You are on page 1of 2

Gemeente

xxx
t.a.v. xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx

Goes, 19 maart 2016

Betreft: vacature afdelingshoofd Concern 1Beste heer xxxx,

Ik werk graag bij een professionele en vooruitstrevende lokale overheid. Dus toen ik jullie vacature
zag, die precies past bij mijn ambitie, besloot ik te reageren. In deze brief licht ik kort mijn motivatie

en ervaring toe. 2 De bijgevoegde CV geeft inzicht in mijn werkervaring en opleidingen.Ik zet mij met veel energie en enthousiasme in voor een prettige samenleving, waarin we in
vertrouwen met elkaar leven. Ik heb de overtuiging dat de lokale overheid daar een belangrijke
bijdrage aan levert.

3 Op dit moment werk ik bij een lokale overheid achter de schermen aan het door
ontwikkelen van de organisatie. Ik haal veel voldoening uit medewerkers en teams te zien groeien in
verantwoordelijkheid, eigenaarschap en samenwerking. In mijn huidige functie als procesbegeleider
laat ik de groep na een tijdje weer los en dat vind ik jammer. In mijn vorige functie als cordinator
had ik meer invloed om de samenhang in verbetering tot stand te brengen en te houden. Ik wil
daarom weer zelf met een team aan de slag om samen met collegas te bouwen aan een duurzame
relatie en zo van binnenuit te werken aan mooie resultaten voor Goeds! Jullie vacante functie heeft
dit allemaal in zich. Dat zich dat ook nog in mijn geliefde stad voordoet, is een kans die ik moet
grijpen.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met veranderprocessen. Ik heb veranderingen
begeleid als projectleider organisatievisie, procesbegeleider in verbetertrajecten met lean en mijn
(interim) cordinatorschap. Daarnaast volg ik met veel plezier en interesse de Masteropleiding
Organisatiecoaching, een opleiding tot begeleider van organisatieontwikkeling.
Ook op het gebied van leidinggeven heb ik de nodige ervaring opgedaan. Als projectleider heb ik met
name ervaring op het gebied van mensen sturen om resultaten te halen. Als cordinator heb ik daar
de ontwikkelende en coachende kant aan toegevoegd.
Tot slot neem ik wat samenwerking betreft kennis, ervaring en een netwerk mee. Dit heb ik
opgedaan door mijn werkzaamheden voor de WSD-gemeenten en mijn afstudeerproject bij RUD-

Zeeland. 4

Al met al voldoende aanknopingspunten om nader kennis te maken. Daar waar nodig licht ik graag

wat toe. Ik kijk uit naar het gesprek. 5
Met hartelijke groet,

Rian
Lizanne de de
Jonge
Graaf 6


Referentie: xxxxx (gemeentesecretaris gemeente Schouwen Duiveland) 7