You are on page 1of 6

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У 2016-2017.

ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

МЕСЕЦ
РАДНА НЕДЕЉА
ДАТУМ
ПРВИ КВАРТАЛ 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5
1.9.2016.
2.9.2016.
5.9.2016.
1. 9/6/2016
9/7/2016
9/8/2016
9/9/2016
9/12/2016
9/13/2016
2. 9/14/2016
9/15/2016
СЕПТЕМБАР
9/16/2016
19.9.2016.
МАТ
9/20/2016
3. 9/21/2016
9/22/2016
МАТ
9/23/2016
МАТ
26.9.2016.
МАТ УуТМ
9/27/2016
4. 9/28/2016 МАТ ИСТ ИСТ

МАТ МАТ ЕЛ МАШ ЕЛ МАШ
9/29/2016
ИСТ ИСТ ИСТ ИСТ МАТ МАТ М<Т МАТ
9/30/2016
СРП ИСТ ИСТ СРП СРП СРП СРП
10/3/2016
ПРИМ Р МАТ СРП СРП МАТ
10/4/2016
5. 10/5/2016 ОЕТ ОЕТ ОЕТ ЕЛ ИНС МАТ СРП МКОНТР МАШ

ОЕТ ОЕТ ОЕТ СРП
10/6/2016
5.

МАТ ЕЛЕКТР АЛГ АЛГ ЕЛ ПОСТ СРП
10/7/2016
ИКТ ЕНГ ПРИМ ПРИМ ЕНГ ЕНГ ЕНГ ЕЛЕКТР ЕЛЕКТР СЕРВВР ЕЛ МРЕ
10/10/2016
ПРИМ ЕЛЕКТР МАТ П МОС МАТ
10/11/2016
6. 10/12/2016 СРП ИКТ МЕР ЕНГ ФИЗ СРП СРП ЕЛ МРЕ

ХЕМ ХЕМ ХЕМ ХЕМ СРП МАТ СРП СРП МЕР СРП
10/13/2016
ФИЗ МЕР СРП МЕР СРП СРП
10/14/2016
ОЕТ МАТ МЕР СРП
10/17/2016
ОКТОБАР
ФИЗ ФИЗ СРП СРП СРП
10/18/2016
7. 10/19/2016 ОЕТ ОЕТ ОЕТ СРП МАТ СРП МАТ П РАЧ МРЕ

ФИЗ
10/20/2016
СРП ФИЗ СРП РМиК МАТ
10/21/2016
ФИЗ МАТ ЕЛЕКТР
10/24/2016
СРП СРП СРП OAT EЛЕКТР О ПРЕ С
10/25/2016
МАТ МАТ ИСБП ЗИС
10/26/2016
8.
ПОЧЕТАК 2. КВАРТАЛА
МАТ ОЕТ ОЕТ ОЕТ МАТ МАТ
10/27/2016
МАТ МАТ МАТ МАТ МАТ
10/28/2016
10/31/2016
СРП ФИЗ СРП
1.11.2016.
9 2.11.2016. СРП ЕЛ ИНСТ СРП МАШ МАШ

МАТ П ФИЗ СРП СРП МАШ
3.11.2016.
МАТ П ФИЗ СРП СРП
4.11.2016.
7.11.2016.
ФИЗ ФИЗ
8.11.2016.
10
ОЕТ ОЕТ ОЕТ МКОНТР
9.11.2016.
ФИЗ МАТ МАТ МАТ ЕЛ МРЕ
10.11.2016.
ПРАКСА МЕР МАТ
14.11.2016.
МАТ ТЕХ ЦРТ МЕР МЕР
15.11.2016.
НОВЕМБАР
11 16.11.2016. ФИЗ ФИЗ ТЕХ ЦРТ ТЕХ ЦРТ ПРАКСА МЕР МАТ

МАТ МАТ МЕР ОЕТ ОЕТ ОЕТ МАТ
17.11.2016.
ФИЗ ТЕХ ЦРТ ОЕТ
18.11.2016.
ИКТ СРП ПРАКСА СРП
21.11.2016.
ПРАКСА ОБР И ПРЕ
22.11.2016.
12
12 23.11.2016. ПРАКСА ОЕТ ОЕТ ОЕТ ИКТ МАТ СРП РАЧ МРЕ ЕЛ МРЕ

ПРАКСА СРП СРП
24.11.2016.
РАЧ МРЕ СРП МАТ
25.11.2016.
ЕЛЕКТР ЕЛЕКТР ЕЛЕКТР ЕЛЕКТР
28.11.2016.
ОЕТ МАТ ЕЛЕКТР
29.11.2016.
13 30.11.2016. ОЕТ ЕЛ ИНСТ СРП СРП МАТ

ХЕМ ХЕМ ХЕМ ХЕМ ОЕТ СРП СРП СРП ЕЛ МРЕ МАШ
1.12.2016.
СРП ОЕТ СРП МАТ
2.12.2016.
ЕНГ ЕНГ П ЕНГ П МАТ П ЕНГ П ЕНГ П СРП СРП ЕЛ МРЕ
5.12.2016.
ЕНГ ЕНГ ОЕТ П
6.12.2016.
14 7.12.2016. ОЕТ П ОЕТ П ОЕТ П ОЕТ П ЕНГ П ФИЗ МКОНТР МАТ П МАТ П ЕНГ ЕНГ

ФИЗ ЕНГ П СРП СРП СРП ЕНГ
8.12.2016.
СРП ЕНГ П ФИЗ ЕЛЕКТР СРП ЕНГ ОЕТ П СРП ЕНГ П СРП
9.12.2016.
МАТ П СРП МАТ П МАТ ОЕТ П СРП СРП СРП СРП СРП МАТ ЕНГ П
12.12.2016.
ДЕЦЕМБАР 13.12.2016. СРП ЕНГ П ЕЛЕКТР ЕНГ П СРП ЕНГ П ЕНГ П

15 14.12.2016. ЕЛ ИНСТ МАТ МАШ МАШ СРП МАТ

ФИЗ ФИЗ МАТ МАТ МАТ МАТ ЕНГ МАТ
15.12.2016.
МАТ ЕНГ МАТ МАТ МАТ
16.12.2016.
ФИЗ ЕНГ
19.12.2016.
МАТ
20.12.2016.
16 21.12.2016. ФИЗ

22.12.2016.
23.12.2016.
ПОЧЕТАК 3. КВАРТАЛА
16.01.2017.
ПЕТАК 17.01.2017.
18.01.2017.
17 19.01.2017.
20.01.2017.
ЈАНУАР 23.01.2017.
24.01.2017.
18
25.01.2017.
26.01.2017.
30.01.2017. ТЕХ ЦРТ

31.01.2017. ТЕХ ЦРТ

19 01.02.2017. ТЕХ ЦРТ МАТ ТК

02.02.2017. ОЕТ ОЕТ ФИЗ

03.02.2017. ТЕХ ЦРТ ФИЗ МАТ К

06.02.2017. СРП СРП

07.02.2017. ЕЛЕКТР ЕЛЕКТР

20 08.02.2017. ФИЗ

09.02.2017. ФИЗ ФИЗ

10.02.2017. ГЕО ИСТ ОСН АУД СОЦ СОЦ МАТ МАТ

13.02.2017. ФИЗ МАТ МАТ ПМС
ФЕБРУАР
21 14.02.2017. ИСТ МАТ К

17.02.2017. ИСТ МАТ ИСТ ИСТ СРП МАТ СРП СРП ТДП СРП СРП П

20.02.2017. ЕНГЛ ЕНГЛ МИКРОК МАТ П МАТ П СРП П

21.02.2017. ИСТ ФИЗ МАТ К

22 22.02.2017. ФИЗ ИСТ ГЕО ГЕО ИСТ ИСТ ЕНГ ЕНГ МАТ

23.02.2017. ХЕМ ХЕМ ХЕМ ХЕМ МАТ ЕЛ ИНСТ СРП

24.02.2017. МАТ МАТ К МАТ К СРП СРП П СРП СРП СРП СРП СРП СРП СРП СРП СРП П

27.02.2017. СРП П ОЕТ ОЕТ ОЕТ МАТ

28.02.2017. МАТ П СРП ПРИМ МАТ

23 01.03.2017. СРП ПРИМ

02.03.2017. ОЕТ МАТ П ОЕТ ПРИМ АЛГ АЛГ МАТ П

03.03.2017. МАТ СРП МАТ ЕЛ ПОСТ

06.03.2017. ЕНГ СРП СРП МАТ П СРП

07.03.2017. СРП

24 08.03.2017. МАТ

09.03.2017. СРП МАТ СРП ЕЛ ПОСТ

10.03.2017. СРП ГЕО ГЕО МАТ МАТ СРП СРП

13.03.2017. СРП П СРП СРП СРП

14.03.2017. МАТ МАТ

25 15.03.2017. СРП МАТ

16.03.2017. ОЕТ ОЕТ ОЕТ ОЕТ ОЕТ МАТ
МАРТ
17.03.2017. МАТ П МАТ П МАТ
МАРТ

20.03.2017. МАТ П МАТ СРП

21.03.2017. ФИЗ МАТ П

26 22.03.2017. МАТ П

23.03.2017.
24.03.2017.
ПОЧЕТАК 4. КВАРТАЛА

27.03.2017. СРП СРП СРП МАТ П МАТ П

28.03.2017.
27 29.03.2017.
30.03.2017. ХЕМ ХЕМ ХЕМ ХЕМ

31.03.2017. МАТ

3.04.2017.
4.04.2017.
28 5.04.2017. ОЕТ ОЕТ

6.04.2017. ФИЗ МАТ СРП П СРП П

7.04.2017. СРП СРП СРП П СРП СРП СРП СРП СРП СРП П

10.04.2017. МАТ К СРП

11.04.2017.
12.04.2017. СРП МАТ К ЕНГ П ЕНГ П МАТ

АПРИЛ 29 18.04.2017. СРП СРП СРП СРП

19.04.2017.
20.04.2017. ОЕТ ОЕТ ОЕТ СРП ЕНГ ЕНГ

21.04.2017. СРП СРП СРП ЕНГ

24.04.2017. СРП

25.04.2017. ФИЗ СРП СРП СРП ЕЛ ИНСТ

30 26.04.2017. СРП ГОД ТЕСТГОД ТЕСТ

27.04.2017. ОЕТ ОЕТ МАТ К МАТ

28.04.2017. МАТ К МАТ К МАТ МАТ

3.05.2017. СРП СРП СРП

4.05.2017.
5.05.2017. СРП СРП СРП СРП СРП

8.05.2017. СРП СРП СРП СРП СРП СРП П
31
9.05.2017.
31

10.05.2017. СРП

11.05.2017.
12.05.2017. МАТ П ЕНГ П ЕНГ П ЕНГ П СРП П

15.05.2017.
16.05.2017. СРП П ЕНГ П СРП

МАЈ 32 17.05.2017.
18.05.2017. ОЕТ ОЕТ ФИЗ ОЕТ ОЕТ ОЕТ СРП СРП СРП

19.05.2017. СРП

22.05.2017. ЕНГ ЕНГ СРП

23.05.2017. ЕНГ МАТ ЕНГ СРП ЕНГ ЕНГ

33 24.05.2017. ЕНГ П ЕНГ П ЕНГ МАТ

25.05.2017. ЕНГ МАТ МАТ П

26.05.2017. СРП СРП ЕНГ ЕНГ МАТ

29.05.2017. МАТ П МАТ П ГОД ТЕСТ МАТ П ОЕТ П СРП

30.05.2017. СРП МАТ П

34 31.05.2017. МАТ П ОЕТ Г

1.06.2017. ОЕТ П ОЕТ П ГОД ТЕСТ

2.06.2017. МАТ МАТ ЕНГ П

5.06.2017. СРП СРП СРП

6.06.2017.
35 7.06.2017. СРП ОЕТ П МАТ

8.06.2017. ФИЗ СРП ЕНГ П ОЕТ П

9.06.2017. СРП ГОД ТЕСТГОД ТЕСТ
ЈУН
12.06.2017. ОЕТ ГТ ОЕТ ГТ

13.06.2017. ГОД ТЕСТОЕТ ГТ ГОД ТЕСТ ОЕТ ГТ

36 14.06.2017. СРП

15.06.2017.
16.06.2017.
19.06.2017.
37
20.06.2017.