINGG TP 1
U7 FOKUS 1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B, C dan Meniru dan memainkan not E, F, G, A, B, C dan D.
13/2- Pengalaman Muzikal D dengan ton yang baik. TP 2
17/2/1 Memainkan rekoder not C, D, E, F, G, A, B, C dan D.
7 Rekoder C D E F G A B C D
-Penrlidahan dan Penjarian - memainkan not

3|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

TP 3
Memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G, A, B, C' dan
penjarian not C, D, E, F, G, A, B, C dan D D'. mengikut tempo berdasarkan skor .
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. - pernafasan
- perlidahan (dengan sebutan tu)
- embouchure - postur
8 MINGG
U8 FOKUS 4.1.1 Menulis simbol dan istilah TP 1
20/2- Membaca dan Menulis Notasi Muzik - tie Mengetahui simbol dan istilah muzik
24/2/1 - slur TP 2
7 Simbol muzik - fermata Mengetahui dan memahami simbol dan istilah muzik,
-Slur - common jenis not, nilai not dan meter
-Tie TP 3
-Common time Mengetahui, memahami dan menulis simbol dan
-Fermata istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
serta meter.
4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

9 MINGG TP 1
U9 FOKUS 4.1.2 Menama dan menulis not C, D, E, F G, A, Mengetahui simbol dan istilah muzik
27/2- Membaca dan Menulis Notasi Muzik B, C, D pada baluk. TP 2
3/3/17 Mengetahui dan memahami simbol dan istilah muzik,
Not C tengah dan D jenis not, nilai not dan meter
C D E F G A B C D TP 3
- Semibrif Mengetahui, memahami dan menulis simbol dan
4.1 Membaca dan menulis notasi muzik. - Minim istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
- Krocet serta meter.
- Kuaver TP 4
Menama dan menulis pada baluk simbol dan

4|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda


rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan
D.
TP 5
Menama dan menulis pada baluk simbol dan istilah
muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya, meter
serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan D dengan betul.
TP 6
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan
D dengan betul dan konsisten.
1 MINGG
0 U 10 FOKUS 1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam TP 1
6/3- Pengalaman Muzikal pelbagai tempo. Memainkan alat perkusi dengan mengajuk corak
10/3/1 irama.
7 Perkusi TP 2
-Tempo Memainkan corak irama mengikut tempo.
TP 3
1.2 Memainkan alat perkusi. Memainkan corak irama dengan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut
tempo.
TP 4
Memainkan corak irama dengan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut
tempo berdasarkan skor

5|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

TP 5
Memainkan corak irama dengan dinamik yang
betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
konsisten.
TP 6
Memainkan corak irama dengan dinamik yang
betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
ekspresif dan konsisten.
1 MINGG TP 1
1 U 11 FOKUS Mengajuk pic.
13/3- Pengalaman Muzikal 1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. TP 2
17/3/1 Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul..
7 Nyanyian TP 3
-Dua lapisan suara Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf) yang betul.
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai TP 4
repertoir. Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat
(f ) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan
artikulasi yang betul dan konsisten.
TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul
secara ekspresif dan konsisten

6|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

1 MINGG TP 1
2 U 13 FOKUS Mengetahui simbol dan istilah muzik
4.1.4 Menulis meter.
27/3- Membaca dan Menulis Notasi Muzik TP 2
31/3/1 - menulis angka atas dan angka bawah bagi Mengetahui dan memahami simbol dan istilah muzik,
7 Meter meter 234 jenis not, nilai not dan meter
444 TP 3
Mengetahui, memahami dan menulis simbol dan
4.1 Membaca dan menulis notasi muzik. istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
serta meter.
TP 4
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan
D.
TP 5
Menama dan menulis pada baluk simbol dan istilah
muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya, meter
serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan D dengan betul.
TP 6
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan
D dengan betul dan konsisten.

7|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

1 MINGG FOKUS TP 1
3 U 14 Penghasilan Muzik 2.1.1 Menghasilkan pelbagai kesan bunyi untuk Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
3/4- mengiringi persembahan. TP 2
7/4/17 Warna ton Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. TP 3


Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
irama atau melodi mudah.
TP 4
Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.
TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.
1 MINGG FOKUS
4 U 15 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor TP 3
10/4- Memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G, A, B, C' dan
16/4/1 Rekoder . - memainkan frasa lagu D'. mengikut tempo berdasarkan skor .
7 -frasa lagu - memainkan melodi kaunter
- memainkan melodi
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.

1 MINGG FOKUS TP 4
5 U 16 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
17/4- yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
23/4 Rekoder . - memainkan frasa lagu atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau

8|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

-Melodi kaunter - memainkan melodi kaunter sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
- memainkan melodi TP 5
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten.

TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres
1 MINGG FOKUS TP 4
6 U 17 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
24/4- yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
30/4/1 Rekoder . - memainkan frasa lagu atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
7 sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
-Melodi - memainkan melodi kaunter
TP 5
- memainkan melodi
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten.
TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres

01.05.16 CUTI PEKERJA


1 MINGG TP 1
7 U 18 FOKUS Mengetahui simbol dan istilah muzik
1/5- Membaca dan Menulis Notasi Muzik 4.1.3 Menulis nilai not dan tanda rehat. TP 2
7/5/17 Mengetahui dan memahami simbol dan istilah muzik,
Nilai not dan tanda rehat jenis not, nilai not dan meter

9|
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

TP 3
Mengetahui, memahami dan menulis simbol dan
4.1 Membaca dan menulis notasi muzik. istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
serta meter.
TP 4
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan
D.
TP 5
Menama dan menulis pada baluk simbol dan istilah
muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya, meter
serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan D dengan betul.
TP 6
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C dan
D dengan betul dan konsisten.

1 MINGG FOKUS 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik TP 1


8 U 19 Pengalaman Muzikal yang didengar. Meniru pergerakan berdasarkan bentuk muzik
8/5- TP 2
14/5/1 Muzik dan gerakan - bentuk muzik Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
7 Tekstur - harmoni bentuk muzik
- tekstur TP 3
1.3 Bergerak mengikut muzik. Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
Cadangan Aktiviti: bentuk muzik
- bergerak berdasarkan situasi, tema atau puisi TP 4
Melakukan pergerakan mengikut situasi atau tema
atau puisi berdasarkan bentuk muzik,

10 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

TP 5
Membuat interpretasi dan ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur.

TP 6
Merancang pergerakan kreatif dari muzik yang
didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur secara ekspresif.
1 MINGG PENTAKSIRAN SUMATIF (1)
9 U 20
15/5-
21/5/1
7

2 MINGG FOKUS TP 4
0 U 21 Pengalaman Muzikal Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
22/5- 1.4.3 Memainkan rekoder dalam pelbagai tempo. yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
28/5 / Rekoder atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
17 sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
-Memainkan rekoder dalam pelbagai tempo
TP 5
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten.
TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres

11 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

: CUTI PENGGAL PERTAMA


2 MINGG FOKUS TP 4
1 U 24 Pengalaman Muzikal Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
12/6- 1.4.4 Mengaplikasikan dinamik dalam permainan yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
18/6/1 Rekoder rekoder atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
7 sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
-Mengaplikasikan dinamik
- lembut (p) TP 5
- sederhana lembut (mp Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
- kuat (f)
skor secara konsisten.
- sederhana kuat (mf).
TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres

2 MINGG FOKUS TP 1
2 U 25 Pengalaman Muzikal Mengajuk pic.
19/6- 1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi , fa , so, la, ti, do. TP 2
25/6/1 Nyanyian - menyanyikan solfa dalam pelbagai corak irama Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
7 -solfa do,re,mi,fa,so,la,ti,do TP 3
Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
repertoir. sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 4
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat
(f ) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan

12 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

artikulasi yang betul dan konsisten.


TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul
secara ekspresif dan konsisten.

2 MINGG
3 U 26 FOKUS TP 1
26/6- Apreasiasi Muzik Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
2/7/17 3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang TP 2
Alat Muzik Menyatakan cara persembahan muzik atau
didengar atau ditonton menggunakan terminologi mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel.
-Perkusi
-Bertali muzik secara berpandu. TP 3
-Tiupan Ciri muzik: Menyatakan cara persembahan muzik dan mengenal
pasti alat muzik sesuatu ensembel.
- Alat Muzik (contoh: alat bertali, alat muzik TP 4
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai tiupan, alat perkusi) Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton
repertoir. daripada aspek alat muzik dan cara persembahan.
- Cara Persembahan TP 5
Contoh: Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar
atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara
Muzik Popular
persembahan.
- Muzik Tradisional Malaysia
TP 6
- Muzik Klasik Barat
Membuat penilaian muzik pilihan sendiri yang
- Muzik Asia didengar atau ditonton dan mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut.

2 MINGG FOKUS 3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang TP 1

13 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

4 U 27 Apreasiasi Muzik didengar atau ditonton menggunakan terminologi Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
3/7- muzik secara berpandu. TP 2
9/7/17 Alat Muzik Menyatakan cara persembahan muzik atau
-Perkusi Ciri muzik: mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel.
-Bertali - Alat Muzik (contoh: alat bertali, alat muzik TP 3
-Tiupan Menyatakan cara persembahan muzik dan mengenal
tiupan, alat perkusi) pasti alat muzik sesuatu ensembel.
- Cara Persembahan TP 4
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton
repertoir. daripada aspek alat muzik dan cara persembahan.
TP 5
Contoh: Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar
atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara
Muzik Popular
persembahan.
- Muzik Tradisional Malaysia
TP 6
- Muzik Klasik Barat
Membuat penilaian muzik pilihan sendiri yang
- Muzik Asia didengar atau ditonton dan mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut.

2 MINGG FOKUS TP 1
5 U 28 Pengalaman Muzikal Mengajuk pic.
10/7- 1.1.4 Mengaplikasi crescendo dan decrescendo TP 2
16/7/1 Nyanyian dalam nyanyian. Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
7 -crescendo dan decrescendo TP 3
Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
repertoir. sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 4
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik

14 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat


(f ) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan
artikulasi yang betul dan konsisten.
TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul
secara ekspresif dan konsisten.

2 MINGG FOKUS TP 1
6 U 29 Penghasilan Muzik 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
17/7- TP 2
23/7/1 Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
7 Mencipta corak irama TP 3
- meter. 2 3 4
444 Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. irama atau melodi mudah.
TP 4
Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.
TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.
2 MINGG FOKUS TP 1
7 U 30 Penghasilan Muzik 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
24/7- TP 2
30/7/1 Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar

15 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

7 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah - mengajuk melodi TP 3


Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
- mengimprovisasi jawapan kepada soalan
irama atau melodi mudah.
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. melodi yang diberikan. TP 4
Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.
TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.

2 MINGG FOKUS TP 1
8 U 31 Pengalaman Muzikal Mengajuk pic.
31/8- 1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik. TP 2
6/8/17 Nyanyian Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
-Dinamik TP 3
- lembut (p) Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
- sederhana lembut (mp )
repertoir. sederhana kuat (mf) yang betul.
- kuat (f) TP 4
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
sederhana kuat (mf)
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat
(f ) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan
artikulasi yang betul dan konsisten.
TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,

16 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul


secara ekspresif dan konsisten.

2 MINGG
9 U 32 FOKUS 1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik TP 1
7/8- Pengalaman Muzikal berdasarkan skor. Memainkan alat perkusi dengan mengajuk corak
13/8/1 irama.
7 Perkusi - lembut (p) TP 2
-Dinamik - sederhana lembut (mp Memainkan corak irama mengikut tempo.
TP 3
kuat (f)
1.2 Memainkan alat perkusi. Memainkan corak irama dengan dinamik lembut
- sederhana kuat (mf) (p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut
tempo.
TP 4
Memainkan corak irama dengan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut
tempo berdasarkan skor

TP 5
Memainkan corak irama dengan dinamik yang
betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
konsisten.
TP 6
Memainkan corak irama dengan dinamik yang
betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
ekspresif dan konsisten.

17 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

3 MINGG FOKUS TP 1
0 U 33 Pengalaman Muzikal Mengajuk pic.
14/8- 1.1.6 Bernyanyi dengan artikulasi yang betul. TP 2
20/8/1 Nyanyian Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
7 -staccato TP 3
-legato - staccato Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
- legato
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai sederhana kuat (mf) yang betul.
repertoir. TP 4
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat
(f ) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan
artikulasi yang betul dan konsisten.
TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul
secara ekspresif dan konsisten.

3 MINGG FOKUS 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik TP 1


1 U 35 Pengalaman Muzikal yang didengar. Meniru pergerakan berdasarkan bentuk muzik
28/8- TP 2
3/9/17 Muzik dan gerakan - bentuk muzik Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
-Harmoni - harmoni bentuk muzik
- tekstur TP 3
1.3 Bergerak mengikut muzik. Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
Cadangan Aktiviti: bentuk muzik
- bergerak berdasarkan situasi, tema atau puisi TP 4
Melakukan pergerakan mengikut situasi atau tema

18 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

atau puisi berdasarkan bentuk muzik,


TP 5
Membuat interpretasi dan ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur.
TP 6
Merancang pergerakan kreatif dari muzik yang
didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur secara ekspresif.
3 FOKUS TP 4
2 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
Rekoder . - memainkan frasa lagu atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
-Melodi kaunter - memainkan melodi kaunter
TP 5
- memainkan melodi
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten.

TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres

MINGG FOKUS TP 4
3 U 36 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
4 4/9- yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
10/9/1 Rekoder . - memainkan frasa lagu atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.

19 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

7 -Melodi kaunter - memainkan melodi kaunter TP 5


-Dinamik - memainkan melodi Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. skor secara konsisten.

TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres

3 MINGG FOKUS TP 1
5 U 37 Apreasiasi Muzik Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
11/9- TP 2
17/9/1 Koir Menyatakan cara persembahan muzik atau
7 mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel.
3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang TP 3
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai didengar atau ditonton menggunakan terminologi Menyatakan cara persembahan muzik dan mengenal
repertoir. pasti alat muzik sesuatu ensembel.
muzik secara berpandu. TP 4
Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton
daripada aspek alat muzik dan cara persembahan.
TP 5
Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar
atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara
persembahan.
TP 6
Membuat penilaian muzik pilihan sendiri yang
didengar atau ditonton dan mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut.

20 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

3 MINGG FOKUS TP 1
6 U 38 Apreasiasi Muzik Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
18/9- TP 2
24/9/1 Lagu Rakyat Menyatakan cara persembahan muzik atau
7 mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel.
3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang TP 3
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai didengar atau ditonton menggunakan terminologi Menyatakan cara persembahan muzik dan mengenal
repertoir. pasti alat muzik sesuatu ensembel.
muzik secara berpandu. TP 4
Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton
daripada aspek alat muzik dan cara persembahan.
TP 5
Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar
atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara
persembahan.
TP 6
Membuat penilaian muzik pilihan sendiri yang
didengar atau ditonton dan mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut.

3 MINGG FOKUS TP 1
7 U 39 Penghasilan Muzik 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
25/9- TP 2
1/10/1 Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
7 Mencipta melodi - mengajuk melodi TP 3
-Improvisasi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
irama atau melodi mudah.
melodi yang diberikan. TP 4
Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama

21 |
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK
KSSR TAHUN 6
MINGGU / MODUL, TAJUK, STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. atau melodi mudah.


TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.

3 MINGG FOKUS TP 1
8 U 40 Penghasilan Muzik 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
2/10- TP 2
8/10/1 Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
7 Mencipta melodi - mengajuk melodi TP 3
-Improvisasi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
irama atau melodi mudah.
melodi yang diberikan. TP 4
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.
TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.

22 |